Nominacje profesorskie

Luty 2010

3 lutego 2010 Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, którym nadał tytuły profesora na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

nauki biologiczne: Jan Białczyk (UJ), Janusz Marek Bujnicki (Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, UAM), Stanisław Fabczak (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa), Stanisław Mariusz Karpiński (SGGW), Piotr Andrzej Krutki (AWF, Poznań), Jolanta Bogna Legocka (UAM), Regina Halina Osiecka (UŁ), Marcin Rapacz (UR im. H. Kołł±taja, Kraków), Werner Ulrich (UMK).

nauki chemiczne: Piotr Król (PRz), Irena Kulszewicz−Bajer (PW), Marek Marian Marczewski (PW).

nauki ekonomiczne: Tomasz Stanisław Budnikowski (Instytut Zachodni, Poznań), Maria Wanda Kopertyńska (UE, Wrocław), Kazimierz Krzakiewicz (UE, Poznań), Magdalena Beata Osińska (UMK), Marek Krzysztof Pawlak (KUL JP II), Oded Stark (UW), Krystyna Wojcik (SGH).

nauki farmaceutyczne: Barbara Bożena Kostka (UM, ŁódĽ).

nauki fizyczne: Edward Bolesław Darżynkiewicz (UW), Krzysztof Jan Golec−Biernat (IFJ PAN, Kraków), Jerzy Konior (UJ), Wiesław Andrzej Nowak (UMK), Renata Grażyna ¦wirkowicz (PW), Zbigniew Ryszard Żytkiewicz (IF PAN, Warszawa).

nauki humanistyczne: Stanisław Borawski (UZ), Krystyna Chałas (KUL JP II), Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Mikalaj Khaustovich (UW), Anna Lucyna Kukułka−Wojtasik (UW), Ewa Mirosława Łubieniewska (UPed, Kraków), Aleksandra Łuszczyńska (SWPS, Warszawa, Wydział we Wrocławiu), Marian Krzysztof Rębkowski (USz), Barbara Zofia Sienkiewicz (UAM), Krystyna Urszula Szcze¶niak (UG), Jolanta Ewa Szpyra−Kozłowska (UMCS), Zbigniew Włodzimierz Tarkowski (UM, Lublin), Danuta Małgorzata Ulicka (UW), Anna Jadwiga Węgrzyniak (ATH, Bielsko−Biała), ks. Kazimierz Marek Wolsza (UO), Henryk Wojciech Żaliński (UPed, Kraków), Piotr Żmigrodzki (U¦).

nauki le¶ne: Piotr Jacek Beer (SGGW), Hanna Zofia Kwa¶na (UP, Poznań).

nauki matematyczne: Zbigniew Jan Jurek (UWr).

nauki medyczne: Tomasz Marian Brzostek (UJ), Hanna Czeczot (WUM), Artur Czekierdowski (UM, Lublin), Marek Paweł D±browski (WIM, Warszawa), Sylwia Maria Katarzyna Grodecka−Gazdecka (UM, Poznań), Danuta Januszkiewicz−Lewandowska (UM, Poznań), Anna Małgorzata Jegier (UM, ŁódĽ), Maria Teresa Laszczyńska (PAM, Szczecin), Lucyna Maria Mastalerz (UJ), Urszula Maria Mazurek (¦UM), Witold Marian Młynarczyk (UM, Poznań), Grzegorz Władysław Oszkinis (UM, Poznań), Rafał Paluszkiewicz (WUM), Bernard Antoni Panaszek (AM, Wrocław), Kazimierz Pasternak (UM, Lublin), Dariusz Pawlak (UM, Białystok), Stanisław Pomianowski (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Włodzimierz Henryk Ruka (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa), Władysław Sinkiewicz (Collegium Medicum, Bydgoszcz, UMK), Marek Str±czkowski (UM, Białystok), Janusz Maciej Strzelczyk (UM, ŁódĽ), Andrzej Bogusław Szczepanik (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa), Mieczysław ¦miałek (IMDiK PAN, Warszawa).

nauki o kulturze fizycznej: Jolanta Elżbieta Chwalbińska (AWFiS, Gdańsk), Józef Ignacy Langfort (AWF, Katowice).

nauki o Ziemi: Marek Leszek Degórski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa), Ewa Jadwiga Olempska−Roniewicz (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa), Joanna Małgorzata Wibig (UŁ).

nauki prawne: Roman Marek Hauser (UAM), Michał Juliusz du Vall (UJ), Stanisław Wrzosek (KUL).

nauki rolnicze: Krystyna Natalia Bartnik−Pomorska (PL), Jolanta Maria Biesaga−Ko¶cielniak (Instytut Fizjologii Ro¶lin PAN, Kraków), Jerzy Stanisław Jamroz (UP, Lublin), Stefania Maria Jezierska−Tys (UP, Lublin), Antoni Marek Kosmala (SGGW), Maria Jadwiga Król (IUNiG – PIB, Puławy), Andrzej Kazimierz Łachacz (UWM), Bogusław Makarski (UP, Lublin), Józef Mosiej (SGGW), Wojciech Owczarzak (UP, Poznań), Wiesław Przybylski (SGGW), Marek Tukiendorf (PO).

nauki techniczne: Adam Wojciech Bydałek (PWSZ, Leszno), Konrad Przemko Eckes (AGH), Jan Józef Iżykowski (PWr), Danuta Krystyna Kaczmarek (PWr), Andrzej Benedykt Kołtuniewicz (PW), Janusz Majta (AGH), Ryszard Tadeusz Nowosielski (P¦), Jacek Pigłowski (PWr), Andrzej Rusin (P¦), Gabriel Krystian Wróbel (P¦), Zofia Wiesława Żakowska (PŁ).

nauki weterynaryjne: Andrzej Jacek Salwa (Zakład Higieny Weterynaryjnej, Gdańsk), Zenon Stanisław Sołtysiak (UP, Wrocław).

nauki wojskowe: Jan Jagielski (UZ).

nauki teologiczne: o. Zygfryd Smolka (UO), ks. Stanisław Warzeszak (UKSW).

sztuki muzyczne: Ewa Aleksandra Wycichowska (UMuz, Warszawa).

sztuki teatralne: Piotr Damulewicz (AT, Warszawa – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku).

Nominację profesorsk± zmarłego Janusza Stanisława Bany (WIHiE, Warszawa) odebrał syn.

PaĽdziernik 2009

17 paĽdziernika 2009 w Pałacu Prezydenckim w imieniu Prezydenta RP minister Maciej Łopiński, szef Gabinetu Prezydenta RP, wręczył akty nominacji profesorskich 137 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Julita Czarkowska−Bauch (IBD PAN, Warszawa), Barbara Grytner−Zięcina (WUM), Marek Jan Koziorowski (UR), Aleksandra Danuta Skłodowska (UW), Teresa Maria Szklarzewicz (UJ), Jerzy Adam Wołek (UPed, Kraków).

nauki chemiczne: Tadeusz Stanisław Górecki (University of Waterloo, Kanada), Lucyna Maria Hołysz (UMCS), Tomasz Janecki (PŁ), Bohdan Roman Korybut−Daszkiewicz (IChO PAN, Warszawa), Marek Krzysztof Kosmulski (PL), Marek Kręglewski (UAM), Antoni Ryszard Kunicki (PW), Artur Michalak (UJ), Ryszard Józef Ostaszewski (IChO PAN, Warszawa), Jadwiga Maria Sołoducho (PWr), Irena Wacławska (AGH), Leszek Wachowski (UAM), Barbara Janina Wandelt (PŁ).

nauki ekonomiczne: Halina Buk (AE, Katowice), Teresa Jadwiga Famulska (AE, Katowice), Barbara Kutkowska (UP, Wrocław), Edward Wojciech Majewski (SGGW), Zbigniew Malara (PWr), Stanisław Antoni Marciniak (PW), Jolanta Melania Szaban (ALK).

nauki farmaceutyczne: Wanda Paulina Nawrocka (AM, Wrocław).

nauki fizyczne: Andrzej Kazimierz Baran (UMCS), Michael John Church (University of Birmingham, Wlk. Brytania), Zbigniew Jaroszewicz (Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa), Krzysztof Michał Pachucki (UW), Roman Józef Płaneta (UJ), Aleksander Piotr Sęk (UAM), Marek Jerzy Stankiewicz (UJ), Krzysztof Stanisław Szot (U¦).

nauki humanistyczne: Jolanta Dudek (UJ), Mirosław Karwat (Almamer – WSE, Warszawa), Janusz Marian Kirenko (UMCS), Krzysztof Jerzy Komorowski (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Marek Kwiek (UAM), Halina Zofia Lichocka (IHN PAN, Warszawa), Władysław Jerzy Łosiak (UJ), Jacek Dariusz Malinowski (IFiS PAN, Warszawa), Włodzimierz Juliusz Mędrzecki (IH PAN, Warszawa), Andrzej Pitrus (UJ), Ralph Schattkowsky (UMK), Wanda Marianna Supa (UwB), Halina Maria Widła (U¦), Leszek Olgierd Zasztowt (IHN PAN, Warszawa), Arkadiusz Żukowski (UWM).

nauki matematyczne: Jarosław Marian Bartoszewicz (UWr), Piotr Jan Graczyk (Université d’Angers, Francja), Tadeusz Paweł Inglot (PWr), Aleksander Iwanow (UWr), Janina Maria Kotus (PW), Jan Mielniczuk (IPI PAN, Warszawa), Piotr Rybka (UW).

nauki medyczne: Grażyna Janina Bednarek−Tupikowska (AM, Wrocław), Andrzej Borzęcki (UM, Lublin), Anna Maria Bręborowicz (UM, Poznań), Paweł Eugeniusz Buszman (¦UM, Katowice), Jarosław Ludwik Deszczyński (WUM), Maria Alicja Dębska−¦lizień (AM, Gdańsk), Jan Leon Dobrogowski (UJ), Mariusz Andrzej Dubiel (UMK), Marek Gacko (UM, Białystok), Jacek Gawrychowski (¦UM), Piotr Jędrzejczak (UM, Poznań), Kazimierz Karolewski (Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej−Curie, Warszawa, Oddział w Krakowie), Józef Roman Kładny (PAM, Szczecin), Jacek Andrzej Ku¶mierek (UM, ŁódĽ), Jerzy Lewczuk (AM, Wrocław), Katarzyna Ł±cka (UM, Poznań), Halina Ludwika Marmurowska−Michałowska (UM, Lublin), Maciej Stanisław Misiołek (¦UM), Roman Janusz Nowicki (AM, Gdańsk), Włodzimierz Józef Otto (WUM), Edyta Pelagia Płońska−Go¶ciniak (PAM), Tadeusz Przewłocki (UJ), Joanna Aleksandra Rymaszewska (AM, Wrocław), Jerzy Stefaniak (UM, Poznań), Janina Maria Stępińska (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi±clecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa), Jacek Maciej Witkowski (AM, Gdańsk).

nauki o kulturze fizycznej: Aleksander Tyka (AWF, Kraków), Krystyna Maria Zatoń (AWF, Wrocław), Ryszard Tadeusz Żarów (AWF, Kraków).

nauki o Ziemi: Marek Antoni Kr±piec (AGH), Piotr Krzysztof Migoń (UWr), Andrzej Jan Mizgajski (UAM), Joachim Marian Szulc (UJ).

nauki prawne: Roman Budzinowski (UAM), Jan Krzysztof Galster (UMK), Tomasz Marcin Giaro (UW).

nauki rolnicze: Piotr Tadeusz Boniecki (UP, Poznań), Elżbieta Maria Brzuska (Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN, Gołysz), Małgorzata Józefa Czarnecka (AR, Szczecin), Helena Gawrońska (SGGW), Roman Paweł Hołubowicz (UP, Poznań), Jan Jacek Kozłowski (Instytut Ochrony Ro¶lin – PIB, Poznań), Jan Pilarski (Instytut Fizjologii Ro¶lin PAN, Kraków), Mariusz Konrad Piskuła (Instytut Rozrodu Zwierz±t i Badań Żywno¶ci PAN, Olsztyn), Jerzy Tadeusz Puchalski (Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodno¶ci Biologicznej PAN, Warszawa), Anna Rekiel (SGGW), Elżbieta Skórska (ZUT), Danuta Elżbieta Sosnowska (IOR – PIB, Poznań), Barbara Szpakowska (UP, Poznań), Wawrzyniec Antoni Wawrzyniak (ZUT).

nauki techniczne: Stanisław Antoni Bańka (ZUT), Wojciech Stanisław Czajkowski (PŁ), Henryk Dybiec (AGH), Jerzy Tadeusz Filipiak (PCz), Magdalena Graczyk (UZ), Zbigniew Józef Huzar (PWr), Jerzy Wojciech Jasieńko (PWr), Marian Kazimierz Kazimierczuk (Wright State University, Dayton, USA), Dorota Izabela Kocańda (WAT, Warszawa), Grzegorz Jarosław Kowaleczko (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa), Krzysztof Józef Kowalski (PŁ), Halina Stanisława Kwa¶nicka (PWr), Marek Morzyński (PP), Wojciech Marian Nasalski (IPPT PAN, Warszawa), Ngoc Thanh Nguyen (PWr), Tadeusz Ryszard Niezgodziński (PŁ), Wiera Oliferuk (IPPT PAN, Warszawa), Tomasz Stanisław Sadowski (PL), Krzysztof Wilde (PG), Aleksander Henryk Wodyński (AGH), Henryk WoĽnica (P¦), Zbigniew Jan Zembaty (PO).

nauki teologiczne: Krystyna Bożena Czuba (UKSW, Warszawa), ks. Jan Wi¶niewski (UWM).

sztuki muzyczne: Helena Tomaszek−Plewa (AMuz, Wrocław).

sztuki plastyczne: Jacek Romuald Adamczak (ASP, Poznań), Andrzej Bednarczyk (ASP, Kraków), Marcin Łukasz Jarnuszkiewicz (ASP, Warszawa), Piotr Paweł Smolnicki (ASP, Warszawa), Jadwiga Szmyd−Sikora (UR).

Lipiec 2009

7 lipca Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesorskiego 166 pracownikom nauki i sztuki.

Nauki biologiczne: Antoni Bana¶ (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AM, Gdańsk), Jacek Karol Bardowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa), Krystyna Maria Bieńkowska-Szewczyk (MWB UG i AM Gdańsk), Paweł Michał Brzuzan (UWM), Beata Joanna Gabry¶ (UZ), Ryszard Jan Gołdyn (UAM), Andrzej Hutorowicz (Instytut Rybactwa ¦ródl±dowego, Olsztyn), Piotr Jonczyk (IBiB PAN Warszawa), Krystyna Danuta Kromer (UWr.), Maria Kamila Ogielska (UWr.), Tomasz Stanisław Osiejuk (UAM), Mieczysław Adam Puchała (UŁ), Jacek Waldemar Siciński (UŁ), Andrzej Marek Składanowski (PG), Bożena Szafrańska (UWM).

Nauki chemiczne: Jerzy Lisowski (UWr.), Krzysztof Andrzej Maksymiuk (UW), Janusz Płocharski (PW), Alina Krystyna Pyka (¦UM), Eugeniusz Zych (UWr.),

Nauki ekonomiczne: Ewa Drabik (SGGW), Eugeniusz Gatnar (AE Katowice), Robert Przemysław Karaszewski (UMK), Stefan Lachiewicz (PŁ), Ewa Oziewicz (UG), Włodzimierz Józef Rembisz (WSFiZ Warszawa), Stanisław Bogusław SwadĽba (AE Katowice).

nauki farmaceutyczne: Grażyna Maria Ginalska (UM Lublin), Wiesław Malinka (AM Wrocław), Juliusz Przysławski (UM Poznań).

Nauki fizyczne: Jan Marek Antosiewicz (UW), David Bernhard Blaschke (UWr.), Danuta Magdalena Kiełczewska (UW), Andrzej Jan Prus-Czarnecki (Uniwersytet Alberty, Kanada), Krzysztof Stasiewicz (Swedish Institute of Space Phisic, Uppsala), Zbigniew Włodarczyk (UHP Kielce), Grzegorz Jacek Wrochna (Instytut Problemów J±drowych, ¦wierk), Piotr Jan Zieliński (Instytut Fizyki J±drowej PAN, Kraków).

Nauki humanistyczne: Włodzimierz Marian Bialik (UAM), Irena Bukowska-Floreńska (U¦), Maria Bronisława Dakowska (UW), Bogusław Stanisław Dyba¶ (UMK), Waldemar Furmanek (URz.), Sambor Franciszek Grucza (UW), Jadwiga Henryka Izdebska (UwB), Barbara Jadwiga Kot (UAM), Hanna Maria Kowalska-Stus (UJ), Józef Kwaterko (UW), Anna Małgorzata Landau-Czajka (Instytut Historii PAN, Warszawa), ks. Piotr Zbigniew Mazurkiewicz (UKSW), Waldemar Antoni Okoń (UWr.), Edward Hilary Opaliński (IH PAN Warszawa), Jarosław Płuciennik (UŁ), Henryk Jakub Pokora (UKSW), Piotr Marian ¦liwiński (UAM), Stanisław Antoni ¦nieżewski (UJ), Anna Elżbieta Titkow (IFiS PAN Warszawa), Ewa W±chocka (U¦).

nauki le¶ne: Roman Gornowicz (UP Poznań), Jarosław Górski (SGGW).

nauki matematyczne: Rafał Latała (UW), Augustyn Stanisław Markiewicz (UP Poznań), Tadeusz Aleksander Radzik (PWr.).

Nauki medyczne: Wiesław Jan Bonicki (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa), Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (WUM), Jarosław Fabi¶ (UM ŁódĽ), Krzysztof Jerzy Filipiak (WUM), Mariusz Andrzej G±sior (¦UM), Kornelia Zofia Kędziora-Kornatowska (UMK), Ryszard Koczorowski (UM Poznań), Tomasz Piotr Konopka (AM Wrocław), Waldemar Kostewicz (WUM), Rafał Stanisław Kurzawa (PAM Szczecin), Jakub KuĽniar (AM Wrocław), Jerzy Lasek (AM Gdańsk), Jerzy Laudański (UM Białystok), Andrzej Lubiński (UM ŁódĽ), Maciej Tadeusz Małecki (UJ), Anna Maria Nasierowska-Guttmejer (CO - IMSC Warszawa), Anatol Panasiuk (UM Białystok), Krystyna Pelagia Raczyńska (AM Gdańsk), Aleksander Ludwik Sieroń (¦UM), Violetta Ewa Skrzypulec (¦UM), Andrzej Stelmach (CO – IMSC Warszawa, Oddział w Krakowie), Katarzyna Wieczorowska-Tobis (UM Poznań), Małgorzata Wisłowska (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa), Romuald Zdrojowy (AM Wrocław).

Nauki o ziemi: Izabela Zbigniewa Bojakowska (PIG Warszawa), Paweł Mariusz Rowiński (Instytut Geofizyki PAN Warszawa), Zbigniew Bogdan Sawłowicz (UJ), Wiesław Szczepan Ziaja (UJ).

Nauki prawne: ks. Antoni Dębiński (KUL), Jacek Jan Gołaczyński (UWr.), Wojciech Sadurski (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, UW), Halina Kazimiera Zięba-Załucka (URz.).

Nauki rolnicze: Zbigniew Stanisław Błaszkiewicz (UP Poznań), Grzegorz Fiedorowicz (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa), Adam Harasim (IUNiG – PIB, Puławy), Małgorzata Jakun-WoĽnicka (UWM), Anna Karaczewska (UP Wrocław), Kazimierz Klima (UR Kraków), Krzysztof Kowalczyk (UP Lublin), Zygmunt Maciej Kowalski (UR Kraków), Irena Małecka (UP Wrocław), Anna Helena Nowotna (UR Kraków), Wacław Marian Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro¶lin, Radzików), Krzysztof Ostrowski (UR Kraków), Krystyna Palka (UR Kraków), Elżbieta Maria Smalec (AP Siedlce), Maria Stanek (UWM), Stanisław Leon Jan Stężała (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa), Tadeusz Michał Szmańko (UP Wrocław), Elwira Krystyna ¦liwińska (UTP Bydgoszcz), Artur Hugo ¦wiergiel (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz±t PAN, Jastrzębiec), Jadwiga Ziemnicka (Instytut Ochrony Ro¶lin – PIB, Poznań).

Nauki techniczne: Marek Józef Berezowski (P¦), Witold Andrzej Byrski (AGH), Wojciech Ciężkowski (PWr.), Konstanty Marek Gawrylczyk (PSz.), Piotr Tadeusz Grzesiak (Instytut Ochrony Ro¶lin – PIB, Poznań), Marian Serafin GwóĽdĽ (PK), Leszek Jarecki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa), Mieczysław Alojzy Kłopotek (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa), Paweł Jerzy Kłosowski (PG), Jerzy Antoni Krupka (PW), Maciej Jan Kupczyk (PP), Józef Wojciech Lorenc (PP), Zbigniew Aleksander Lozia (PW), Jan Magott (PWr.), Eugeniusz Józef Molga (PW), Karol Nitsch (PWr.), Edward Nowak (PW), Maria Elżbieta Orłowska (MNiSW), Ryszard Eugeniusz Pałka (ZUT), Andrzej Jarosław Panas (WAT), Tadeusz Pisarkiewicz (AGH), Andrzej Polański (P¦), Bogdan Władysław Posiadała (PCz.), Edward Sędek (Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa), Jolanta Antonina Sokołowska (PŁ), Marian Ryszard Surowiec (U¦), Mikołaj Szafran (PW), Andrzej Leszek Szlęk (P¦), Marek Jerzy Tłaczała (PWr.), Irena Twardowska (Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska PAN, Zabrze), Alicja Ewa Wakulicz-Deja (U¦), Waldemar Wójcik (PL), Michał Żelechower (P¦).

Nauki teologiczne: ks. Kazimierz Piotr Bełch (UKSW Warszawa), Karol Wojciech Klauza (KUL).

Nauki weterynaryjne: Jarosław Mariusz Całka (UWM), Antoni Jakubczak (AP Siedlce), Marta Elżbieta Kankofer (UP Lublin), Andrzej Bernard Sadzikowski (UP Lublin), Grażyna Maria Ziółkowska (UP Lublin).

sztuki muzyczne: Stanisław Norbert Dziewior (AMuz. Katowice), Grażyna Maria Flicińska-Panfil (AMuz. Poznań), Bogdan Artur Makal (AMuz. Wrocław), Barbara Nowak (UAM), Leszek Sokołowski (UMuz. Warszawa), Andrzej Stanisław Zubek (AMuz. Katowice).

Sztuki plastyczne: Andrzej Piotr Bator (ASP Wrocław), Antoni Kowalski (ASP Katowice), Zbigniew Makarewicz (ASP Wrocław), Sławomir Kazimierz Sobczak (ASP Poznań), Marek Konrad Wasilewski (ASP Poznań).

Luty 2009

26 lutego Prezydent Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesora 108 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Jacek Cezary Dabert (UAM), Maria Joanna Doligalska (UW), Jacek Gorczyca (U¦), Elżbieta Janina Podsiadło (SGGW).

nauki chemiczne: Piotr Jan Kiełbasiński (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ŁódĽ), Katarzyna Marta Stadnicka (UJ), Maciej Wi¶niewski (PP).

nauki ekonomiczne: Walentyna Kwiatkowska (UŁ), Marek Lisiński (UE, Kraków), Bożena Kazimiera Mikołajczyk (UŁ), Bogumiła Marianna Mucha-Leszko (UMCS), Łukasz Sułkowski (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania, ŁódĽ), Jadwiga Szostak-Kot (UE, Kraków), Anna Zorska (SGH).

nauki fizyczne: Grażyna Chełkowska (U¦), Adam Gadomski (UTP, Bydgoszcz), Stanisław Dobiesław Głazek (UW), Mirosław Andrzej Karpierz (PW), Andriy Kityk (PCz.), Andrzej Kołodziejczyk (PW), Teresa Rz±ca-Urban (UW), Jerzy Antoni Sanetra (PK), Marek Trippenbach (UW), Arkadiusz Kazimierz Wójs (PWr.).

nauki humanistyczne: Michał Jerzy Choro¶nicki (UJ), Teresa Chynczewska-Hennel (Instytut Historii PAN, Warszawa, UwB), Piotr Dehnel (Dolno¶l±ska Szkoła Wyższa TWP, Wrocław), Tadeusz Antoni Gadacz (IFiS PAN, Warszawa), Radosław Wojciech Gaziński (USz.), Ewa Anna Kraskowska (UAM), Paweł Mateusz Machcewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Maria Teresa Mendel (UG), Eugeniusz Mironowicz (UwB), Jacek Michał Piekarski (UŁ), Eugeniusz Edward Ponczek (UŁ), Magdalena Popiel (UJ), Grażyna Barbara Sk±pska (UJ), Jadwiga Stawnicka (U¦), Halina Waszkielewicz (UJ), Marian Andrzej Wesoły (UAM), Jacek WoĽny (UKW).

nauki le¶ne: Krzysztof Maria Babeł (UP, Poznań), Grzegorz Jamrozy (UR, Kraków), Roman Michał Zakrzewski (UP, Poznań), Wojciech Józef Z±becki (UR, Kraków).

nauki matematyczne: Zbigniew Błocki (UJ), Jan Władysław Cholewa (U¦), Krzysztof Feliks Kołodziejczyk (PWr.), Jacek Aleksander ¦wi±tkowski (UWr.).

nauki medyczne: Jarosław Andrzej Berent (UM, ŁódĽ), Grażyna Maria Chodorowska (UM, Lublin), Anna Dobrzańska (Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa), Stanisława Gierek-Ciaciura (¦UM), Marianna Janion (UHP, Kielce), Piotr Knapik (¦UM), Wiesław Józef Konopka (UM, ŁódĽ), Irina Kowalska (UM, Białystok), Marek Krzysztof Kulus (WUM), Alina Morawiec-Sztandera (UM, ŁódĽ), Janusz My¶liwiec (UM, Białystok), Krzysztof Tomasz Niemiec (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa), Maciej Bolesław Otto (WUM), Stanisław Pielka (AM, Wrocław), Włodzimierz Zdzisław Samborski (UM, Poznań), Krzysztof Andrzej Składowski (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach), Romana Antonina Tomaszewska (UJ), Andrzej Stanisław Urbanik (UJ), Danuta Waszkiel (UM, Białystok), Mirosław Zbigniew Wielgo¶ (WUM), Edward Aleksander Wylęgała (¦UM), Barbara Maria Zdziarska (PAM, Szczecin).

nauki o Ziemi: Grzegorz Malina (PCz.), Jerzy Jan Małecki (UW), Jacek Matyszkiewicz (AGH), Daniela Wanda Szymańska (UMK).

nauki prawne: Marek Jacek Chmaj (UWM), Bogusław Cudowski (UwB), Wojciech Tadeusz Dajczak (UAM), Tadeusz Wasilewski (UMK).

nauki rolnicze: Zenon Bernacki (UTP, Bydgoszcz), Jan Kempiński (UP, Wrocław), Dariusz Kucharczyk (UWM), Waldemar Mikołaj Marczewski (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro¶lin, Radzików), Emilia Mróz (UWM), Małgorzata Nogala-Kałucka (UP, Poznań), Teresa Ostaszewska (SGGW), Leszek Piechnik (UP, Poznań).

nauki techniczne: Romuald Bartłomiej Beck (PW), Maciej Chorowski (PWr.), Barbara Urszula Grzmil (PSz.), Stanisław Harasimowicz (UR, Kraków), Zbigniew Marian Heidrich (PW), Hanna Ewa Kozaczewska-Golasz (PWr.), Marian Kwietniewski (PW), Marek Józef Malarski (PW), Radosław Łukasz Michałowski (University of Michigan, USA), Wiesława Maria Nocuń-Wczelik (AGH), Piotr Radziszewski (PB), Leszek Piotr Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa), Dariusz Zdzisław Sybilski (IBDiM, Warszawa), Jerzy Szabatin (PW), Stanisław Zaborski (PWr.), Maria Jolanta Żychowska (PK).

nauki teologiczne: Helena Słotwińska (KUL), ks. Jan Walkusz (KUL).

nauki weterynaryjne: Anna Stefania Winnicka (SGGW).

sztuki muzyczne: Alan Piotr Urbanek (AMuz., Wrocław).

sztuki plastyczne: Jan Nuckowski (ASP, Kraków).

