Aktualności
Badania
05 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-04-05

XVIII-wieczny rękopis współcześnie

Prof. Jan Zieliński z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizuje grant badawczy, którego celem jest stworzenie pierwszej publikacji w języku oryginału (francuskim) i w przekładzie polskim XVIII-wiecznego rękopisu braci Mniszchów. 

Celem projektu badawczego pt. „Bracia Mniszech a Description des montagnes et des vallées qui font partie de la Principauté de Neuchatel et Valangin. Od rękopisu (1764) przez wersje francuskie po poszerzoną edycję niemiecką. Geneza i historia tekstu oraz polski przekład całości” jest przywrócenie pierwotnego polskiego autorstwa osiemnastowiecznemu tekstowi, opisującemu kolebkę zegarmistrzostwa w szwajcarskim kantonie Neuchâtel. Książka ta, z uwagi na swoje walory literackie i wartość źródłową, jest do dziś wznawiana i tłumaczona na wiele języków.

Zamierzeniem badaczy z UKSW jest pierwsza publikacja w języku oryginału (francuskim) i w przekładzie polskim rękopisu, sporządzonego przez braci Józefa i Michała Mniszchów w roku 1764 bezpośrednio po podróży odbytej w górskich rejonach kantonu Neuchâtel, wraz z przekładem niedrukowanych relacji obu autorów z innych wypraw po Szwajcarii w tym samym roku. W ramach projektu po raz pierwszy opublikowany zostanie polski przekład francuskojęzycznej książki Description des montagnes et des vallées qui font partie de la Principauté de Neuchatel et Valangin, jaka ukazuje się w Szwajcarii pod nazwiskiem innego uczestnika tej podróży, Frédérica-Samuela Ostervalda. Podstawą przekładu będzie w pierwszym rzędzie ten tekst, wedle edycji z roku 1986 (porównanej z pierwodrukiem z roku 1766), rozszerzony o przekład z języka niemieckiego partii dodanych w znacznie obszerniejszym wydaniu berlińskim z roku 1783 (Beschreibung des Fürstenthums Welsch-Neuenburg und Vallengin), które ukazało się w serii opisów topograficznych i opisów podróży, wydawanej przez szwajcarskiego polihistora Johanna Bernoulliego, opatrzone jego przedmową. Zarówno edycja rękopisów, jak i oba przekłady opatrzone będą rozbudowanym aparatem krytycznym oraz poprzedzone studium, zawierającym fascynującą historię tego tekstu i jego oddziaływania.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2). Na jego realizację dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW, otrzymał ponad 420 tys. zł. Oprócz niego weźmie w nim udział pięć osób, w tym dwoje naukowców pracujących w Szwajcarii.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)