Aktualności
Badania
09 Czerwca
Źródło: www.europeanlawinstitute.eu
Opublikowano: 2020-06-09

Uniwersytet Jagielloński wśród laureatów MSCA ITN 2020

Wykształcenie nowego pokolenia badaczy, decydentów, polityków i urzędników publicznych, którzy byliby w stanie równocześnie chronić wartości i zaspokajać potrzeby społeczeństwa europejskiego w świecie nowych technologii to cel projektu realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Marie Skłodowska-Curie Innovate Training Networks 2020. Uczelnia otrzymała na jego realizację blisko pół miliona euro.

Projekt o akronimie LeADS – Legality Attentive Data Scientist jest przedmiotem prac międzynarodowego konsorcjum naukowego, w skład którego – oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego – wchodzą uczelnie z Włoch (koordynator), Luksemburga, Francji, Belgii oraz Grecji. Polską część badań poprowadzi prof. Fryderyk Zoll z Wydziału Prawa i Administracji UJ (na fot.).

Projekt ma na celu wykształcenie nowego pokolenia badaczy, decydentów, polityków i urzędników publicznych, którzy byliby w stanie równocześnie chronić wartości i zaspokajać potrzeby społeczeństwa europejskiego w świecie nowych technologii. Dzięki zrozumieniu zarówno ryzyka, jak i potencjału związanego z zastosowaniem nowych technologii, osoby te będą mogły min. kształtować projekty nowych aktów prawnych tak, aby z jednej strony umożliwić wykorzystanie w pełni potencjału technologicznego, ale z drugiej zminimalizować ryzyka z tym związane.

Głównym zadaniem uczestników LeADS jest opracowanie i wdrożenie programu szkolenia ekspertów w dziedzinach nauki o danych i prawa, zdolnych do pracy na styku obu tych dyscyplin. Aby osiągnąć te cele edukacyjne, LeADS integruje interdyscyplinarne nauczanie ze szkoleniami międzysektorowymi przy równoczesnym wykorzystaniu doświadczeń praktycznych, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności absolwentów programu na rynku pracy. Komisja Europejska przekaże na ten cel ponad 3,8 mln euro. Kwota finansowania dla UJ wynosi 454 tys. euro.

Program Marie Skłodowska-Curie Innovate Training Networks polega na tworzeniu sieci, których celem jest szkolenie początkujących naukowców i umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych. Projekty zapewniają kompleksowe szkolenie naukowców (do 4 lat od uzyskania tytułu magistra) oferowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe, programy doktoranckie realizowane we współpracy z przemysłem oraz wspólne programy studiów doktoranckich.

Do tegorocznego, ostatniego w programie Horyzont 2020, konkursu MSC ITN wnioski złożyło aż 1509 konsorcjów. W ramach budżetu opiewającego na sumę 530 mln euro sfinansowanych zostanie 147 projektów, w których wezmą udział 1373 organizacje. Wśród zwycięzców jest projekt koordynowany przez dr hab. Magdalenę Stobińską z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego o akronimie AppQInfo – Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing. W sumie polskie jednostki otrzymają finansowanie w ramach 21 uczestnictw.

MK, Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)