Aktualności
Badania
11 Marca
Źródło: Politechnika Śląska
Opublikowano: 2022-03-11

Uruchomiono Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

W czwartek, 10 marca, oficjalnie zainaugurowało działalność Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej. Powstało w celu wspierania przedsiębiorstw w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

Centrum zostało powołane do życia już w ubiegłym roku, ale pomysł rozwijał się na Politechnice Śląskiej od wielu lat. Jak przyznał prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju, nie sposób tworzyć idei Przemysłu 4.0 bez zaangażowania uczelni. Politechnika Śląska wyłoniła sześć Priorytetowych Obszarów Badawczych, a jednym z nich jest Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0.

Gdy rozpoczynaliśmy tworzenie POB nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tematyka ta może być aż tak szeroko reprezentowana na naszej uczelni. Patrząc na Przemysł 4.0, widzimy automatyzację, inżynierię mechaniczną, transport, przetwarzanie danych, ale patrzymy też pod kątem społecznym. Każdy wydział Politechniki Śląskiej znalazł na tym polu obszar do działania i rozwijania – podkreśla prof. Marek Pawełczyk.

Termin Przemysł 4.0 został po raz pierwszy użyty w 2011 roku na targach w Hanowerze.

Praktycznie natychmiast podjęliśmy ten temat i zaczęliśmy realizować badania i prace w tym zakresie. Uczelnia włączała się w różne działania, np. opracowywała raporty, rekomendacje, organizowała konferencje. Ściśle współpracujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, z którą utworzyliśmy pierwsze w Polsce studia dualne, a także Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, pierwszą tego typu jednostkę w Polsce – wspomina dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Powołane w ub. roku Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej będzie łączyć działania uczelni z przemysłem. W związku z tym powołano grupy robocze. Ich rolą będzie wypracowywanie nowych rozwiązań i działań wspierających transformację.

Przemysł 4.0 jest potężną zmianą to zmiana paradygmatu wytwarzania, nowe rozwiązania produktów, nowa architektura produktów, nowe systemy wytwórcze, nowe modele biznesowe. Zrozumienie tej zmiany to pierwszy krok. Bardzo dużo zostało już w tym zakresie zrobione, wielu przedsiębiorców potwierdza, że jest w stanie określić, czym dla nich jest Przemysł 4.0. Jednak czymś innym jest wiedza, a czymś innym praktyka. My chcemy zmierzyć się z tym drugim, aby rozwinąć kompetencje w zakresie Przemysłu 4.0 zarówno po stronie pracowników, jak i menadżerów – zapowiada dr Andrzej Soldaty dyrektor Centrum Przemysłu 4.0.

W zakresie działalności nowej jednostki mieści się prowadzenie działalności badawczej, wdrożeniowej, szkoleniowej i edukacyjnej, a także opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0. Ponadto generowanie know-how oraz własności intelektualnej, pozyskiwanie aparatury umożliwiającej prowadzenie badań i działalności edukacyjnej w celu podnoszenia wiedzy praktycznej polskiej kadry specjalistycznej.

Podczas oficjalnej inauguracji podpisano porozumienie z partnerami strategicznymi z obszaru przemysłu: APA sp. z o.o. oraz EMT Systems sp. z.o.o.

MK, źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)