Instytuty badawczeInstytuty podległe Ministerstwu Cyfryzacji

Instytut Łączności – PIB – www.itl.waw.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Energii

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO – www.polmatex.lodz.pl

Instytut Lotnictwa – www.ilot.edu.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Edukacji Narodowej

Instytut Badań Edukacyjnych – www.ibe.edu.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Gospodarki

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – www.ichpw.zabrze.pl

Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty – www.inos.pl

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ – www.orgmasz.pl

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR – www.tabor.com.pl

Instytut Przemysłu Organicznego – www.ipo.waw.pl

Instytut Przemysłu Skórzanego – www.ips.lodz.pl

Instytut Spawalnictwa – www.is.gliwice.pl

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – www.ibemag.pl

Instytut Techniki Górniczej KOMAG – www.komag.eu

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – www.itam.zabrze.pl

Instytut Technologii Drewna – www.itd.poznan.pl

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

Instytut Technologii Elektronowej – www.ite.waw.pl

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – www.itme.edu.pl

Instytut Tele- i Radiotechniczny – www.itr.org.pl

Instytut Włókiennictwa – www.iw.lodz.pl

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – www.ios.krakow.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych – www.ncbj.gov.pl

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – www.piap.pl

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – www.pimr.poznan.pl

Przemysłowy Instytut Motoryzacji – www.pimot.eu

 

Instytuty podległe Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

Instytut Badawczy Dróg i Mostów – www.ibdim.edu.pl

Instytut Geodezji i Kartografii – www.igik.edu.pl

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – www.igpim.pl

Instytut Kolejnictwa – www.ikolej.pl

Instytut Morski w Gdańsku – www.im.gda.pl

Instytut Rozwoju Miast – www.irm.krakow.pl

Instytut Techniki Budowlanej – www.itb.pl

Instytut Transportu Samochodowego – www.its.home.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego – www.cobrpp.com.pl

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego – www.obn.olsztyn.pl

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski – www.instytutslaski.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – www.nask.pl

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego – www.obn.olsztyn.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB – www.opi.org.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Obrony Narodowej

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – www.itwl.pl

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii – www.wichir.waw.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego – www.wihe.waw.pl

Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego – www.wil.waw.p

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – www.wiml.waw.pl

Wojskowy Instytut Medyczny – www.cskwam.mil.pl www.wim.mil.pl

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – www.witu.mil.pl

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. J. Kosackiego – www.witi.wroc.pl

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej – www.witpis.eu

 

Instytuty podległe Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB – www.ciop.pl

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – www.ipiss.com.pl

Instytut Rozwoju Służb Społecznych – www.irss.and.pl (od 1 marca 2017 w likwidacji)

 

Instytuty podległe Ministerstwu Rozwoju

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej – www.clor.waw.pl

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań – www.cobro.org.pl

Główny Instytut Górnictwa – www.gig.eu

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – www.ibrkk.pl

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – www.ibwch.lodz.pl

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków – www.iba.waw.pl

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – www.icimb.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – www.ichtj.waw.pl

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego – www.ichp.pl

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA – www.icso.com.pl

Instytut Elektrotechniki – www.instytutelektrotechniki.pl

Instytut Energetyki – www.ien.com.pl

Instytut Farmaceutyczny – www.ifarm.waw.pl

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego – www.ifpilm.pl

Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT – www.igo.wroc.pl

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – www.impib.pl

Instytut Logistyki i Magazynowania – www.ilim.poznan.pl

Instytut Maszyn Matematycznych – www.imm.org.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej – www.imp.edu.pl

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – www.imbigs.org.pl

Instytut Metali Nieżelaznych – www.imn.gliwice.pl

Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica – www.imz.pl

Instytut Nafty i Gazu – PIB – www.inig.pl

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL – www.komel.katowice.pl

Instytut Nowych Syntez Chemicznych – www.ins.pulawy.pl

Instytut Obróbki Plastycznej – www.inop.poznan.pl

Instytut Odlewnictwa – www.iod.krakow.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB – www.ierigz.waw.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB – www.ihar.edu.pl

Instytut Ochrony Roślin – PIB – www.ior.poznan.pl

Instytut Ogrodnictwa – www.inhort.pl

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – www.infish.com.pl

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – www.itep.edu.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB – www.iung.pulawy.pl

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – www.iwnirz.pl

Instytut Zootechniki – PIB – www.izoo.krakow.pl

Morski Instytut Rybacki w Gdyni – PIB – www.mir.gdynia.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB – www.piwet.pulawy.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Sportu i Turystyki

Instytut Sportu – PIB – www.insp.waw.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – www.iesw.lublin.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – www.clk.policja.pl

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB im. J. Tuliszkowskiego – www.cnbop.pl

Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX – www.moratex.eu

 

Instytuty podległe Ministerstwu Środowiska

Instytut Badawczy Leśnictwa – www.ibles.pl

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – www.ietu.katowice.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB – www.imgw.pl

Instytut Ochrony Środowiska – PIB – www.ios.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB – www.pgi.gov.pl

 

Instytuty podległe Ministerstwu Zdrowia

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie – www.coi.pl

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – www.iczmp.edu.pl

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – www.ifps.org.pl

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – www.igichp.edu.pl

Instytut Hematologii i Transfuzjologii – www.ihit.waw.pl

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Wyszyńskiego – www.ikard.pl

Instytut Matki i Dziecka – www.imid.med.pl

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego – www.imp.sosnowiec.pl

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera – www.imp.lodz.pl

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki – www.imw.lublin.pl

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka – www.czd.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii – www.ipin.edu.pl

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła – www.izz.waw.pl

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – www.instytutreumatologii.pl

Narodowy Instytut Leków – www.il.waw.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – www.pzh.gov.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie