Instytuty PAN

Polska Akademia Nauk

Jednostki wydziałowe

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Instytut Archeologii i Etnologii – www.iaepan.edu.pl
Instytut Badań Literackich – www.ibl.waw.pl
Instytut Filozofii i Socjologii – www.ifispan.pl
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla – www.ihpan.edu.pl
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów – www.ihnpan.waw.pl
Instytut Języka Polskiego – www.ijp-pan.krakow.pl
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych – www.iksiopan.pl
Instytut Nauk Ekonomicznych – www.inepan.pl
Instytut Nauk Prawnych – www.inp.pan.pl
Instytut Psychologii – www.psych.pan.pl
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – www.irwirpan.waw.pl
Instytut Slawistyki – www.ispan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych –www.isppan.waw.pl
Instytut Sztuki –www.ispan.pl

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN – www.erceunescolodz.org
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego – www.ipan.lublin.pl
Instytut Biochemii i Biofizyki – www.ibb.waw.pl
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego – www.nencki.gov.pl
Instytut Biologii Ssaków – www.ibs.bialowieza.pl
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera – www.botany.pl
Instytut Chemii Bioorganicznej – www.ibch.poznan.pl
Instytut Dendrologii –www.idpan.poznan.pl
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego – www.ifzz.pl
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego – www.ifr-pan.edu.pl
Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt – www.igbzpan.pl
Instytut Genetyki Roślin – www.igr.poznan.pl
Instytut Ochrony Przyrody –www.iop.krakow.pl
Instytut Paleobiologii – www.paleo.pan.pl
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego –www.ipar.pan.pl
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności – www.pan.olsztyn.pl
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt –www.isez.pan.krakow.pl
Muzeum i Instytut Zoologii –www.miiz.waw.pl

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika – www.camk.edu.pl
Centrum Badań Kosmicznych – www.cbk.waw.pl
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych – www.cbmm.lodz.pl
Centrum Fizyki Teoretycznej – www.cft.edu.pl
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych – www.cmpw-pan.edu.pl
Instytut Chemii Fizycznej – www.ichf.edu.pl
Instytut Chemii Organicznej – www.icho.edu.pl
Instytut Fizyki – www.ifpan.edu.pl
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego – www.ifj.edu.pl
Instytut Fizyki Molekularnej – www.ifmpan.poznan.pl
Instytut Geofizyki – www.igf.edu.pl
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni – www.ik-pan.krakow.pl
Instytut Matematyczny – www.impan.pl
Instytut Nauk Geologicznych – www.ing.pan.pl
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego –www.int.pan.wroc.pl Instytut Oceanologii – www.iopan.pl
Instytut Wysokich Ciśnień –www.unipress.waw.pl

Wydział IV Nauk Technicznych
Instytut Badań Systemowych – www.ibspan.waw.pl
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza – www.ibib.waw.pl
Instytut Budownictwa Wodnego – www.ibwpan.gda.pl
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego – www.igipz.pan.pl
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią – www.min-pan.krakow.pl
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej – www.iitis.pl
Instytut Inżynierii Chemicznej – www.iich.gliwice.pl
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego – www.imp.gda.pl
Instytut Mechaniki Górotworu – www.imgpan.pl
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego – www.imim.pl
Instytut Podstaw Informatyki – www.ipipan.waw.pl
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska – www.ipis.zabrze.pl
Instytut Podstawowych Problemów Techniki – www.ippt.gov.pl

Wydział V Nauk Medycznych 
Instytut Biologii Medycznej – www.ibmpan.pl
Instytut Farmakologii – www.if-pan.krakow.pl
Instytut Genetyki Człowieka – www.igcz.poznan.pl
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda – www.iitd.pan.wroc.pl
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego – www.imdik.pan.pl

Placówki pozawydziałowe

Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza PŚk. i PAN –www.tu.kielce.pl
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur – www.ml.pan.wroc.pl
Archiwum PAN –www.apan.waw.pl
Archiwum Nauki PAN i PAU
Biblioteka Gdańska PAN –www.bgpan.gda.pl
Biblioteka Kórnicka PAN –www.bkpan.poznan.pl
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie – www.pau.krakow.pl

Jednostki działalności gospodarczej

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – www2.oss.wroc.pl