Aktualności
Badania
04 Marca
Fot. Dawid Linkowski
Opublikowano: 2021-03-04

Unikatowa platforma do produkcji białek

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Łódzkiej stworzyli platformę biotechnologiczną, która umożliwia produkcję białek w oparciu o system ekspresji genów w wyselekcjonowanym gatunku drożdży przystosowanym do wzrostu w niskich temperaturach. Właśnie podpisano kolejną umowę licencyjną na ten wynalazek.

Unikatowe rozwiązanie opracowane przez zespół gdańskich i łódzkich inżynierów może znaleźć zastosowanie m.in. przy produkcji biofarmaceutyków czy enzymów działających w niskich temperaturach przydatnych do produkcji np. związków zapachowych lub środków piorących w zimnej wodzie.

Stworzyliśmy narzędzie, które umożliwia wyprodukowanie teoretycznie każdego białka. Do wyselekcjonowanych drożdży można wprowadzić gen z dowolnego organizmu. Oczywiście w praktyce może się okazać, że nie każde białko da się ostatecznie w ten sposób wyprodukować, ale dzięki naszemu rozwiązaniu, można podejmować takie próby – tłumaczy dr hab. inż. Marta Wanarska, prof. PG, z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Dotychczas do wydajnej produkcji rekombinantowych białek (np. enzymów wykorzystywanych do produkcji leków i żywności, będących składnikami środków czystości, bądź białek badanych w ramach badań podstawowych) zarówno firmy biotechnologiczne, jak i liczne ośrodki naukowe stosowały systemy ekspresji genów bazujące na drobnoustrojach, które efektywnie przeprowadzają w swoich komórkach procesy metaboliczne w temperaturze ≥ 30 stopni Celsjusza. Zaletą opracowanego systemu jest jego przydatność do produkcji rekombinantowych białek, co do których wiadomo, że temperatura ≥ 30 stopni Celsjusza ma negatywny wpływ na wydajność ich biosyntezy i oczekiwane właściwości.

Produkcja białek w niskiej temperaturze jest czasem bardziej wydajna również w przypadku takich, które można efektywnie wytwarzać w wyższej temperaturze. Jest też bardziej ekonomiczna i mniej obciążająca dla środowiska, ponieważ przenosząc proces do niższej temperatury czynimy go mniej energochłonnym – mówi dr hab. inż. Hubert Cieśliński, prof. PG.

Właśnie podpisano kolejną umowę licencyjną na ten wynalazek z gdańską firmą Blirt S.A., specjalizującą się w wytwarzaniu wysokiej jakości enzymów oraz odczynników dedykowanych do stosowania w Life Scence.  

Jako firma biotechnologiczna wytwarzająca enzymy i inne białka w skali przemysłowej, zamierzamy sprawdzić możliwości produkcyjne nowych szczepów do wytworzenia wybranych enzymów wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej lub produkcji biofarmaceutyków. Liczymy, że omawiany system ekspresyjny pozwoli uzyskać znacznie lepszą produktywność szczególnie w przypadku nadekspresji enzymów termolabilnych, działających w niskich temperaturach, pochodzących z organizmów psychrotolerancyjnych lub psychrofilnych – mówi dr inż. Krzysztof Kur, wiceprezes Blirt SA.

Wcześniej podobną umowę zawarto z firmą A&A Biotechnology z Gdyni.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)