ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
To jest stara wersja serwisu. Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji!

Rektorzy kadencji 1996-2012

UNIWERSYTETY KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet w Białymstoku prof. dr hab. Adam Jamróz prof. dr hab. Adam Jamróz prof. dr hab. Marek Gębczyński prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet powstał 1 IX 2005 z przekształcenia Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. prof. dr hab. Adam Marcinkowski; od 09.2006 prof. dr hab. inż. Józef Kubik prof. dr hab. inż. Józef Kubik
Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Marcin Pliński prof. dr hab. Marcin Pliński dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG prof. dr hab. Bernard Lammek
Uniwersytet Śląski prof. dr hab. Tadeusz Sławek prof. dr hab. Tadeusz Sławek prof. dr hab. Janusz Janeczek prof. dr hab. Janusz Janeczek prof. dr hab. Wiesław Banyś
Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Aleksander Koj prof. dr hab. Franciszek Ziejka prof. dr hab. Franciszek Ziejka prof. dr hab. Karol Musioł prof. dr hab. Karol Musioł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Kazimierz Goebel prof. dr hab. Marian Harasimiuk prof. dr hab. Marian Harasimiuk prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk*
Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Stanisław Liszewski prof. dr hab. Stanisław Liszewski prof. dr hab. Wiesław Puś prof. dr hab. Wiesław Puś prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet został utworzony 1 IX 1999 z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Józef Górniewicz
Uniwersytet Opolski prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja dr hab. Józef Musielok, prof. UO prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja prof. dr hab. Krystyna Czaja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Stefan Jurga prof. dr hab. Stefan Jurga prof. dr hab. Stanisław Lorenc prof. dr hab. Stanisław Lorenc prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet powstał 1 IX 2001 z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. od 1 IX 2001 - prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Hubert Bronk prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski prof. dr hab. Waldemar Tarczyński prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Jan Kopcewicz dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński prof. dr hab. Piotr Węgleński prof. dr hab. Piotr Węgleński prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet powstał z przekształcenia 1 X 1999 z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki prof. dr hab. Roman Bartnicki prof. dr hab. Ryszard Rumianek ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Roman Duda prof. dr hab. Romuald Gelles prof. dr hab. Zdzisław Latajka prof. dr hab. Leszek Pacholski prof. dr hab. Marek Bojarski
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 IX 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego. od 1 IX 2001 - prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Czesław Osękowski prof. dr hab. Czesław Osękowski
UCZELNIE TECHNICZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Politechnika Białostocka prof. dr hab. Tadeusz Citko dr hab. Michał Bołtryk, prof. PB prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko
Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia powstała 1 X 2001 z przekształcenia filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej prof. dr hab. inż. Marek Trombski prof. dr hab. inż. Marek Trombski prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dr hab. Janusz Sempruch, prof. ATR dr hab. inż. Janusz Sempruch, prof. ATR prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder (ATR) prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder (do 17 X 2006 - ATR) prof. dr hab. Antoni Bukaluk
Politechnika Częstochowska dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz prof. dr hab. inż. Henryk Dyja prof. dr hab. inż. January Bień prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Gdańska prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Akademia Morska w Gdyni prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (wówczas WSM) prof. dr hab.inż. Piotr Przybyłowski (do 2001 r. WSM) prof. dr hab. Józef Lisowski prof. dr hab. Józef Lisowski prof. dr hab. inż. Romuald Cwiniewicz
Politechnika Śląska prof. dr hab. Bolesław Pochopień prof. nzw. dr hab. Bolesław Pochopień prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
Politechnika Świętokrzyska prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz † prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
