Aktualności
Blogi
15 Marca
Opublikowano: 2021-03-15

Ruszyło Laboratorium Migracji

Laboratorium Migracji to nowy projekt, służący wymianie poglądów oraz komentowaniu rzeczywistości związanej z rozwojem prawa migracyjnego. Inicjatorami przedsięwzięcia są Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Z początkiem marca ruszyło Laboratorium Migracji – przestrzeń wymiany poglądów oraz komentowania rzeczywistości związanej z rozwojem prawa migracyjnego, zarówno teorią, jak i praktyką jego stosowania, zmianami, orzecznictwem czy interpretacjami. W projekcie mogą uczestniczyć nie tylko osoby badające prawo, ale również stosujące je w praktyce, np. w pracy zawodowej czy jako aktywiści.

Prawo migracyjne rozumiemy szeroko. To prawo o cudzoziemcach, niezależnie od ich statusu w Polsce, przepisy dotyczące przekraczania granic, udzielania ochrony międzynarodowej, przyjmowania na rynek pracy i do szkół, udzielania pomocy socjalnej, korzystania z przez migrantów (przymusowych i dobrowolnych) z prawa do życia rodzinnego, prywatności, wolności – tłumaczą pomysłodawcy.

Laboratorium ma formę bloga, na którym zamieszczane są krótkie teksty – komentarze do przepisów, glosy do orzeczeń czy decyzji administracyjnych, doniesienia z badań (analizy porównawcze, badania empiryczne, działania monitoringowe). Według zamierzeń inicjatorów, ma to być miejsce wymiany informacji oraz podejmowania debat i dyskusji.

Pierwsze zamieszczone już na blogu artykuły dotyczą m.in. Europejskiego Paktu o migracji i azylu (dr hab. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski), wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach skarg obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej przeciwko Polsce (Wiktoria Saracyn, studentka Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) oraz detencji cudzoziemców (Marta Górczyńska, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim).

Blog funkcjonuje wyłącznie w wersji polskojęzycznej, ale – jak czytamy na stronie projektu – niewykluczone są również teksty poruszające tematykę prawa migracyjnego w innych państwach czy regionach, lokalnych rozwiązań instytucjonalnych, prawnych aspektów zjawisk migracyjnych obserwowanych poza granicami Polski.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)