Aktualności
Badania
10 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-03-10

Zniszczą bakterie przy pomocy plazmy

Niszczenie bakterii przy pomocy plazmy, a tym samym ochrona roślin uprawnych i ozdobnych przed chorobami – to główne zadanie wynalazku opatentowanego przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób dezaktywacji antybiotyków z roztworów wodnych z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego, generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym (ang. direct current atmospheric pressure glow discharge, dc-APGD) w kontakcie z przepływającą cieczą w ciągłym układzie przepływowym. Ma to być odpowiedź na straty odnotowywane w sektorze rolniczym i ogrodniczym, wynikające z występowania bakterii chorobotwórczych na roślinach.

Wynalazek umożliwia dezaktywację antybiotyków przed uwolnieniem ich do środowiska naturalnego i w efekcie ograniczenie rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki, m.in. wśród bakterii patogennych względem człowieka czy też zwierząt hodowlanych i użytkowych – wyjaśnia dr Agata Motyka-Pomagruk z Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Roztwór, wykorzystywany w wynalazku, a aktywowany przy pomocy plazmy, niszczy bakterie chorobotwórcze względem roślin uprawnych i ozdobnych, przyczyniając się tym samym do ich ochrony. W opatentowanym rozwiązaniu przedstawiono wykorzystanie wyładowania jarzeniowego, generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z cieczą (rodzaj nietermicznej plazmy atmosferycznej).  Plazma jako zjonizowany gaz wykazuje unikatowe właściwości, głównie ze względu na fakt bycia źródłem reaktywnych form tlenu i azotu. Uzyskany w ten sposób „aktywny roztwór post-plazmowy” może być aplikowany na rośliny w formie oprysków, zamgławiania lub irygacji.

Generując wyładowania pod ciśnieniem atmosferycznym, uzyskujemy zimną plazmę atmosferyczną, a dzięki niej m.in. reaktywne, czyli zdolne do brania udziału w reakcjach chemicznych, formy tlenu i azotu, rodniki i promieniowanie UV, które są w stanie unieszkodliwić antybiotyki. Najpierw rozkładają je na prostsze związki, potem następuje ich degradacja. Ostatecznie przechodzą w formę dwutlenku węgla i wody – mówi dr hab. inż. Piotr Jamróz z PWr.

Zastosowany w urządzeniu system plazmowy może być wykorzystywany zarówno przez oczyszczalnie ścieków, jak i przemysł farmaceutyczny czy rolniczy.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)