Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 7-8/2002

Zapowiedzi konferencji naukowych
Poprzedni Następny

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

4-6 listopada. Łódź. Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2002. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Czesław Domański. Organizatorzy: Katedra Metod Statystycznych, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne. 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, tel.: (0-42) 635-51-82, fax: 635-50-25, e-mail: katstat@krysia.uni.lodz.pl

8-9 listopada. Toruń. Życie literackie emigracji niepodległościowej. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Janusz Kryszak. Organizator: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, tel.: (0-56) 611-35-33, e-mail: kryszak@maius.uni.torun.pl

12-13 listopada. Toruń. Ogólnopolska konferencja studencka Język jako narzędzie manipulacji. Kierownik naukowy: dr hab. Wiera Maldijewa. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMK. Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, tel.: (0-56) 611-35-21, e-mail: wiera@maius.uni.torun.pl

12-13 listopada. Toruń. Najnowsze przemiany fonetyki słowiańskiej III. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Irena Sawicka. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMK. Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, tel.: (0-56) 611-35-21, e-mail: saw@maius.uni.torun.pl

14 listopada. Toruń. Gwałt i przemoc w Biblii. Kierownik nauk.: ks. dr hab. Waldemar Chrostowski, prof. UMK. Organizator: Wydział Teologiczny UMK. Toruń, ul. Mickiewicza 121, tel.: (0-56) 611-49-93

15-16 listopada. Toruń. Edition der historischen Quellen. Kierownicy nauk.: prof. dr hab. Janusz Tandecki (e-mail: jt@his.uni.torun.pl), prof. Mattias Thumses – Berlin. Organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Frei Universit?t, Berlin. Toruń, pl. Teatralny 2a, tel.: (0-56) 611-37-34

15-16 listopada. Toruń. Fasady a realia PRL-u. 1944-1956. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Ryszard Sudziński. Organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki UMK, red. „Czasów Nowożytnych”. Toruń, pl. Teatralny 2a, tel.: (0-56) 611-37-39, 611-37-41

15-17 listopada. Toruń. Polska krytyka literacka XIX wieku. Stan badań, metodologia, interpretacje. Kierownik nauk.: dr Mirosław Strzyżewski. Organizator: Instytut Literatury Polskiej UMK. Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, tel.: (0-56) 611-35-36, e-mail: filpol@maius.uni.torun.pl 

21-22 listopada. Toruń. Wyposażenie wnętrz w średniowiecznej architekturze obronnej. Kierownik zespołu organizacyjnego: dr hab. Andrzej Kola, prof. UMK. Organizator: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK. Toruń, ul. Podmurna 9/11, tel.: (0-56) 611-39-70 (-71,-72)

22-23 listopada. Toruń. Kryzysy i sposoby ich przezwyciężania w myśli politycznej XIX i XX wieku. Kierownik naukowy: dr hab. Witold Wojdyło, prof. UMK. Organizator: Katedra Politologii UMK. Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a, tel.: (0-56) 611-36-14

4-7 grudnia. Łódź. Makromodele ‘2002. Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Władysław Welfe. Organizatorzy: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Instytut Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41, tel.: (0-42) 635-51-83, e-mail: emfg@krysia.uni.lodz.pl

8-9 grudnia. Toruń. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. dr Jadwigi Puciata-Pawłowskiej w setną rocznicę urodzin. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. Józef Poklewski, prof. UMK. Organizator: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32, tel.: (0-56) 611-38-14

12 grudnia. Toruń. Człowiek drogą Kościoła w dobie integracji europejskiej. Kierownik naukowy: ks. dr hab. Czesław Rychlicki, prof. UMK. Organizator: Wydział Teologiczny UMK. Toruń, ul. Mickiewicza 121, tel.: (0-56) 611-49-90

NAUKI TECHNICZNE

  9-11 listopada. Gronów k. Łagowa, woj. lubuskie. Międzynarodowe warsztaty Ruch robotów i sterowanie, RoMoCo ‘02. Osoba prowadząca: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki, e-mail: M.Galicki@ioz.uz.zgora.pl . Organizator: Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UZ. 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, tel.: (0-68) 327-07-35 (rektorat), 32-82-000 (centrala).

BIOCHEMIA I BIOLOGIA

  7 grudnia. Warszawa. Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii. Organizator: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel.: (0-22) 847-20-12, e-mail: wet_dziekan@sggw.waw.pl 

MATEMATYKA I INFORMATYKA

  21-23 listopada. Zielona Góra. Międzynarodowe warsztaty Logistyka i informatyka. Osoba prowadząca: dr inż. Sławomir Kłos, e-mail: S.Klos@iiz.uz.zgora.pl ; strona informacyjna: http://www.iiz.zu.zgora.pl . Organizator: Instytut Informatyki i Zarządzania Wydziału Zarządzania UZ. 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, tel.: (0-68) 327-07-35 (rektorat), 32-82-000 (centrala).

INNE

  20 listopada. Toruń. Dzień GIS-u. Kierownik naukowy: mgr Mieczysław Kunz. Organizator: Instytut Geografii UMK. Toruń, ul. Gagarina 5, tel.: (0-56) 611-46-98, e-mail: met@cc.uni.torun.pl

21-23 listopada. Zielona Góra. Międzynarodowe warsztaty Logistyka i Informatyka. Osoba prowadząca: dr inż. Sławomir Kłos. Organizator: Instytut Informatyki i Zarządzania UZ. e-mail: S.Klos@iiz.uz.zgora.pl , strona informacyjna: http://www.iiz.uz.zgora.pl

7-9 grudnia. Katowice. Międzynarodowa konferencja naukowa Status kobiet w ubezpieczeniach. Organizator: Katedra Rynku Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Honorowy patronat: minister Izabela Jaruga-Nowacka, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. 40-287 Katowice, ul. Bogucicka 3, tel.: (0-32) 259-84-21 w. 2610, e-mail: ern@ae.katowice.pl

27 stycznia 2003. Kielce. Ekonomia – technika – zarządzanie. Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga, prof. PŚ. Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej. 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, tel.: (0-41) 34-24-310, fax: 34-24-304

29 maja – 1 czerwca 2003. Rzeszów. Międzynarodowa konferencja naukowa Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki. Koncepcje i problemy. Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński. Organizatorzy: Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Rzeszowie. Kontakt: dr Krzysztof Warchoł, sekretarz konferencji. tel./fax: (0-17) 852-08-45, e-mail: ptnkf@poczta.onet.pl

Opracowała 
Ewa Kostowska

Komentarze