Aktualności
Badania
07 Września
Źródło: www.icimb.pl
Opublikowano: 2022-09-07

W Krakowie powstaje Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstaje przy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. W przedsięwzięcie zaangażowane są także krakowskie uczelnie oraz samorząd województwa małopolskiego. 

Centrum, którego budowę zainicjowano pod koniec sierpnia, ma być unikatowym w skali kraju ośrodkiem badań naukowych i projektów rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i badań akustycznych. Podejmowane w nim będą także działania mające na celu zapewnienie równowagi środowiskowej przez wykorzystanie materiałów odpadowych jako komponentów ulepszających właściwości ogniowe i akustyczne materiałów budowalnych. Naukowcy zajmą się w nim także m.in. najważniejszymi właściwościami materiałów związanymi z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie (czyli reakcją na ogień, odpornością ogniową ścian oraz badaniem stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne oraz dachy), a także akustyką (w zakresie izolacyjności akustycznej i pochłaniania dźwięku).

List intencyjny w sprawie powstania Centrum i współpracy w jego ramach podpisali: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz – rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor – rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz mł. bryg. mgr inż. poż. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a także Witold Kozłowski – marszałek województwa małopolskiego i Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Intencją stworzenia tak szerokiej koalicji wokół idei Centrum jest chęć zwiększenia potencjału badawczego i komercjalizacyjnego krakowskiego ośrodka, a także potencjału naukowego członków porozumienia poprzez realizację wspólnych badań i projektów z obszaru zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu badawczego w Centrum prowadzone będą badania odpowiadające na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym budownictwem, szczególnie modułowym.

Nowe centrum powstanie przy ul. Cementowej w Krakowie. Inwestycja obejmie budowę hali do badań materiałowych ze strefą badań realizowanych w postaci otwartego ognia oraz badań ogniowych w komorach zamkniętych. Będzie wyposażone także w infrastrukturę do badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych w postaci stanowiska do badań pochłaniania dźwięku.

Naszym celem jest przede wszystkim zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstw, również dzięki pozyskiwaniu międzynarodowych projektów i partnerów gospodarczych. Inwestycja ta jest znaczącym przedsięwzięciem, służącym rozwojowi Łukasiewicza, rozwojowi nauki i gospodarki, a także transferowi nauki i technologii do biznesu. Będzie również zapleczem dla dydaktyki i edukacji. Wspólnie z najlepszymi krakowskimi uczelniami  rozpoczynamy nowy wymiar nauki i biznesu – podkreślał podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk z  Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Centrum ma być miejscem, gdzie kadra naukowa będzie realizowała badania i opracowywała innowacyjne rozwiązania na skalę międzynarodową dla branży budowlanej. Stanowić ma także zaplecze dla wymiany doświadczeń i realizacji prac badawczo-rozwojowych we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mających na celu ocenę stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

MK, źródło: PK, ICiMB

 

Dyskusja (0 komentarzy)