Aktualności
Badania
05 Października
Fot. Wojciech Mateusiak
Opublikowano: 2021-10-05

W Zabrzu otwarto centrum innowacyjnych technologii medycznych

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy otwarto w Zabrzu Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia To wspólny projekt Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Miasta Zabrze oraz firmy Philips.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (European HealthTech Innovation Center, EHTIC) jest samodzielną jednostką powstałą w ramach Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Ma odgrywać rolę lidera w zakresie rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych. Do kluczowych zadań EHTIC będzie należeć prowadzenie badań naukowych, a także studiów podyplomowych oraz opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, służących poprawie profilaktyki, wczesnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu chorób. Innowacje mają być skoncentrowane na badaniach nad sztuczną inteligencją, telemedycyną oraz informatyką kliniczną. Politechnika Śląska ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, ponieważ od 10 lat funkcjonuje tu jedyny w Polsce wydział Inżynierii Biomedycznej, specjalizujący się w takich technologiach, jak biomateriały, biosensoryka i biomechatronika.

Jestem dumny, że po niemal 10 latach wytężonej pracy wielu osób możemy otworzyć jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie. Stworzone tu rozwiązania pomogą lekarzom i rehabilitantom w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Niezmiernie cieszę się, że dzięki współpracy udało nam się powołać do życia tak innowacyjny ośrodek. Wspólnie mamy szansę przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii medycznych, podnieść jakość leczenia oraz umocnić pozycję Śląska jako lidera w zakresie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Obecny na inauguracji prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że wszystko, co dziać się będzie w tutejszych laboratoriach, w istotny sposób przyczyni się do poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób.

Powstanie Centrum jest bardzo dobrym, inspirującym przykładem działania nauki, biznesu oraz samorządu terytorialnego przy istotnym wsparciu także polskiego państwa. Chcę wyrazić wielką satysfakcję, że w Polsce powstają dysponujące tak mocnym potencjałem ośrodki badawczo-rozwojowe, które dowodzą, że naszą specjalnością są nie tylko konkurencyjne produkty „Made in Poland”, ale również wybiegające w przyszłość technologie „Created in Poland”. Bardzo się cieszę, że otwierane dziś Centrum jest ośrodkiem niezwykle nowoczesnym, w którym opracowywane będą nowoczesne technologie do wykorzystania przede wszystkim w medycynie, ale także i w sporcie. Jest to projekt unikatowy w naszej części Europy – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Innowacje w samym sercu Europy

EHTIC to efekt kluczowego w regionie śląskim projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł, w tym: 72 mln zł pochodzi ze środków unijnych, 18 mln zł przekazał Philips, 11 mln zł – Miasto Zabrze i 9 mln zł – Politechnika Śląska. To największa inwestycja tego typu w tej części Europy.

EHTIC ma być swoistą kuźnią rozwiązań wychodzących naprzeciw najważniejszym wyzwaniom zdrowotnym, takim jak chociażby starzejące się społeczeństwo. Chcemy opracowywać i wdrażać projekty, które z jednej stronny odciążą służbę zdrowia, z drugiej realnie przyczynią się do lepszego leczenia pacjentów. To właśnie tutaj zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne, znajdą zaplecze badawcze dla rozwoju swoich pomysłów z zakresu medycyny czy szerzej pojętego zdrowia – przekonuje prof. Marek Gzik, dyrektor European HealthTech Innovation Center.

Jednym z partnerów inwestycji jest firma Philips, która zapewniła wkład do projektu w wysokości 20 proc. jego wartości, w skład którego wchodzą zarówno środki pieniężne, jak i rozwiązania technologiczne. Holenderska spółka bierze także aktywny udział w kształtowaniu programu badawczo-rozwojowego Centrum.

W całej historii istnienia Philips skupienie na innowacjach i realizacja projektów we współpracy ze strategicznymi partnerami zawsze dawały początek niesamowitym inicjatywom, które zmieniały ludzkie życie i otaczający nas świat. Innowacje i partnerstwo to także dwa kluczowe słowa, charakteryzujące naszą współpracę z Politechniką Śląską, z którą od lat ramię w ramię pracujemy nad rozwojem innowacji w obszarze medycyny w Polsce – przypomniał Michał Grzybowski, prezes Philips Polska. – Otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia jest zwieńczeniem wielu lat naszego partnerstwa. To dla nas olbrzymi zaszczyt i przywilej móc wspierać działania Politechniki Śląskiej. Jeszcze większym zaszczytem jest to, że od teraz wspólnie będziemy tworzyć unikatowe rozwiązania i innowacje, oferując nową jakość medycyny dla personelu medycznego i pacjentów, a wszystko to za sprawą obiektu, który właśnie otwieramy – dodał.

100 lat innowacji

Uroczystość otwarcia Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia dała początek obchodom wyjątkowej rocznicy 100 lat istnienia firmy Philips w Polsce.

Philips to 100 lat historii w naszym kraju – pięknej, pełnej wyzwań, często wzruszającej. To 100 lat historii innowacji i osób, które je tworzyły, uczestnicząc w budowie pierwszej fabryki oświetlenia w Warszawie, biorąc udział w bohaterskiej walce podczas II wojny światowej, zapewniając produkty pomagające dbać o zdrowie czy wspierając przedstawicieli służby zdrowia w ich codziennej pracy – także podczas pandemii COVID-19 – mówi Michał Grzybowski, prezes Philips Polska.

Dziś Philips to lider w zakresie nowych technologii medycznych, którego wynalazki zmieniają życie ludzi na lepsze. Kreowanie innowacyjnej ochrony zdrowia, wspierającej personel medyczny i odpowiadającej na potrzeby pacjentów, to wizja, która od początku towarzyszy istnieniu firmy Philips, łącząc ją jednocześnie z Politechniką Śląską. Wspólne rozumienie wyzwań, stojących przed ochroną zdrowia i nieustanne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań zaowocowały długoletnią współpracą pomiędzy tymi podmiotami, zwieńczeniem partnerstwa tych podmiotów  jest otwarte  centrum EHTIC.

źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)