Aktualności
Badania
10 Marca
Źródło: www.we.zut.edu.pl
Opublikowano: 2022-03-10

W ZUT będą badać kompatybilność elektromagnetyczną

Badania sprawdzające, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych, prowadzić będzie Pracownia Badań i Certyfikacji EMC, która rozpoczęła działalność na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Powstanie pracowni jest wynikiem wspólnego projektu interdyscyplinarnej grupy naukowców z dwóch uczelnianych wydziałów: Elektrycznego oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Nowe laboratorium to część większego projektu, który ma na celu doposażenie hali technologicznej w Laboratorium e-Produkcji tak, by wpisywała się w koncepcję Przemysłu 4.0.

W otaczającym nas świecie pojawia się coraz więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki nim nasze życie staje się wygodniejsze, a praca bardziej wydajna. Urządzenia takie jak telewizor, komputer, pralka, telefon komórkowy czy systemy energetyczne, telekomunikacyjne (telefonia komórkowa, LTE, 5G, WiFi, IoT) wykorzystują w swoim działaniu pola elektromagnetyczne. Ważne jest więc, żeby nie dochodziło do wzajemnego zakłócania się tego sprzętu, czyli by był on kompatybilny elektromagnetycznie – tłumaczy prof. Przemysław Łopato z Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości Wydziału Elektrycznego ZUT.

Dodaje jednocześnie, że przy braku takiej kompatybilności mogłoby dochodzić do niekomfortowych lub wręcz niebezpiecznych sytuacji, np. zakłócenia pracy urządzeń elektronicznych do kontroli lotu w samolocie lub urządzeń medycznych w szpitalu pod wpływem działania telefonu komórkowego przekraczającego normy emisji.

W pracowni EMC prowadzone będą badania urządzeń i systemów pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, które polegają na sprawdzeniu, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

Wszystkie urządzenia na rynku Unii Europejskiej muszą być kompatybilne elektromagnetycznie. Badania tego typu można przeprowadzić w komorze bezodbiciowej, która jest już na naszym wyposażeniu – podkreśla prof. Łopato.

W trakcie badania emisji pracujące urządzenie naukowcy umieszczą w komorze bezodbiciowej na specjalnym stole obrotowym, a antena znajdująca się na maszcie odbierze emitowane przez nie fale elektromagnetyczne.

W ten sposób sprawdzimy, czy poziom emisji nie przekracza odpowiednich norm. W trakcie badania odporności działające urządzenie narażane będzie na działanie dużego natężenia pola elektromagnetycznego promieniowanego przez antenę nadawczą. Podczas testu zaobserwujemy, czy dany sprzęt działa poprawnie w niekorzystnych warunkach – tłumaczy prof. Łopato.

Utworzenie Pracowni Badań i Certyfikacji EMC pochłonęło 3,7 mln zł. Uczelnia podjęła już działania w kierunku uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Po jej otrzymaniu unikalna w skali regionu pracownia będzie świadczyła usługi oraz badania w zakresie emisji i odporności urządzeń na rzecz przedsiębiorstw, głównie z Pomorza Zachodniego.

MK, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)