Grudzień 2008

15 grudnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesorskiego 122 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Piotr Jakub Frankiewicz (UŁ), Stefania Loster (UJ), Barbara Felicja Nowak (University of Tasmania, Australia), Ewa ¦ledziewska−Gójska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa).

nauki chemiczne: Władysław Feliks Boczoń (UAM), Daniel Tomasz Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa), Hanna Maria Gulińska (UAM), Jacek Komasa (UAM), Lidia Latanowicz (UZ), Andrzej Janusz Marcinek (PŁ), Anna Katarzyna Migdał−Mikuli (UJ), Ewa Małgorzata Piórkowska−Gałęska (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ŁódĽ), Wojciech Artur Wróblewski (PW).

nauki ekonomiczne: Ewa Maria Babicz−Zielińska (AM, Gdynia), Wojciech Charemza (Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania), Leszek Kazimierz Klank (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa), Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywno¶ciowej – PIB, Warszawa), Ewa Danuta Latoszek (SGH), Wiesława Przybylska−Kapu¶cińska (AE, Poznań), Maria Alina Sikorska (IERiGŻ – PIB, Warszawa).

nauki farmaceutyczne: Jolanta Helena Kotlińska (UM, Lublin), Elżbieta Wiesława Mikiciuk−Olasik (UM, ŁódĽ).

nauki fizyczne: Marian Wojciech Radny (University of Newcastle, Australia), Krzysztof Stasiewicz (Swedish Institute of Space Physics, Szwecja), Jadwiga Tritt (GOC – Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań).

nauki humanistyczne: Roman Bäcker (UMK), Irena Borowik (UJ), Maria Hanna D±browska−Partyka (UJ), Jan Hartman (UJ), Maria Kielar−Turska (UJ), Danuta Kisielewicz (UO), Lechosław Jan Lameński (KUL), Magdalena Maria Marszał−Wi¶niewska (SWPS, Warszawa), Barbara Milewska−WaĽbińska (UW), Andrzej Misiuk (UWM), Mirosława Ołdakowska−Kufel (KUL), Paweł Maria Ostaszewski (UW), Maria P±chalska (UG), Dariusz Mirosław Rott (U¦), Irena Teresa ¦wiatłowska−Prędota (UWr.), Marek Żyromski (UAM).

nauki le¶ne: Jan Osipiuk (SGGW).

nauki matematyczne: Jacek Banasiak (University of Kwazulu−Natal, RPA), Roman Jan Dwilewicz (University of Missouri, USA), Tadeusz Jankowski (PG), Tomasz Andrzej Komorowski (UMCS), Tomasz Jakub Szarek (U¦), Wojciech Lech Wojtyński (UW).

nauki medyczne: Leszek Bieniaszewski (AM, Gdańsk), Jacek Borawski (UM, Białystok), Krzysztof Stanisław Borowiak (PAM, Szczecin), Marian Stanisław Gabry¶ (AM, Wrocław), Marek Krzysztof Janiak (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa), Kazimierz Ja¶kiewicz (AM, Gdańsk), Zbigniew Feliks Kalarus (¦UM, Katowice), Anna Maria Kamińska (WUM), Irena Dorota Karwat (UM, Lublin), Krzysztof Zdzisław Kołomecki (UM, ŁódĽ), Janusz Stanisław Kowalewski (UMK), Jerzy Maksymilian Loba (UM, ŁódĽ), Liliana Zofia Majkowska (PAM, Szczecin), Michał Jan Musielak (UM, Poznań), Janusz Siebert (AM, Gdańsk), Krzysztof Szyłło (Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ŁódĽ), Adam Ryszard Witkowski (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi±clecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa), Maria Zofia Wujtewicz (AM, Gdańsk), Krzysztof Zieniewicz (WUM).

nauki o kulturze fizycznej: Juliusz Józef Migasiewicz (AWF, Wrocław).

nauki o Ziemi: Tomasz Edward Goslar (UAM), Jerzy Jakub Melke (UMCS), Marek Krzysztof Sobczyński (UŁ), Krystyna Maria Turkowska (UŁ).

nauki prawne: Krystian Antoni Complak (Uwr.), Ryszard Mikosz (U¦), Wojciech Sadurski (UW), Jarosław Krzysztof Warylewski (UG).

nauki rolnicze: Jerzy Roman Buliński (SGGW), Urszula Czarnik (UWM), Maria Elżbieta Dymnicka (SGGW), Jacek Kieć (UR, Kraków), Ilona Maria Kołodziejska (PG), Stanisława Korszun (UP, Poznań), Łucja Łaniewska−Trokenheim (UWM), Halina Smal (UP, Lublin), Anna Wójcikowska−Kapusta (UP, Lublin).

nauki techniczne: Józef Ryszard Bednarczyk (AGH), Tadeusz Berlicki (PWr.), Jan Błachut (The University of Liverpool, Wielka Brytania), Beata Krystyna Cwalina (P¦), Józef Franciszek Gil (PZ), Andrzej Go¶ciński (AGH), Wojciech Kazimierz Grabowski (PP), Jerzy Jeleńkowski (PW), Joanna Józefowska (PP), Tadeusz Kałdoński (WAT), Mieczysław Korzyński (PRz.), Zbyszko Czesław Królikowski (PP), Mirosław Józef Krzemieniewski (UWM), Leszek Antoni Mikulski (PK), Urszula Teresa Narkiewicz (PSz.), Ryszard Florian Nowicz (PŁ), Jan Marian Olchowik (PL), Zbigniew Stanisław Pater (PL), Zbigniew Pawelski (PŁ), Henryk Grzegorz Sabiniak (PŁ), Lech Jerzy Sitnik (PWr.), Błażej Tomasz Skoczeń (PK), Romuald Zygmunt Szopa (PCz.), Wojciech Szpankowski (Purdue University), Andrzej Stanisław Zaj±c (PB).

nauki teologiczne: ks. Mirosław Kalinowski (KUL), ks. Jerzy Pałucki (KUL), ks. Jan Tomasz Słomka (U¦).

nauki weterynaryjne: Elżbieta Krystyna Czarnowska (Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa).

sztuki muzyczne: Rafał Jacek Delekta (AMuz., Kraków), Janusz Andrzej Sochacki (AMuz., Kraków), Ewa Maria Szatan (UG).

sztuki plastyczne: Joanna Stanisława Lecewicz−Bartoszewska (ASP, ŁódĽ), Werner Lubos (Akademia Jana Długosza, Częstochowa), Milan Sokol (Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja).

sztuki teatralne: Jarosław Gajewski (AT, Warszawa).

Akt nominacyjny zmarłej Hanny Barbary Majcherek (nauki techniczne – PP) odebrał członek najbliższej rodziny.


30 lipca 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Artur Jarmołowski (UAM), Bożena Małgorzata Moskwa (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa), Beata Maria Pokryszko (UWr.), Tadeusz Marian Stawarczyk (UWr.).

nauki chemiczne: Piotr Bałczewski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ŁódĽ), Barbara Becker (PG), Maria Bocheńska (PG), Roman Andrzej Gancarz (PWr.), Jerzy Kazimierz Herbich (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa), Zofia Lipkowska (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa), Andrzej Jan Piasecki (PWr.), Andrzej Witold Trochimczuk (PWr.).

nauki ekonomiczne: Mirosława Krystyna Lasek (UW).

nauki farmaceutyczne: Jadwiga Jodynis−Liebert (UM, Poznań), Halina Milnerowicz (AM, Wrocław).

nauki fizyczne: Grzegorz Władysław B±k (PŁ), Krzysztof Michał Rusek (Instytut Problemów J±drowych, ¦wierk), Jacek Grzegorz Szade (U¦), Ryszard Szczerba (Centrum Astronomiczne PAN, Zakład Astrofizyki w Toruniu), Waldemar Jan Urban (UW), Piotr Tomasz Życki (Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa).

nauki humanistyczne: Andrzej Józef Brencz (UAM), Zofia Czapiga (URz.), Ryszard Jan Kaczmarek (U¦), Wojciech Karol Kaczmarek (KUL), Aleksandra Helena Kasznik−Christian (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), ks. Zdzisław Antoni Kli¶ (PAT), Grzegorz Mazur (UJ), Anna Krystyna Niżegorodcew (UJ), Janina Ogińska−Bulik (UŁ), Bożena Kazimiera Ostromęcka−Fr±czak (UŁ), Halina Parafianowicz (UwB), o. Andrzej Potocki (UKSW), Krzysztof Andrzej Rotter (UO), Krystyna Stamirowska−Sokołowska (UJ), Andrzej Stefan Stoff (UMK), Urszula Maria Żydek−Bednarczuk (U¦).

nauki medyczne: Elżbieta Maria Bandurska−Stankiewicz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn), Przemysław Bieńkowski (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), Franciszek Stanisław Burdan (UM, Lublin), Edward Franek (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa), Wanda Małgorzata Furmaga−Jabłońska (UM, Lublin), Roman Jerzy Hauser (AM, Gdańsk), Wanda Maria Horst−Sikorska (UM, Poznań), Maria Małgorzata Kobayashi (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), Tadeusz Faustyn Krzemiński (¦UM), Gayane Martirosyan (¦UM), Ewa Maria Matyja (Instytut Medycyny Do¶wiadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa), Jacek Antoni Pietrzyk (UJ), Grzegorz Raczak (AM, Gdańsk), Piotr Marek Radziwon (UM, Białystok), Jadwiga Maria Sadlak−Nowicka (AM, Gdańsk), Krzysztof Janusz Sobolewski (UM, Białystok), Krystyn Andrzej Sosada (¦UM, Katowice), Jacek Radosław Wilczyński (Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ŁódĽ), Bożena Zdrodowska−Stefanow (UM, Białystok).

nauki o Ziemi: Jerzy Marian Bański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa), Krystyna Irena German (UJ), Tadeusz Słomka (AGH), Ireneusz Piotr Walaszczyk (UW).

nauki prawne: Janina Błachut (UJ), Jolanta Danuta Gliniecka (UG), Jan Łukasiewicz (URz.), Jacek Władysław Napierała (UAM).

nauki rolnicze: Małgorzata Rozalia Darewicz (UWM), Wiesław Kopeć (UP, Wrocław), Janusz Walenty Nowak (UP, Lublin), Barbara Jolanta Politycka (AR, Poznań), Adam Tadeusz Wojdyła (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice).

nauki techniczne: Tomasz Ambroziak (PW), Krystyna Teresa Balińska (PP), Zbigniew Bonderek (AGH), Kazimierz Wojciech Buczek (PRz.), Romana Ciel±tkowska (PG), Jan Andrzej Dziuban (PWr.), Ewa Klimiuk (UWM), Zbigniew Adam Kotulski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa), Edward Lisowski (PK), Tadeusz Józef Łagoda (PO), Leszek Malinowski (PSz.), Wojciech Stanisław Szkliniarz (P¦), Zygmunt Szymański (IPPT PAN, Warszawa), Janusz Andrzej Zarębski (AM, Gdynia).

nauki teologiczne: ks. Józef Marian Kiedos (U¦), Krystian Franciszek Wojaczek (UO).

sztuki filmowe: Witold Tadeusz Jacyków (U¦).

sztuki muzyczne: Jolanta Szulakowska−Kulawik (AMuz., Katowice).


31 stycznia Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Krzysztof Wojciech Opaliński (Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Le¶ny).

nauki chemiczne: Hieronim Jakubowski (Department of Microbiology and Molecular Genetics UMDNJ, New Jersey Medical School International Center for Public Health Newark, USA), Bernard Juskowiak (UAM), Janusz Adam Rak (UG), Bogdan Sulikowski (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków), Joanna Szpunar-Łobińska (Państwowe Centrum Badań Naukowych, Pau, Francja).

nauki ekonomiczne: Marian Grzegorz Brodziński (Almamer WSE, Warszawa), Stanisław Flejterski (USz.), Tomasz Andrzej Gołębiowski (SGH), Teresa Eugenia Słaby (SGH),
Genowefa Sobczyk (UMCS).

nauki fizyczne: Henryk Stanisław Czyż (U¦), Jan Bolesław Hanasz (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa), Stanisław Kazimierz Krawczyk (UMCS), Marcin Mierzejewski (U¦), Ryszard Taranko (UMCS), Jan Wasilewski (UMK).

nauki humanistyczne: Krzysztof Dybciak (UKSW), Małgorzata Barbara Fuszara (UW), Dariusz Galasiński (University of Wolverhampton, Wielka Brytania/SWPS, Warszawa), Stanisław Gawliński (UJ), Ryszard Grygiel (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, ŁódĽ), Axel Holvoet (UW), Henryk Stanisław Jankowski (UAM), Agnieszka Maria Kijewska (KUL), Eugeniusz Koko (UG), Andrzej Kola (UMK), Krzysztof Maciej Kowalski (UG), Jerzy Lis (UAM), Zofia Mocarska-Tyc (UMK), Krystyna Modrzejewska (UO), Władysława Szulakiewicz (UMK), Stefan Szymutko (U¦), Stefan Zabierowski (U¦), Urszula Maria Żegleń (UMK).
nauki matematyczne: Grzegorz Banaszak (UAM), Krzysztof Andrzej Lory¶ (UWr.), Sławomir Maciej Rybicki (UMK).

nauki medyczne: Damian Mariusz Czepita (PAM, Szczecin), Andrzej Janusz Czernikiewicz (AM, Białystok), Małgorzata Ewa Czyż (UM, ŁódĽ), Krzysztof Henryk Grabowski (AM, Wrocław), Ewa Jassem (AM, Gdańsk), Aldona Kasprzak (UM, Poznań), Iwona Małgorzata Kłoszewska (UM, ŁódĽ), Wojciech Michał Młynarski (UM, ŁódĽ), Piotr Paweł Smolewski (UM, Łódż), Marian Szczepanik (UJ), Ewa Kamila Wender-Ożegowska (UM, Poznań), Piotr Michał Widłak (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Oddział w Gliwicach), Elżbieta Zielińska (UM, ŁódĽ).

nauki prawne: Jan Sandorski (UAM).

nauki rolnicze: Elżbieta Jolanta Bielińska (AR, Lublin), Franciszek Borówczak (AR, Poznań), Marek Tadeusz Ćwintal (AR, Lublin), Jerzy Antoni Demetraki-Paleolog (AR, Lublin), Anthony Roger Dexter (IUNiG – PIB, Puławy), Jarosław Diakun (PKosz.), Janusz Waldemar Kalbarczyk (AR, Lublin), Bogusław Wojciech Król (PŁ), Iwona Maria Mejza (AR, Poznań), Barbara Rejduch (Instytut Zootechniki – PIB, Kraków), Danuta Teresa Rosołowska-Huszcz (SGGW), Maria Antonina Surma (Instytut Genetyki Ro¶lin PAN, Poznań).

nauki techniczne: Ryszard Stanisław Chora¶ (UTP, Bydgoszcz), Andrzej Mieczysław D±browski (PW), Ewa Hermanowicz (PG), Andrzej Kolek (PRz.), Krystyna Halina Konieczny (P¦), Czesław Koziarski (PWr.), Michał Lisowski (PWr.), Ryszard Bolesław Pęcherski (PK), Jarosław Przewłócki (PG), Bogdan Jerzy Rogowski (PŁ), Artur Wilczyński (PWr.), Jan Antoni Zawada (PW).

nauki teologiczne: ks. Alojzy Drożdż (U¦), ks. Krzysztof GóĽdĽ (KUL).

nauki weterynaryjne: Bogdan Dębski (SGGW).

sztuki muzyczne: Anna Bożena Fiebig (AMuz., Gdańsk), Józef Wojtkowiak (UWM).

sztuki teatralne: Ewa Grażyna Kutry¶ (PWST, Kraków).
30 stycznia 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł profesora 88 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Mariusz Jan Cichoń (UJ), Andrzej Józef Joachimiak (UJ), Maria Teresa Kapiszewska (UJ), Stanisław Kowalczyk (UMK), Sylwia Łabużek (U¦), Ryszard Szyszka (KUL).

nauki chemiczne: Andrzej Dworak (UO), Teresa Kowalik-Jankowska (UWr.), Ewa Daniela Raczyńska (SGGW), Marek Tkacz (IChF PAN, Warszawa).

nauki ekonomiczne: Adam Peszko (AGH), Danuta Sołtys (AE, Wrocław), Bogdan Kazimierz Suchecki (UŁ), Katarzyna Wanda ¦liwińska (AE, Katowice).

nauki fizyczne: Stanisław Krzysztof Bednarek (AGH), Jan Dereziński (UW), Jan Kisiel (U¦), Ludwik Turko (UWr.).

nauki humanistyczne: Arleta Beata Adamska-Sałaciak (UAM), Zbigniew Stanisław Białas (U¦), Tadeusz Godlewski (UKW), Grażyna Gzella (UMK), Lesław Hostyński (UMCS), Zenon Jasiński (UO), Ewa Grażyna Jaskóła (U¦), Maria Lis-Turlejska (UW), Zbigniew Opacki (UG), Stefania Maria Walasek (UWr.), Krystyna Waszak (UW).

