Aktualności
Badania
09 Lipca
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2021-07-09

Uwarunkowania przestępczości w Ameryce Łacińskiej

Jakie czynniki mają wpływ na wybór kariery przestępczej w krajach Ameryce Łacińskiej? W jakim stopniu szeroko pojęta kultura, rodzina, zatrudnienie lub jego brak czy bieżąca sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna kraju decyduje o wyborze takiej drogi życiowej? Na te pytania będą szukać odpowiedzi badacze realizujący projekt CRIMLA.

Zespół badawczy CRIMLA (Crime in Latin America: The role of family, employment, culture and the state) tworzą naukowcy z Norwegii, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Chile, El Salvador, Szwecji i Polski. Wśród nich jest dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jako stypendysta finansowanego przez Unię Europejską programu Eurica, realizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, prowadził już wcześniej badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając przy organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku, monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych, jak również prowadził badania terenowe wśród społeczności zagrożonych kartelami narkotykowymi.

Projektem CRIMLA o wartości 1,2 mln euro kieruje prof. Sveinung Sandberg z Universitetet i Oslo. Badania etnograficzne będą realizowane na terenie Meksyku, Chile, El Salvadoru i Brazylii. Jak przekonują naukowcy, uzyskane wyniki będą miały ogromne znaczenie dla badań nad wpływem stanu bezpieczeństwa na rozwój Ameryki Łacińskiej. Staną się również podstawą kolejnych analiz nad przestępczością Południa w globalnym ujęciu.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)