ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
Forum wydawców

Naprzeciw potrzebom

Trio szybko wyspecjalizowało się i dziś większość publikacji to prace historyczne. Przeznaczone są głównie dla środowisk akademickich, licealistów i nauczycieli, ale i inni pasjonaci dawnych dziejów znajdą tum wiele interesujących informacji.
Justyna Jakubczyk

Wydawnictwo Trio rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku opublikowaniem dwóch książek Szabolcsa Szilagyi: Wesoły podręcznik, czyli szczypta protokołu dyplomatycznego dla sekretarek (pół żartem, pół serio) oraz Pół żartem, pół serio o komputerze. Z roku na rok liczba publikacji wzrastała i dziś pod znakiem tej oficyny ukazuje się około 20 tytułów rocznie.

Dwunastoletnia działalność pozwoliła już nawiązać stałą współpracę z wieloma naukowcami. Obserwacja rynku i rozmowy z badaczami pomagają wychodzić naprzeciw potrzebom czytelników i uzupełniać luki nowymi publikacjami. A klienta niełatwo zdobyć. Jak dowiedziałam się w jednej z księgarni patronackich wydawnictwa w Lublinie, jedynie podręczniki mogą liczyć na dobrą sprzedaż. A te Wydawnictwa Trio są dobrym konkurentem dla podręczników PWN, do których przyzwyczaili się starsi uczeni. Bogata oferta i podejmowanie ciekawych tematów sprawiają, że coraz częściej książki z TriA polecane są przez nauczycieli. Pojawiają się też pierwsze nagrody: Encyklopedia wojen napoleońskich Roberta Bieleckiego została uhonorowana wyróżnieniem w Konkursie KLIO na targach książki historycznej, a w 2002 r. nagrodę historyczną „Polityki” przyznano książce Marcina Zaremby Komunizm, legitymizacja i nacjonalizm.

Redakcja oficyny liczy 7 osób zatrudnionych na etatach, a oprócz nich kilkanaście osób tworzy redakcję merytoryczną. W zależności od nakładu książki wybierana jest drukarnia spośród współpracujących z oficyną.

Autorzy nowych prac najczęściej polecani są przez dotychczasowych współpracowników, ale zgłaszają się też sami i proponują tematy. Większość serii wydawniczych ma stałe rady naukowe - recenzujące książki - złożone ze specjalistów w danej dziedzinie. Niezależnie od nich wydawnictwo recenzuje książkę biorąc pod uwagę jej wartość czytelniczą.

Z dość aktualnej strony internetowej TRIA można dowiedzieć się o seriach wydawniczych, nowościach i zapowiedziach. Znajdziemy tam także katalog dotychczas wydanych prac i informacje o oficynie.

Najwięcej historii

Jak przyznaje właścicielka wydawnictwa Bogusława Radziwon, tematyka pierwszych książek była bardzo zróżnicowana. Bliskie kontakty z historykami i ich gotowość do współpracy sprawiły, że Trio szybko wyspecjalizowało się i dziś większość publikacji to prace historyczne. Przeznaczone są głównie dla środowisk akademickich, licealistów i nauczycieli, ale i inni pasjonaci dawnych dziejów znajdą tu wiele interesujących informacji.

Literatura historyczna ukazuje się w kilku seriach. Najbardziej znana jest Historia Powszechna, której w 1994 roku początek dało wznowienie Historii powszechnej średniowiecza Benedykta Zientary. Książka ta, uzupełniona, opracowana i zaopatrzona w nowe ilustracje, rozeszła się wśród czytelników bardzo szybko i wznawiana była aż pięć razy w tym wydawnictwie. Oddzielnych opracowań w tej samej serii doczekały się również starożytność, wiek XVI i wiek Oświecenia, a ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się opisany przez Tomasza Kizwaltera wiek XIX. Wszystkie książki są bogato ilustrowane, opatrzone indeksami i bibliografią, a ich autorami są wybitni polscy historycy.

Oficyna wydaje też opracowania szczegółowe z zakresu historii Polski. Dotyczą zarówno dziejów najdawniejszych (np. życie ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski od II do V wieku przedstawia Andrzej Kokowski w książce Ziemie polskie w starożytności), jak i bliskich nam (takie jak praca zbiorowa dotycząca lat 1986-89). Warto też zwrócić uwagę na trzytomową serię Katyń. Dokumenty zbrodni. Praca ta, przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, zawiera dokumenty dotyczące zagłady polskich oficerów i policjantów pochodzące z archiwów rosyjskich oraz informacje o losach ocalałych.

Państwa, miasta, wydarzenia

Bardzo ciekawą serią, powstałą dzięki współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, jest Historia Państw Świata w XX Wieku. Zostały już w niej omówione takie kraje, jak: Albania, Estonia, Turcja, Izrael, Hiszpania i wiele innych. Opracowania te opisują poszczególne państwa w bardzo szerokim zakresie - nie poprzestają na polityce i ważniejszych wydarzeniach ubiegłego wieku, ale poruszają też sprawy społeczne, gospodarcze i kulturalne. Atrakcyjność książek zwiększają liczne zdjęcia przedstawiające wydarzenia historyczne, postaci ze świata polityki i różne aspekty życia społecznego. W bieżącym roku wydano już prace o Chinach, Kenii, Libanie i Rumunii. Wkrótce ukaże się opracowanie dotyczące USA. Przypuszczam, że znajdzie wielu czytelników, mimo że najlepiej sprzedają się opisy krajów europejskich.

O historii powszechnej dowiedzieć się można także z opracowań szczegółowych, takich jak Encyklopedia wojen napoleońskich Roberta Bieleckiego czy z książki autorstwa Inca Garcilaso de la Vega O Inkach uwagi prawdziwe.

Agnieszka i Robert Sypkowie w dwóch książkach o charakterze przewodników historyczno-turystycznych opisali zamki i warownie ziemi mazowieckiej i sandomierskiej. Zwrócili w nich szczególną uwagę na miejsca związane z wydarzeniami militarnymi. Przewodniki te zostały wydane w koedycji z Agencją Wydawniczą Egros.

Nowe serie

Trio zaczęło wydawać kilka nowych serii. Jedną z nich są Oblicza Japonii, w której polscy japoniści starają się przybliżyć nam ten niezwykle ciekawy dla Europejczyków kraj, zapoznać z jego historią, kulturą, ukazać mentalność ludzi. W serii tej wydano m.in. monografię kimona autorstwa Barbary Zaborowskiej i napisaną przez Iwonę Umięcką-Zelek charakterystykę przedstawień teatru nô wystawianych na powitanie Nowego Roku. Prace dotyczące Japonii już mają swoich wiernych czytelników, jak zapewnia Bogusława Radziwon.

Kolejną nową serią książek tej oficyny jest cykl prac o Unii Europejskiej. Pierwszy tom dotyczy jej historii, struktury i sposobu funkcjonowania. Następne przedstawiają państwa wchodzące w jej skład: ich historię, gospodarkę, kulturę, życie codzienne, zwyczaje i obyczaje, a także informacje turystyczne wraz ze zdjęciami i mapami.

Wzrastające zainteresowanie Polską sprzed 1989 roku zaowocowało serią W Krainie PRL. W książkach tych poruszono przede wszystkim sprawy propagandy, cenzury i wpływ decyzji politycznych na codzienne życie. Niedawno wydano Propagandowy obraz świata Mariusza Mazura, książkę o roli i sposobach prowadzenia politycznych kampanii prasowych. Ciekawą i cieszącą się powodzeniem pozycją z tej serii jest praca Zapomniani bohaterowie Piotra Zwierzchowskiego, mówiąca o bohaterach filmowych i kulturze polskiej lat stalinizmu.

Także ostatnie piętnastolecie ma swoich badaczy. Po 1989 roku zmieniło się wiele w codziennym życiu Polaków. Wpływ tych zmian omawiany jest w książkach z socjologicznego cyklu Obyczaje, Prawo i Polityka, życie Codzienne. Ostatnio na rynku ukazała się najnowsza książka z tej serii - Umowa o kartki pod redakcją Jacka Kurczewskiego. Praca ta wydana była wcześniej w drugim obiegu i mówi o zakresie i roli systemu kartkowego w PRL. Obserwacje prowadzone przez Grzegorza Markowskiego w warszawskiej Galerii Mokotów zaowocowały książką Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego. Autor pokazuje nam, jak tego rodzaju malle przejęły rolę śródmieść, w których dotychczas robiono zakupy, spędzano wolny czas i spotykano się ze znajomymi. Przy okazji wskazuje cechy społeczeństwa konsumpcyjnego.

O języku i literaturze

Oferta dotycząca językoznawstwa i nauki o literaturze jest jeszcze dość uboga. Wydawnictwo Trio ma w swojej ofercie m.in. dwie książki Jerzego Bralczyka, w których omawia on język polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych i język polityki dwóch ostatnich dziesięcioleci XX wieku.

Trio wydaje też literaturę piękną, biografie i wspomnienia. Wśród nich znajdziemy książkę o gen. Tadeuszu Kossakowskim oraz polskim badaczu Kaukazu, geografie i geodecie Józefie Chodźce. W przygotowaniu jest wybór wierszy Jana Twardowskiego, do którego dołączona będzie płyta z zapisem spektaklu muzycznego do słów utworów z tomu. W cyklu Literatura Faktu, Reportaże znajdziemy opatrzony czarno-białymi zdjęciami reportaż Adama Leszczyńskiego o rozprzestrzenianiu się AIDS w Afryce. Stefan Maiwald i Gerd Mischler stworzyli interesującą pracę Seksualność w cieniu swastyki. Świat intymny człowieka w polityce Trzeciej Rzeszy. Poruszają tam sprawę sterylizacji „nieczystych rasowo” ludzi, walkę z mieszanymi rasowo małżeństwami, prostytucją i mniejszościami seksualnymi.

Wkrótce

Pod patronatem Rady Języka Polskiego powstaje seria Myśleć, Mówić, Pisać po Polsku. Zostanie wznowiona tu książka Walerego Pisarka Słowa między ludźmi, w której analizuje on powszechne błędy językowe i wskazuje poprawne sposoby użycia nowych zwrotów i słów. Podobne znaczenie mają zapisy radiowych audycji o współczesnym języku polskim i wydane w książce Porozmawiajmy o polszczyźnie - ciekawostki językowe autorstwa Andrzeja Markowskiego.

Przygotowywany jest także cykl książek, które będą komentować różne zjawiska i problemy współczesności. Wkrótce zostanie wydana praca znanego politologa Tadeusza A. Kisielewskiego, Imperium Americanum. Autor analizuje w niej aktualne problemy, wskazuje przyczyny konfliktów społecznych i proponuje kierunki przemian.

Niedługo nakładem oficyny ukażą się kolejne książki z zakresu socjologii i polityki. W przygotowaniu są prace poświęcone radnym, etosowi rycerskiemu i Syrence.