Politechnika Koszalińska prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab.inż. Krzysztof Wawryn prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, prof. PK prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prof. dr hab. Mirosław Handke od 21 I 1998 r. - prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Politechnika Krakowska prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga prof. dr hab.inż. Kazimierz Flaga prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski prof. dr hab. inż. Józef Gawlik prof. dr hab. Kazimierz Furtak
Politechnika Lubelska prof. dr hab. inż. Kazimierz Szabelski prof. dr hab. inż. Kazimierz Szabelski dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL prof. dr hab. inż. Marek Opielak
Politechnika Łódzka prof. dr hab. Józef Mayer prof. dr hab. Józef Mayer prof. dr hab. inż. Jan Krysiński prof. dr hab. inż. Jan Krysiński prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Politechnika Opolska prof. dr hab. Józef Szczepan Suchy prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski † prof. dr hab. inż. Jerzy Dembczyński prof. dr hab. inż. Jerzy Dembczyński prof. dr hab. inż. Adam Hamrol prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Politechnika Radomska prof. Wiesław Wasilewski prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. PR prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Luft
Politechnika Rzeszowska prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
Politechnika Szczecińska prof. dr hab. Stefan Berczyński prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
Akademia Morska w Szczecinie dr hab. inż. Stanisław Gucma, kpt. ż. w., prof. AM dr hab. inż. Stanisław Gucma, kpt. ż. w., prof. AM prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski prof. dr hab. Stanisław Gucma
Politechnika Warszawska prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Politechnika Zielonogórska prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Michał Kisielewicz Politechnika 1 IX 2001 r. w połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. T. Kotarbińskiego przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
UCZELNIE ROLNICZE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz prof. dr hab. Zbigniew Ślipek prof. dr hab. Zbigniew Ślipek prof. dr hab. Janusz Żmija prof. dr hab. Janusz Żmija
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Zdzisław Targoński prof. dr hab. Zdzisław Targoński prof. dr hab. Marian Wesołowski
Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie prof. dr hab. Stefan Smoczyński Akademia 1 września 1999 r. przekształciła się wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną oraz Warmińskim Instytutem Teologicznym w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Jerzy Pudełko prof. dr hab. Jerzy Pudełko prof. dr hab. Erwin Wąsowicz prof. dr hab. Erwin Wąsowicz prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Akademia Podlaska w Siedlcach prof. dr hab. Lesław Włodzimierz Szczerba (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Andrzej Radecki; od 1.10.2000 - dr hab. Antoni Jówko, prof. AP prof. dr hab. Antoni Jówko prof. dr hab. Edward Pawłowski prof. dr hab. Antoni Jówko
Akademia Rolnicza w Szczecinie prof. dr inż. Arkadiusz Kawęcki prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Jan Dawidowski prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab. Tomasz Borecki prof. dr hab. Tomasz Borecki prof. dr hab. Alojzy Szymański
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Szulc (AR) prof. dr hab. Tadeusz Szulc (AR) prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (AR) prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (do 17 X 2006 AR) prof. dr hab. Roman Kołacz
UCZELNIE PEDAGOGICZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Józef Banaszak prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski prof. dr hab. Adam Marcinkowski Akademia 1 X 2005 przekształciła się w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Ryszard Szwed (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna)   dr hab. Janusz Berdowski, prof. APCz prof. dr hab. Janusz Berdowski dr hab. Zygmunt Bąk, prof. AJD
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (do 21 III 2008 Akademia Świętokrzyska) prof. dr hab. Stanisław Cieśliński (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Adam Massalski prof. dr hab. Adam Massalski prof. dr hab. Regina Renz prof. dr hab. Regina Renz
Akademia Pedagogiczna w Krakowie prof. dr hab. Feliks Kiryk (WSP) prof. dr hab. Michał Śliwa prof. dr hab. Michał Śliwa dr hab. Henryk Żaliński, prof. AP prof. dr hab. Michał Śliwa
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak do 1 IX 2001 - prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak WSP 1 IX 2001 przekształciła się w Uniwersytet Rzeszowski w połączeniu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filią w Rzeszowie oraz Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Akademia Pomorska w Słupsku prof. dr hab. Jerzy Hauziński (WSP) prof. dr hab. Jerzy Hauziński (WSP) dr hab. inż. Danuta Gierczyńska, prof. PAP dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. PAP (od 2006 r. AP) prof. dr hab. Roman Drozd
