Aktualności
Badania
01 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-04-01

Ukazał się przewodnik po polskich ośrodkach astronomicznych

Pod koniec marca ukazało się opracowanie „Polskie ośrodki astronomiczne” przedstawiające placówki naukowe zajmujące się badaniami kosmosu, a dodatkowo zawierające też ciekawe zestawienia dotyczące działalności edukacyjno-popularyzacyjnej.

Wydawcami informatora są Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszy tego typu ośrodek naukowy w Polsce.

Informator zawiera aktualne dane o polskich ośrodkach astronomicznych, ich aktywności naukowej, potencjale kadrowym i możliwościach kształcenia. Dodatkowe niemniej ważne informacje to: mapa planetariów oraz spisy miłośniczych organizacji i mediów popularyzujących astronomię – wyjaśnia prof. Marek Sarna, prezes PTA.

Informator liczy 72 strony i został wydany w formacie A5. Jest pracą zbiorową – informacje o danym ośrodku przygotowywały osoby z nim związane. Przedstawia wszystkie naukowe placówki zajmujące się w naszym kraju badaniami astronomicznymi i pokrewnymi. Prezentuje też miejsca, gdzie można studiować astronomię na studiach licencjackich, magisterskich i w szkołach doktorskich.

Opracowanie nastawione jest na przedstawienie ośrodków naukowych, ale zawiera też kilka dodatkowych stron poświęconych innym aspektom astronomii – placówkom edukacyjnym, popularyzującym astronomię, a także mediom branżowym. Wzbogaca je kilka map z rozmieszczeniem obserwatoriów astronomicznych, największych teleskopów i polskiej infrastruktury badawczej znajdującej się za granicą.

Zdecydowanie brakowało aktualnego informatora kompleksowo pokazującego cały przekrój badań astronomicznych prowadzonych w Polsce. Tę lukę wypełnia wydane właśnie opracowanie. Będziemy chcieli kontynuować ten kierunek i w przyszłości przygotować dodatkowe opracowanie dotyczące także placówek edukacyjnych i popularyzujących astronomię. Ośrodki i organizacje z całej Polski, również te niewielkie, zachęcamy już teraz do kontaktu – mówi dr Krzysztof Czart, koordynator projektu.

Co więcej, informator został przetłumaczony na język angielski i wydany w tej formie drukiem oraz w wersji elektronicznej. Ma to na celu zagraniczną promocję polskich ośrodków akademickich i instytutów Polskiej Akademii Nauk zajmujących się badaniami kosmosu.

Promocja naszych ośrodków naukowych poza granicami Polski jest niezwykle istotna. Trzeba pokazywać jakie badania prowadzimy, w czym polskie placówki się specjalizują, jakie sukcesy odnoszą. Przekłada się to na przykład na udział w wiodących światowych projektach naukowych i różną inną współpracę, chociażby w zakresie prowadzenia doktoratów i staży dla młodych naukowców, a w konsekwencji na lepszy rozwój polskiej nauki i na lepsze jej dostosowanie do współczesnych trendów w nauce europejskiej i światowej – wskazuje Tomasz Kundera z OA UJ.

Opracowanie „Polskie ośrodki astronomiczne” można pobrać bezpłatnie ze strony pta.edu.pl. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)