Aktualności
Badania
13 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-04-13

Zielona waluta dla Gdańska

Nad alternatywną do systemu monetarnego waluty, nagradzającej i kształtującej prośrodowiskowe zachowania mieszkańców Gdańska, pracuje międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem mgr. inż. arch. Kacpra Radziszewskiego z Politechniki Gdańskiej.

Greencoin to alternatywna waluta, która będzie swoistym wynagrodzeniem za postawę i działania prośrodowiskowe mieszkańców Gdańska. Międzynarodowy projekt, realizowany pod kierownictwem mgr. inż. arch. Kacpra Radziszewskiego z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, otrzymał właśnie 8,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego realizacja potrwa 3 lata.

Celem badań jest opracowanie alternatywnej do systemu monetarnego waluty, nagradzającej i kształtującej prośrodowiskowe zachowania mieszkańców Gdańska.

Założenia projektu są wielowymiarowe. Chcemy, by przyczynił się on do zmiany nawyków mieszkańców Gdańska oraz zmniejszył nierówności społeczne poprzez nagradzanie użytkowników systemu, bazując na ich zachowaniu oraz postawie, niezależnie od sytuacji ekonomicznej – tłumaczy naukowiec.

Prace badawcze będą prowadzone równolegle w trzech obszarach: ekonomiczno-środowiskowym, społecznym oraz technologicznym. Badania ekonomiczno-środowiskowe mają na celu wybór zachowań oraz nadanie im wartości wyrażonej w „Greencoin” w oparciu o ich wpływ na środowisko. Niezwykle ważnym aspektem projektu, decydującym o jego rezultacie są badania dotyczące społeczności, dla której zostanie opracowany system. Wydział Architektury podpisał list intencyjny z Miastem Gdańsk, dotyczący współpracy w przeprowadzeniu pilotażu projektu. W oparciu o wyniki badań dotyczących mieszkańców Gdańska, ich nawyków, zachowań oraz możliwych form zaangażowania, zostanie opracowana zindywidualizowana metoda wdrożenia systemu. Trzecim równolegle opracowywanym zagadnieniem, będą technologiczne możliwości wdrożenia „Greencoin”. W ramach badań zostanie opracowany system informatyczny zarządzający wirtualną walutą oraz aplikacja pozwalająca przyszłym użytkownikom na interaktywne korzystanie z systemu. W projekcie planowane jest zintegrowanie z bazami danych dostępnymi dla miasta, aplikacjami zewnętrznymi oraz wykorzystanie Internetu Rzeczy w celu monitorowania oraz weryfikacji zachowań.

Projekt jest prowadzony w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz partnerzy z Norwegii: Universitetet i Stavanger, Oslomet – storbyuniversitetet. Liderem jest Politechnika Gdańska. W badania zaangażowani są naukowcy z: Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), Wydziału Zarządzania i Ekonomii i Wydziału Architektury.

Projekt „Greencoin” otrzymał blisko 8,5 mln zł dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 w konkursie „IdeaLab Call for Full Proposals”.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)