Aktualności
Badania
24 Marca
Opublikowano: 2019-03-24

Zespół z UŁ koordynatorem międzynarodowego projektu badawczego

Po raz pierwszy w historii projekt, któremu w całości przewodzić będzie polski zespół badawczy, zdobył finansowanie w konkursie organizowanym przez sieć M-ERA.NET. Koordynatorem projektu NanoTENDO jest prof. Maria Bryszewska z Katedry Biofizyki Ogólnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Sieć M-ERA.NET finansuje badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. W obecnym konkursie zostało złożonych 166 wniosków. Do realizacji zarekomendowano 27 z nich na łączną kwotę 18,2 mln euro. Wśród zwycięzców są cztery przedsięwzięcia z udziałem polskich grup badawczych, w tym jedno, którego Polacy będą koordynatorem. Projekt NanoTENDO: „Transfer nanocząstek przez barierę śródbłonkową” zrealizują partnerzy z Łotwy (Uniwersytet Stradiņša w Rydze, Latvian Biomedical Research and Study Centre) i Hiszpanii (Uniwersytet Alcalá de Henares), a ich liderem będzie Uniwersytet Łódzki. Ich zadaniem będzie opracowanie nanosystemów opartych na dendrymerach, dendronach lub nanocząstkach złota, które pokonają barierę śródbłonkową, co powinno skutkować docelowym dostarczaniem substancji leczniczych. Bariera śródbłonkowa jest ważną częścią ciała, otacza bowiem nasze naczynia i chroni tkanki organizmu przed niechcianymi gośćmi: drobnoustrojami i substancjami toksycznymi. Jednak fakt, że bariera ta uznaje wszystkie substancje za niepożądane, powoduje trudność w leczeniu wielu ciężkich chorób mózgu, w tym choroby Alzheimera. Podczas realizacji projektu planowane są badania transportu różnych nanocząstek przez modelową barierę śródbłonkową. Ponadto naukowcy zbadają transport nanocząstek połączonych z lekami przez barierę śródbłonkową w chorobie Alzheimera, wykorzystując w tym celu modelową barierę charakterystyczną dla stanów patologicznych.

Z udziałem zespołów naukowych z Polski prowadzone będą również projekty:

FunKeyCat: „Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym”.

Projekt o akronimie FunKeyCat (pochodzącym od angielskiej nazwy projektu Functional grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells) ma na celu wytworzenie nowych materiałów elektrodowych o właściwościach zmieniających się gradientowo w zależności od grubości materiału. Jak czytamy w streszczeniu projektu, większość odnawialnych źródeł energii (OŹE) nie wytwarza energii elektrycznej w sposób ciągły i niekoniecznie w miejscach gdzie zapotrzebowanie na energię jest największe. W rozwiązaniu tego problemu mogą pomóc urządzenia elektrochemiczne i technologie wodorowe. Ograniczeniem dla nich jest brak materiałów o właściwościach takich, które zapewnią wydajną i stabilną pracę tych urządzeń. W szczególności dotyczy to elektrod, które muszą przewodzić zarówno elektrony jak i jony, wykazywać się wysoką aktywnością katalityczną, odpornością na wysokie temperatury i obecność różnych gazów, trwałością mechaniczną i chemiczną oraz odpowiednio dobranym do pozostałych elementów urządzeń współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Projekt FunKeyCat ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie odpowiedniego gradientu właściwości materiału, co sprawi że kolejne warstwy będą posiadać inne właściwości. Realizowany będzie przez naukowców z: Uniwersytetu w Oslo i instytutu SINTEF w Norwegii, instytutu badawczego Hiszpańskiej Narodowej Rady Naukowej w Walencji w Hiszpanii oraz Politechniki Gdańskiej. Polską stroną projektu będzie kierować dr inż. Sebastian Wachowski z PG.

NOEL: „Innowacyjne nanostrukturalne elektrody dla magazynowania energii”.

Badacze poszukiwać będą nowych, tanich, przyjaznych dla środowiska kompozytów półprzewodnik/węgiel w celu ich wykorzystania jako innowacyjne elektrody nowej generacji baterii lub kondensatorów. W ramach projektu wytwarzane będą nowe materiały węglowe, jak również węgle domieszkowane warstwowymi siarczkami. Następnie materiały te testowane będą jako elektrody kondensatorowe oraz elektrody ogniw nowej generacji na bazie Na, Mg, Ca o ulepszonym działaniu, niezagrażające środowisku, łatwo dostępne lub lokalnie wytwarzane w Europie. W projekcie zwraca się uwagę na materiały o zaprojektowanych właściwościach, celujących w poprawę parametrów funkcjonalnych elektrochemicznych systemów magazynowania i konwersji energii. Materiały te będą mogły pośrednio pomóc w redukcji zużycia ropy naftowej, gazu czy węgla i stać się katalizatorem rozwoju czystego i zrównoważonego transportu. W celu realizacji tak ambitnych zadań utworzone zostało multidyscyplinarne konsorcjum złożone z: Uniwersytetu w Saragossie UNIZAR (Hiszpania), Politechniki Poznańskiej oraz Narodowego Instytutu Chemii w Lublianie (Słowenia). Polskie badania będzie koordynować prof. dr hab. czł. koresp. PAN Elżbieta Frąckowiak.

HOTselflub: Samo-smarujące systemy tribologiczne pracujące w warunkach wysokich temperatur

Jednym z głównych wyzwań współcześnie prowadzonych badań w dziedzinie tribologii (nauki o tarciu, zużyciu i smarowaniu) jest redukcja strat energetycznych poprzez minimalizację oporów ruchu i zużycia elementów maszyn. Celem projektu jest znalezienie alternatywy dla klasycznych materiałów i powłok wysokotemperaturowych poprzez rozwinięcie i zbadanie nowych rozwiązań w zakresie materiału podłoża, powłoki oraz dobranego do takiego systemu stałego środka smarnego. Innowacyjnym rezultatem projektu HOTselflub będzie rozwój samosmarujących systemów poprzez modelowanie zaawansowanych materiałów/wielofunkcyjnych systemów powłok/stałych środków smarowych, w taki sposób aby nie tylko zapewnić ich odporność na wysokie temperatury pracy, lecz przede wszystkich uzyskać efekt samo-smarowania, przejawiający się ekstremalnie niskim współczynnikiem tarcia. W projekcie zostaną wykorzystane najnowsze dostępne w świecie technologie materiałowe, będące w dyspozycji partnerów konsorcjum: Austrian Excellence Center for Tribology AC2T (Austria), Uniwersytet Techniczny w Tallinnie (Estonia), Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz austriacką firmę Castolin GmbH. Kierownikiem polskiego zespołu jest dr Agnieszka Tomala z Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

MK

Źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)