Ministrowie edukacji i nauki

Podajemy nazwiska tylko tych ministrów, którzy mieli w gestii także szkolnictwo wyższe.

Ministrowie edukacji
0
12.09.1989 – 14.12.1990
Henryk Samsonowicz
minister edukacji narodowej
0
12.01.1991 – 05.12.1991
Robert Głębocki
minister edukacji narodowej
0
23.12.1991 – 05.06.1992
Andrzej Stelmachowski
minister edukacji narodowej
0
11.07.1992 – 26.10.1993
Zdobysław Flisowski
minister edukacji narodowej
0
26.10.1993 – 01.03.1995
Aleksander Łuczak
minister edukacji narodowej
0
04.03.1995 – 26.01.1996
Ryszard Czarny
minister edukacji narodowej
0
15.02.1996 – 17.10.1997
Jerzy Wiatr
minister edukacji narodowej
0
31.10.1997 – 20.07.2000
Mirosław Handke
minister edukacji narodowej
0
20.07.2000 – 19.10.2001
Edmund Wittbrodt
minister edukacji narodowej
0
19.10.2001 – 02.05.2004
Krystyna Łybacka
minister edukacji narodowej i sportu
0
02.05.2004 – 01.09.2005
02.05.2004 – 31.09.2005
Mirosław Sawicki
minister edukacji narodowej i sportu
minister edukacji narodowej
0
31.10.2005 – 5.05.2006
Michał Seweryński
minister edukacji i nauki
Ministrowie nauki
12.09.1989 – 12.01.1991
Jan Janowski
minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
16.01.1991 – 23.12.1991
Stefan Amsterdamski
minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
22.03.1991 – 06.03.1995
Witold Karczewski
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
07.03.1995 – 31.10.1997
Aleksander Łuczak
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
31.10.1997 – 19.10.1999
19.10.1999 – 19.10.2001
Andrzej Wiszniewski
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
przewodniczący Komitetu Badań naukowych – minister nauki
19.10.2001 – 2.05.2004
02.05.2004 – 05.02.2005
05.02.2005 – 31.10.2005
Michał Kleiber
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – minister nauki
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – minister nauki i informatyzacji
(5 lutego 2005 w miejsce KBN powołano Radę Nauki – organ doradczy przy ministrze nauki i informatyzacji) minister nauki i informatyzacji
31.10.2005 – 05.05.2006
05.05.2006 – 16.11.2007
Michał Seweryński
minister edukacji i nauki
minister nauki i szkolnictwa wyższego
16.11.2007 – 27.11.2013
Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego
27.11.2013 – 16.11.2015
Lena Kolarska-Bobińska
minister nauki i szkolnictwa wyższego
16.11.2015 – 09.04.2020
Jarosław Gowin
minister nauki i szkolnictwa wyższego
16.04.2020 – 19.10.2020
Wojciech Murdzek
minister nauki i szkolnictwa wyższego
19.10.2020–27.11.2023
Przemysław Czarnek
minister edukacji i nauki
27.11 2023–13.12 2023
Krzysztof Szczucki
minister edukacji i nauki
od 13.12.2023
Dariusz Wieczorek
minister nauki i szkolnictwa wyższego