Aktualności
Badania
29 Października
Opublikowano: 2018-10-29

Wczesnośredniowieczne miasto pod Granadą

Około 8 km od Granady znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego miasta Madinat Ilbira, poprzednika Granady, które było jednym z najważniejszych wczesnośredniowiecznych ośrodków miejskich na terenie Hiszpanii, lecz do tej pory nie zostało kompleksowo zbadane. Miasto zostało założone przez muzułmanów w połowie VIII w. i funkcjonowało do początku XI w. W tym roku rozpoczął się na tym terenie pierwszy sezon wykopalisk prowadzonych przez archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie wraz uczonymi z Uniwersytetu w Granadzie.

– To miasto, które w okresie swojego rozkwitu we wczesnym średniowieczu obejmowało powierzchnię kilkudziesięciu, a nawet może ponad stu hektarów, nie jest dobrze rozpoznane archeologicznie. Dotychczas dysponujemy przypadkowymi odkryciami dokonanymi jeszcze w XIX w. i rezultatami badań prowadzonych na początku XXI w. w niewielkiej skali, wręcz nieproporcjonalnie małej w stosunku do wielkości tego terenu – mówi prof. Marian Rębkowski ze szczecińskiego IAiE PAN, który wraz z prof. Antonio Malpica z Uniwersytetu w Granadzie kieruje pracami wykopaliskowymi. Naukowcy chcą dowiedzieć się więcej na temat genezy miasta i jego relacji do znajdującego się w pobliżu starszego ośrodka rzymskiego, Elviry, jak też o organizacji przestrzeni miejskiej.

– Interesujący jest też problem zderzenia kultur: Arabów, którzy podbijali półwysep Iberyjski w VIII w., z miejscowymi chrześcijanami. Pracujemy w miejscu, w którym, jak przypuszczamy, znajdowała się dzielnica chrześcijańska, czyli mozarabska – mówi prof. Rębkowski.

Archeolodzy odkryli dobrze zachowane relikty miejskiej zabudowy murowanej z przełomu X i XI w. Wśród artefaktów odnaleźli m.in. monety, ceramikę, a także zawieszkę w kształcie krzyża, co zdaje się potwierdzać przypuszczenia, że wykopaliska znajdują się na terenie mozarabskiej dzielnicy Madinat Ilbira.

Kierownik projektu podkreśla, że wykopaliska w Madinat Ilbira są niezwykle ważne i wpisują się w szerszą problematykę badań miast, jako jednego z najważniejszych czynników kształtujących średniowieczną Europę.

U schyłku starożytności na Półwyspie Iberyjskim osiedlili się Germanie, w drugiej połowie V w. swoje chrześcijańskie królestwo stworzyli Wizygoci. W 711 r., po podboju arabskim, państwo upadło. Półwysep zajęli Arabowie, którzy w połowie VIII w. stworzyli emirat dynastii Umajjadów, na początku X w. przekształcony w Kalifat Kordobański, uważany przez badaczy za jedno z najwspanialszych państw wczesnośredniowiecznej Europy, centrum gospodarcze i kulturowe południa kontynentu.

Badania prowadzone są w ramach projektu „Madinat Ilbira – poprzednik Granady”, realizowanego przez szczeciński oddział Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we współpracy z Departamentem Historii Średniowiecza Uniwersytetu w Granadzie. W badaniach biorą udział studenci archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.

JK

(Źródło: PAP Nauka w Polsce)

Dyskusja (0 komentarzy)