Aktualności
Badania
27 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-07-27

Zmierzą ciemną stronę osobowości

Stopień narcyzmu w poszczególnych typach osobowości analizują psycholodzy z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Kardynała St6efana Wyszyńskiego w Warszawie. Udział w badaniu można wziąć za pomocą specjalnej aplikacji. 

„Osobliwości osobowości” to pierwszy w Polsce projekt badawczy o charakterze ekologicznego (środowiskowego) chwilowego pomiaru stopnia narcyzmu w poszczególnych typach osobowości. Polega on na pozyskiwaniu opinii osób ankietowanych na temat ich uczuć i emocji, które narodziły się w różnych sytuacjach, jakie spotykają nas każdego dnia. W kolejnym etapie zebrane dane poddane zostaną analizie, czy wystąpiły dobowe wahania emocjonalne i czy wykazują one bardziej stałe cechy.

W każdym typie osobowości można zauważyć pewną dozę narcyzmu. Wyróżniamy trzy podstawowe jego stopnie: podstawowy, charakteryzujący się codzienną wiarą w siebie, samomotywacją, przebojowością i zdecydowaniem; drugi – polegający na wykorzystywaniu innych dla własnych celów i wygody oraz trzeci – skupiający nasze największe zainteresowanie, czyli nadwrażliwość na własnym punkcie, obawy przed byciem skrzywdzonym, strach przed porażkami i przed uczuciami uznawanymi za negatywne, jak np. ból, wstyd czy poczucie upokorzenia. Wszystkie te elementy mogą skutkować ekstrawertyczną wrogością wobec osób trzecich – wyjaśnia pomysłodawca badania dr Radosław Rogoza z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dodaje, że celem projektu jest konfrontacja dwóch dróg: konceptualizacja osobowości narcystycznej vs. narcyzm patologiczny, tzn. o podłożu klinicznym, pomiędzy którymi dochodzi do wahań. Jak zauważa, literatura mówi, że osoby o „nabrzmiałym” ego mogą stać się bardzo wrażliwe na punkcie własnego „ja” podczas zaistnienia pewnych warunków.

Niestety, tendencja nie występuje w sytuacji przejścia od osoby nadwrażliwej do stanu umiarkowanego (opanowanego) samowyczulenia. Badacze zdołali już udowodnić tę hipotezę, lecz brakuje w niej odpowiedzi na pytanie, czy wymienione etapy stanowią jedyną możliwą drogę przejścia z jednej skrajności w drugą, czy istnieją inne rozwiązania. Ten deficyt daje nam możliwość wszczęcia nowatorskiego badania na gruncie psychologii – podkreśla naukowiec.

Wraz z nim w projekcie uczestniczą: dr Lidia Baran i dr Maria Flakus z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Właśnie rozpoczęli pierwsze z serii badań poświęconych analizie życia i odcieniom narcyzmu w ramach projektu „Osobliwości osobowości”.

Powszechnie uznaje się, że cechy osobowości są w miarę stałym i stabilnym odzwierciedleniem charakteru. Przypisanie ich do pewnego typu osobowości sugerowałoby ich kompatybilne funkcjonowanie, niezmienne w zależności od momentu pomiaru cech. Przeprowadzane przez nas badania wpisują się w szerszy nurt sprawdzający to, czy faktycznie tak jest, czy może jednak pewne osobowościowe charakterystyki mogą podlegać fluktuacjom, np. pod wpływem bieżącego nastroju. Do tej pory, w odniesieniu do innych modeli osobowości, analizowano aspekt stabilności krótko- i długoterminowej. My staramy się skoncentrować na aspekcie krótkoterminowym w odniesieniu do specyficznej cechy osobowości, jaką jest właśnie narcyzm – przybliża dr Maria Flakus, zachęcając przy tym do wzięcia udziału w badaniu.

Można to zrobić za pośrednictwem mobilnej aplikacji FillItApp (dostępnej wyłącznie dla systemu Android). Szczegóły dotyczące inicjatywy wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej projektu, a także na Facebooku.

Mamy nadzieję, że uzyskane rezultaty przyczynią się do poszerzenia wiedzy o ciemnych stronach funkcjonowania człowieka, które każdy z nas ma w sobie – mówi dr Lidia Baran.

Projekt finansowany jest z grantu badawczego uzyskanego w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 20.

MK, źródło: UŚ

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)