Aktualności
Badania
04 Listopada
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2022-11-04

W ISP PAN utworzono Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza

Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza zainaugurowało działalność w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Projekt ma służyć popularyzacji wiedzy na temat tego międzynarodowego formatu, a także budowaniu współpracy w Europie Środkowej między podmiotami działającymi w obszarze nauki i w sferze społeczno-gospodarczej.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowej: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Stała się ważnym impulsem rozwoju dla regionu położonego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, ale na ubiegłorocznym Samorządowym Kongresie Trójmorza, który odbywał się w Lublinie, zwracano uwagę również na inne obszary, które powinny stać się kluczowe dla tego przedsięwzięcia. Jednym z nich jest nauka i edukacja, zwłaszcza na poziomie wyższym. Dyskutowano wówczas m.in. o powołaniu sieci uczelni z obszaru Europy Środkowej, na wzór uniwersytetów europejskich.

Utworzenie Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza ma właśnie na celu rozciągnięcie tej współpracy także na płaszczyznę naukową i ekspercką. Projekt uruchomiony w Instytucie Studiów Politycznych PAN będzie służyć popularyzacji i rozwojowi wiedzy naukowej i badań na temat Inicjatywy. W zamierzeniach pomysłodawców ma być fundamentem międzynarodowej sieci łączącej podmioty badawcze ze sobą nawzajem oraz z innymi działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w regionie Trójmorza.

Badania naukowe dotyczące Inicjatywy Trójmorza są prowadzone od kilku lat i cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak problemy kadrowe i finansowe ograniczały dotąd ich rozwój. Dlatego gdy zostałam kierownikiem Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich ISP PAN rozpoczęłam intensywne starania o uzyskanie zewnętrznych środków na rozwój badań nad Inicjatywą Trójmorza. Po roku intensywnych starań całego zespołu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możemy przystąpić do realizacji naszych planów. Obejmują one m.in.: przygotowanie prac naukowych (monografii i artykułów), zorganizowanie konferencji, seminariów i wyjazdów studyjnych do państw Trójmorza, uruchomienie Archiwum Dokumentacyjnego Inicjatywy Trójmorza, utworzenie funduszu dofinansowania do wyjazdów naukowych dla badaczy z zagranicy zajmujących się tym obszarem. Mamy też ambicję zorganizować panel naukowy przy Szczycie Inicjatywy Trójmorza w przyszłym roku – zapowiada dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN, kierująca Centrum Badawczym Inicjatywy Trójmorza.

Jak dodaje liderka projektu, w szerokim ujęciu prowadzone badania obejmą wymiar ekonomiczny, polityczny i społeczny Inicjatywy Trójmorza. W węższej perspektywie naukowcy zamierzają się skoncentrować na problematyce energetycznej, infrastrukturalnej, cyfrowej oraz na sprawach bezpieczeństwa regionu, z uwzględnieniem polityki społecznej. W prace realizowane w ramach Centrum, oprócz ISP PAN, zaangażowani będą także badacze z innych instytucji, m.in. Instytutu Europy Środkowej czy Ośrodka Studiów Wschodnich. Do inicjatywy mogą też dołączyć inne jednostki zajmujące się podobną tematyką.

Działalność Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza zainaugurowało 3 listopada seminarium pt. „Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy”. Projekt został dofinansowany kwotą 1,5 mln zł przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

MK

Powstanie Uniwersytet Trójmorza?


 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Arek 05.11.2022 21:30

    Austriacy i Czesi też chcą dołączyć do wschodnich cywilizacji? Serio?