Aktualności
Badania
06 Października
Źródło: PW
Opublikowano: 2021-10-06

Zachować łączność w ekstremalnych warunkach

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej opracowali koncepcję i budują prototyp Mobilnego Punkty Infrastruktury Teleinformatycznej. Pojazd z wysoce specjalistyczną aparaturą zapewni różnym służbom niezbędną łączność w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

Mobilny Punkt Infrastruktury Teleinformatycznej będzie niezbędny w pracy służb wszędzie tam, gdzie potencjalnie może mieć miejsce lub już wystąpiła sytuacja krytyczna. Klęski żywiołowe, powodzie, pożary, imprezy masowe, duże akcje poszukiwawcze czy nawet ataki terrorystyczne – to typowe sytuacje, w których może zostać użyty. Choć z zewnątrz wygląda jak typowy bus, to o jego wartości stanowi unikatowa, wysoce specjalistyczna aparatura, która zapewnia nie tylko niezbędną łączność w każdych warunkach, ale również integruje zróżnicowane środki komunikacji i nimi zarządza. Pozwala to na sprawne planowanie i dowodzenie każdą akcją ratunkową, a w szczególności dowodzenie patrolami działającymi na znacznych obszarach. Wyposażenie pojazdu przygotowali inżynierowie Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Poźniaka.

Zastosowane przez nas innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne pozwalają przede wszystkim zachować strukturę łączności lokalnej bez potrzeby zewnętrznych źródeł zasilania. W chwili klęsk żywiołowych, kiedy sieć komórkowa przestaje działać, ma to szczególne znaczenie. Co więcej, opracowana przez nas technologia to nie tylko przesyłanie sygnałów, ale również ich integracja i interpretacja. Oznacza to np. taką możliwość, że nie tylko otrzymamy obraz przekazany od patroli pieszych z obszaru ich działania, ale możemy zautomatyzować proces przekazania bezpośrednio do sieci powiadamiania OST112, a także wykorzystanie użytecznych informacji np. z baz policyjnych o osobach poszukiwanych lub niebezpiecznych. Oprócz niezaprzeczalnych zalet użytkowych, nasze rozwiązania cechują się modułową budową. Dzięki temu możliwa jest dowolna konfiguracja teletechniczna, a więc szybkie dopasowanie sprzętu i kanałów łączności do potrzeb zaistniałej sytuacji. Innych rozwiązań oczekują policjanci poszukujący zaginionych, innych strażacy walczący z pożarami a jeszcze innych zarządzający siłami służb publicznych przy ochronie i zabezpieczeniu imprez masowych – zauważa dr inż. Grzegorz Kasprowicz, konstruktor systemu.

Jak dodaje dr inż. Zbigniew M. Wawrzyniak, koordynujący zagadnienia testowania i ewaluacji systemu, rozwiązanie wychodzi naprzeciw potrzebom Policji.

Obecnie prowadzone testy terenowe według scenariuszy różnych służb wskazują na celowość spełniania rzeczywistych wymogów technicznych i taktycznych w takich sytuacjach, szczególnie w sprzęcie integrującym kanały komunikacji niezbędne w dzisiejszych czasach – dodaje Wawrzyniak.

Służby bezpieczeństwa, w tym Policja, w zaproponowanym rozwiązaniu doceniają korzyści związane z:

  • tworzeniem ad-hoc sieci MESH (kratowej) – natychmiastowe zbudowanie jednolitej sieci Wi-Fi, a więc dostarczenie użytkownikowi łączności z jednym urządzeniem dostępowym, choć tak naprawdę sieć może utworzyć wiele punktów pośrednich. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia zasięg sygnału Wi-Fi, ale również niweluje straty przy przekazywaniu sygnału, poprawia stabilność działania sieci oraz daje się łatwo instalować i konfigurować,
  • możliwością transmisji treści w formie strumieni audio i video – system oferuje nie tylko przekazywanie informacji, ale także zapewnia dobrą komunikację głosową, tekstową i niezawodnie przesyła obraz w wysokiej rozdzielczości,
  • szybką komunikację PTT – technologia Push To Talk (naciśnij i mów) umożliwia szybką komunikację w obrębie wybranej grupy osób, w której nadawanie informacji możliwe jest poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku,
  • wizualizacją lokalizacji punktów łączności na mapie wraz z możliwością komunikacji w interfejsie graficznym odbiory – w konsoli sterującej całym systemem,
  • możliwością wyboru medium z GSM, Wifi lub bez – łatwe przełączanie się i adaptacja całego systemu komunikacji dostosowując jego działanie do wybranego wariantu infrastruktury,
  • wykorzystaniem systemów analogowych VHF/UHF (radiotelefony), cyfrowych DMR/TETRA (łączność radiowa),użycie radiolinii lub łączności satelitarnej,
  • integracja z węzłem dostępowym sieci OST 112 różnymi kanałami – ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej, która jest podstawą działania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Choć zaproponowane rozwiązanie jest przygotowane jako demonstrator technologii (prototyp), to wkrótce dzięki ścisłej współpracy m.in. z polską Policją, może znaleźć praktyczne zastosowanie w warunkach rzeczywistych.

Opracowany przez nas mobilny punkt do zarządzania kryzysowego jest kolejnym przykładem posiadanych i rozwijanych kompetencji w kluczowym dla nas obszarze – technologii łączności, elektroniki i systemów informatycznych. Cieszy nas, że zaprezentowane rozwiązania podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Obronnego w Kielcach owocują już bardzo konkretnymi zapytaniami m.in. od Policji. Wierzymy, że zacieśnianie takiej współpracy technicznej pozwoli nam wdrożyć technologie i praktyczne rozwiązania wypracowane na wydziale – mówi prof. dr hab. Michał Malinowski, dziekan WEiTI PW.

Pojazd MPiDT wraz ze specjalizowanym wyposażeniem i oprogramowaniem to wymierny efekt osiągnięty wspólnie z konsorcjantami: Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Vortex spółka z o.o. oraz firmą Longevity, w ramach realizowanego od grudnia 2018 roku projektu pt.: „Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)”. Wartość prac wynosi przeszło 9,9 mln zł. Zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

źródło: PW

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)