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (WSP) prof. dr hab. Karol Poznański prof. dr hab. Adam Frączek prof. dr hab. Adam Frączek dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze prof. dr hab. Hieronim Szczegóła prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski WSP 1 IX 2001 r. w połączeniu z Politechniką Zielonogórską przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
UCZELNIE EKONOMICZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach prof. dr hab. Jan Wojtyła prof. dr hab. Jan Wojtyła prof. dr hab. Florian Kuźnik prof. dr hab. Florian Kuźnik Prof. AE dr hab. Jan Pyka;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (do 6 VII 2007 Akademia Ekonomiczna) prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Ryszard Borowiecki prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Prof. dr hab. Roman Niestrój
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (do 27 XII 2008 Akademia Ekonomiczna) prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Janina Jóźwiak prof. dr hab. Marek Rocki prof. dr hab. Marek Rocki prof. dr hab. Adam Budnikowski prof. dr hab. Adam Budnikowski
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Baborski † prof. dr hab. Marian Noga prof. dr hab. Marian Noga prof. dr hab. Bogusław Fiedor prof. dr hab. Bogusław Fiedor
UCZELNIE MEDYCZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (do 21 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Zbigniew Puchalski prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Jacek Nikliński
Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Jan Domaniewski prof. dr hab. Jan Domaniewski Akademia 24 XI 2002 została włączona do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Akademia Medyczna w Gdańsku prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda prof. dr hab. Wiesław Makarewicz prof. dr hab. Wiesław Makarewicz prof. dr hab. Roman Kaliszan prof. dr hab. Janusz Moryś
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (do 20 VI 2007 Akademia Medyczna) prof. dr hab. med. Zbigniew Religa prof. dr hab. Tadeusz Wilczok prof. dr hab. Tadeusz Wilczok prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (do 22 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. med. Zdzisław Kleinrok prof. dr hab. Maciej Latalski prof. dr hab. Maciej Latalski prof. dr hab. Andrzej Książek prof. dr hab. Andrzej Książek
Akademia Medyczna w Łodzi prof. dr hab. med. Henryk Stępień prof. dr hab. med. Henryk Stępień Akademia 1 X 2002 roku przekształciła się wraz z Wojskową Akademią Medyczną w Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał 1 X 2002 roku po połączeniu dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. prof. dr hab. Andrzej Lewiński prof. dr hab. Andrzej Lewiński prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (do 27 II 2007 Akademia Medyczna) prof. dr hab. Janusz Gadzinowski prof. dr hab. Leon Drobnik prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz prof. dr hab. Jacek Wysocki
Pomorska Akademia Medyczna prof. dr hab. med. Krzysztof Marlicz prof. dr hab. Krzysztof Marlicz prof. dr hab. Wenancjusz Domagała prof. dr hab. Przemysław Nowacki prof. dr hab. Przemysław Nowacki
Uniwersytet Medyczny w Warszawie (do 23 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. med. Andrzej Górski prof. dr hab. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. Leszek Pączek prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Jerzy Czernik dr hab. Leszek Paradowski, prof. AM dr hab. Leszek Paradowski, prof. AMWr prof. dr hab. Ryszard Andrzejak prof. nzw. dr hab. Ryszard Andrzejak
UCZELNIE ARTYSTYCZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. dr Antoni Poszowski † prof. Jerzy Kaszuba prof. Jerzy Kaszuba prof. Maria Murawska prof. Maria Murawska
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. Waldemar Wojtal prof. dr Antoni Poszowski † prof. Waldemar Wojtal prof. Bogdan Kułakowski prof. Bogdan Kułakowski
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Julian Gembalski prof. Julian Gembalski prof. Eugeniusz Knapik prof. Eugeniusz Knapik prof. Tomasz Miczka
Akademia Muzyczna w Krakowie prof. Marek Stachowski † prof. Barbara Świątek - Żelazna prof. Stanisław Krawczyński prof. Stanisław Krawczyński prof. Stanisław Krawczyński
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi prof. Bogdan Dowlasz prof. Anna Wesołowska - Firlej prof. Anna Wesołowska-Firlej prof. Antoni Wierzbiński prof. Antoni Wierzbiński
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prof. Mieczysław Koczorowski prof. Stanisław Pokorski prof. Stanisław Pokorski prof. Bogumił Nowicki prof. Bogumił Nowicki