nauki matematyczne: Marek Ptak (AR, Kraków).

nauki medyczne: Jacek Antoni Białkowski (¦UM), Ewa Birkner (¦UM), Stanisław Cichoń (UJ), Tadeusz Marian Dobosz (AM, Wrocław), Andrzej Tadeusz Dorobisz (AM, Wrocław), Jarosław Kordian Drożdż (UM, ŁódĽ), Ryszard Kalawski (Szpital Miejski, Poznań), Emilia Janina Kolarzyk (UJ), Bogdan Marek (¦UM), Bogusław Antoni Okopień (¦UM), Anetta Iwona Undas (UJ), Andrzej Pucher (UM, Poznań), Grażyna Maria Rydzewska (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa), Andrzej Zbigniew Rydzewski (CSK MSWiA, Warszawa), Marek Sanak (UJ), Marek S±siadek (AM, Wrocław), Zenon Siergiejko (AM, Białystok), Maciej Siewiński (AM, Wrocław), Andrzej Cezary Składanowski (AM, Gdańsk), Anna Helena Skoczyńska (AM, Wrocław), Marta Magdalena Szymankiewicz (UM, Poznań), Anhelli Piotr Syrenicz (PAM), Jarosław Mirosław Walkowiak (UM, Poznań), Ludmiła Węglarz (¦UM), Barbara Grażyna Wiszniewska (PAM), Jacek Wysocki (UM, Poznań), Jacek Zachwieja (UM, Poznań), Dariusz Idzi Ziora (¦UM).

nauki o ziemi: Mirosława Czerny (UW), Janusz Wojciech Krzy¶cin (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa), Jacek Rajchel (AGH), Tomasz Zieliński (UAM).

nauki prawne: Zofia Stanisława Sienkiewicz (UWr.).

nauki rolnicze: Grażyna Teresa Podolska (IUNiG – PIB, Puławy).

nauki techniczne: Jan Białek (P¦), Piotr Jan Bielawski (AMor., Szczecin), Witold Stanisław Bodaszewski (P¦k.), Stanisław Marian Dobosz (AGH), Antoni Dobrucki (PWr.), Iwona Krystyna Frydrych (PŁ), Zenon Hendzel (PRz.), Roman Michał Kuziak (Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice), Krzysztof Jan Latawiec (PO), Klaudiusz Zygmunt Lenik (PL), Eligiusz Mieloszyk (PG), Marian Bronisław Natka (P¦), Ryszard Rojek (PO), Wiesław Rybak (PWr.), Wojciech Szpankowski (Purdue University, USA), Andrzej Józef ¦wi±toniowski (AGH), Ewaryst Janusz Tkacz (P¦), Kazimierz Andrzej Towpik (PW), Dariusz Uciński (UZ), Edward Walicki (UZ), Wiesław Józef Żylski (PRz.).

nauki weterynaryjne: Mikołaj Antoni Gralak (SGGW).

sztuki muzyczne: Anna Maria Domańska (AMuz., ŁódĽ).

sztuki plastyczne: Jacek Jagielski (ASP, Poznań).


22 listopada 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł profesora nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Alicja Lidia Boroń (UWM), Mariusz Jan Cichoń (UJ), Andrzej Józef Joachimiak (UJ), Maria Agnieszka Kaczmarek (UAM), Ryszard Korona (UJ), Genowefa Kotwica (UWM), Hubert Marcin Krotkiewski (Instytut Immunologii i Terapii Do¶wiadczalnej PAN, Wrocław), Sylwia Łabużek (U¦), Paweł Marian Pukacki (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik), Aleksander Maria Winiecki (UAM).

nauki chemiczne: Andrzej Dworak (UO), Władysław Janusz (UMCS), Wojciech Kazimierz JóĽwiak (PŁ), Andrzej Kapturkiewicz (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa), Andrzej Lech Kawczyński (IChF PAN, Warszawa), Teresa Kowalik-Jankowska (UWr), Magdalena Barbara Maj-Żurawska (UW), Marek Tkacz (IChF PAN, Warszawa).

nauki ekonomiczne: Andrzej Henryk Jasiński (UW), Tomasz Michalski (SGH), Witold Maciej Orłowski (PW), Krzysztof Maciej Piasecki (AE, Poznań), Jan Sulmicki (SGH), Jan Szambelańczyk (AE, Poznań), Jan Jacek Sztaudynger (UŁ), Alfreda Zachorowska (PCz.), Maciej Jan Żukowski (AE, Poznań).

nauki farmaceutyczne: Sylwia Barbara Fidecka (AM, Lublin), Elżbieta Zofia Pomarnacka-Jankowska (AM, Gdańsk).

nauki fizyczne: Stanisław Krzysztof Bednarek (AGH), Ryszard Ireneusz Gonczarek (PWr.), Piotr Przysłupski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), Anna Ewa ¦lawska-Waniewska (IF PAN, Warszawa), Ludwik Turko (UWr.), Zbigniew Tylczyński (UAM).

nauki humanistyczne: Arleta Beata Adamska-Sałaciak (UAM), Elżbieta Maria Aranowska (UW), Marek Andrzej Bankowicz (UJ), Bogdan Joachim Dembiński (U¦), Marek Maria Jaroszewski (UG), Stanisław Judycki (KUL), Tadeusz Kmiecik (APom., Słupsk), Leszek Tadeusz Koczanowicz (Dolno¶l±ska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Wrocław), Waldemar Zbigniew Kowalski (A¦k., Kielce), Jadwiga Kuczyńska (KUL), Ryszard Michalski (UMK), Zbigniew Opacki (UG), Nina Pawlak (UW), Tadeusz Piotrowski (UO), Jacek Józef Popiel (UJ), Józef Smoliński (A¦k., Kielce - Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Rafał Mieczysław Stobiecki (UŁ), Krzysztof Stanisław Urbański (APed., Kraków), Bożena Maria Witosz (U¦), Krzysztof Hubert Zagórski (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Bogdan Włodzimierz Zawadzki (UW), Bogusław Michał Zieliński (UAM).

nauki le¶ne: Andrzej Kolk (Instytut Badawczy Le¶nictwa, Sękocin Stary).

nauki matematyczne: Andrzej Fryszkowski (PW), Anna Danuta Kamont (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa), Michał Morayne (PWr.).

nauki medyczne: Jacek Antoni Białkowski (¦UM, Katowice), Ewa Birkner (¦UM), Alina Danuta Borkowska (UMK), Lech Czesław Chrostek (AM, Białystok), Krzysztof Wacław Czajkowski (AM, Warszawa), Jacek Waldemar Fijuth (UM, ŁódĽ), Urszula Fiszer (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Grażyna Elżbieta Grzesiak-Janas (UM, ŁódĽ), Przemysław Olaf Jałowiecki (¦UM), Arkadiusz Jeziorski (UM, ŁódĽ), Elżbieta Czesława Kaczmarek (UM, Poznań), Andrzej Kamiński (AM, Warszawa), Zygmunt Antoni Kazimierczuk (SGGW), Urszula Kowalska-Koprek (UM, ŁódĽ), Irena Krupka-Matuszczyk (¦UM), Janusz Benedykt Ksi±żyk (Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka?, Warszawa), Hubert Łukasz Kwieciński (AM, Warszawa), Eugeniusz Zenon Małafiej (Instytut ?Centrum Zdrowia Matki Polki?, ŁódĽ), Zofia Pawłowska (UM, ŁódĽ), Andrzej Pucher (UM, Poznań), Anna Helena Skoczyńska (AM, Wrocław), Marta Szymankiewicz (UM, Poznań), Joanna Wiktoria Twarowska-Hauser (UM, Poznań), Małgorzata Kazimiera Wierusz-Kozłowska (UM, Poznań).

nauki o kulturze fizycznej: Mirosław Maciej Ponczek (AWF, Katowice), Czesław Urbanik (AWF, Warszawa).

nauki o Ziemi: Nonna Bakun-Czubarow (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa), Paweł Marian Jokiel (UŁ), Zbigniew Alojzy Klimowicz (UMCS), Henryk Tadeusz Mitosek (A¦k.), Tomasz Zieliński (UAM).

nauki prawne: Andrzej Zdzisław Bałaban (USz.), Maria Magdalena Kenig-Witkowska (UW), Krzysztof Zbigniew Krasowski (UAM), Cezary Kulesza (UwB), Andrzej Piotr Malinowski (UW), Zofia Stanisława Sienkiewicz (UWr.).

nauki rolnicze: Aleksander Brzóstowicz (AR, Kraków), Andrzej Piotr Ciepielowski (SGGW), Wiesław Dembek (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty), Leszek Gajowiecki (AR, Szczecin), Helena Gawrońska (UWM), Krystyna Maria Górecka (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice), Ewa Zofia Halina Kaczmarczyk (UWM), Henryk Komsta (PL), Andrzej Kruczek (AR, Poznań), Andrzej Mikołaj Myczko (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa), Anna Nadolska-Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro¶lin, Radzików), Juliusz Stanisław Perkowski (AR, Poznań), Sławomir Eligiusz Pietrzak (AR, Lublin), Stanisław Sosnowski (URz.), Krzysztof Stanisław Surówka (AR, Kraków), Olga Szeleszczuk (AR, Kraków), Bogusław Usowicz (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Zbigniew Zwierzykowski (Instytut Genetyki Ro¶lin PAN, Poznań).

nauki techniczne: Leon Bobrowski (PB), Andrzej Brykalski (PSz.), Ignacy Dulęba (PWr.), Jacek Dutkiewicz (ATH, Bielsko-Biała), Jerzy Gaca (UTP, Bydgoszcz), Zbigniew Andrzej Gawroński (PŁ), Jerzy Hoła (PWr.), Krzysztof Jan Jesionek (PWr.), Stanisław Kazimierz Medeksza (PWr.), Janusz Piotr Narkiewicz (PW), Ryszard Rojek (PO), Stanisława Sanak-Rydlewska (AGH), Jacek Sosnowski (Instytut Elektrotechniki, Warszawa), Elżbieta Trocka-Leszczyńska (PWr.), Stefan Weyna (PSz.), Stanisław Leon Wierzbiński (APed., Kraków), Krzysztof Wilczyński (PW).

nauki teologiczne: Eugeniusz Krzysztof Sakowicz (UKSW), ks. Józef Zabielski (UKSW).

nauki weterynaryjne: Bogdan Dębski (SGGW).

sztuki muzyczne: Ewa Pobłocka (AMuz., Bydgoszcz).

sztuki plastyczne: Wojciech Leon Regulski (ASP, Kraków).19 kwietnia 2007 r.  Prezydent RP nadał tytuł profesora 61 nauczycielom akademickim  oraz  pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Andrzej Józef  Joachimiak (UJ).

nauki chemiczne: Władysław Janusz (UMCS).

nauki ekonomiczne: Krzysztof Maciej Piasecki (AE, Poznań), Jan Szambelańczyk (AE, Poznań), Jan Jacek Sztaudynger (UŁ), Maciej Jan Żukowski (AE, Poznań).

nauki fizyczne: Ludwik Turko (UWr.).

nauki humanistyczne: Tadeusz Kmiecik (APom., Słupsk), Zbigniew Opacki (UG), Nina Pawlak (UW), Tadeusz Piotrowski (UO), Józef Smoliński (A¦k., Kielce - Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Rafał Mieczysław Stobiecki (UŁ), Krzysztof Stanisław Urbański (APed., Kraków), Bożena Maria Witosz (U¦), Bogusław Michał Zieliński (UAM).

nauki le¶ne: Andrzej Kolk (Instytut Badawczy Le¶nictwa, Warszawa).

nauki medyczne: Jacek Antoni Białkowski (¦AM, Katowice), Maria Boratyńska (AM, Wrocław), Krzysztof Wacław Czajkowski (AM, Warszawa), Jacek Waldemar Fijuth (UM, ŁódĽ), Urszula Fiszer (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Arkadiusz Jeziorski (UM, ŁódĽ), Andrzej Kamiński (AM, Warszawa), Zygmunt Antoni Kazimierczuk (SGGW), Urszula Kowalska-Koprek (UM, ŁódĽ), Janusz Benedykt Ksi±żyk (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa), Hubert Łukasz Kwieciński (AM, Warszawa), Zofia Pawłowska (UM, ŁódĽ), Andrzej Pucher (AM, Poznań), Anna Helena Skoczyńska (AM, Wrocław).

nauki o kulturze fizycznej: Czesław Urbanik (AWF, Warszawa).

nauki o Ziemi: Henryk Tadeusz Mitosek (A¦k., Kielce), Tomasz Zieliński (UAM).

nauki prawne: Andrzej Zdzisław Bałaban (USz.), Cezary Kulesza (UwB), Andrzej Piotr Malinowski (UW), Zofia Stanisława Sienkiewicz (UWr.).

nauki rolnicze: Andrzej Piotr Ciepielowski (SGGW), Helena Gawrońska (UWM), Henryk Komsta (PL), Andrzej Kruczek (AR, Poznań), Anna  Nadolska-Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro¶lin, Radzików), Juliusz Stanisław Perkowski (AR, Poznań), Sławomir Eligiusz Pietrzak (AR, Lublin), Stanisław Sosnowski (URz.), Olga Szeleszczuk (AR, Kraków), Bogusław  Usowicz (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Zbigniew Zwierzykowski (Instytut Genetyki Ro¶lin PAN, Poznań).

nauki techniczne: Leon  Bobrowski (PB), Jerzy Gaca (UTP, Bydgoszcz), Zbigniew Andrzej Gawroński (PŁ), Jerzy Hoła (PWr.), Janusz Piotr Narkiewicz (PW), Stanisława Sanak-Rydlewska (AGH), Stanisław Leon Wierzbiński (APed., Kraków), Krzysztof Wilczyński (PW).

nauki teologiczne: Eugeniusz Krzysztof Sakowicz (UKSW), ks. Józef Zabielski (UKSW).

nauki weterynaryjne: Bogdan Dębski (SGGW).

sztuki muzyczne: Ewa Pobłocka (AMuz., Bydgoszcz).


Kwiecień 2007

16 lutego 2007 r. prezydent Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 73 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Grzegorz Władysław Hess (UJ), Małgorzata Maria Strzelec (U¦).

nauki chemiczne: Grażyna Aleksandra Bator (UWr.), Aleksander Józef Bilewicz (Instytut Chemii i Techniki J±drowej, Warszawa), Leszek Zbigniew Ciunik (UWr.), Elżbieta Zofia Fr±ckowiak (PP), Zbigniew Jerzy Kamiński (PŁ), Stanisław Karol Pikus (UMCS), Wojciech Robert Rypniewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań).

nauki ekonomiczne: Tadeusz Grzeszczyk (PCz.), Ryszard Janikowski (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice), Danuta Krzemińska (AE, Poznań), Zygmunt Przybycin (AE, Katowice), Janina Sawicka (SGGW), Kazimiera Winiarska (USz.).

nauki farmaceutyczne: Monika Waksmundzka−Hajnos (AM, Lublin).

nauki fizyczne: Leszek Józef Jurczyszyn (UWr.), Włodzimierz KluĽniak (UZ), Marek Jerzy Szopa (U¦), Marcin Marian Wójcik (UJ).

nauki humanistyczne: Jadwiga Kazimiera Hoff (URz.), Janusz Tadeusz Hryniewicz (UW), Inga Małgorzata Iwasiów (USz.), Artur Marian Kijas (UAM), Jadwiga Wanda Maria Kuczyńska (KUL), Anna Maria Kwak (UW), Janusz Sawczuk (UO), Jan Szymański (UG), Tadeusz Wojciech Wolsza (Instytut Historii PAN, Warszawa).

nauki matematyczne: Mariusz WoĽniak (AGH).

nauki medyczne: Wiktor Adam Bednarz (AM, Wrocław), Olga Haus (UMK), Roman Marek Junik (UMK), Cezary Stanisław Kowalewski (AM, Warszawa), Jerzy Waldemar Leszek (AM, Wrocław), Elżbieta Maciorkowska (AM, Białystok), Marek Władysław Ostrowski (PAM, Szczecin), Jarosław Reguła (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Robert Rudowski (AM, Warszawa), Iwona Małgorzata Stelmach (UM, ŁódĽ), Hanna Szajewska (AM, Warszawa), Małgorzata Tafil−Klawe (UMK), Jan Antoni Zapała (UJ).

nauki prawne: Jacek Jagielski (UW).

nauki rolnicze: Antoni Bombik (AP, Siedlce), Aleksander Kazimierz Brzóstowicz (AR, Kraków), Barbara Gołębniak (AR, Poznań), Maria Anna Jezierska−Madziar (AR, Poznań), Alicja Stefania Michalik (AR, Kraków), Zbigniew Edward Rzedzicki (AR, Lublin), Maria Walczyk (AR, Kraków).

nauki techniczne: Leszek Blacha (P¦), Lech Jerzy Dzienis (PB), Zbigniew Emirsajłow (PSz.), Stefan Goszczyński (P¦k.), Józef Jasiczak (PP), Edward Włodzimierz Jezierski (PŁ), Sylwester Józef Kobielak (PWr.), Tomasz Koch (PWr.), Tomasz Aleksander Kowalewski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa), Piotr Kulczycki (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa), Tadeusz Kulik (PW), Andrzej Stanisław Nowak (University of Nebraska Lincoln, USA), Tadeusz Piotr Pustelny (P¦), Roman Tadeusz Salamon (PG), Ryszard Stasiński (PP), Edward Tomasiak (P¦).

nauki teologiczne: ks. Paweł Bortkiewicz (UAM), ks. Franciszek Józef Greniuk (KUL), ks. Anastazy Stanisław Nadolny (UMK).

nauki weterynaryjne: Michał Bartoszcze (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa), Cezary Jacek Kowalski (AR, Lublin).

sztuki teatralne: Wiesław Hejno (PWST, Kraków).


Styczeń 2007

30 listopada 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Wiesława Jarmuszkiewicz (UAM), Bożena Zakry¶ (UW).

nauki chemiczne: Witold Ciesielski (UŁ), Waldemar Wardencki (PG), Bogdan Piotr Zygmunt (PG).

nauki ekonomiczne: Włodzimierz Dzun (IRWiR PAN, Warszawa), Jerzy Gierusz (UG), Jerzy Stanisław Gołuchowski (AE, Katowice), Wacław Jarmołowicz (AE, Poznań), Irena Elżbieta Kotowska (SGH), Tomasz Stefan Rynarzewski (AE, Poznań), Grzegorz Spychalski (AR, Szczecin), Bogumiła Helena Szopa (AE, Kraków).

nauki farmaceutyczne: Ewa Krystyna Florek (AM, Poznań).

nauki fizyczne: Michał Giersig(Center of Advanced European Study and Research Bonn, RFN), Grzegorz Witold Gładyszewski (PL), Włodzimierz KluĽniak (UZ), Andrzej ¦lęzak (PCz.).

nauki humanistyczne: Krzysztof Biliński (UWr.), Jan Pakulski (UMK), Ewa Agnieszka Pisula (UW), Maciej Salamon (UJ), Piotr Antoni Wilczek (U¦).

nauki le¶ne: Danuta Barbara Nicewicz (SGGW).

nauki medyczne: Magdalena Maria Czarnecka−Operacz (AM, Poznań), Marek Klimek (UJ), Jacek Stanisław Małyszko (AM, Białystok), Jadwiga Anna Moll (I „CZMP”, ŁódĽ), Jacek Jan Moll (I „CZMP”, ŁódĽ), Cezary Marek Pałczyński (IMP, ŁódĽ), Jacek Przybylski (AM, Warszawa).

nauki rolnicze: Jarosław Olav Horbańczuk (IGiHZ PAN, Jastrzębiec), Dorota Teresa Kalembasa (AP, Siedlce), Bernard Kłyszejko (AR, Szczecin), Helena Jadwiga Kruczyńska (AR, Poznań), Maria Osek (AP, Siedlce), Janina Pogorzelska (UWM, Olsztyn), Krystyna Rykaczewska (IHiAR, Radzików), Lech Wojciech Szajdak (ZB¦RiL PAN, Poznań), Teresa Własow (UWM, Olsztyn), Teresa Maria Włodarczyk (IA PAN, Lublin).

nauki techniczne: Zbigniew Marian Bojar (WAT), Leszek Czarnecki (Louisiana State University, Baton Rouge, USA), Jan Dorosz (PB), Andrzej Piotr Gardzilewicz (IMP PAN, Gdańsk), Zygmunt Hasiewicz (PWr.), Zdzisław Jaworski (PSz.), Andrzej Kazimierz Królikowski (PP), Maciej Wacław Kulisiewicz (PWr.), Maria Józefa Misi±giewicz (PK), Jerzy Ratomski (PK), Jacek Stanisław Senkara (PW), Mirosław Jan Skibniewski (University of Maryland, College Park, USA), Katarzyna Jadwiga St±por (P¦), Tomasz Włodzimierz Zagrajek (PW).

sztuki muzyczne: Irena Barbara Wisełka−Cie¶lar (AMuz., ŁódĽ).

sztuki plastyczne: Andrzej Piotr Florkowski (ASP, Poznań).


Wrzesień 2006

20 czerwca 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 90 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.

nauki biologiczne: Michał Dadlez (IBiB PAN, Warszawa), Barbara Joanna Godzik (IB PAN, Kraków), Andrzej Kiejstut Kononowicz (UŁ), Maria Ludwika Rudawska (ID PAN, Kórnik), Jan Wiktor Sadowski (UAM), Krzysztof Siuda (AP, Kraków), Jolanta Tarasiuk (USz.), Eugenia Tęgowska (UMK), Wojciech Witaliński (UJ).

nauki chemiczne: Jacek Czesław Gliński (UWr.), Barbara Pacewska (PW), Stanisław Lechosław Randzio (IChF PAN, Warszawa), Andrzej Sobkowiak (PRz.).

nauki ekonomiczne: Aleksandra Jewtuchowicz (UŁ), Andrzej Hieronim Stępniak (UG).

nauki farmaceutyczne: Jerzy Edward Klimek (AM, Gdańsk), Mirosława Jadwiga Szczepańska−Konkel (AM, Gdańsk).

nauki fizyczne: Piotr Bizoń (UJ), Zdzisław Stanisław Burda (UJ), Adam Maj (IFJ PAN, Kraków), Andrzej Tadeusz Płochocki (UW), Wiesława Antonina Sikora (AGH), Ewa Wiktoria Stachowska (PP), Ryszard Wiktor Stolarski (UW).

nauki humanistyczne: Jan Czerniakiewicz (WSP TWP, Warszawa), Andrea Folkierska (UW), Marek Hałub (UWr.), Anna Maria Krajewska−Stasiak (UAM), Jerzy Modrzewski (UAM), Włodzimierz Oniszczenko (UW), Ewa Paczoska (UW), Zdzisław Marek Pietrzyk (UJ), Stefan Jerzy Rittel (A¦k.), Halina Zofia Rusek (U¦, filia w Cieszynie), Piotr Jarosław Stalmaszczyk (UŁ), Marian Surdacki (KUL), Bogdan Witold Szlachta (UJ), Wojciech Jerzy Tygielski (UW), Marian Walczak (UAM), Jacek Ireneusz Witko¶ (UAM), Anna Ewa WoĽniak (KUL), Zbigniew Konrad Zaporowski (UMCS).

nauki matematyczne: Krzysztof Michał Bogdan (PWr.), Bogdan Przeradzki (UŁ).

nauki medyczne: Stefan Paweł Baron (¦AM), Andrzej Friedman (AM, Warszawa), Jakub Goł±b (AM, Warszawa), Ewa Jabłońska (AM, Białystok), Anna Ewa Janecka (UM, ŁódĽ), Jacek Kubica (UMK), Wanda Lucyna KuĽna−Grygiel (PAM, Szczecin), Zofia Izabella Mariak (AM, Białystok), Elżbieta Maria Mierzwińska−Nastalska (AM, Warszawa), Przemysław Antoni Myjak (AM, Gdańsk), Rafał Roman Tarnawski (Centrum Onkologii – IMSC, Warszawa, Oddział w Gliwicach), Michał WoĽniak (AM, Gdańsk).

nauki o Ziemi: Dariusz Krzyszkowski (PAP, Słupsk), Szczepan Jan Porębski (ING PAN, Warszawa), Tadeusz Stryjakiewicz (UAM), Krystyna Maria Szeroczyńska (ING PAN, Warszawa).

nauki prawne: Marek Piotr Górski (UŁ), Antoni Stanisław Witosz (U¦).

nauki rolnicze: Bolesław Bieniek (UWM), Alicja Henryka Czamara (AR, Wrocław), Jarosław Marek Fr±czek (AR, Kraków), Mirosława Maria Gilewska (AR, Poznań), Edward Hutnik (AR, Wrocław), Andrzej Kuncewicz (UWM), Jacek Piotr Leman (UWM), Barbara Krystyna Majchrzak (UWM), Ewa Jadwiga Nebesny (PŁ), Jan Aleksander Rozbicki (SGGW), Lucyna Słomińska (UZ), Maria Magdalena Wawrzyniak (ATR), Edward Wróbel (UWM), Krystyna Elżbieta Zarzecka (AP, Siedlce).

nauki techniczne: George Joseph Anders (PŁ), Marian Tadeusz Brożek (AGH), Jacek Chró¶cielewski (PG), Janusz Tadeusz Cie¶liński (PG), Krystyna Czaplicka−Kolarz (GIG, Katowice), Marek Stanisław Dziubiński (PŁ), Waldemar Kamrat (PG), Zbigniew Lisik (PŁ), Zbigniew Malinowski (AGH), Franciszek Oryński (PŁ), Adam Piotr Podhorecki (ATR), Lesław Adam Socha (UKSW), Włodzimierz Sosnowski (IPPT PAN, Warszawa), Ludosław Włodzimierz Stobierski (AGH).

22 czerwca Prezydent Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 94 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.

nauki biologiczne: Ewa Czarnecka−Verner (Uniwersytet Floryda, Gainesville, USA), Marek Marian Figlerowicz (IChB PAN, Poznań), Monika Maria Hryniewicz (IBiB PAN, Warszawa), Piotr Andrzej Ku¶nierczyk (IIiTD PAN, Wrocław), Andrzej Janusz Ożyhar (PWr.), Agnieszka Ewa Sirko (IBiB PAN, Warszawa), Barbara Alicja Tudek (IBiB PAN, Warszawa).

nauki chemiczne: Maria Balcerzak (PW), Halina Kaczmarek (UMK), Józef Bogusław Mieczkowski (UW).

nauki ekonomiczne: Marian Hopej (PWr.), Władysław Kędzior (AE, Kraków), Wojciech Adam Morawski (SGH), Marian NiedĽwiedziński (UŁ), Tadeusz Ryszard Szumlicz (SGH), Jolanta Barbara Zieziula (AR, Szczecin).

nauki farmaceutyczne: Ewa Chabielska (AM, Białystok).

nauki fizyczne: Janina Heldt (UG), Czesław Andrzej Koepke (UMK), Adrian Piotr Kozanecki (IF PAN, Warszawa), Zdzisław Tadeusz Lalowicz (IFJ PAN, Kraków), Jan Piotr Lasota (Instytut Astrofizyki, Paryż, Francja), Krzysztof Antoni Meissner (UW), Roman Jerzy Sobolewski (Uniwersytet w Rochester, USA).

nauki humanistyczne: Monika Antonina Adamczyk−Garbowska (UMCS), Władysław Dykcik (UAM), Czesław Kosakowski (UWM), Barbara Jadwiga Kożusznik (U¦), Ewa Krystyna Machut−Mendecka (UW), Roman Stanisław Michałowski (UW), Ryszard Parzęcki (WSHE, Włocławek), Ewa Stefania Rewers (UAM), Jolanta Sierakowska−Dyndo (UW), Lesław Jerzy Tatarowski (UWr.).

nauki le¶ne: Tomasz Jacek Ważny (UMK).

nauki matematyczne: Grzegorz Gromadzki (UG), Adam Stanisław Idzik (A¦k., Kielce).

nauki medyczne: Barbara Małgorzata Bień (AM, Białystok), Stefan Karol Chłopicki (UJ), Wojciech Hanke (IMP, ŁódĽ), Piotr Marian Hoffman (IK, Warszawa), Anna Ewa Janecka (UM, ŁódĽ), Danuta Maria Kokocińska (¦AM, Katowice), Adam Jacek Krętowski (AM, Białystok), Wojciech Stefan Maksymowicz (WIM, Warszawa), Piotr Mirosław Małkowski (AM, Warszawa), Krystyna Ma¶lanka (IHiT, Warszawa), Janusz Popko (AM, Białystok), Krzysztof Tadeusz Wędzony (iFarm. PAN, Kraków), Piotr Ziółkowski (AM, Wrocław), Krzysztof Feliks Żmudka (UJ).

nauki o kulturze fizycznej: Roman Maciej Kalina (URz.).

nauki o Ziemi: Stanisław Ciok (UWr.), Lucyna Mirosława Falkowska (UG), Marek Lewandowski (ING PAN, Warszawa).

nauki rolnicze: Stefania Kinal (AR, Wrocław), Marian Józef Lipiński (AR, Poznań), Tadeusz Łuczkiewicz (AR, Poznań), Adam Stanisław Niedzielski (AR, Poznań), Stanisław Feliks Pietruszewski (AR, Lublin), Bożena Maria Szyma¶ (AR, Poznań), Janusz Michał Terlecki (UWM), Jerzy Andrzej Wójcik (AR, Szczecin), Kazimiera Ewa Zgórska (IHiAR, Radzików), Zofia Alicja Żegarska (UWM).

nauki techniczne: Tomasz Wiesław Szczuraszek (ATR, Bydgoszcz), Andrzej Jacek Tejchman−Konarzewski (PG), Bogumił Bieniasz (PRz.), Wacław Celadyn (PK), Wojciech Kabaciński (PP), Andrzej Zbigniew Kra¶niewski (PW), Waldemar Andrzej Minkina (PCz.), Janusz Ryszard Rak (PRz.), Krzysztof Zawirski (PP), Piotr Antoni Kacejko (PL), Józef Mieczysław Krzyżanowski (PWr.), Jan Ogonowski (PK), Maciej Bogusław Rafałowski (PB), Janusz Rębielak (PWr.), Janusz Czesław Sosnowski (PW), Tomasz Tadeusz Suchecki (PWr.), Włodzimierz Szczepaniak (PWr.), Krzysztof Włodzimierz Szewczyk (PW), Eugeniusz Józef Mazanek (PCz.), Włodzimierz Pauk (P¦k.), Jacek Stadnicki (ATH, Bielsko−Biała), Jerzy Franciszek Janik (AGH).

nauki teologiczne: ks. Jan Załęski (UKSW).

nauki weterynaryjne: Andrzej Krzysztof Mazur (Institut National de la Recherche Agronomique, Francja).

sztuki filmowe: Jolanta Anna Dylewska (PWSFTviT, ŁódĽ), Grażyna Stanisława Kędzielawska (PWSFTviT, ŁódĽ), Zbigniew Stanisław Wichłacz (PWSFTviT, ŁódĽ).

sztuki muzyczne: Roman Degler−Jabłoński (Conservatorio Superior de Musica, San Sebastian, Hiszpania).

sztuki plastyczne: Ewa Maria Poradowska−Werszler (UAM).


