Aktualności
Badania
25 Marca
Źródło: Facebook/WH UŚ
Opublikowano: 2022-03-25

Uniwersytet Śląski zaprasza humanistów z całego świata

Uniwersytet Śląski zaprasza do współpracy humanistki i humanistów z całego świata. W tym celu przygotowano kilkanaście materiałów filmowych prezentujących badania realizowane na uczelni.

Nagrania powstały z inicjatywy naukowców Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowano je w językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Zdaniem  pomysłodawców materiał filmowy, rozpowszechniany poprzez różne kanały komunikacji, stwarza możliwość dialogu i wymiany poglądów, a także nawiązania stałej współpracy z ośrodkami, zespołami i indywidualnymi badaczami i badaczkami z całego świata.

Naszym celem jest nie tylko prezentacja najnowszych badań realizowanych na wydziale, lecz również silniejsze niż dotychczas włączenie uczonych z zagranicy do współpracy z naszymi humanistami i humanistkami – wyjaśniają autorzy przedsięwzięcia.

Powstało dwanaście krótkich filmów z elementami animacji, w których przedstawiono badania prowadzone indywidualnie lub w zespołach na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród bohaterów nagrań są m.in. dr Marcin Fabjański (Instytut Filozofii), prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek i prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz (oboje Instytut Historii), dr hab. Arkadiusz Rojczyk (Instytut Językoznawstwa), prof. dr hab. Krzysztof Jarosz (Instytut Literaturoznawstwa), dr Jerzy Gorzelik (Instytut Nauk o Sztuce). W sumie o swoich projektach realizowanych w ramach sześciu dyscyplin opowiada 16 osób. Materiały można obejrzeć na stronie internetowej katowickiej uczelni.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)