Aktualności
Badania
05 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-05-05

W Sieci Badawczej Łukasiewicz powstanie robot polowy

Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego powstanie w wyniku prac konsorcjum z udziałem instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. To jeden z projektów wyłonionych w tzw. Szybkiej Ścieżce Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

Pomysłodawcą rozwiązania jest Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, odpowiedzialny za projekt konstrukcji robota polowego wraz z modułami roboczymi oraz integrację wybranych podsystemów. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa będzie odpowiadać za kluczowe zadania w obszarze robotyki, nowoczesnej mechatroniki i teledetekcji. Z kolei producent maszyn rolniczych, firma UNIA sp. z o.o. z Grudziądza, odpowiada za konstrukcję modułu wysiewającego, budowę stanowisk badawczych oraz budowę robota polowego i jego wdrożenie na rynek krajowy oraz zagraniczny.

W ramach projektu zostanie przygotowane m.in. Kompletne Osensorowanie Robota Polowego (KOPR) oraz Baza Danych Uprawy (BDU). Wykorzystane zostaną do tego kamery wielospektralne i zaawansowana analiza danych rozwijana w Ł-IT. Pozyskiwane przez robota dane będą analizowane i wykorzystane do zwiększenia wydajności produkcji rolnej.

– Planowane działania mają związek z rozwojem tzw. Internetu Rzeczy (IoT). Uzyskanie finansowania potwierdza duże zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne rozwiązania wykorzystujące informacje pozyskiwane za pomocą różnorodnych sensorów. Stanowią one o przewadze konkurencyjnej m.in. maszyn rolniczych. Warto również zaznaczyć, że prowadzone przez nas prace projektowe wpisują się  doskonale w globalne cele zawarte w Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w spełnieniu wymagań „zero głodu” (cel drugi) oraz „dobre zdrowie i jakość życia” (cel trzeci). Nowoczesny robot rolniczy będzie pracował w dużej mierze automatycznie i w oparciu o aktualne dane będzie dostarczał zmienną dawkę nawozów i środków ochrony roślin (ŚOR). Umożliwi to zwiększenie efektywności produkcji, minimalizację potencjalnych strat oraz ograniczenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko wynikającego ze stosowania znacznych ilości nawozów sztucznych –mówi mgr inż. Mariusz Kacprzak, kierownik Zakładu Teledetekcji w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane kwotą 12 mln zł. Prace nad robotem potrwają 3 lata.

MK, źródło: Ł-IT

Dyskusja (0 komentarzy)