Lipiec 2006

30 maja 2006 r. Prezydent Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 104 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nauki biologiczne: Elżbieta Grzesiuk (IBiB PAN, Warszawa), Wojciech Kazimierz Kaniewski (Uniwersytet Tomasza Jeffersona w Filadelfii, USA), Marian Podolak (UO).

Nauki chemiczne: Stanisław Michał Filipek (IChF PAN, Warszawa), Wacław Andrzej Grzybkowski (PG), Władysław Wojciech Kubiak (AGH), Włodzimierz Wiktor Lewandowski (PB), Andrzej Molski (UAM), Krystyna Małgorzata Pyrzyńska (UW).

Nauki ekonomiczne: Zygmunt Dr±żek (USz.), Jacek Grzywacz (SGH), Rafał Miłaszewski (PB), Andrzej Jerzy Tubielewicz (PG), Stanisław Wieteska (UŁ).

Nauki farmaceutyczne: Zofia Irena Dzierżewicz (¦AM).

Nauki fizyczne: Wojciech Broniowski (IFJ PAN, Kraków), Marek Grinberg (UG), Włodzimierz Kazimierz Jastrzębski (IF PAN, Warszawa), Ewa Rondio (IPJ, ¦wierk), Leszek Brunon Turczynowicz−Suszycki (AGH).

Nauki humanistyczne: Zofia Abramowicz (UwB), Ewa Antonina Borkowska (U¦), Marek Andrzej Gołębiowski (UW), Józefa Hrynkiewicz (UW), Marek Nikodem Jakubowski (UMK), Aleksander Kiklewicz (UWM), Maria Koczerska (UW), ks. Józef Ignacy Krętosz (U¦), Tadeusz Makiewicz (UAM), Izabella Malej (UWr.), Adam Julian Paluch (UWr.), Piotr Maria PoĽniak (UJ), Jadwiga Pstrusińska (UJ), Wiktor Rabczuk (WSP TWP, Warszawa), Roman Maria Zawadzki (PAT).

Nauki le¶ne: Anna Maria Barszcz (AR, Kraków), Stefan Tarasiuk (SGGW).

Nauki matematyczne: Michaił Borsuk (UWM), Zdzisław Jackiewicz (Arizona State University, Tempe, USA), Marek Lassak (ATR, Bydgoszcz), Bogdan Przeradzki (UŁ), Leszek Krzysztof Słomiński (UMK), Marek Zaionc (UJ).

Nauki medyczne: Andrzej Bobrzyński (UJ), Ligia Anna Brzezińska−Wcisło (¦AM), Marek DroĽdzik (PAM, Szczecin), Marek Gołębiowski (AM, Warszawa), Jan Alojzy Kowalski (¦AM, Katowice), Małgorzata Maria Kuliszkiewicz−Janus (AM, Wrocław), Winicjusz Marek Lambrecht (UMK), Bogdan Modzelewski (UMed., ŁódĽ), Adam Andrzej Szel±g (AM, Wrocław).

Nauki o kulturze fizycznej: Jerzy Cempla (AWF, Kraków), Zdzisława Wrzosek (AWF, Wrocław), Stanisław Ludwik Żak (AWF, Kraków), Jerzy Andrzej Żoł±dĽ (AWF, Kraków).

Nauki o Ziemi: Marian Adam Gasiński (UJ), Włodzimierz Kurek (UJ).

Nauki prawne: Zdzisław Kubot (UWr.), Mirosław Tomasz Stec (UJ).

Nauki rolnicze: Andrzej Blecharczyk (AR, Poznań), Andrzej Borowy (AR, Lublin), Marian Lubomir Brzozowski (SGGW), Ewa Antonina Czyż (IUNiG, Puławy), Zbigniew Józef Dolatowski (AR, Lublin), Romuald Doliński (AR, Lublin), Zygmunt Gil (AR, Wrocław), Daniela Bernadeta Gruszecka (AR, Lublin), Czesław Klocek (AR, Kraków), Teresa Anna Korniłłowicz−Kowalska (AR, Lublin), Wacław Jan Krasucki (AR, Lublin), Ewa Maria Makarska (AR, Lublin), Krzysztof Moliński (AR, Poznań), Mieczysław Wiesław Obiedziński (SGGW), Irena Joanna Perucka (AR, Lublin), Waldemar Roman Rymowicz (AR, Wrocław), Czesław Dominik RzeĽnik (AR, Poznań), Mirosława Wesołowska−Janczarek (AR, Lublin), Dorota Maria Witrowa−Rajchert (SGGW), Andrzej Wojciechowski (AR, Poznań), Jadwiga Wyszkowska (UWM), Mirosława Stanisława Ziombra (AR, Poznań).

Nauki techniczne: Jerzy Bajkowski (PW), Czesław Stanisław Goss (WAT), Antoni Robert Ligęza (AGH), Marian Tadeusz Mazur (AGH), Maciej Janusz Stasiak (PP), Krzysztof Szuwalski (PK), Anna Krystyna ¦lósarczyk (AGH), Piotr Tadeusz Tarkowski (PL), Jerzy Tokarzewski (WAT), Zygmunt Władysław Vetulani (UAM), Wojciech Wawrzyński (PW), Marian Tadeusz Wnuk (WAT).

Nauki teologiczne: ks. Henryk Jan Krzysteczko (U¦), Bogusław Józef Widła (Chat).

Nauki weterynaryjne: Stanisław Józef Graczyk (AR, Wrocław), Dariusz Jan Skarżyński (IRZiBŻ PAN, Olsztyn), Joanna Małgorzata Szteyn (UW).

Nauki wojskowe: Janusz Płaczek (AON).

Sztuki muzyczne: Krzysztof Jabłoński (AMuz., Warszawa).

Sztuki filmowe: Jerzy Łukaszewicz (U¦).

Sztuki plastyczne: Janusz Maciej Akermann (ASP, Gdańsk), Zbigniew Gorlak (ASP, Gdańsk).


Grudzień 2005


14 grudnia 2005 r. prezydent Aleksander Kwasniewski wręczył nominacje profesorskie 66 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.

NAUKI BIOLOGICZNE: Mieczysława Irena Bogu¶ (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa), Jarosław Burczyk (UKW, Bydgoszcz), Krystyna Czyżewska (UŁ), Grzegorz Wojciech Gabry¶ (UZ), Ewa Joanna Godzińska (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN, Warszawa), Romana Maria Izmaiłow (UJ), Janusz Kubrakiewicz (UWr.), Andrzej Franciszek Lewandowski (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik), Stefan Konstanty Niesiołowski (UŁ), Stanisława Pukacka (ID PAN, Kórnik), Joanna Ewa Radziejewska-Lebrecht (U¦), Hanna Barbara Rokita (UJ).

NAUKI CHEMICZNE: Grzegorz Dariusz Bujacz (PŁ), Ryszard Gawinecki (ATR, Bydgoszcz), Maria Jolanta Koziołkiewicz (PŁ), Jerzy Paweł Pikies (PG), Piotr Stanisław Skurski (UG).

NAUKI EKONOMICZNE: Piotr Jan Dominiak (PG), Leszek Tomasz Dziawgo (UMK), Irena Jędrzejczyk (AE, Katowice).

NAUKI FARMACEUTYCZNE: Elżbieta Brzezińska (UM, ŁódĽ), Zbigniew Janeczko (UJ).

NAUKI FIZYCZNE: Paweł Hawrylak (National Research Council of Canada).

NAUKI HUMANISTYCZNE: Roman Dziergwa (UAM), ks. Krzysztof Tadeusz Ko¶cielniak (PAT), Krzysztof Dariusz Nawotka (UWr.).

NAUKI LE¦NE: Stanisław Dolny (AR, Poznań).

NAUKI MEDYCZNE: Jacek Jerzy Bigda (AM, Gdańsk), Wojciech Walerian Bogusławski (AM, Gdańsk), Jan Tadeusz Drugacz (¦AM, Katowice), Andrzej Kierzek (AM, Wrocław), Władysława Maria Kolasińska-Kloch (UJ), Piotr Krzysztof Konturek (Pierwsza Katedra Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Erlangen, Norymberga, Niemcy), Teresa Bernadetta Kulik (AM, Lublin), Anna Jadwiga Kurnatowska (UM, ŁódĽ), Jerzy Krzysztof Niedzielski (UM, ŁódĽ), Janusz Piotr Schabowski (Instytut Medycyny Wsi, Lublin), Andrzej Piotr Tykarski (AM, Poznań), Elżbieta Barbara Urasińska (PAM, Szczecin), Wojciech Tomasz Załuska (AM, Lublin).

NAUKI O ZIEMI: Zygmunt Górka (UJ), Jadwiga Anna Jarzyna (AGH), Jan Lach (AP, Kraków).

NAUKI PRAWNE: Wojciech Kowalski (U¦), Bogusław Sygit (UŁ).

NAUKI ROLNICZE: Ryszard Hołownicki (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice), Józef Korczak (AR, Poznań), Anna Stefania Miechówka (AR, Kraków), Czesław Stankiewicz (AP, Siedlce), Barbara Witkowska-Walczak (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin).

NAUKI TECHNICZNE: Marek Przemysław Dobosz (PW), Antoni Drapella (PAP, Słupsk), Krzysztof Marian Gniotek (PŁ), Wojciech Grega (AGH, Kraków), Ryszard Józef Kaleńczuk (PSz.), Ernest Franciszek Kubica (PWr.), Józef Łastowiecki (PW), Zygmunt Sadowski (PWr.), Czesław Adam Smutnicki (PWr.), Elżbieta Stilger-Szydło (PWr.), Piotr Stanisław Szczepaniak (PŁ), Jerzy Walendziewski (PWr.), Andrzej Marek Wawrzynek (P¦), Andrzej Krzysztof Wojtanowicz (Uniwersytet Stanowy Luizjany, USA), Zbigniew Jan Wróblewski (PWr.), Jerzy Wyrwał (PO).

25 paĽdziernika 2005 r. Prezydent Aleksander Kwa¶niewski wręczył nominacje profesorskie 66 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nauki biologiczne: Władysław Jan Cabaj (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa), Stanisław Andrzej Fedyk (UwB).

Nauki chemiczne: Andrzej Wiktor Bobrowski (AGH), Małgorzata Jeżowska-Bojczuk (UWr.), Robert Moszyński (UW).

Nauki ekonomiczne: Zdzisław Szyjewski (USz.), Janina Witkowska (UŁ).

Nauki fizyczne: Janusz Berdowski (AJD, Częstochowa), Helena Maria Białkowska (Instytut Problemów J±drowych, ¦wierk), Tomasz Gregorkiewicz (Uniwersytet Amsterdamski, Holandia), Adam Antoni Lipowski (UAM), Janusz Andrzej Sylwester (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa).

Nauki humanistyczne: Aleksy Awdiejew (UJ), Michał Piotr Błażejewski (UG), Wojciech Chudziak (UMK), Helena Cichocka (UW), Jerzy Flaga (KUL), Mirosława Stanisława Hanusiewicz (KUL), Grażyna Małgorzata Habrajska (UŁ), Anna Dorota Herzyk (UMCS), Krzysztof Jasiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Jerzy Koch (UWr.), ks. Andrzej Kopiczko (UWM), Robert Franciszek Mrózek (U¦, Filia w Cieszynie), Krzysztof Marek Obremski (UMK), Urszula Ostrowska (UWM), Krzysztof Józef Ożóg (UJ), Sławomir Partycki (KUL), Mieczysław Plopa (UG), Ulrich Schrade (PW), Leszek Paweł Słupecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), ks. Jan Sochoń (UKSW), Krzysztof Tomasz Wieczorek (U¦).

Nauki matematyczne: Witold Eugeniusz Rzymowski (UMCS).

Nauki medyczne: Andrzej Adolf Bieńkiewicz (UM, ŁódĽ), Leszek Stefan Kołodziejski (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Oddział w Krakowie), Maciej Jerzy Krzakowski (CO-IMSC, Warszawa), Barbara Krystyna Krzyżanowska-¦winiarska (PAM, Szczecin), Andrzej Tadeusz Paj±k (UJ), Marta Strutyńska-Karpińska (AM, Wrocław).

Nauki o Ziemi: Zdzisław Bełka (UAM), Ewelina Kantowicz (UW).

Nauki prawne: Jacek Marian Lang (UW).

Nauki rolnicze: Genowefa Bonczar (AR, Kraków), Marek Grzegorz Cierach (UWM), Piotr Julian Domański (Centralny O¶rodek Badania Odmian Ro¶lin Uprawnych, Słupia Wielka), Jan Henryk Grabka (PŁ), Janusz Franciszek Guziur (UWM), Bogdan Jan Janicki (ATR, Bydgoszcz), Sadżide Murat-Błażejewska (AR, Poznań), Ignacy Jerzy Niedziółka (AR, Lublin), Małgorzata Irena Trojanowska (AR, Kraków), Lidia Maria W±dołowska (UWM).

Nauki techniczne: Jan Chłopek (AGH), Ryszard Czarny (PWr.), Ryszard Hycner (AGH), Władysław Stanisław Koc (PG), Tomasz Łodygowski (PP), Bolesław Czesław Pochopień (P¦), Wiesław Andrzej Rakowski (AGH), Krzysztof Sławomir Sibilski (PWr.), Maria Urszula Tomaszewska (PSz.), Kazimierz Stanisław Wójs (PWr.).

Nauki teologiczne: ks. Ireneusz Werbiński (UMK).

Sztuki plastyczne: Andrzej Marian Szarek (U¦), Andrzej Antoni Węcławski (ASP, Warszawa).


PaĽdziernik 2005


11 maja 2005 Prezydent RP Aleksander Kwa¶niewski wręczył nominacje profesorskie 78 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI BIOLOGICZNE: Maria Anna Filek (Instytut Fizjologii Ro¶lin PAN, Kraków), Lech Jacuński (UMK), Grażyna Kłobus (UWr.), Zbigniew Jan Mudryk (PAP, Słupsk), Krzysztof Nowak (AR, Poznań), Anna Siniarska-Wolańska (UKSW), Krystyna Izabela Wolska (UW), Tadeusz Franciszek Zatwarnicki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawie).

NAUKI CHEMICZNE: Maria Grzeszczuk (UWr.), Zbigniew Sojka (UJ).

NAUKI EKONOMICZNE: Andrzej Balicki (UG), Bronisław Jan Micherda (AE, Kraków).

NAUKI FIZYCZNE: Dariusz Andrzej Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław), Zbigniew Kisiel (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), Krzysztof Murawski (UMCS), Jan Marian Pluta (PW), Andrzej Jan Zięba (AGH).

NAUKI HUMANISTYCZNE: Mirosława Elżbieta Czarnecka (UWr.), Krzysztof Jan Mikulski (UMK), Stanisław Kazimierz Olczak (KUL), Jerzy Piekalski (UWr.), Jerzy Wiktor Rajman (AP, Kraków), Krzysztof Stefański (UŁ), Joanna Józefa ¦lósarska (UŁ), Andrzej Wicher (UŁ), Andrzej Wójtowicz (UKSW).

NAUKI LE¦NE: Henryk Kocjan (AR, Poznań).

NAUKI MATEMATYCZNE: Zbigniew Kowalski (PWr.), Ryszard Jacek Szekli (UWr.).

NAUKI MEDYCZNE: Barbara Anna Darewicz (AM, Białystok), Sławomira Kyrcz-Krzemień (¦AM, Katowice), Lechosław Tomasz Putowski (AM, Lublin), Marek Mirosław Radkowski (AM, Warszawa), Marek Eugeniusz Rogowski (AM, Białystok), Irena Krystyna Roterman-Konieczna (UJ), Danuta Ryglewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), Wojciech W±sowicz (Instytut Medycyny Pracy, ŁódĽ), Elżbieta Barbara Wiatr (Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc, Warszawa), Jerzy Władysław Wordliczek (UJ), Maria Zalesska-Kręcicka (AM, Wrocław).

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Janusz Wiesław Błaszczyk (AWF, Katowice).

NAUKI O ZIEMI: Krzysztof Błażejczyk (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa), Beniamin Kostrubiec (U¦, Katowice).

NAUKI PRAWNE: Antoni Janusz Hanusz (UMCS), Eugeniusz Józef Kowalewski (UMK).

NAUKI ROLNICZE: Antoni Kazimierz Baranowski (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz±t PAN, Jastrzębiec), Lucyna Danuta Drozdowska (ATR, Bydgoszcz), Andrzej Frankiewicz (AR, Poznań), Stanisław Tadeusz Kondracki (AP, Siedlce), Józef Tadeusz Korolczuk (Państwowa Wyższa Szkoła Rolnicza w Rennes, Francja), Stanisław Krzanowski (AR, Kraków), Marek Kuna-Broniowski (AR, Lublin), Janusz Miczyński (AR, Kraków), Jacek Skomiał (SGGW), Maria Aniela Wanic (UWM), Jacek Antoni Wójtowski (AR, Poznań).

NAUKI TECHNICZNE: Marek Lech Berkowski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), Jerzy Bernasik (AGH), Romuald Wojciech Cwilewicz (AM, Gdynia), Jan Ryszard D±browski (PB), Zbigniew Gnutek (PWr.), Jacek Maria Jeżowski (PRz.), Jerzy Kamieński (PK), Krzysztof Kołowrocki (AM, Gdynia), Karol Noga (AR, Kraków), Andrzej Józef Nowak (P¦), Tadeusz Skubis (P¦), Adam Józef Stolarski (WAT), Danuta Szewieczek (P¦), Zofia ¦miałowska-Uberman (AGH), Tadeusz Tumidajski (AGH), Andrzej Stanisław Witkowski (P¦), Jerzy Zaj±czkowski (PŁ).

SZTUKI MUZYCZNE: Mirosława Władysława Knapik (U¦), Małgorzata Marczewska (AMuz., Warszawa).

SZTUKI PLASTYCZNE: Tomasz Jerzy Bogusławski (ASP, Gdańsk), Mariusz January Łukawski (ASP, ŁódĽ), Andrzej Paweł Markowicz (ASP, Gdańsk).

NOMINACJE PROFESORSKIE

28 czerwca 2005 Prezydent Aleksander Kwa¶niewski wręczył nominacje profesorskie 68 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI BIOLOGICZNE: Ludwik Frey (Instytut Botaniki PAN, Kraków), Grzegorz Gabriel Jackowski (UAM), Magdalena Katarzyna Mikołajczyk-Chmiela (UŁ), Jacek Władysław Radwan (UJ), Elżbieta Szel±g (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN, Warszawa).

NAUKI CHEMICZNE: Teresa Grzybek (AGH), Romuald Wódzki (UMK).

NAUKI EKONOMICZNE: Bolesław Borkowski (SGGW), Ksenia Czubakowska (USz.), Bożena Barbara Gulbicka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywno¶ciowej, Warszawa), Krystyna Jędralska (AE, Katowice), Henryk Michał Manteuffel (SGGW), Mirosław Szreder (UG).

NAUKI FARMACEUTYCZNE: Ewa Zuzanna Buszman (¦AM, Katowice), Elżbieta Grażyna Matysik (AM, Lublin).

NAUKI FIZYCZNE: Zbigniew W±s (Instytut Fizyki J±drowej PAN, Kraków).

NAUKI HUMANISTYCZNE: Paweł Boski (SWPS, Warszawa), Józef Budzyński (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), Barbara Grabowska (UW), Ludwik Kostro (UG), Bogdan Wojciech Mach (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Mariusz Paweł Markiewicz (UJ), Tomasz Andrzej Mielczarek (A¦w., Kielce), Jerzy Józef Morawski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Piotr Ole¶ (KUL), Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), Alicja Joanna WołodĽko-Butkiewicz (UW).

NAUKI LE¦NE: Witold Andrzej Rybarczyk (AR, Poznań).

NAUKI MATEMATYCZNE: Stanisław Betley (UW).

NAUKI MEDYCZNE: Zbigniew Bartuzi (UMK), Andrzej Bogusław Ciechanowicz (PAM, Szczecin), Bogusław Frańczuk (A¦w., Kielce), Marian Błażej Grzymisławski (AM, Poznań), Marek Romuald Hartleb (¦AM, Katowice), Barbara Maria Iwańczak (AM, Wrocław), Krzysztof Jonderko (¦AM, Katowice), Romuald Stanisław Maleszka (PAM, Szczecin), Michał Jacek Matysiak (AM, Warszawa), Grażyna Odrow±ż-Sypniewska (UMK), Krystyna Irena Ossowska (Instytut Farmakologii PAN, Kraków), Zofia Szczerkowska (AM, Gdańsk).

NAUKI O ZIEMI: Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa), Marek Dutkowski (USz.), Joanna Katarzyna Pociask-Karteczka (UJ), Stanisław Sta¶ko (UWr.).

NAUKI PRAWNE: Zbigniew Włodzimierz Rau (UŁ).

NAUKI ROLNICZE: Stanisław Deryło (AR, Lublin), Jan Jeszka (AR, Poznań), Bolesław Kazimierz Kowalski (SGGW), Jan Edward Michniewicz (AR, Poznań), Zbigniew Tadeusz Paluszak (ATR, Bydgoszcz), Ryszard Skrzypek (AR, Poznań), Ryszard Wilhelm ¦lizowski (AR, Kraków), Anna Maria Wagner (AR, Lublin).

NAUKI TECHNICZNE: Janusz Kazimierz Girczys (PCz.), Włodzimierz Piotr Kowalski (AGH, Kraków), Małgorzata Skorupa (AGH), Kazimierz Roman Szumański (Instytut Lotnictwa, Warszawa).

NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Jerzy Teodor Szymik (KUL).

NAUKI WETERYNARYJNE: Marek Józef Wacław Houszka (AR, Wrocław), Krzysztof Kostro (AR, Lublin), Wojciech Franciszek Nowacki (AR, Wrocław).

NAUKI WOJSKOWE: Waldemar Aleksander Kaczmarek (AON, Warszawa).

SZTUKI MUZYCZNE: Andrzej Łapa (AMuz., Poznań).

SZTUKI PLASTYCZNE: Jerzy Jan Olek (ASP, Poznań), Jolanta Ewa Rudzka-Habisiak (ASP, ŁódĽ), Stanisław Marek Tabisz (ASP, Kraków), Małgorzata Maria Wyszogrodzka-Trzcinka (ASP, ŁódĽ).


Czerwiec 2005


27 kwietnia 2005 Prezydent RP wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 79 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI BIOLOGICZNE: Antoni Gawron (UMCS), Jan Maria Kwiatowski (UW0, Bernard Waldemar Wielgat (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa).

NAUKI CHEMICZNE: Piotr Jan Chmielewski (UWr.), Barbara Kurzak (AP, Siedlce), Jarosław Polański (U¦), Bogdan Skwarzec (UG), Maciej Stefan Stobiecki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań).

NAUKI EKONOMICZNE: Wacława Starzyńska (UŁ).

NAUKI FARMACEUTYCZNE: Józef Tadeusz Sawicki (AM, Warszawa), Stanisław Zaręba (AM, Lublin).

NAUKI FIZYCZNE: Marek Abramowicz (Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja), Ewa Gudowska-Nowak (UJ), Karol Maksymilian Kołodziej (U¦), Michał Leszczyński (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN, Warszawa), Tomasz Story (IF PAN, Warszawa), Henryk Wilczyński (IFJ PAN, Kraków).

NAUKI HUMANISTYCZNE: Marek Cetwiński (Akademia im. J. Długosza, Częstochowa), Zofia Krystyna Chyra-Rolicz (AP, Siedlce), Józef Franciszek Fert (KUL), Mieczysław Henryk Gajos (UŁ), Julian Maliszewski (PCz.), Tytus Sosnowski (UW), Małgorzata Julia Willaume (UMCS), Elżbieta Barbara Zybert (UW).

NAUKI MATEMATYCZNE: Sławomir Andrzej Kołodziej (UJ), Jan Józef Konior (U¦), Witold Michał Marciszewski (UW), Andrzej Władysław Nowicki (UMK), Witold Respondek (Państwowy Instytut Nauk Stosowanych w Rouen, Francja).

NAUKI MEDYCZNE: Ewa Bocian (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa), Piotr Jacek Ciostek (AM, Warszawa), Roman Maria Herman (UJ), Robert Julian Gil (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa), Maria Jastrzębska (PAM, Szczecin), Jarosław Damian Kasprzak (UMed., ŁódĽ), Longina Kłosiewicz-Latoszek (Instytut Żywno¶ci i Żywienia, Warszawa), Beata Kos-Kudła (¦AM, Katowice), Jerzy Kossakowski (AM, Warszawa), Wojciech Wacław Kozłowski (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Anna Kwa¶niewska (AM, Lublin), Andrzej Loesch (University College w Londynie, Wielka Brytania), Bogusław Bronisław Machaliński (PAM, Szczecin), Witold Stanisław Malinowski (A¦w., Kielce), Grażyna Anna Młynarczyk (AM, Warszawa), Jacek Muszyński (AM, Warszawa), Marek Maksymilian Napiontek (AM, Poznań), Kazimierz Niemczyk (AM, Warszawa), Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska (AM, Białystok), Maria Danuta Roszkowska-Blaim (AM, Warszawa), Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska (AM, Białystok), Adam Stanisław Stępień (WIM, Warszawa), Danuta Zofia ¦liwonik-Janeczko (AM, Warszawa), Janusz Cezary Witowski (AM, Poznań).

NAUKI ROLNICZE: Zbigniew Stanisław Burski (AR, Lublin), Franciszek Czyżyk (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty), Edmund Grzegorz Dulcet (ATR, Bydgoszcz), Tadeusz Juliszewski (AR, Kraków), Michał Kostiw (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro¶lin, Radzików), Bogusław Przedwojski (AR, Poznań), Zdzisław Zakę¶ (Instytut Rybactwa ¦ródl±dowego, Olsztyn).

NAUKI TECHNICZNE: Wojciech Glabisz (PWr.), Bronisław Gosowski (PWr.), Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk (PCz.), Grzegorz Eugeniusz Jemielita (PW), Krzysztof Kaczmarski (PRz.), Rudolf Henryk Klemens (PW), Kazimierz Tomasz Lebecki (Główny Instytut Górnictwa, Katowice), Marek Lebiedowski (PŁ), Andrzej Krzysztof Michalski (PW), Tadeusz Morzy (PP), Tadeusz Niezgoda (WAT, Warszawa).

NAUKI WETERYNARYJNE: Marian Stanisław Binek (SGGW, Warszawa), Maria Teresa Katkiewicz (SGGW, Warszawa), Karol Kotowski (em. prac. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Kępno).

SZTUKI PLASTYCZNE: Małgorzata Łuszczak (U¦), Jacek Józef Ojrzanowski (ASP, ŁódĽ).

SZTUKI TEATRALNE: Grzegorz Jarosław Chrapkiewicz (PWST, Kraków), Agnieszka Maria Mandat (PWST, Kraków).

Marzec 200522 marca 2005 Prezydent RP Aleksander Kwa¶niewski wręczył 69 osobom nominacje profesorskie.

nauki biologiczne: Janina Borysiak (UAM), Krzysztof Jan Janeczko (UJ), Wirginia Janiszowska (UW), Marek Konarzewski (UwB), Elżbieta Wyroba (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN, Warszawa).

nauki chemiczne: Małgorzata Anna Zagórska (PW).

nauki ekonomiczne: Wacław Stefan Adamczyk (AE, Kraków), Krystyna Maria Gutkowska (SGGW, Warszawa), Kornelia Marta Karcz (AE, Katowice), Wiesław Kowalczewski (PB), Franciszek Krawiec (AGH), Eugeniusz Krzemień (PR), Wojciech Paprocki (SGH), Jan Turyna (UW).

nauki farmaceutyczne: Marek Mirowski (UM, ŁódĽ).

nauki fizyczne: Ryszard Horodecki (UG), Grzegorz Karwasz (PAP, Słupsk), Tadeusz Krzysztof Kopeć (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław).

nauki humanistyczne: Marian Bugajski (UZ), Irena Urszula Kadulska (UG), Wiesława Janina Korzeniowska (U¦ Filia w Cieszynie), Elżbieta Felicja Laskowska (AB), Urszula Małgorzata Mazurczak (KUL), Grażyna Maria Pasztor (UMK), Halina Robótka (UMK), Agnieszka Salska (UŁ), Jan Kazimierz Szymczak (UŁ), Elżbieta Maria Wesołowska (UAM).

nauki matematyczne: Alexander Bendikov (UWr.), Waldemar Hebisch (UWr.), Grzegorz Leszek Łukaszewicz (UW), Olga Macedońska-Nosalska (P¦), Dov Bronisław Wajnryb (Israel Institute of Technology, Hajfa, Izrael).

nauki medyczne: Andrzej Drop (AM, Lublin), Jan Grzegorz Gmiński (¦AM), Stanisława Zyta Grabowska (AM, Białystok), Ewa Krystyna Grzybowska (Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa - Oddział w Gliwicach), Zdzisław Stanisław Jarz±bek (PZH, Warszawa), Małgorzata Kłys (UJ), Tomasz Jan Kostka (UM, ŁódĽ), Barbara Krystyna Łukomska (Instytut Medycyny Do¶wiadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa), Małgorzata Ewa Muc-Wierzgoń (¦AM), Tomasz Janusz Pasierski (Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa), Beata ¦piewankiewicz (AM, Warszawa), Maria Renata W±sik (AM, Warszawa), Janusz Andrzej Wendorff (Instytut ?Centrum Zdrowia Matki Polki?, ŁódĽ), Barbara Maria Zubelewicz-Szkodzińska (¦AM).

nauki o Ziemi: Grażyna Maria Ceglarska-Stefańska (AGH).

nauki prawne: Zbigniew Witkowski (UMK).

nauki rolnicze: Marek Andrzej Madeyski (AR, Kraków), Stanisław Tadeusz Podsiadłowski (AR, Poznań), Ewa Magdalena Zimnoch-Guzowska (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro¶lin, Radzików).

nauki techniczne: Andrzej Jan Cholewicki (Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa), Wojciech Jan D±browski (PK), Marian Antoni Kamiński (PG), Marian Antoni Partyka (PO), Romuald Jerzy Rz±dkowski (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk), Krzysztof Janusz Zdunek (PW), Henryk Ludwik Zobel (PW).

nauki weterynaryjne: Zbigniew Janusz Gr±dzki (AR, Lublin).

sztuki muzyczne: Antoni Gref (AMuz., Poznań), Ryszard Jerzy Minkiewicz (AMuz., Gdańsk), Jerzy Hubert Salwarowski (AMuz., Poznań), ks. Andrzej Stanisław Zaj±c (PAT).

sztuki plastyczne: Grzegorz Klaman (ASP, Gdańsk), Wojciech Błażej Kujawski (ASP, Poznań), Małgorzata Olkuska (AP, Kraków), Krystyna Anna Zachwatowicz-Wajda (ASP, Kraków).

sztuki teatralne: Krzysztof Globisz (PWST, Kraków).


Styczeń 2005


25 stycznia 2005 roku Prezydent RP Aleksander Kwa¶niewski wręczył nominacje profesorskie 83 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne: Agnieszka Helena Mostowska (UW), Grzegorz Zygmunt Rosiński (UAM).

nauki chemiczne: Jacek Maria Bana¶ (AGH), Piotr Michał Drożdżewski (PWr.), Maria Jadwiga Rospenk (UWr.).

nauki ekonomiczne: Krystyna Maria Lisiecka (AE, Katowice), Janina Stankiewicz (UZ).

nauki humanistyczne: Kazimierz Badziak (UŁ), Marian Zbigniew Kisiel (U¦), Viara Maldjieva (UMK), Józef Karol Olejniczak (U¦), Gustaw Ostasz (URz.), Grażyna Prawelska-Skrzypek (UJ), Ewa Maria Solarczyk-Ambrozik (UAM), Maria Wojtak (UMCS).

nauki matematyczne: Tadeusz Nadzieja (UWr.).

nauki medyczne: Wojciech Biernat (UM, ŁódĽ), Milena Izabela D±browska (AM, Białystok), Krystyna Fabianowska-Majewska (UM, ŁódĽ), Michał Teodor Jeleń (AM, Wrocław), Maria Mieczysława Kopff (UM, ŁódĽ), Tomasz Stanisław Kręcicki (AM, Wrocław), Jolanta Anna Kupryjańczyk (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa), Krzysztof Kwiatkowski (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Władysław Ludwik Lasek (UMK), Anna Barbara Macura (UJ), Jacek Nikliński (AM, Białystok), Wojciech Piotr Polkowski (AM, Lublin), Piotr Pruszczyk (AM, Warszawa), Jerzy Samochowiec (PAM, Szczecin), Robert Słotwiński (AM, Warszawa), Leszek Szadujkis-Szadurski (UMK), Kazimierz Wardyn (AM, Warszawa).

nauki o Ziemi: Bronisław Antoni Górz (AP, Kraków).

nauki prawne: Andrzej Franciszek Bator (UWr.), Leonard Etel (UwB).
nauki rolnicze: Iwona Bartkowiak-Broda (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro¶lin, Radzików), Bohdan Dobrzański (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Krystyna Maria Iwańczuk-Czernik (UWM), Jacek Andrzej Kondratowicz (UWM), Halina Laskowska (AR, Lublin), Tomasz Andrzej Mikołajczyk (AR, Kraków), Ewa Jolanta Solarska (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy), Piotr Grzegorz Stypiński (SGGW, Warszawa), Leszek WoĽniak (PRz.), Janina Zbierska (AR, Poznań).

nauki techniczne: Ludwik Marian Błaż (AGH),
Barbara Florkowska (AGH), Władysław Góral (AGH), Lucjan Grochowski (PW), Józef Jonak (PL), Zbigniew Kowalczyk (PW), Jan Stanisław Kryński (Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa), Zbigniew Marek Lechowicz (SGGW), Stanisław Czesław Legutko (PP), Tomasz Denis Lewiński (PW), Zbigniew Tadeusz Lubo¶ny (PG), Maria Lucyna Łebkowska (PW), Stanisław Majewski (P¦), Karol Wojciech Nadolny (PP), Jerzy Niebrzydowski (PB), Władysław Wiesław Opydo (PP), Antoni Władysław Orłowicz (PRz.), Józef Jacek Pawelec (PR), Ryszard Stanisław Pełka (WAT), Ewa Krystyna Piętka (P¦), Zbigniew Rudnicki (P¦), Jerzy Mirosław Sawicki (PG), Jan Karol Senatorski (Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa), Zbigniew Sikora (PG), Konstanty Ryszard Skalski (PW), Kazimierz Subieta (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa), Jacek Szewczyk (AGH), Antoni Szydło (PWr.), Marianna Turkiewicz (PŁ), Jerzy Janusz Wysłocki (PCz.), Leonard Ziemiański (PRz.).

nauki weterynaryjne: Jacek Michał KuĽmak (PIW, Puławy), Zygmunt Franciszek Wrona (AR, Lublin).

nauki wojskowe: Józef Władysław Michniak (AON).

sztuki muzyczne: Hilary Drozd (U¦).

sztuki plastyczne: Józef Stanisław Hołard (U¦), Edward Kosakowski (ASP, Kraków).


30 listopada Prezydent RP wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 83 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nauki biologiczne: Bożenna Walentyna Czarnecka (UMCS), Eugeniusz Dubiel (UJ), Andrzej Zdzisław Kozik (UJ), Małgorzata Krasińska (Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża), Józef Krzysztof Kurowski (UŁ), Marian Henryk Lewandowski (UJ), Bogumiła Skotarczak (USz.), Iwona Marta Szarejko (U¦).

Nauki chemiczne: Aleksander Ciszewski (PP), Paweł Grzegorz Krysiński (UW), Marek Józef Potrzebowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ŁódĽ), Beata Walczak (U¦).

Nauki ekonomiczne: Monika Maria Kostera (UW), Małgorzata Zaleska (SGH).

Nauki fizyczne: Jan Andrzej Bartelski (UW), Chrystian Henryk Droste (UW), Andrzej Jerzy Maciejewski (UZ), Michał Konrad Nawrocki (UW), Mariusz Lucjan Zubek (PG).

Nauki humanistyczne: Włodzimierz Wiktor Borodziej (UW), Edward Stanisław Długajczyk (U¦), Krystyna Wiesława Ferenz (UZ), Adam Józef Karpiński (IBL PAN, Warszawa), Tadeusz Józef Linkner (UG), Stanisław Kazimierz Mikołajczak (UAM), Halina Perkowska (USz.), Jan Henryk Skoczyński (UJ), Marian Wojciech Ursel (UWr.).

Nauki le¶ne: Józef Jan Zwoliński (Instytut Badawczy Le¶nictwa, Warszawa).

Nauki matematyczne: Jacek Andrzej Wesołowski (PW).

Nauki medyczne: Jan Zbigniew Brzeziński (UM, ŁódĽ), Maria Chomyszyn-Gajewska (UJ), Maciej Marek Czaplicki (AM, Warszawa), Piotr Stanisław Fiedor (AM, Warszawa), Andrzej Wiktor Franek (¦AM, Katowice), Piotr Gutowski (PAM, Szczecin), Bohdan Andrzej Huszno (UJ), Kazimierz Stefan Jędrzejewski (UM, ŁódĽ), Maciej JóĽwik (AM, Białystok), Małgorzata Elżbieta Karbownik (UM, ŁódĽ), Maria Kozioł-Montewka (AM, Lublin), Maryna Krawczuk-Rybak (AM, Białystok), Piotr Maria Laidler (UJ), Bohdan Jarosław Maruszewski (Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa), Teresa Barbara Matthews-Brzozowska (AM, Wrocław), Krystyna Małgorzata Michalak (AM, Wrocław), Stanisław Zenon Mnich (AM, Białystok), Krzysztof Jan Moroń (AM, Wrocław), Tomasz Wojciech Opala (AM, Poznań), Bogusław Sawicki (AM, Białystok), Krzysztof Adam Simon (AM, Wrocław), Krystyna Sztefko (UJ), Kazimierz Szyszka (AWF, Poznań - Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim), Wiesław Marian Urbanowicz (UJ), Ewa Magdalena Urbańska (AM, Lublin), Irena Wrońska (AM, Lublin).

Nauki o kulturze fizycznej: Anna Jaskólska (AWF, Wrocław), Gabriel Daniel Łasiński (AWF, Wrocław).

Nauki o Ziemi: Leon Andrzej Andrzejewski (UMK), Jacek Puziewicz (UWr.), Ryszard Mieczysław Wagner (PIG, Warszawa).

Nauki prawne: Janina Irena Ciechanowicz-McLean (UG), Leonard Etel (UwB), Stanisława Irena Kalus (U¦).

Nauki rolnicze: Aleksandra Badora (AR, Lublin), Elżbieta Danuta Bartnikowska (SGGW, Warszawa), Stanisław Andrzej Drzymała (AR, Poznań), Tadeusz Grega (AR, Kraków), Maria Magdalena Mo¶ (AR, Kraków), Maciej Stanisław Pompa-Roborzyński (Instytut Zootechniki, Kraków), Andrzej Stołyhwo (PG).

Nauki techniczne: Grażyna Maria Bartelmus (Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice), Wojciech Jerzy Blajer (PR), Zbigniew Edward Dobkowski (Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa), Jan Józef Kazior (PK), Leon Kukiełka (PKosz.), Barbara Lipp-Symonowicz (PŁ), Witold Stanisław Łukaszewicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Olsztyn), Gerard Jerzy ¦liwiński (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk), Jan Zarzycki (PWr.).

Nauki weterynaryjne: Jerzy Henryk Kaleczyc (UWM), Krzysztof Waldemar Romański (AR, Wrocław).

Sztuki plastyczne: Tomasz Maria Psuja (ASP, Poznań).


Listopad 2004


12 paĽdziernika 2004 r. Prezydent RP wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 73 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nauki biologiczne: Igor Piotr Konieczny (UG), Tadeusz Wacław Kuder (A¦w., Kielce), Krystyna Józefa Skwarło-Sońta (UW), Adam Michał Szewczyk (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN, Warszawa), Roman Wenne (Instytut Oceanologii PAN, Sopot), Irena Wita (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa).

Nauki chemiczne: Jerzy Górecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa), Jerzy Romuald Zawadzki (UMK).

Nauki farmaceutyczne: Anna Elżbieta Długosz (AM, Wrocław), Jolanta Maria ¦wi±tek-Kozłowska (AM, Wrocław).

Nauki fizyczne: Tadeusz Bancewicz (UAM), Chrystian Henryk Droste (UW), Andrzej Janusz Królak (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa), Andrzej Pigulski (UWr.), Michał Paweł Praszałowicz (UJ), Karol Wojciech Życzkowski (UJ).

Nauki humanistyczne: Franciszek Apanowicz (UG), Bohdan Wojciech Dudek (Instytut Medycyny Pracy, ŁódĽ), Halina Julianna Grzymała-Moszczyńska (UJ), Maria Ewa Kalinowska (UMK), ks. Edward Warchoł (UKSW), Witold Wojdyło (UMK), Maria Halina Wysocka (U¦), ks. Edward Zieliński (KUL).

Nauki matematyczne: Wojciech Kazimierz Okrasiński (UZ), Zbigniew Olszak (PWr.).

Nauki medyczne: Julia Krystyna Bar (AM, Wrocław), Kinga Katarzyna Borowicz (AM, Lublin), Krzysztof Celiński (AM, Lublin), Irena Choroszy-Król (AM, Wrocław), Izabella Małgorzata Kozłowicz-Gudzińska (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa), Józef Ignacy Langfort (AWF, Katowice), Jacek Jerzy Losy (AM, Poznań), Tomasz Hubert Mach (UJ), Ryszard Pluta (Instytut Medycyny Do¶wiadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa), Jacek Cezary Szepietowski (AM, Wrocław), Jan Włodzimierz Talar (AM, Bydgoszcz), Maria Agnieszka Wardas (¦AM, Katowice), Zbigniew Stefan Wolski (AM, Bydgoszcz), Andrzej Żyluk (PAM, Szczecin).

Nauki o Ziemi: Andrzej Stanisław Lisowski (UW), Stanisław Rudowski (UG).

Nauki rolnicze: Aleksandra Badora (AR, Lublin), Piotr Paweł Budyn (AR, Kraków), Władysław Chojnowski (UWM), Ryszard Kosson (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice), Wiesław Jerzy Koziara (AR, Poznań), Monika Kozłowska (AR, Poznań), Stanisław Mikołaj Mazur (AR, Kraków), Czesław Ryc±bel (AR, Kraków), Wojciech Tyksiński (AR, Poznań), Jerzy Tys (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Elżbieta Danuta Wilkiewicz-Wawro (UWM).

Nauki techniczne: Jan Antoni Godzimirski (WAT, Warszawa), Ivan Kityk (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), Jan Kulczyk (PWr.), Maciej Maciejewski (IMiGW, Warszawa, Oddział w Krakowie), Franciszek Plewa (P¦, Gliwice), Jerzy Olgierd Rutkowski (P¦, Gliwice), Ireneusz Soliński (AGH), Józef Karol ¦leziona (P¦, Gliwice), Mirosław Tadeusz Wendeker (PL).

Nauki teologiczne: ks. Jan Władysław Decyk (UKSW), ks. Henryk Józef Witczyk (KUL).

Nauki wojskowe: Ryszard Jakubczak (AON, Warszawa).

Sztuki muzyczne: Piotr Łykowski (AMuz., Wrocław), Alicja Słowakiewicz-Wolańska (AMuz., Katowice), Marek Toporowski (AMuz., Katowice).

Sztuki plastyczne: Waldemar Jerzy Jama (ASP, Katowice), Krzysztof Bolesław Markowski (ASP, Poznań), Witold Józef Przymuszała (ASP, Poznań), Tomasz Maria Psuja (ASP, Poznań).

Sztuki teatralne: Aleksander Maksymiak (PWST, Kraków).