Ministrowie edukacji i naukiMINISTROWIE EDUKACJI

Podajemy nazwiska tylko tych ministrów, którzy mieli w gestii także szkolnictwo wyższe.

Henryk Samsonowicz
minister edukacji narodowej
12 września 1989 – 14 grudnia 1990

Robert Głębocki
minister edukacji narodowej
12 stycznia 1991 – 5 grudnia 1991

Andrzej Stelmachowski
minister edukacji narodowej
23 grudnia 1991 – 5 czerwca 1992

Zdobysław Flisowski
minister edukacji narodowej
11 lipca 1992 – 26 października 1993

Aleksander Łuczak
minister edukacji narodowej
26 października 1993 – 1 marca 1995

Ryszard Czarny
minister edukacji narodowej
4 marca 1995 – 26 stycznia 1996

Jerzy Wiatr
minister edukacji narodowej
15 lutego 1996 – 17 października 1997

Mirosław Handke
minister edukacji narodowej
31 października 1997 – 20 lipca 2000

Edmund Wittbrodt
minister edukacji narodowej
20 lipca 2000 – 19 października 2001

Krystyna Łybacka
minister edukacji narodowej i sportu
19 października 2001 – 2 maja 2004

Mirosław Sawicki
minister edukacji narodowej i sportu
2 maja 2004 – 1 września 2005
minister edukacji narodowej
1 września 2005 – 31 października 2005

Michał Seweryński
minister edukacji i nauki
31 października 2005 – 5 maja 2006

MINISTROWIE NAUKI

Jan Janowski
minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
12 września 1989 – 12 stycznia 1991
Stefan Amsterdamski
minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
16 stycznia 1991 – 23 grudnia 1991
Witold Karczewski
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
22 marca 1991 – 6 marca 1995
Aleksander Łuczak
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
7 marca 1995 – 31 października 1997
Andrzej Wiszniewski
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
31 października 1997 – 19 października 1999
przewodniczący Komitetu Badań naukowych – minister nauki
19 października 1999 – 19 października 2001
Michał Kleiber
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – minister nauki
19 października 2001 – 2 maja 2004
przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – minister nauki i informatyzacji
2 maja 2004 – 5 lutego 2005
(5 lutego 2005 w miejsce KBN powołano Radę Nauki – organ doradczy przy ministrze nauki i informatyzacji)
minister nauki i informatyzacji
5 lutego 2005 – 31 października 2005
Michał Seweryński
minister edukacji i nauki
31 października 2005 – 5 maja 2006
minister nauki i szkolnictwa wyższego
5 maja 2006 – 16 listopada 2007
Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego
od 16 listopada 2007 – 27 listopada 2013
Lena Kolarska-Bobińska
minister nauki i szkolnictwa wyższego
od 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015
Jarosław Gowin
minister nauki i szkolnictwa wyższego
od 16 listopada 2015

PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie