Aktualności
Badania
15 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-15

Zielona transformacja Łódzkiego

Badania nad gospodarowaniem odpadami w Łodzi i regionie łódzkim prowadzą naukowcy z dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Zaproponowane przez nich rozwiązania będą testowane we Włoszech, Grecji, Portugalii i Holandii.

Zielona transformacja regionu łódzkiego ma być realizowana przez wdrożenie czterech konkretnych systemowych rozwiązań cyrkularnych. Dotyczą one przetwarzania odpadów plastikowych, opakowań drewnianych, odpadów żywnościowych oraz ochrony gleb i wody w kontekście nawożenia. Zbudowane zostaną linie produkcyjne do wykorzystania w procesach przetwarzania odpadów i wytworzenia nowych produktów. Dzięki temu zaistnieją nie tylko korzyści środowiskowe, ale także społeczne i ekonomiczne powiązane z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Bardzo ważne jest dla mnie to, że mamy do czynienia z projektem wdrożeniowym. Możemy współtworzyć konkretne rozwiązania, które realnie przyczynią się do rozwoju regionu łódzkiego. Jestem pewien, że interdyscyplinarny zespół, który udało mi się stworzyć, poradzi sobie z tym wyzwaniem – przekonuje prof. Zbigniew Przygodzki, kierownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego UŁ, stojący na czele zespołu badawczego.

Dotychczas dominującym sposobem gospodarowania odpadami był model linearny, w którym odpad był poddawany utylizacji, czyli przede wszystkim składowaniu. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia oraz promocji modelu cyrkularnego. Polega on na tym, że np. bioodpady, palety drewniane czy opakowania plastikowe trafiają z powrotem do wykorzystania przemysłowego i stają się częścią nowego produktu. Traktowanie odpadu jako zasobu przyczynia się do domknięcia cyklu życia wybranych produktów i pokrywa się z promowaną aktualnie w Unii Europejskiej gospodarką obiegu zamkniętego (circular economy).

Aktualnie region łódzki cechuje się wysokim poziomem wykorzystania paliw kopalnych i surowców przyczyniających się do znacznego zanieczyszczenia i niskiej jakości powietrza. Dlatego łódzkie stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z segregacją odpadów, właściwym ich przetworzeniem i wykorzystaniem. Na to wszystko nakłada się brak świadomości ekologicznej mieszkańców oraz bierność postaw wobec nowego modelu zarządzania odpadami.

Uniwersytet Łódzki jest jednym z partnerów projektu Horyzont 2020 FRONTSH1P („A FRONTrunner approach to Systemic circular, Holistic & Inclusive solutions for a new Paradigm of territorial circular economy”/”Prekursorskie podejście do systemowych, holistycznych i integracyjnych rozwiązań dla nowego paradygmatu terytorialnej gospodarki o obiegu zamkniętym”), skupiającego 34 instytucje z kilku europejskich krajów. Łódzki zespół tworzą naukowcy z dwóch wydziałów UŁ: Ekonomiczno-Socjologicznego i Nauk Geograficznych. Uniwersalność zaproponowanych rozwiązań oraz ich powtarzalność będzie testowana we Włoszech, Grecji, Portugalii i Holandii.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)