Aktualności
Badania
25 Czerwca
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2024-06-25

Zajmą się ochroną i renaturyzacją nadmorskich siedlisk wydmowych

Ochrona i renaturyzacja nadmorskich siedlisk wydmowych oraz przeprowadzenie badań naukowych, które stanowią fundament dla efektywnego zarządzania strefą brzegową Bałtyku – to główne cele projektu „LIFE for Dunes PL” realizowanego przez Uniwersytet Gdański. 

Siedliska nadmorskich wydm, będące dominującym typem ekosystemów wybrzeża południowego Bałtyku, są obecnie zagrożone zanikaniem na skutek odziaływania szeregu czynników antropogenicznych, a ich stan zachowania jest zły. W efekcie perspektywy ich ochrony są niekorzystne. W projekcie „LIFE for Dunes PL” uwzględniono nieleśne siedliska wydmowe uznane za cenne przyrodniczo na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE. Dwa z nich: nadmorskie wydmy szare i nadmorskie wrzosowiska bażynowe, są siedliskami priorytetowymi.

Do projektu udało się nam zaangażować wielu znakomitych specjalistów z kilku różnych instytucji naukowych i urzędów. Podejmiemy się kompleksowych działań z zakresu ochrony i przywracania siedlisk wydmowych wybrzeża południowego Bałtyku. Zaplanowaliśmy działania ochrony czynnej, będziemy od strony naukowej analizować wpływ gatunków inwazyjnych na siedliska wydmowe, porównamy i ocenimy skuteczność różnych metod usuwania takich gatunków. Zaplanowaliśmy również szerokie działania edukacyjne – tłumaczy dr Magdalena Lazarus z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UG.

W ramach projektu przewidziano m.in. usuwanie gatunków inwazyjnych, tworzenie stref ekotonowych poprzez selektywne usuwanie drzew, analizę lokalnych procesów geomorfologicznych i ich wpływu na wydmy w celu zaplanowania i wdrożenia skuteczniejszych metod ochrony siedlisk wydmowych, upowszechnienie dobrych praktyk zarządzania strefą brzegową, działania edukacyjne dla różnych grup społecznych, w tym organizacja warsztatów, wykładów, imprez plenerowych i tworzenie materiałów edukacyjnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie z programu LIFE w wysokości prawie 8,7 mln euro.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)