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( do 9 V 2008 Akademia Muzyczna) prof. Andrzej Chorosiński prof. Ryszard Zimak prof. Ryszard Zimak prof. Stanisław Moryto prof. Stanisław Moryto
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu prof. Jerzy Mrozik prof. Jerzy Mrozik prof. Grzegorz Kurzyński prof. Grzegorz Kurzyński prof. nzw. dr hab. Krystian Kiełb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Jerzy Krechowicz prof. Jerzy Krechowicz prof. Tomasz Bogusławski prof. Tomasz Bogusławski prof. Ludmiła Ostrogórska
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Uczelnia powstała 1 września 2001 r. z przekształcenia katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. prof. Michał Kliś prof. Marian Oslislo prof. Marian Oslislo
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Stanisław Rodziński im. Jana Matejki w Krakowie prof. Jan Pamuła prof. Jan Pamuła prof. Adam Wsiołkowski
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prof. Jerzy Treliński prof. Stanisław Łabęcki prof. Stanisław Łabęcki prof. Grzegorz Chojnacki prof. Grzegorz Chojnacki
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu prof. Włodzimierz Dreszer prof. Włodzimierz Dreszer prof. Wojciech Müller prof. Wojciech Müller prof. Grzegorz Chojnacki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr Wojciech Kurpik prof. Adam Myjak prof. Adam Myjak prof. Ksawery Piwocki prof. Ksawery Piwocki
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Konrad Jarocki prof. Zbigniew Horbowy prof. Zbigniew Horbowy prof. Jacek Szewczyk prof. Jacek Szewczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie prof. dr hab. Jacek Popiel prof. dr hab. Jacek Popiel prof. Jerzy Stuhr prof. Jerzy Stuhr prof. Ewa Kutryś
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi prof. Henryk Kluba - † prof. Henryk Kluba † prof. Jerzy Woźniak prof. Jerzy Woźniak dr hab. Robert Gliński
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie prof. Jan Englert prof. Jan Englert prof. Lech Śliwonik prof. Lech Śliwonik prof. Andrzej Strzelecki
AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prof. dr hab. Janusz Czerwiński prof. dr hab. Janusz Czerwiński prof. dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWF Gd prof. dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWF Gd prof. nzw. dr hab. Tadeusz Huciński
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Janusz Nowotny prof. dr hab. Wiesław Pilis prof. dr hab. Wiesław Pilis prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz prof. nzw. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prof. dr hab. Janusz Zdebski dr hab. Marian Bukowiec, prof. AWF prof. dr hab. Marian Bukowiec, prof. AWF Kr. prof. dr hab. Janusz Zdebski prof. nzw. dr hab. Andrzej Klimek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prof. dr hab. Jerzy Smorawiński dr hab. Jerzy Smorawiński, prof. AWF prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Andrzej Wit prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Zdzisław Zagrobelny prof. dr hab. Zdzisław Zagrobelny prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. nzw. dr hab. Juliusz Migasiewicz
UCZELNIE WOJSKOWE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kontradmirał dr hab. Antoni Komorowski kontradm. prof. dr hab. Antoni Komorowski kmdr prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski kmdr prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Wojskowa Akademia Medyczna płk prof. dr hab. Jan Chojnacki płk prof. dr hab. Jan Chojnacki WAM 1 X 2002 roku wraz z Akademią Medyczną w Łodzi przekształciła się w Uniwersytet Medyczny.
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz gen. broni dr Józef Flis gen. broni dr Józef Flis gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij
Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. J. Dąbrowskiego w Warszawie gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk gen. dyw. prof. dr hab. Andrzej Ameljańczyk gen. bryg. prof. dr hab. Bogusław Smólski gen. bryg. prof. dr hab. Bogusław Smólski gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
UCZELNIE TEOLOGICZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ks. prof. dr hab. Adam Kubiś bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch
Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie     ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Akademia przekształciła się 1 X 1999 w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie abp. prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk abp prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański ks. prof. dr hab. Jan Miazek
Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum” w Warszawie     ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ ks. abp dr hab., prof. ChAT Jeremiasz Jan Anchimiuk
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu     ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT ks. prof PWT dr hab. Waldemar Irek