Aktualności
Badania
23 Marca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2021-03-23

Urbanistka z PG stworzyła model umożliwiający monitoring przestrzenny

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej zaprojektowała model umożliwiający prowadzenie monitoringu przestrzennego, który wykorzystuje wielkie zbiory danych (Big Data) oraz dostępne zasoby informacji przestrzennej z instytucji samorządowych i administracji publicznych. Autorka zastosowała go do oceny skutków oddziaływania metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot na rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej sieci osadniczej regionu.

Pomysł na stworzenie narzędzia wsparcia do kształtowania polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym i regionalnym powstał, gdy urbanistka pracowała nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz planem dla obszaru metropolitalnego w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego.

Zaobserwowałam wówczas, że nie jest możliwe określenie tych samych rekomendacji planistycznych dla wszystkich małych miast w naszym regionie z powodu zróżnicowania procesów zachodzących w samych miastach, ale i w województwie. Wzrost roli metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot przyczynia się do zmian w regionie, choćby dynamiki procesu suburbanizacji. Dotychczas, jeśli prowadziliśmy takie badania, to bazowały one w dużej mierze na danych statystyki publicznej lub ocenach jakościowych. Jednak w Polsce dysponujemy coraz liczniej dostępnymi zasobami informacji przestrzennej, czyli danymi posiadającymi georeferencję. Umożliwiają one w sposób bardziej szczegółowy śledzić zmiany zachodzące w miastach oraz na obserwację konfliktów przestrzennych w różnych skalach – tłumaczy

Ambicją urbanistki było uchwycenie zróżnicowania procesów przestrzennych, a tym samym bardziej precyzyjne określenie rekomendacji planistycznych, których celem jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju sieci osadniczej regionu. Zastosowanie modelu pozwoliło ocenić skalę wyzwań przestrzennych przed jakimi stoją miasta pomorskie oraz z jakimi mamy do czynienia w regionie, w tym kwestii związanych z suburbanizacją.

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska jest adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego WA PG i współtworzy laboratorium GUT Urban Data Lab. Obecnie prowadzi badania m.in. nad możliwością wykorzystania danych z mediów społecznościowych do oceny percepcji przestrzeni miast.

Za swoją rozprawę doktorską, w której zaproponowała model pozwalający na ocenę zmian, jakie zachodzą w przestrzeni miast i regionów, dr inż. arch. Hanna Obrach-Prondzyńska została nagrodzona w dwóch konkursach o nagrodę ministra rozwoju, pracy i technologii: za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji, a także w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w edycji 2020. Doceniona rozprawa pt. „Rozwój przestrzenny małych miast w kontekście procesu metropolizacji na przykładzie województwa pomorskiego” została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa, kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA PG.

źródło: PG

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)