Aktualności
Badania
08 Lipca
Źródło: Politechnika Śląska
Opublikowano: 2021-07-08

W Zabrzu powstaje ośrodek badawczy w zakresie technologii dla zdrowia

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia powstaje na Politechnice Śląskiej. To supernowoczesny ośrodek, w którym będą prowadzone badania w zakresie poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

European HealthTech Innovatio Center (EHTIC) to efekt projektu AssistMed Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. W jego ramach wybudowano budynek laboratoryjny za kwotę 44 mln zł, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za 66 mln zł.

Nowy ośrodek Politechniki Śląskiej powstaje w Zabrzu. Wydziały zlokalizowane w tym mieście zostały przekazane przed laty przez Miasto Zabrze:

Pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik stworzyła w Zabrzu doskonały ekosystem do rozwoju nauki, innowacji i wszystkiego, co jest związane z ochroną zdrowia. Jak ważna jest organizacja procesu ochrony zdrowia, jak ważnych narzędzi może w bardzo krótkim czasie dostarczyć nauka, jeśli ten proces jest dobrze zorganizowany, pokazał czas pandemii. W naszym nowym Centrum chcemy właśnie taki proces realizować – podkreśla rektor PŚl prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Dodaje, że EHTIC wywodzi się z Centrum Inżynierii Biomedycznej, tworzonego przez konsorcjum do wspólnych działań na rzecz technologii wspomagających zdrowie. Będzie to unikalny zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych wspierających firmy wdrażające wyroby i technologie medyczne. To odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej. EHTIC umożliwi międzynarodową kooperację i uczestniczenie w europejskiej oraz światowych platformach technologicznych. Powstały takie laboratoria, jak m.in.: Laboratorium wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości, Laboratorium planowania zabiegów operacyjnych, Laboratorium szybkiego prototypowania, Laboratorium badań struktury implantów, Laboratorium inżynierskiego wspomagania w stomatologii, Laboratorium badań narządu ruchu człowieka.

Do zadań Centrum należy w szczególności integracja środowiska i inicjowanie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów naukowo-badawczych w obszarze technologii dla zdrowia oraz opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych.

W ramach działalności planujemy zarówno szkolenia, jak i wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w obszarze rozwoju technologii i wdrażania. Ale przede wszystkim będą to badania w takich obszarach, jak bioinformatyka, biomechatronika, biomateriały oraz przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Centrum będzie bardzo wyjątkowe ze względu na swój potencjał, zarówno w zakresie możliwości realizacji badań, jak również kapitału ludzkiego osób, które dzisiaj reprezentują dyscyplinę inżynieria biomedyczna Politechniki Śląskiej. Najnowocześniejsza aparatura dostępna na rynku pozwoli rozwinąć nasz potencjał badawczy w takich technologiach, jak wirtualne technologie dla zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i systemach eksperckich wspomagających lekarzy w decyzjach. To także druk 3D, technologie związane ze wspomaganiem rehabilitacji, treningu sportowego – wylicza prof. dr hab. inż. Marek Gzik, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia EHTIC.

Centrum powstaje w siedzibie Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Trzykondygnacyjny budynek będzie miał blisko 4 tys. metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Otwarcie zaplanowano na październik.

źródło: PŚl

 

Dyskusja (0 komentarzy)