Aktualności
Badania
14 Września
Opublikowano: 2017-09-14

Uniwersytet Łódzki zbada geny Polaków na przestrzeni dziejów

Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej  (Biobank Łódź) we współpracy z Katedrą Antropologii uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e – Czlowiek.pl”.

Głównym celem projektu jest udostępnienie genetycznych zasobów Biobanku UŁ i Katedry Antropologii UŁ na platformie dostępnej w Internecie.

Planowana jest platforma o charakterze e-muzeum, gdzie nauka przeplatać się będzie z treścią o charakterze popularno-naukowym – mówi mgr inż. Błażej Marciniak, współtwórca projektu, pracownik Biobanku Łódź Uniwersytetu Łódzkiego.

Na platformie udostępnione zostaną genetyczne i antropologiczne dane dotyczące populacji ludzkich centralnej Polski w okresie od Państwa Piastów do początku XIX wieku. Zaprezentowane zostaną również, przetworzone na potrzeby portalu, dane genetyczne dotyczące współczesnych Polaków, np. w kontekście czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i częstości występowania osób narażonych na wystąpienie choroby.

– Projekt przyczyni się w sposób przełomowy do wzrostu ilości publicznie dostępnych danych – siedem miliardów pól danych na temat ludzkiego genomu (polskiej populacji na próbie 6400 osób) czeka na udostępnienie. Ponadto zbiór zostanie wzbogacony o zasoby Katedry Antropologii. Poznamy blisko 200 genomów Polaków na przestrzeni ośmiuset lat – dodaje Błażej Marciniak.

Planowany do cyfryzacji zbiór kolekcji szkieletowej z okresu od XI do początku XIX wieku, pochodzi z pięciu stanowisk archeologicznych (cmentarzysk) zlokalizowanych w rejonie Brześcia Kujawskiego na Kujawach, obejmie pozyskanie cyfrowego zapisu sekwencji aDNA (ancient DNA – DNA starożytne).

– Dane udostępnione na platformie e-Czlowiek.pl będą podstawą dla różnego rodzaju analiz, raportów, pozwolą na zdefiniowanie zagrożeń zdrowotnych i wdrożenie w miejscach, gdzie to konieczne, odpowiednich programów informacyjnych lub profilaktycznych – dodaje Marciniak.

Prestiżowy konkurs przeprowadziło Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W skali Polski tylko 5 wniosków uzyskało wymaganą liczbę punktów i uzyskało dofinansowanie.

Finansowanie dla projektu Uniwersytetu Łódzkiego wynosi prawie 6,7 mln zł.

Honorata Ogieniewska 

Dyskusja (0 komentarzy)