Aktualności
Badania
04 Stycznia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2023-01-04

Zielona transformacja a polaryzacja społeczno-gospodarcza

Ekologią w polityce, a konkretnie wskazaniem obszarów, w których zielona transformacja niesie ze sobą niebezpieczeństwo wywołania polaryzacji społeczno-gospodarczej, zajmie się polsko-niemiecki zespół naukowców z udziałem badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

To jeden z 15 polsko-niemieckich projektów wyłonionych w konkursie OPUS 22 + LAP/Weave. Celem badań dr Zofii Łapniewskiej z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego jest lepsze zrozumienie wpływu realizacji polityki zielonej transformacji na kraje i regiony Unii Europejskiej oraz wskazanie na obszary, w których niesie ona ze sobą niebezpieczeństwo wywołania polaryzacji społeczno-gospodarczej. Projekt, na który dostała dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w wysokości blisko 600 tys. zł, będzie realizowany we współpracy z prof. Claudiusem Gräbnerem-Radkowitschem z Uniwersytetu we Flensburgu.

Pierwsze badanie – realizowane na poziomie makro – będzie wyznaczało typologię kraju zgodnie z możliwościami i potencjałem gospodarek Unii Europejskiej w odniesieniu do zielonej transformacji, analizując czynniki warunkujące konkurencyjność międzynarodową w obszarach produkcji zrównoważonej środowiskowo. Badanie drugie – na poziomie mezo – koncentruje się na analizie ilościowej europejskich regionów górniczych oraz na uwarunkowaniach przejścia na zieloną energię na poziomie regionalnym. Prace ilościowe realizowane w dwóch przedstawionych zadaniach badawczych zostaną uzupełnione dwoma reprezentatywnymi studiami przypadków z Polski i Niemiec na poziomie mikro. Tym samym trzecie badanie poświęcone będzie analizie porównawczej dwóch regionów węgla brunatnego: Konina (Polska) i Łużyc (Niemcy), w oparciu o jakościową analizę czynników wpływających na powodzenie ‘sprawiedliwej transformacji – czytamy w opisie projektu.

Już po zakończeniu badań zaplanowano czwartą część, w ramach której zostaną określone możliwe następstwa zbadanych zjawisk. W przypadku, gdy społeczno-gospodarcze wyniki europejskiej zielonej transformacji okażą się faktycznie asymetryczne, konieczne będą odpowiednie środki zaradcze, aby zapobiec wzrostowi polaryzacji w Unii Europejskiej. Niezbędna stanie się również polityczna akceptacja reform, które będą potrzebne Europie, aby mogła ona osiągnąć założone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Program Weave, w ramach  którego realizowany będzie projekt, został uruchomiony na początku 2021 r. Opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Konkurs OPUS 22 + LAP/Weave przeznaczony był dla naukowców na wszystkich etapach kariery.

MK, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)