ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
To jest stara wersja serwisu. Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji!

Patronaty

Międzynarodowa konferencja „Drivers of Change and Choice: What Can We Learn About Competitiveness By Comparing U.S. and EU Education at the University Level?” odbędzie się 18-19 czerwca 2010 r. w hotelu Hyatt w Warszawie. Będzie to jedyne w Polsce spotkanie wybitnych europejskich i amerykańskich ekspertów w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Konferencja będzie poświęcona tematyce międzynarodowej konkurencyjności szkolnictwa wyższego. Uczestnicy konferencji dokonają przeglądu i ocenią wartość międzynarodowych rankingów szkół wyższych, a także działań podejmowanych przez Unię Europejską wzmacniających konkurencyjność systemu szkolnictwa wyższego określonych jako Proces Boloński. Ważnym wątkiem będzie dyskusja reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Organizatorami konferencji są Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Polsko-Amerykańska Komisja Fullbrighta, Harvard Club of Poland, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Patronaty nad Konferencją objęli prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów.

Więcej informacji: www.heconference.pl

Samodzielny Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje seminarium naukowe „Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0”, które odbędzie się 8 czerwca br. w siedzibie uczelni.

 

Do poszczególnych paneli dyskusyjnych zaprosiliśmy młode pokolenie naukowców, polityków, studentów oraz przedsiębiorców, aby mogli oni wyrazić swoje opinie i zaprezentować wizje rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, z punktu widzenia działalności, którą zajmują się na co dzień.

Honorowy patronat nad Seminarium objął PKPP „Lewiatan” natomiast patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”, „TVP Rzeszów”, „Perspektywy” oraz dziennik regionalny „Nowiny”.

Festiwal Nauki w Krakowie

Stało się już tradycją, że maj jest w Krakowie miesiącem wielkiego święta nauki. Także i w tym roku, w dniach 12-15 maja odbędzie się Festiwal Nauki w Krakowie – wyjątkowy, bo obchodzący jubileusz 10-lecia. Zaszczyt organizacji imprezy przypadł, już po raz trzeci, Politechnice Krakowskiej.

Pod hasłem „Technologia-Sztuka-Życie” publiczne szkoły wyższe, instytucje naukowe oraz jednostki konsularne i instytuty narodowe zaprezentują swoje najciekawsze i najbardziej widowiskowe osiągnięcia. Na krakowskim Rynku ponownie „wyrośnie” miasteczko namiotowe (w ramach Festynu Nauki), w którym pracownicy naukowi oraz studenci przeprowadzą eksperymenty oraz doświadczenia. Będzie to znakomita okazja do pogłębienia wiedzy, a dla odważnych także możliwość wzięcia udziału w niektórych pokazach ? oczywiście pod czujnym okiem ekspertów. Na stojącej obok Ratusza estradzie zaplanowano koncerty zespołów studenckich, orkiestr reprezentacyjnych uczelni, a także występy kabaretów i akademickich sekcji sportowych. Co roku dużą popularnością cieszą się prezentacje w Collegium Nowodworskiego, poświęcone zdrowemu trybowi życia.

Festiwal nie ogranicza się jednak tylko do części popularno-naukowej i artystycznej. Atrakcji nie zabraknie również w siedzibach organizatorów. Oferta programowa obfituje w panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych dziedzin nauki, spotkania oraz wykłady o bardzo rozległej tematyce. Akademia Górniczo-Hutnicza będzie kusić zwiedzających „Dniem Fizyki”, Politechnika Krakowska zaplanowała serię prezentacji oraz panele dyskusyjne, a Uniwersytet Rolniczy zaprasza na cykl wykładów. Spośród jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego najaktywniej zaprezentuje się Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, który otworzy dla zwiedzających część swoich pracowni oraz Muzeum Geologiczne. Równie ciekawe atrakcje czekają na zainteresowanych na Uniwersytecie Pedagogicznym, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II czy Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej.

Nowością tegorocznej edycji Festiwalu Nauki w Krakowie jest przeniesienie trzech głównych paneli promujących główne hasło imprezy na estradę przy Rynku Głównym. W dyskusjach na temat „Technologii, Sztuki i Życia” udział wezmą przedstawiciele uczestniczących w Festiwalu instytucji naukowych.

Po szczegóły dotyczące programu imprezy zapraszamy na aktualizowaną na bieżąco stronę internetową – www.festiwalnauki.krakow.pl. Oficjalna inauguracja z udziałem władz miasta oraz rektorów poszczególnych uczelni odbędzie się na Rynku Głównym w czwartek, 13 maja o godz. 12.00. Tego samego dnia rozpocznie się Festyn Nauki. W środę, 12 maja Festiwal „nieoficjalnie” zainauguruje koncert organizowany przez Akademię Muzyczną oraz wieczorny występ teatru ulicznego.

Serdecznie zapraszamy!

Celne lądowania

Akademickie Mistrzostwa Polski na Celność Lądowania, które odbędą się w dniach 29 i 30 maja 2010 w godzinach 10:00-18:00, to jedyna taka impreza w naszym kraju. Celem zawodów jest zjednoczenie studentów zrzeszonych w Akademickich Klubach Lotniczych oraz Lotniczych Kołach Naukowych. W wydarzeniu weźmie udział 40 zawodników z całej Polski. Miejscem rozgrywek jest Lotnisko Polska Nowa Wieś Aeroklubu Opolskiego. Loty wykonywane będą na szybowcu Bocian rezerwę stanowić będzie szybowiec Puchacz. Start odbywać się będzie za wyciągarką, w razie awarii dostępny będzie również samolot holujący.

W rywalizacji chodzi o to, aby szybowiec po wylądowaniu zatrzymał się jak najbliżej wyznaczonej linii. Pomiary dokonywać będą dwaj licencjonowani sędziowie. Zawody rozegrane zostaną w trzech kolejkach. Wynik końcowy stanowić będzie średnia uzyskana z dwóch najlepszych kolejek.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W kierunku profesjonalnego konsultingu” to przedsięwzięcie zrzeszające w jednym miejscu wszystkich pasjonatów konsultingu. Tematyką tegorocznego spotkania będzie omówienie barier i ograniczeń w rozwoju konsultingu w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 21 maja 2010 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27. Organizatorem tego wydarzenia jest Koło Naukowe Konsultingu działające przy w/w uczelni.

OKN to okazja do wymiany spostrzeżeń oraz doświadczeń między studentami, a naukowcami oraz specjalistami w tej dziedzinie. Główną ideą jaka przyświeca organizowanej przez nas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jest ułatwienie zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz poszerzenie kreatywności jej uczestników. Konferencja obejmuje zagadnienia związane z metodami zarządzania, technikami pracy oraz zachowaniami spotykanymi w świecie konsultingu.

Chętni, którzy zgłosili swój udział wskażą trendy obowiązujące w doradztwie oraz pomogą radzić sobie z wadami i ograniczeniami z jakimi spotykamy się w tej branży.

Dzięki możliwości wygłoszenia oraz opublikowania pracy autorskiej, OKN daje wszystkim uczestnikom szansę zaistnienia w środowisku konsultingu. Zderzenie poglądów ludzi posiadających bogate doświadczenie oraz osób dopiero wkraczających na rynek jest ścieżką prowadzącą do rozwoju innowacyjności w w/w branży.

Więcej informacji o II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W kierunku profesjonalnego konsultingu”, znajduje się na stronie Koła Naukowego Konsultingu: www.knk.uek.krakow.pl.

W imieniu organizatorów zachęcamy do wzięcia udziału.

Koło Naukowe Konsultingu

STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki” – marzec – maj 2010

W okresie od marca do maja br. firma StatSoft Polska (www.StatSoft.pl) organizuje ogólnopolski cykl prezentacji pt. STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki”. Spotkania odbędą się w głównych ośrodkach akademickich i poświęcone będą wybranym problemom nauczania metod statystycznych oraz ich zastosowaniom do opracowywania wyników badań naukowych.

Swoimi doświadczeniami dydaktycznymi oraz wiedzą z zakresu analizy danych badawczych podzielą się wykładowcy wysoko ocenianych szkoleń prowadzonych od wielu lat przez firmę StatSoft Polska.

Podczas wystąpień omówione zostaną m.in. zagadnienia estymacji i testowania hipotez, modelowania współzależności zjawisk, analizy szeregów czasowych i prognozowania, a dodatkowo uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining. Omawiane zagadnienia zostaną przedstawione w bardzo przystępny sposób oraz zilustrowane ciekawymi przykładami zastosowań w różnych dziedzinach, a przykłady analiz zostaną zaprezentowane w środowisku programu STATISTICA i STATISTICA Data Miner.

Patronat nad cyklem objęło Forum Akademickie, a więcej informacji na temat tych spotkań można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.StatSoft.pl lub pod numer telefonu 012 428 43 00.

Konkurs Fotograficzny „Nauka – świat bez granic”


Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do trzeciej edycji Konkursu Fotograficznego „Nauka – świat bez granic” w ramach projektu „Nauka w obiektywie”. Konkurs jest adresowany do wszystkich pracowników i studentów uczelni oraz instytucji naukowych biorących udział w badaniach naukowych i interesujących się fotografią, która towarzyszy im w ich „przygodzie” z nauką. Wszystkie szczegóły dotyczące Konkursu i późniejszego Biennale Fotograficznego znajdują się na stronie Uniwersytetu Śląskiego: http://naukawobiektywie.us.edu.pl/

Konkurs na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim 2009/2010 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi zaprasza do udziału w III edycji Konkursu im. Julka Cyperlinga „Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim 2009/2010

Tematyka konkursu jest dowolna, chodź musi korespondować z metaforycznym tytułem „Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie". Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej. W konkursie mogą wziąć udział zespoły wieloosobowe. 

Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach:

- reportaż  literacki (pisany)

- reportaż  fotograficzny

- reportaż  filmowy

- reportaż  radiowy 

Nagrody i wyróżnienia:

- nagroda główna w wysokości 5000 PLN oraz tytuł Najlepszego Reportażu w Roku Akademickim 2009/2010 przyznawana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną  w Łodzi

- wyróżnienia w postaci Dyplomów Honorowych

- nagrody specjalne przyznawane przez Fundatorów 

Termin nadsyłania prac: 21 maja 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

Wyniki konkursu ogłoszone będą w czerwcu 2010 roku podczas uroczystej Gali w siedzibie organizatora oraz w serwisie wsp.lodz.pl.  

Szczegóły oraz Regulamin Konkursu: www.wsp.lodz.pl