Aktualności
Badania
09 Kwietnia
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2020-04-09

Wsparcie dla testów na koronawirusa

W Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN opracowano autorski test na koronawirusa. Jednostka wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przystępuje do współpracy z Europejskim Instytutem Bioinformatyki (EMBL-EBI) jako węzeł krajowy w zakresie danych dotyczących SARS-CoV-2.

Jak już pisaliśmy, wolontariusze z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN pomagają Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w wykonywaniu testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. W ICHB opracowano ponadto autorski test wykrywający koronowirusa.

– Test powstaje w oparciu o odczynniki naszej produkcji. Wyniki, jakie daje są zgodne z tym, co wskazują obecnie dostępne testy. Możemy więc powiedzieć, że już opracowaliśmy własny prototyp – mówił niedawno prof. Marek Figlerowicz, dyrektor ICHB.

Trzon testu, czyli tzw. sondy TaqMan-owskie, które służą do specyficznego wynajdowania genomów wirusowych i potwierdzania ich obecności, poznański instytut jest w stanie wyprodukować w dowolnych ilościach. Pod warunkiem jednak, że otrzyma na to pieniądze. Dotychczas testy diagnostyczne potencjalnie chorych oraz prace nad prototypem naukowcy wykonywali w ramach wolontariatu, nie mając żadnego wsparcia z zewnątrz.

W związku z dużym zainteresowanie i deklaracjami chęci pomocy finansowej, która przyczyni się do wprowadzenia do powszechnej diagnostyki opracowanego przez ICHB PAN zestawu diagnostycznego, na stronie internetowej instytutu pojawił się numer konta do dobrowolnych wpłat: 25 1130 1088 0001 3144 8520 0081.

Środki przekazywane przez firmy oraz instytucje będą przeznaczone na kontynuację prac badawczo-rozwojowych i zapewnienie powszechnej dostępności testu.

Jednocześnie minister nauki i szkolnictwa wyższego powierzył Instytutowi pełnienie roli węzła krajowego w zakresie danych dotyczących sekwencji koronawirusa SARS-CoV-2.  Inicjatywę koordynuje oddział Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EMBL-EBI) w brytyjskim Hinxton. Węzły krajowe, tworzone w zainteresowanych państwach członkowskich EMBL, będą współpracować z głównym portalem „Covid-19 Portal”. W ramach tej inicjatywy przewidziana jest też współpraca z istniejącymi już innymi sieciami i bazami danych, w tym z bazą danych prowadzoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W ramach ICHB działa Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – jeden z wiodących w Polsce ośrodków przechowywania i przetwarzania danych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji. PCSS będzie zbierało dane w porozumieniu z zainteresowanymi krajowymi jednostkami działającymi w obszarze badań naukowych i zdrowia. Celem tej współpracy jest lepsze zrozumieniu biologii, epidemiologii, transmisji i ewolucji SARS-CoV-2 oraz znalezienie efektywnych sposobów spowolnienia epidemii.

JK, źródło: ICHB PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)