Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejePomniki uczonych polskich (98)

Popiersie Andrzeja Waksmundzkiego

Na placu obok budynku Wydziau Chemii UMCS w Lublinie stoi popiersie prof. Andrzeja Waksmundzkiego, chemika, pioniera technologii wiatowodowych w Polsce, twrcy polskiej szkoy chromatografii.

Andrzej Waksmundzki (1910-98) urodzi si na Podhalu. W 1935 ukoczy studia chemiczne w UJ, gdzie w 1939 uzyska stopie doktora. Podczas okupacji organizowa na Podhalu ruch oporu. By cznikiem przy dowdztwie ZWZ, komendantem ROCH w powiecie nowotarskim, organizatorem punktu przerzutowego AK na Wgry. Aresztowany, trafi do Owicimia, potem Gross-Rosen i Mauthausen. Po wojnie organizowa katedry chemii w UMCS, tu habilitowa si w roku 1949. W pracy naukowej zajmowa si fizykochemi granicy faz (chromatografi, adsorbcj, procesami wzbogacania mineraw) oraz technologi wiatowodw. We wszystkich tych dziedzinach mia istotne osignicia. Najbardziej spektakularnym z nich byo poczenie w roku 1979 dwch lubelskich central telefonicznych 2,5-kilometrowym kablem wiatowodowym.

Profesor pracowa te w lubelskiej Akademii Medycznej i Instytucie Agrofizyki PAN, w komisjach i komitetach PAN, w PTCh, w Radzie Gwnej, w Zwizku Podhalan. Spord jego doktorantw 17 zostao profesorami, std nieformalny tytu profesora profesorw, nadany mu przez lubelskie rodowisko akademickie.

Granitowe popiersie odsonito w roku 2003. Jego autork jest lubelska rzebiarka Jolanta Somianowska. Granit, pochodzcy z okolic Gross-Rosen, zakupili obozowi towarzysze profesora.

(fig)

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje