Aktualności
Badania
24 Maja
Źródło: www.cephares.pl
Opublikowano: 2023-05-24

W Krakowie powstaje centrum badań chorób ośrodkowego układu nerwowego

Nowoczesne Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego „Cephares” powstaje przy Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN. Będą w nim prowadzone strategiczne badania nad depresją, schizofrenią, zaburzeniami lękowymi, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Projekt realizowany przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN wart jest blisko 100 mln złotych. Jego celem jest stworzenie unikatowego ośrodka akademickiego w skali europejskiej, konsolidującego potencjał psychofarmakologii, neurobiologii i chemii medycznej, który wyposażony w ultranowoczesne instrumentarium badawcze, zapewni kompleksowy program badań – od zaprojektowania cząsteczki po w pełni zwalidowaną substancję o potencjale leku spełniającą wymagania dopuszczenia do fazy badań klinicznych w obszarze schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Nowa infrastruktura badawcza będzie zlokalizowana w rozbudowywanych i modernizowanych obiektach IF PAN, tj. w nowej części głównego budynku przy ul. Smętnej oraz w zabytkowym kompleksie przy ul. Ojcowskiej w Krakowie. Na ponad 1500 mkw. powstaną zautomatyzowane pracownie pięciu modułów badawczych: bioinformatyki, chemii leków, bioanalizy, mechanizmów działania in-vitro i modeli behawioralnych in-vivo. Pomieszczenia laboratoryjne zostaną wyposażone w wysoko zaawansowaną i unikatową aparaturę badawczo-naukową o wartości około 45 mln zł. Zaprojektowano ją pod kątem możliwości realizacji komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i wymogów stawianych ośrodkom partnerskim dla przemysłu farmaceutycznego.

Utworzenie centrum „Cephares” stanowi odpowiedź na wyzwania badawcze współczesnej neuropsychofarmakologii. Będą w nim prowadzone strategiczne badania nad problematyką zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, w tym m.in. depresji, schizofrenii, zaburzeń lękowych, uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, oraz chorób neurodegeneracyjnych – wyjaśnia prof. Katarzyna Starowicz-Bubak, jedna z organizatorek Środkowoeuropejskiego Kongresu Biomedycznego CEBC, który 29 maja rozpoczyna się Krakowie.

Podczas wydarzenia będzie mowa nie tylko na badaniach już wykonanych, ale również o możliwościach współpracy w ramach Centrum „Cephares”, którego uruchomienie planowane jest na przyszły rok.

To już piąta edycja Central European Biomedical Congress. Organizowane od 2014 roku cykliczne spotkania polskich i zagranicznych naukowców służą też wymianie doświadczeń, pomysłów i nowatorskich rozwiązań. Poprzednia edycja, w 2021 roku, zgromadziła ponad pół tysiąca uczestników. Hasło tegorocznej brzmi: Future trends in health interventionsWykład inauguracyjny wygłosi prof. Véronique Deroche-Gamonet z Uniwersytetu w Bordeaux. W ramach sesji plenarnych z wykładami wystąpią: prof. Gustavo Turecki z Douglas Hospital Research Centre w Montrealu, prof. Kathryn A. Cunningham z The University of Texas Medical Branch w Galveston (USA), prof. Stefan Chłopicki z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków UJ, prof. Stéphane Oliet z Uniwersytetu w Bordeaux. W trakcie CEBC zaplanowano aż 17 sesji naukowych.

Wiele z nich dotyczy przyczyn, objawów i leczenia depresji. Po pandemii COVID-19 dramatycznie rośnie liczba zaburzeń psychicznych wynikających z izolacji, lęków i ekonomicznej niepewności. Depresja dotyka dzisiaj dwukrotnie więcej pacjentów niż w czasach przed SARS-CoV-2. Co gorsze, nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie trend się odwróci. Pomimo szerokiej gamy leków, efekty leczenia depresji nie zawsze są takie, jakich oczekiwaliby lekarze. Niestety, nawet połączenie farmakoterapii i terapii nie jest do końca skuteczne. Naszą uwagę podczas Kongresu skierujemy więc m.in. na psychodeliki, a więc leki zawierające substancje psychodeliczne – wskazuje prof. Starowicz-Bubak.

Wśród tematów poruszanych w trakcie Kongresu będą także najnowsze metody leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem technik immunologicznych, rzadkie choroby genetyczne (m.in. choroba Gauchera), uszkodzenia rdzenia nerwowego, ale także choroby cywilizacyjne oraz uzależnienia. W sesji eksperckiej laureaci grantów European Research Council pokażą krok po kroku, jak skutecznie napisać wniosek oraz jakich błędów unikać, a także przybliżą proces weryfikacji i oceny wniosków. Organizatorzy nie zapomnieli także o młodych naukowcach. Specjalnie dla nich przewidziano sesję, podczas której adepci nauki i studenci zaprezentują szerszemu gronu wyniki swoich badań.

Central European Biomedical Congress organizowany przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum odbędzie się w dniach 29 maja – 1 czerwca w Krakowie (w formule hybrydowej). Więcej informacji, w tym szczegółowy program i formularz rejestracyjny, na stronie kongresu: www.cebc.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)