Ministrowie edukacji i naukiMINISTROWIE EDUKACJI

Podajemy nazwiska tylko tych ministrów, którzy mieli w gestii także szkolnictwo wyższe.

Henryk Samsonowicz
minister edukacji narodowej
12 września 1989 – 14 grudnia 1990

Robert Głębocki
minister edukacji narodowej
12 stycznia 1991 – 5 grudnia 1991

Andrzej Stelmachowski
minister edukacji narodowej
23 grudnia 1991 – 5 czerwca 1992

Zdobysław Flisowski
minister edukacji narodowej
11 lipca 1992 – 26 października 1993

Aleksander Łuczak
minister edukacji narodowej
26 października 1993 – 1 marca 1995

Ryszard Czarny
minister edukacji narodowej
4 marca 1995 – 26 stycznia 1996

Jerzy Wiatr
minister edukacji narodowej
15 lutego 1996 – 17 października 1997

Mirosław Handke
minister edukacji narodowej
31 października 1997 – 20 lipca 2000

Edmund Wittbrodt
minister edukacji narodowej
20 lipca 2000 – 19 października 2001

Krystyna Łybacka
minister edukacji narodowej i sportu
19 października 2001 – 2 maja 2004

Mirosław Sawicki
minister edukacji narodowej i sportu
2 maja 2004 – 1 września 2005
minister edukacji narodowej
1 września 2005 – 31 października 2005

Michał Seweryński
minister edukacji i nauki
31 października 2005 – 5 maja 2006

MINISTROWIE NAUKI

Jan Janowski

minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń

12 września 1989 – 12 stycznia 1991

 

Stefan Amsterdamski

minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń

16 stycznia 1991 – 23 grudnia 1991

 

Witold Karczewski

przewodniczący Komitetu Badań Naukowych

22 marca 1991 – 6 marca 1995

 

Aleksander Łuczak

przewodniczący Komitetu Badań Naukowych

7 marca 1995 – 31 października 1997

 

Andrzej Wiszniewski

przewodniczący Komitetu Badań Naukowych

31 października 1997 – 19 października 1999

przewodniczący Komitetu Badań naukowych – minister nauki

19 października 1999 – 19 października 2001

 

Michał Kleiber

przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – minister nauki

19 października 2001 – 2 maja 2004

przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – minister nauki i informatyzacji

2 maja 2004 – 5 lutego 2005

(5 lutego 2005 w miejsce KBN powołano Radę Nauki – organ doradczy przy ministrze nauki i informatyzacji)

minister nauki i informatyzacji

5 lutego 2005 – 31 października 2005

 

Michał Seweryński

minister edukacji i nauki

31 października 2005 – 5 maja 2006

minister nauki i szkolnictwa wyższego

5 maja 2006 – 16 listopada 2007

 

Barbara Kudrycka

minister nauki i szkolnictwa wyższego

16 listopada 2007 – 27 listopada 2013

 

Lena Kolarska-Bobińska

minister nauki i szkolnictwa wyższego

27 listopada 2013 – 16 listopada 2015

 

Jarosław Gowin

minister nauki i szkolnictwa wyższego

16 listopada 2015 – 9 kwietnia 2020

 

Wojciech Murdzek

minister nauki i szkolnictwa wyższego

od 16 kwietnia 2020


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie