ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
To jest stara wersja serwisu. Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji!


<% use File::Basename; use DBI; my $dbh = DBI->connect("dbi:Pg:dbname=forum", "forum", "alamakota")|| warn "Cannot connect do database, $DBI::errstr"; my $sth=$dbh->prepare(" select id, author, head, title, teaser, body, picture, caption, side, to_char(ts,'yyyy.mm.dd hh24:mi') as time from news where show order by sticky desc, ts desc limit 15 "); $sth->execute(); my ($id, $author, $head, $title, $teaser, $body, $picture, $caption, $side, $time); while ( ($id, $author, $head, $title, $teaser, $body, $picture, $caption, $side, $time) = $sth->fetchrow_array ) { %>

<%=$head%>

<%=$title%>

<% if ($picture ) { $picture = basename($picture); if ( -e "images/news/mini/$picture" ) { print $caption?"
":'', " ", $caption? "

$caption

": ''; } else { print $caption?"
":''," ", $caption? "

$caption

": ''; } } %>

<%=$teaser%> Więcej »

<% } %> Archiwum wiadomości »

Szanowni Państwo,
Wprowadziliśmy możliwość komentowania artykułów i informacji, a także udostępniamy Forum Dyskusyjne dla wymiany poglądów na najważniejsze tematy. Zapraszamy do dyskusji.

Najpopularniejsze wątki na Forum Dyskusyjnym:
• Ścieżki awansu naukowego - habilitacja tak czy nie?
• Na ilu etatach może pracować profesor - 1, 2, więcej?
• Kariera młodych - ich stan ducha i portfela
• Akredytacja - polskie doświadczenia
• Studencie, jak Ci sie studiuje na twojej uczelni?
• Habilitacyjne Patologie

-->