Aktualności
Badania
21 Czerwca
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Opublikowano: 2019-06-21

W PRz powstał Katalog typowych mostów i przepustów

Zespół prof. Tomasza Siwowskiego z Zakładu Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej opracował Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów.  Pozwoli on na obniżenie kosztów projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach.

Opracowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Tomasza Siwowskiego katalog zawiera ponad 50 typowych projektów mostów i przepustów dla dróg wszystkich kategorii. Do jego opracowania wykorzystano rozwiązania zastosowane w ostatnich latach w inwestycjach realizowanych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Rekomendację dla korzystania z katalogu, który został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, podpisał szef resortu Andrzej Adamczyk.

– Katalog jest kompleksową bazą wiedzy dla projektantów, wykonawców i zarządców dróg na temat konstrukcji tego typu, która znacząco ułatwi ich projektowanie i budowę, a tym samym pozwoli na obniżenie ich kosztów. Liczę, że będzie on szczególnie przydatny dla zarządców dróg samorządowych przy realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Opracowanie katalogu jest wypełnieniem jednego z przedstawionych w 2016 roku postulatów Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych i nową jakością w procesie projektowania i budowy dróg w Polsce. Dotychczas projektanci musieli samodzielnie opracowywać projekty poszczególnych obiektów inżynieryjnych, co w wielu przypadkach podnosiło koszty realizacji inwestycji drogowych.

– Katalog pozwoli wszystkim uczestnikom procesu budowlanego na oszacowanie kosztów realizacji danej inwestycji, a także jej późniejszego utrzymania. To także swoisty elementarz dla zarządców dróg samorządowych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania mostów podkreśla prof. Tomasz Siwowski.

Ministerstwo Infrastruktury finalizuje prace nad nowymi warunkami technicznymi dla dróg i obiektów mostowych. Nowe przepisy mają być bardziej elastyczne od stosowanych obecnie i w pełni zgodne z normami UE.

Źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)