Aktualności
Badania
15 Listopada
Fot. Tomasz Kasjaniuk
Opublikowano: 2017-11-15

Zacznij od Lekkiej 2017

Nestlé, wraz z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przeprowadziło wspólny projekt badawczy „#Zacznij od Lekkiej”. Jest to analiza porównawcza, której celem jest ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz sprawności fizycznej 12-13-latków biorących udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego!” na tle dzieci w tej grupie wiekowej, które w nim nie uczestniczą.

Program badawczy objął 1000 dzieci w wieku 12-13 lat (dziewczynki i chłopcy) z całej Polski. Zgodnie z metodologią badania, dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa to uczestnicy programu „Lekkoatletyka dla Każdego” (500 osób). Druga grupa składa się z dzieci nieuczestniczących w tego typu programie (500 osób). Projekt jest w fazie końcowej i zmierza do ustalenia ostatecznych konkluzji, które będą udostępnione na początku 2018 roku.

Prowadzenie badań wśród dzieci w wieku 12-13 lat z terenu całej Polski pozwoli na zdefiniowanie różnic między dziećmi regularnie ćwiczącymi i edukowanymi na temat prawidłowego odżywiania, a dziećmi tym nieobjętymi. Ponadto badanie w znacznym stopniu przyczyni się do zdiagnozowania ryzyka chorób dietozależnych w tej grupie wiekowej.

Mariola Raudo, kierownik ds. korporacyjnych i PR: – W Nestlé jesteśmy przekonani, że poprzez właściwą edukację w zakresie odżywiania możemy zachęcać dzieci i młodzież do prowadzenia zdrowszego stylu życia. Kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród nastolatków jest więc pracą u podstaw, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości. W ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” zamierzamy pokazać, że prawidłowe nawyki żywieniowe wraz z odpowiednią dozą aktywności fizycznej realnie wpływają na zdrowie dzieci i młodzieży.

W ramach projektu „#Zacznij od Lekkiej”, w okresie od 20 czerwca do 9 listopada 2017 roku przeprowadzono łącznie 20 badań. Wyniki projektu badawczego „#Zacznij od Lekkiej” będą dostępne w pierwszym kwartale 2018 roku.

Edyta Iroko

Dyskusja (0 komentarzy)