Aktualności
Badania
22 Lutego
Opublikowano: 2021-02-22

W marcu ogłoszenie konkursu na projekty w obszarze technologii kwantowych

Narodowe Centrum Nauki zostało ponownie koordynatorem międzynarodowego programu QuantERA ERA-NET Cofund w obszarze technologii kwantowych. Ogłoszenie konkursu już w marcu.

QuantERA II jest obecnie największą w Europie siecią łączącą 38 agencji finansujących wybitne badania naukowe z zakresu technologii kwantowych z 30 krajów i stanowi kontynuację projektu QuantERA, koordynowanego przez NCN od 2016 roku. Głównym celem programu QuantERA II jest finansowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii kwantowych w Europie poprzez organizację konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.

Konsorcjum właśnie pozyskało grant w wysokości 15 mln euro z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Kolejne 25 mln euro dołożą instytucje partnerskie. W sumie budżet konkursu, który zostanie ogłoszony już w marcu tego roku, wyniesie 40 mln euro. Jego tematyka koncentrować się będzie wokół dwóch obszarów:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2021. Czas realizacji projektów to od 2 do 3 lat. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu.

Sieć QuantERA działa na rzecz promowania ambitnych badań dotyczących najnowocześniejszej inżynierii w dziedzinie technologii kwantowych, wspiera współpracę międzynarodową pomiędzy naukowcami i agencjami finansującymi badania naukowe w Europie, monitoruje europejskie polityki publiczne w zakresie technologii kwantowych oraz tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)