Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

W marcu mija 40 lat od mierci wybitnego anatomopatologa, ktrego podrczniki doczekay si wielu wyda take po mierci autora.

Midzy stoem sekcyjnym a...

Piotr Kieraciski

Doktor Wanda Jakiewicz wyrnia w yciu swojego ojca prof. Tadeusza uliskiego trzy okresy: lwowski, puawski i lubelski. Tylko pierwsze miejsce zamieszkania uczony wybra z wasnej woli. Do Puaw pchny go wojenne losy, a do Lublina – nakaz wyboru jednego miejsca pracy.

Lwowski etap ycia przyszego profesora weterynarii to czas studiw, skromnego ycia aka i modzieczej mioci, zakoczonej maestwem. Uczucia do narzeczonej wyraa w sposb do oryginalny: zachowaa si fotografia przedstawiajca Tadeusza uliskiego podczas sekcji psa z dedykacj dla przyszej maonki. Ju wtedy zacz pisa wiersze. Zachowa si przepisany na maszynie tomik, ktry oferowa onie na szeciolecie znajomoci. W notatkach profesora jest te m.in. pie, ktra by moe bya hymnem korporacji akademickiej Lutico−Venedia, najstarszej we Lwowie, do ktrej nalea. Pani Wanda, idc z wnukami 1 listopada na cmentarz, recytuje im wiersz ojca napisany na t okazj.

Puawskie losy rodziny rozpoczy si w 1942 r. Wadze niemieckie przeniosy modego uczonego subowo ze Lwowa do Wydziau Weterynaryjnego Pastwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puawach. Pocztkowo uliscy mieszkali w dzielnicy oddalonej od paacu, gdzie mieci si instytut. Po wojnie otrzymali subowe mieszkanie w skrzydle paacu. Tadeusz uliski bra udzia w tworzeniu Instytutu Weterynaryjnego, wyodrbnionego z PINGW, oraz w tworzeniu Wydziau Weterynaryjnego UMCS. Rwnoczenie raz w tygodniu jedzi z wykadami z weterynarii sdowej do SGGW w Warszawie.

W Puawach kwito bujne ycie towarzyskie, kontynuacja kontaktw, ktre zawizay si jeszcze podczas wojny, gdy – jak wspomina Pani Wanda – „kompanw do kieliszka nie brakowao, a i dostp do subowego alkoholu nie by utrudniany”. W niewielkim miasteczku, ktre jeszcze niedawno byo ma ryback osad nad Wis, miecio si kilka instytutw naukowych. rodowisko inteligenckie, spragnione rozrywki, musiao samo j sobie zapewni. To wyzwalao energi. uliski uczestniczy w pracach amatorskiego teatru – reyserowa przedstawienia i gra w nich gwne role. Z dziaalnoci puawskiego teatru zwizane s zabawne, cho niekiedy gronie wygldajce, wydarzenia. Do jednego z przedstawie Tadeusz uliski zgoli charakterystyczny may wsik i gdy wkrtce potem przyjecha do Lublina na zajcia szli za nim, bacznie go obserwujc, dwaj modzi mczyni. Dopiero gdy doszed do drzwi swej katedry, podeszli do profesora. Okazao si, e to studenci, ktrzy nie byli pewni, czy rozpoznaj swojego wykadowc, a chcieli uzyska wpis do indeksu. Z Puaw dr Wanda Jakiewicz wspomina znakomit kuchni. Wikszo produktw pochodzia z okolicznych gospodarstw. Menu uzupeniaa dziczyzna zdobyta przez samego uczonego – prof. uliski by zapalonym myliwym. Ucztowanie naleao do kanonw ycia towarzyskiego w puawskim rodowisku naukowym tamtych lat.

Okazuje si, e wymg zatrudnienia uczonego w jednym tylko miejscu pracy nie jest nowy. W 1955 prof. uliski dosta wybr: pozosta w Puawach lub przenie si do Lublina do wyodrbnionej wanie z UMCS Wyszej Szkoy Rolniczej. Ze wzgldu na studentw wybra Lublin. Tak rozpocz si trzeci etap ycia profesora. Do mieszkania na Sowiskiego przeniosy si czciowo zwyczaje z Puaw. Naleao do nich celebrowanie imienin. 28 padziernika na parking przed uniwersyteckimi zabudowaniami podjeda autokar wypeniony gomi z Puaw. Przybywali te przyjaciele z uczelni. W kolejce do jubilata potrafio si ustawi 30 osb. Potem trzeba je byo zmieci za stoem. ona profesora, Maria uliska, gotowaa wielkie gary potraw, a na deser, galicyjskim zwyczajem, podawaa wasnorcznie przyrzdzone torty.

Prof. uliski od pocztku pracy w lubelskiej uczelni bardzo lubi studentw. W niezwykle cikich powojennych latach wspomaga ich ywnoci, o czym wspomina prof. Anna Ckaa. By opiekunem studenckiego teatru „Pegaz”, pisa dla niego teksty. Prof. uliski by te kuratorem Koa Medykw Weterynaryjnych oraz chru akademickiego WSR w Lublinie. W marcu mija 40 lat od mierci wybitnego anatomopatologa, ktrego podrczniki doczekay si wielu wyda take po mierci autora – ostatnie w latach 90. XX wieku.

W tekcie wykorzystaem niepublikowane wspomnienia dr Wandy Jakiewicz, crki prof. Tadeusza uliskiego.
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje