ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
To jest stara wersja serwisu. Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji!


Reklamy szkół wyższych zamieszczone w "Informatorze dla kandydatów na studia oraz do szkół policealnych w roku akademickim 2007/2008"

Uczelnie Wyższe
Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Produkcji
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Polonijna
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Wszechnica Polska
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Informatyki i zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wyższa Szkoła Kupiecka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Szkoły Policealne
Międzynarodowe Studium Zawodowe Dziewulskich
Krakowskie Szkoły Artystyczne
TEB Edukacja - szkoły policealne
Prywatne Policalne Studium Turystyki Języków Obcych i Zarządzania