Instytuty badawcze

Instytuty podległe Ministerstwu CyfryzacjiInstytut Łączności – PIB – www.itl.waw.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Energii
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO – www.polmatex.lodz.pl
Instytut Lotnictwa – www.ilot.edu.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Edukacji Narodowej
Instytut Badań Edukacyjnych – www.ibe.edu.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Gospodarki
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – www.ichpw.zabrze.pl
Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty – www.inos.pl
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ – www.orgmasz.pl
Instytut Pojazdów Szynowych TABOR – www.tabor.com.pl
Instytut Przemysłu Organicznego – www.ipo.waw.pl
Instytut Przemysłu Skórzanego – www.ips.lodz.pl
Instytut Spawalnictwa – www.is.gliwice.pl
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – www.ibemag.pl
Instytut Techniki Górniczej KOMAG – www.komag.eu
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – www.itam.zabrze.pl
Instytut Technologii Drewna – www.itd.poznan.pl
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl
Instytut Technologii Elektronowej – www.ite.waw.pl
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – www.itme.edu.pl
Instytut Tele- i Radiotechniczny – www.itr.org.pl
Instytut Włókiennictwa – www.iw.lodz.pl
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – www.ios.krakow.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych – www.ncbj.gov.pl
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – www.piap.pl
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – www.pimr.poznan.pl
Przemysłowy Instytut Motoryzacji – www.pimot.eu

Instytuty podległe Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa
Instytut Badawczy Dróg i Mostów – www.ibdim.edu.pl
Instytut Geodezji i Kartografii – www.igik.edu.pl
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – www.igpim.pl
Instytut Kolejnictwa – www.ikolej.pl
Instytut Morski w Gdańsku – www.im.gda.pl
Instytut Rozwoju Miast – www.irm.krakow.pl
Instytut Techniki Budowlanej – www.itb.pl
Instytut Transportu Samochodowego – www.its.home.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego – www.cobrpp.com.pl
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego – www.obn.olsztyn.pl
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski – www.instytutslaski.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – www.nask.pl
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego – www.obn.olsztyn.pl
Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB – www.opi.org.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Obrony Narodowej
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – www.itwl.pl
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii – www.wichir.waw.pl
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego – www.wihe.waw.pl
Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego – www.wil.waw.p
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – www.wiml.waw.pl
Wojskowy Instytut Medyczny – www.cskwam.mil.pl www.wim.mil.pl
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – www.witu.mil.pl
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. J. Kosackiego – www.witi.wroc.pl
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej – www.witpis.eu

Instytuty podległe Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB – www.ciop.pl
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – www.ipiss.com.pl
Instytut Rozwoju Służb Społecznych – www.irss.and.pl (od 1 marca 2017 w likwidacji)

Instytuty podległe Ministerstwu Rozwoju
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej – www.clor.waw.pl
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań – www.cobro.org.pl
Główny Instytut Górnictwa – www.gig.eu
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – www.ibrkk.pl
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – www.ibwch.lodz.pl
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków – www.iba.waw.pl
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – www.icimb.pl
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – www.ichtj.waw.pl
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego – www.ichp.pl
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA – www.icso.com.pl
Instytut Elektrotechniki – www.instytutelektrotechniki.pl
Instytut Energetyki – www.ien.com.pl
Instytut Farmaceutyczny – www.ifarm.waw.pl
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego – www.ifpilm.pl
Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT – www.igo.wroc.pl
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – www.impib.pl
Instytut Logistyki i Magazynowania – www.ilim.poznan.pl
Instytut Maszyn Matematycznych – www.imm.org.pl
Instytut Mechaniki Precyzyjnej – www.imp.edu.pl
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – www.imbigs.org.pl
Instytut Metali Nieżelaznych – www.imn.gliwice.pl
Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica – www.imz.pl
Instytut Nafty i Gazu – PIB – www.inig.pl
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL – www.komel.katowice.pl
Instytut Nowych Syntez Chemicznych – www.ins.pulawy.pl
Instytut Obróbki Plastycznej – www.inop.poznan.pl
Instytut Odlewnictwa – www.iod.krakow.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – www.ibprs.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB – www.ierigz.waw.pl
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB – www.ihar.edu.pl
Instytut Ochrony Roślin – PIB – www.ior.poznan.pl
Instytut Ogrodnictwa – www.inhort.pl
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – www.infish.com.pl
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – www.itep.edu.pl
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB – www.iung.pulawy.pl
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – www.iwnirz.pl
Instytut Zootechniki – PIB – www.izoo.krakow.pl
Morski Instytut Rybacki w Gdyni – PIB – www.mir.gdynia.pl
Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB – www.piwet.pulawy.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Sportu i Turystyki
Instytut Sportu – PIB – www.insp.waw.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – www.iesw.lublin.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – www.clk.policja.pl
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB im. J. Tuliszkowskiego – www.cnbop.pl
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX – www.moratex.eu

Instytuty podległe Ministerstwu Środowiska
Instytut Badawczy Leśnictwa – www.ibles.pl
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – www.ietu.katowice.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB – www.imgw.pl
Instytut Ochrony Środowiska – PIB – www.ios.gov.pl
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB – www.pgi.gov.pl

Instytuty podległe Ministerstwu Zdrowia
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie – www.coi.pl
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – www.iczmp.edu.pl
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – www.ifps.org.pl
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – www.igichp.edu.pl
Instytut Hematologii i Transfuzjologii – www.ihit.waw.pl
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Wyszyńskiego – www.ikard.pl
Instytut Matki i Dziecka – www.imid.med.pl
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego – www.imp.sosnowiec.pl
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera – www.imp.lodz.pl
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki – www.imw.lublin.pl
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka – www.czd.pl
Instytut Psychiatrii i Neurologii – www.ipin.edu.pl
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła – www.izz.waw.pl
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – www.instytutreumatologii.pl
Narodowy Instytut Leków – www.il.waw.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – www.pzh.gov.pl