Aktualności
Badania
16 Listopada
Opublikowano: 2018-11-16

W Gdańsku otwarto centrum kwantowe

Na Uniwersytecie Gdańskim otwarto w piątek, 16 listopada, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Na utworzenie tej jednostki uczelnia otrzymała 35 milionów złotych w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Program zakłada powołanie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości, w których naukowcy z całego świata prowadziliby wysokiej jakości badania naukowe, dotyczące największych aktualnych wyzwań naukowych. W ICTQT naukowcy będą realizować projekty w zakresie fundamentalnych zagadnień fizyki kwantowej, komunikacji i informacji kwantowej oraz technologii kwantowych. Działalność centrum będzie skupiona szczególnie wokół rozwoju nowych technologii, z naciskiem na cyberbezpieczeństwo oraz nowe techniki obliczeniowe. Są to badania, które będą stanowiły podwaliny dla kluczowych w przyszłości branż technologii informatycznych, takich jak bezpieczeństwo i rozwój Internetu kwantowego, komputerów kwantowych oraz sieci kwantowych, a także rozwój symulacji kwantowych. Warto przypomnieć, że to właśnie na Uniwersytecie Gdańskim narodziła się słynna na całym świecie gdańska szkoła informatyki kwantowej.

Na czele Centrum stanął prof. Marek Żukowski z UG. Jest ekspertem w dziedzinie mechaniki kwantowej i kwantowej interferometrii, autorem ponad 150 prac naukowych, publikowanych m.in. w najważniejszych światowych czasopismach, takich jak Nature czy Physical Review Letters. Liderem grupy naukowej w ICTQT został prof. Paweł Horodecki – autor także ponad 150 artykułów z dziedziny kwantowej teorii informacji i podstaw mechaniki kwantowej, cytowanych ponad 14 tys. razy. W nowo powstałym centrum docelowo będzie pracowało 6 grup badawczych, w których planowane jest zatrudnienie ponad 30 osób. Stanowiska pozostałych liderów oraz członków grup badawczych obejmą naukowcy wyłonieni w ramach międzynarodowych konkursów.

Zagranicznym partnerem strategicznym jest Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademia Nauk (IQOQI-Vienna), jeden z najlepszych ośrodków w tej dziedzinie na świecie. W ramach swoich działań Centrum planuje podejmować współpracę także z innymi ośrodkami naukowymi oraz partnerami przemysłowymi prowadzącymi badania eksperymentalne m.in. w celu wdrażania wyników swoich prac. Jednym z takich ośrodków będzie Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, które powstanie na Uniwersytecie Warszawskim także w ramach najnowszej edycji programu Międzynarodowych Agend Badawczych FNP.

Uniwersytet Gdański już po raz drugi otrzymał bardzo wysoki grant w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). W zeszłym roku dwóch światowej klasy naukowców, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzymało 41 milionów złotych na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.

MK

Źródło: UG

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)