Aktualności
Badania
14 Czerwca
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2019-06-14

Wynalazek naukowców pomoże uratować dębową aleję

Wynalazek opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym pomoże ochronić dębową aleję, której drzewa zaatakowane zostały przez brudnicę nieparkę, motyla uznanego za groźnego szkodnika drzew.

Aleja usytuowana w okolicach Pelplina, przy drodze wojewódzkiej nr 230 na trasie Kursztyn – Cierzpice, została zaatakowana przez gąsienice występujące w ilości tysięcy owadów na jedno drzewo. W efekcie tego od długiego czasu obumiera. Wszelkie dotychczasowe próby jej ratowania okazały się bezskuteczne, a stosowanie substancji chemicznych w bliskim sąsiedztwie gospodarstw i innej roślinności – niepożądane. We współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, 6 czerwca wykonano doświadczalne zabiegi polegające na oprysku drzew alei dębowej preparatem biologicznym. Substancja zastosowana do oprysku, opracowana wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Badawczego Leśnictwa, jest chroniona patentem.

Naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Szewczyka oraz dr. Łukasza Rąbalskiego) od lat wspólnie z kolegami z Instytutu Badawczego Leśnictwa prowadzą badania nad rolą chorobotwórczych dla brudnicy nieparki mikroorganizmów i możliwościami ich wykorzystania w biologicznej walce mającej na celu ochronę roślin przed szkodnikiem. Brudnica nieparka najczęściej wyrządza szkody gospodarcze w sadach i lasach żerując masowo m.in. na dębach, lipach, olszach, brzozach i topolach. W Europie i w Ameryce Północnej szkodnik ten powoduje znaczne szkody przede wszystkim w lasach dębowych. Masowe żery powtarzające się przez kilka lat mogą spowodować straty w przyroście lub zamarcie drzew.

Zastosowany do oprysków preparat zawiera zawiesinę biologicznego czynnika patogennego, który często powoduje masowe zachorowania gąsienic, co prowadzi do załamania się gradacji szkodnika. Ze względu na brak wywoływania odporności i wysoką selektywność, a także całkowite bezpieczeństwo dla zwierząt i ludzi, oprysk preparatem biologicznym jest szansą na uratowanie dwukilometrowej alei dębowej. Na efekty przeprowadzonej akcji opryskowej, będącej okazją do wdrożenia innowacyjnego preparatu, należy czekać około dwóch tygodni. Wówczas okaże się, czy czynnik biologiczny spowodował chorobę gąsienic i czy przez to ochroni aleję na wiele lat.

Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego sprawę koordynuje Centrum Transferu Technologii.

Źródło: www.ug.edu.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)