Aktualności
Badania
31 Lipca
Fot. Andrzej Swinarew
Opublikowano: 2018-07-31

Ustnik pomoże wykryć raka

Naukowcy z dwóch wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Matematyki, Fizyki i Chemii zaprojektowali specjalny ustnik, który znajdzie zastosowanie w diagnostyce chorób górnych i dolnych dróg oddechowych. Dzięki niemu możliwe będzie pobieranie fazy oddechowej wraz z materiałem tła, na podstawie których lekarze zdiagnozują takie schorzenia, jak: nowotwory płuc, krtani czy też choroby oskrzeli.

Badania z zakresu chemii analitycznej pozwalają coraz częściej zidentyfikować i określić zależność pomiędzy pewnymi rodzajami białek a występowaniem nowotworu płuc czy krtani. Stan zdrowia pacjenta jest wówczas określany na podstawie analizy markerów nowotworowych, które są pobierane za pomocą tzw. worków Tedlara. To do nich badana osoba wydmuchuje powietrze wraz z zawartymi w nim białkami. Metoda ta jest wprawdzie prosta do wykonania i tania, ale w ten sposób pobierane są niewielkie ilości materiału oddechowego o niskim stężeniu, a transportowanie próbek wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne może się wiązać z wypłukiwaniem z nich markerów nowotworowych. W związku z tym proponuje się zastąpienie worków porowatymi materiałami polimerowymi o rozbudowanej strukturze wewnętrznej, przy czym ich użycie wiąże się z koniecznością wykonania specjalnego ustnika dla pacjentów.

Objęty ochroną patentową wynalazek naukowców z UŚ wykonany może być przy pomocy techniki druku przestrzennego z modyfikowanego poliestru o właściwościach antybakteryjnych. Tak otrzymana część spełnia wszystkie wymagania dotyczące dopuszczenia go do użytku w celach medycznych oraz umożliwia jego wielokrotne wykorzystanie po uprzedniej sterylizacji przy użyciu zestandaryzowanych procedur. Dzięki zastosowaniu ustnika możliwe będzie filtrowanie powietrza wdychanego przez pacjenta oraz kierowanie wydychanego powietrza na materiał porowaty, co pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie pobranego materiału oraz osadzić większą ilość markerów nowotworowych podczas pojedynczego badania.

MK

(Źródło: www.us.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)