Aktualności
Badania
28 Stycznia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-28

Wpływ kontaktu międzygrupowego na gotowość do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji

Prof. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Olga Kuzawińska, studentka tego wydziału, są współautorami publikacji, która ukazała się w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”. 

Praca dotyczy wpływu kontaktu międzygrupowego na gotowość członków grup mniejszościowych i większościowych do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji. Artykuł omawia wyniki badań przeprowadzonych w 69 krajach przez zespoły składające się z badaczy społecznych, głównie psychologów. Międzynarodowe analizy wykazały, że osoby z grup większościowych, które doświadczają kontaktu z ludźmi odmiennymi od siebie, będą bardziej gotowe zaangażować się w działania na rzecz poprawy sytuacji grup mniejszościowych (np. imigrantów czy osób homoseksualnych) niż osoby bez takiego doświadczenia. Z drugiej strony, kontakt może działać demobilizująco na mniejszości i powodować osłabienie ich starań o swoje prawa. Publikacja dostarcza również nowych wskazówek metodologicznych do badań nad zmianą społeczną i kontaktem międzykulturowym.

Badania będące podstawą artykułu zostały przeprowadzone na grupie ok. 13 tys. osób: 3 tys. przedstawicieli narodowych grup większościowych, tysiącu osób należących do mniejszości narodowych, 5 tys. osób heteroseksualnych i blisko 4 tys. osób nieheteroseksualnych. Polska część badań objęła próby imigrantów z Ukrainy pracujących w Polsce, osób LGBT oraz grup większościowych: rdzennych Polaków i osób heteroseksualnych.

Za badania prowadzone w naszym kraju odpowiadali naukowcy z Wydziału Psychologii UW, którzy uczestniczą w projekcie „Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability” (LCure), realizowanym w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt polega na badaniu czynników zwiększających dobrostan psychiczny i aktywność społeczną grup imigranckich i innych społeczności mniejszościowych. Uczestnikami badań są Ukraińcy, Wilamowianie i Łemkowie w Polsce oraz Nahua w Meksyku.

LCure realizują pracownicy Wydziału „Artes Liberales” i Centrum Badań nad Uprzedzeniami, a kierują nim dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” oraz prof. Michał Bilewicz z CBU. Stypendystką tego projektu jest Olga Kuzawińska, współautorka publikacji w Nature Human Behaviour.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)