Instytuty badawczeInstytuty podległe Ministerstwu Cyfryzacji

Instytut Łączności – PIB – www.itl.waw.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Energii

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO – www.polmatex.lodz.pl

Instytut Lotnictwa – www.ilot.edu.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Edukacji Narodowej

Instytut Badań Edukacyjnych – www.ibe.edu.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Gospodarki

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – www.ichpw.zabrze.pl

Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty – www.inos.pl

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ – www.orgmasz.pl

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR – www.tabor.com.pl

Instytut Przemysłu Organicznego – www.ipo.waw.pl

Instytut Przemysłu Skórzanego – www.ips.lodz.pl

Instytut Spawalnictwa – www.is.gliwice.pl

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – www.ibemag.pl

Instytut Techniki Górniczej KOMAG – www.komag.eu

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – www.itam.zabrze.pl

Instytut Technologii Drewna – www.itd.poznan.pl

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

Instytut Technologii Elektronowej – www.ite.waw.pl

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – www.itme.edu.pl

Instytut Tele- i Radiotechniczny – www.itr.org.pl

Instytut Włókiennictwa – www.iw.lodz.pl

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – www.ios.krakow.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych – www.ncbj.gov.pl

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – www.piap.pl

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – www.pimr.poznan.pl

Przemysłowy Instytut Motoryzacji – www.pimot.eu

 

Instytuty podległe Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

Instytut Badawczy Dróg i Mostów – www.ibdim.edu.pl

Instytut Geodezji i Kartografii – www.igik.edu.pl

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – www.igpim.pl

Instytut Kolejnictwa – www.ikolej.pl

Instytut Morski w Gdańsku – www.im.gda.pl

Instytut Rozwoju Miast – www.irm.krakow.pl

Instytut Techniki Budowlanej – www.itb.pl

Instytut Transportu Samochodowego – www.its.home.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego – www.cobrpp.com.pl

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego – www.obn.olsztyn.pl

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski – www.instytutslaski.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – www.nask.pl

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego – www.obn.olsztyn.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB – www.opi.org.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Obrony Narodowej

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – www.itwl.pl

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii – www.wichir.waw.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego – www.wihe.waw.pl

Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego – www.wil.waw.p

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – www.wiml.waw.pl

Wojskowy Instytut Medyczny – www.cskwam.mil.pl www.wim.mil.pl

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – www.witu.mil.pl

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. J. Kosackiego – www.witi.wroc.pl

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej – www.witpis.eu

 

Instytuty podległe Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB – www.ciop.pl

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – www.ipiss.com.pl

Instytut Rozwoju Służb Społecznych – www.irss.and.pl (od 1 marca 2017 w likwidacji)

 

Instytuty podległe Ministerstwu Rozwoju

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej – www.clor.waw.pl

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań – www.cobro.org.pl

Główny Instytut Górnictwa – www.gig.eu

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – www.ibrkk.pl

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – www.ibwch.lodz.pl

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków – www.iba.waw.pl

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – www.icimb.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – www.ichtj.waw.pl

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego – www.ichp.pl

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA – www.icso.com.pl

Instytut Elektrotechniki – www.instytutelektrotechniki.pl

Instytut Energetyki – www.ien.com.pl

Instytut Farmaceutyczny – www.ifarm.waw.pl

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego – www.ifpilm.pl

Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT – www.igo.wroc.pl

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – www.impib.pl

Instytut Logistyki i Magazynowania – www.ilim.poznan.pl

Instytut Maszyn Matematycznych – www.imm.org.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej – www.imp.edu.pl

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – www.imbigs.org.pl

Instytut Metali Nieżelaznych – www.imn.gliwice.pl

Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica – www.imz.pl

Instytut Nafty i Gazu – PIB – www.inig.pl

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL – www.komel.katowice.pl

Instytut Nowych Syntez Chemicznych – www.ins.pulawy.pl

Instytut Obróbki Plastycznej – www.inop.poznan.pl

Instytut Odlewnictwa – www.iod.krakow.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB – www.ierigz.waw.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB – www.ihar.edu.pl

Instytut Ochrony Roślin – PIB – www.ior.poznan.pl

Instytut Ogrodnictwa – www.inhort.pl

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – www.infish.com.pl

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – www.itep.edu.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB – www.iung.pulawy.pl

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – www.iwnirz.pl

Instytut Zootechniki – PIB – www.izoo.krakow.pl

Morski Instytut Rybacki w Gdyni – PIB – www.mir.gdynia.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB – www.piwet.pulawy.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Sportu i Turystyki

Instytut Sportu – PIB – www.insp.waw.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – www.iesw.lublin.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – www.clk.policja.pl

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB im. J. Tuliszkowskiego – www.cnbop.pl

Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX – www.moratex.eu

 

Instytuty podległe Ministerstwu Środowiska

Instytut Badawczy Leśnictwa – www.ibles.pl

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – www.ietu.katowice.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB – www.imgw.pl

Instytut Ochrony Środowiska – PIB – www.ios.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB – www.pgi.gov.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Zdrowia

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie – www.coi.pl

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – www.iczmp.edu.pl

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – www.ifps.org.pl

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – www.igichp.edu.pl

Instytut Hematologii i Transfuzjologii – www.ihit.waw.pl

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Wyszyńskiego – www.ikard.pl

Instytut Matki i Dziecka – www.imid.med.pl

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego – www.imp.sosnowiec.pl

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera – www.imp.lodz.pl

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki – www.imw.lublin.pl

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka – www.czd.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii – www.ipin.edu.pl

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła – www.izz.waw.pl

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – www.instytutreumatologii.pl

Narodowy Instytut Leków – www.il.waw.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – www.pzh.gov.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie