Blog Dominik Szulc

Drogi i bezdroża nauki ukraińskiej

Opublikowano: 2017-03-11

Kilka dni temu informowałem o pracach które ukraińscy specjaliści prowadzą w sali Senatu Politechniki Lwowskiej. Nie wszędzie jednak warunki realizacji badań i dydaktyki oraz zarządzania nimi są tak komfortowe (także na samej Politechnice). Podróżując po Ukrainie wielu odniosło z pewnością wrażenie, że jest to kraj paradoksów. Doskonałym przykładem takiego mogą być budynki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie i ich otoczenie – przedwojenne lub socjalistyczne budownictwo oraz jego infrastruktura sprawiają wrażanie jakby co najmniej od czasów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a gdzieniegdzie nawet prezydentury Ignacego Mościckiego nikt nie wykonał tam niezbędnych prac remontowych i inwestycyjnych. Dodam, że w warunkach takich pracują nie tylko humaniści czy socjolodzy, ale także naukowcy zajmujący się tymi dyscyplinami, które przynajmniej teoretycznie winny przyczynić się do rozwoju technologicznego i gospodarczego Ukrainy – fizycy i ekonomiści.

 

Budynek NAN Ukrainy we Lwowie przy ul. Kozelnickiej 4 (Instytuty Badań Regionalnych, Ukrainoznawstwa im. I. Krypakiewycza, Fizyki Systemów Skondensowanych oraz Ekonomii Karpat) – jedna z dróg pieszego dotarcia do niego oraz droga dojazdowa

              

 

Pochodząca z lat 1912-1939 klatka schodowa kamienicy NAN Ukrainy przy ul. Winniczenki 24 w centrum Lwowa (Instytut Ukrainoznawstwa i “Ratownicza służba archeologiczna” Instytutu Archeologii NAN oraz Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki) naprzeciwko tzw. Baszty Prochowej

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie