Aktualności
Badania
03 Grudnia
Źródło: Grupa LOTOS
Opublikowano: 2020-12-03

W Gdańsku stworzą ekologiczny asfalt

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad stworzeniem innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego. Wartość projektu to ponad 5 mln zł.

Projekt „Ekologiczne asfalty” powstał w odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach. W trosce o zdrowie ich mieszkańców, konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzi Politechnika Gdańska i spółka LOTOS Asfalt, rozpoczęło prace nad innowacyjną nawierzchnią asfaltową modyfikowaną fotokatalizatorem, której stosowanie ma docelowo zredukować zawartość szkodliwych substancji (NOX, LZO) w rejonie pasa drogowego.

Jednym z celów strategicznych LOTOSU jest rozwój innowacyjnych rozwiązań budujących polską gospodarkę. Projekt opracowany wspólnie z Politechniką Gdańską, w który wpisany jest również aspekt środowiskowy, doskonale spełnia te założenia – podkreśla Zofia Paryła, p.o. prezesa zarządu Grupy LOTOS.

Wspólna koncepcja firmy i uczelni została wysoko oceniona przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na ponad 55 projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój została sklasyfikowana na 6. miejscu, otrzymując pozytywną decyzję o dofinasowaniu. Wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego ok. 65 proc. będzie pochodzić z funduszy europejskich.

Fotokatalityczne systemy oczyszczania powietrza stanowią obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii, ale nie są pozbawione wad i niedoskonałości. Nasza technologia bazuje natomiast na innowacyjnych fotokatalizatorach hybrydowych, które zapewniają wyższą redukcję stężenia NOx w asfalcie pod wpływem promieniowania słonecznego, a dodatkowo umożliwiają degradację rakotwórczych związków organicznych do prostych i nieszkodliwych związków nieorganicznych – wyjaśnia koordynująca projekt z ramienia uczelni dr hab. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG, z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej.

Warto podkreślić, że nawierzchnia drogowa posiadająca taką funkcjonalność nie jest obecnie dostępna na rynku.

W związku z tym, że nawierzchnie ulic w miastach są w ponad 90 proc. asfaltowe, takie rozwiązanie może w przyszłości poprawić jakość życia ich mieszkańców. Innowacje, zwłaszcza w zakresie ekologicznych technologii, są fundamentem rozwoju naszej firmy. Dlatego w tej kwestii stawiamy na bliską współpracę z renomowanym partnerem naukowym, jakim jest Politechnika Gdańska – zapewnia Cezary Godziuk, prezes zarządu LOTOS Asfalt

LOTOS współpracuje z PG od wielu lat. Rok temu, wchodząc w skład większego konsorcjum, oba podmioty zainicjowały prace nad rozwojem technologii pozwalającej obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość. Wcześniej, w marcu ub.r., podpisano umowy dotyczące współpracy nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Oprócz tego pracownicy LOTOSU od lat prowadzą na gdańskiej uczelni wykłady i ćwiczenia dydaktyczne, a studenci uczestniczą w zajęciach na terenie rafinerii.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: