Profesorowie

15 lutego 2024

Andrzej Józef BIEGUN, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Tomasz BIGAJ, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, Uniwersytet Warszawski

Aleksandra BORSUKIEWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Grażyna BORTNOWSKA, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ks. Krzysztof BURCZAK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Jarosław BYRKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Roman Piotr CIEŚLIŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Gdański

ks. Henryk DRAWNEL, profesor nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mirosław DZIUK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Kazimierz GRABAS, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, na emeryturze

Jacek GRESZTA, profesor sztuki, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Elżbieta GUMIENNA-KONTECKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych, Uniwersytet Wrocławski

Janusz Piotr HEITZMAN, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Dagmara Anna HERING, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Andrzej HERMAN, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie

Katarzyna JANDA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Maciej KACZMAREK, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam Andrzej KASPERSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, Politechnika Wrocławska

Elżbieta KASZUBA, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

Jan KOCHANOWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Konrad KOHUTEK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Jacek KOŁCZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Maciej KOSTRUBIEC, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Artur KOWALCZYK, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artur KRAJEWSKI, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Halina Małgorzata KRAWIEC, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mariusz Adam KRAWIEC, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Barbara ŁUCZKOWIAK, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Arkadiusz Andrzej MANDOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jan Łukasz MAZELA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Gracjan Patryk MICHLEWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych, University of Edinburgh (Wielka Brytania)

Elżbieta MILLER, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ks. Andrzej Jacek NAJDA, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Krzysztof Marian NARECKI, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Piotr NOWAK, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, Uniwersytet w Białymstoku

Wojciech NYSZK, profesor nauk społecznych, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Barbara Anna OBTUŁOWICZ, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Konrad OSAJDA, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Warszawski

Andrzej PANASIUK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet w Białymstoku

Urszula PANKIEWICZ, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Dominika PIETRUSKA-PAŁUBA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Jarosław Jan PINKAS, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Marek Jan POTEMSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

ks. Piotr ROSZAK, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł SACHADYN, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych, Politechnika Gdańska

Ewa SIKORSKA, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jolanta SKOREK-MÜNCH, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Uniwersytet Rzeszowski

Irena Maria WALECKA-HERNICZEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Tadeusz WALLAS, profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Teresa WESEŁUCHA-BIRCZYŃSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Hubert WIERZBOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Aleksandra Feliksa WIKTOROWSKA, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Warszawski

Ryszard Zdzisław ZAJĄCZKOWSKI, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Marcin Zygmunt ZDUNIK, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Paweł Piotr ZIELIŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Wrocławska

Natasza Violetta ZIÓŁKOWSKA-KURCZUK, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mirosław Stanisław ŻELAZNY, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dorota ŻYŻELEWICZ, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Politechnika Łódzka

 

10 stycznia 2024

Zbigniew Paweł ADAMCZEWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Maciej BALAWEJDER, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka BIENERT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Daniel BODUSZEK, profesor nauk społecznych SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Gabriel BOROWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechnika Lubelska

Sławomir BRALEWSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki

Marcin Michał CHODAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mirosław CZUCZWAR, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ludmiła DANIŁOWICZ-SZYMANOWICZ, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Gdański Uniwersytet Medyczny

Monika DMITRZAK-WĘGLARZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Paweł Józef DOBRZYCKI, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Katarzyna DONDALSKA, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Sztuki w Szczecinie

Aleksandra DUDA-CHODAK, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Krzysztof Augustyn FICEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Marian GIERTYCH, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Tomasz GOS, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Jarosław GRZANKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jörg Oswald HACKMANN, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński

Andrzej JAGODZIŃSKI, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Paweł Marek JAKUBOWSKI, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Piotr Stanisław JANIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Anna JAŚKIEWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka, Politechnika Wrocławska

Katarzyna KARMELITA-KATULSKA, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Anna KILANOWICZ-SAPOTA, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Krzysztof KOPIŃSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata KOWALSKA, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Piotr KOWALSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka, Uniwersytet Wrocławski

Marcin KOZAK, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Piotr KRASOŃ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka, Uniwersytet Szczeciński

Ewa Halina KUCHARSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Waldemar KUCZYŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechnika Koszalińska

Piotr LACKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, Politechnika Częstochowska

Michał Filip LEŚNIEWSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Hanna Danuta LIBERSKA, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jacek LISOWSKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Andrzej MADEJ, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jarosław MAMALA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Opolska

Ewa MARCINIEC, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Łukasz MATUSIAK, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Piotr MIKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Anna MIKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Bożena MIKOŁUĆ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Piotr Stefan MIŚKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tomasz MYJAK, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rafał NADULSKI, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marek NOWAK, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Mirosław NOWAKOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Piotr OLEŚKOWICZ-POPIEL, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

Grzegorz ORACZ, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Paweł PARNIEWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Tomasz PIĄTKOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Stefan PIETRZAK, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Tomasz ROLEDER, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Marek SARACYN, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Jarosław SIKORA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Lubelska

Sylwester SMOLEŃ, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Agnieszka Lucyna SOBCZAK-KUPIEC, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Małgorzata SYCZEWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Andrzej Mikołaj SZADEJKO, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Jakub SZCZEPAŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Gdańska

Elżbieta Danuta SZMIGIERA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Piotr SZULC, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Barbara Zofia SZULCZEWSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Marek SZYMCZAK, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne , Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Maciej ŚNIEGOCKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. Lucjan ŚWITO, profesor nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bożena Ewa TARGOŃSKA-STĘPNIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tomasz TUZIMSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jerzy UŚCINOWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Białostocka

Wioletta Teresa WEJS-MILEWSKA, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Magdalena ZAKRZEWSKA, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marcin Paweł ZALEWSKI, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Jerzy ZGRAJA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
Politechnika Łódzka

Jacek ZIELIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 

8 listopada 2023

Jerzy BARSZCZEWSKI, profesor nauk rolniczych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Piotr Paweł BIAŁASIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Elżbieta BIERNAT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Sławomir BONCEL, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

Zbigniew BORYSIUK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej,
Politechnika Opolska

Jacek BUDZYŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata CHOMICZ, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tomasz CHUDZIK, profesor sztuki, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Marcel CHYRZYŃSKI, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna w Krakowie

Krzysztof Tadeusz CHYŻY, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wojciech Krzysztof CIEŚLAK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Paweł Michał CYPLIK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Waldemar CZACHUR, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

Paweł CZUBIK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Julita DUNALSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Łukasz DZIKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Renata GAJ, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Marek Jakub GIERLOTKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Opolski

Marcin Cezary GÓRNY, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Joanna Agnieszka HABERKO, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wioletta JASKÓLSKA, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jacek Henryk JOOSTBERENS, profesor sztuki, Politechnika Śląska w Gliwicach

Michał KALISZAN, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Gdański Uniwersytet Medyczny

Mirosław KARPIUK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wojciech Mateusz KEMPIŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Paweł Przemysław KOLWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Poznańska

Michał Andrzej KOPCZYŃSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Robert KOPROWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Józef KOREDCZUK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Wrocławski

Ewa KORZENIEWSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Piotr Paweł KORZENIOWSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Łódzki

Marian Waldemar KUCZMA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Monika KUSIAK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ks. Dariusz LIPIEC, profesor nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Andrzej LIPIŃSKI, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Barbara Helena LISOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Leszek MARKUSZEWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie

Mariusz MAŚLAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jan Franciszek MATYSIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Piotr MEDERSKI, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mirosław MEISSNER, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Jarosław MILEWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Piotr Andrzej MYŚLIWIEC, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Irena Weronika MYTNIK, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

Marcin Edmund NAŁĘCZ-NIESIOŁOWSKI, profesor sztuki, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Tomasz Piotr LEJNIK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechnika Łódzka

Elżbieta OSEWSKA, profesor nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Agnieszka Wanda PIASTOWSKA-CIESIELSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Elżbieta Alicja PIECZYSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna i inżynieria materiałowa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Agnieszka Katarzyna PIOTROWSKA-CYPLIK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Agnieszka Maria POLLO, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Violetta Grażyna PRZECH, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Monika PRZEWŁOCKA-KOSMALA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Marek Wacław RAJZER, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Hady RAZAK HADY, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Tomasz SACHA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katarzyna Teresa SIKORSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dominik Roland SPINCZYK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska

Sławomir Dariusz SZAJDA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Radosław SZCZĘŚNIAK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Częstochowska

Filip Marcin SZYMAŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Krzysztof ŚLEZIŃSKI, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Renata ŚWIĄTKOWSKA-STODULSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Gdański Uniwersytet Medyczny

Krzysztof Andrzej TOMASZEWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Artur Władysław WDOWIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ks. Janusz Stanisław WĘGRZECKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Hanna Janina WOJTCZAK, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wojciech ZGŁOBICKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Aleksander Marek ZYŚKO, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

12 września 2023

Arkadiusz ADAMCZYK, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tadeusz AMBROŻY, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Zdzisław Wacław BOGDANOWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Maciej  CEDZYŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Marek Roman CYBULSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański

Elżbieta Maria CZKWIANIANC, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Miłosz CZUBA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Anna CZYŻ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Halina EGNER, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Śląski

Piotr FALISZEWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanisław Jan GAWIEJNOWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej GIL, profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jarosław Andrzej GUZIŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Gdańska

ks. Jacek HADRYŚ, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Beata Anna  HASIÓW-JAROSZEWSKA, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Daoud Robert ISKANDER, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Anna Beata JANUCHTA-SZOSTAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

Teresa Barbara KOKOT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Katarzyna Irmina KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Robert Adam KOWALSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Marek Stanisław KOZIEŃ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Anna Małgorzata KRAKOWIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Marek KRĘTOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Białostocka

Grzegorz Mikołaj KRÓLCZYK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Opolska

Michał Zdzisław KUKLA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Michał LATALSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przemysław Zbigniew LITEWKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

Andrzej Marek MACIOŁEK-NIEDŹWIECKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Łódzki

Jacek MACKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Jerzy MADEJSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Andrzej MALINOWSKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet im Adama Mickiewicza oraz Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Łukasz Andrzej MAŁEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Marek MELNYK, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Volodymyr MOSOROV, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Łódzka

Leszek Jacek MOTYKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Maria NOWICKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Zbigniew PAKIEŁA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Piotr Jerzy PARZYCH, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Agnieszka PAWLAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Ryszard PAWLAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Łódzka

Edyta PLEBANKIEWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Olga PŁASZCZEWSKA, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Roman POPIELARZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Piotr Maria PRZYBYŁOWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Massimiliano Daniele ROSINI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Małgorzata Maria ROZBICKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Mark Hermann RÜMMELI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Ryszard Juliusz RYBSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Zielonogórski

Wojciech Henryk SIMKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

Zbigniew Leszek SIUDAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ewa Joanna STACHURA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Wojciech Ludwik SUMELKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

Adam SZYMKIEWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Gdańska

Iwona Krystyna ŚWIĄTKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Waldemar ŚWIDZIŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Grzegorz Sławomir ŚWIT, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Andrzej WAWRZYNOWICZ, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marta Bogumiła WISZNIEWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi

Dorota Małgorzata WRZEŚNIOK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Robert Piotr ZALEWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Jerzy Stanisław ZYCH, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prezydent RP przekazał na ręce rodziny nominację śp. profesora Macieja MROWCA

 

14 czerwca 2023

Marzena Zofia BERNATOWICZ, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Dorota BIELIŃSKA-WĄŻ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Grzegorz BIENIAS, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Jerzy Witold BOGUSŁAWSKI, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Józef Stanisław BORKOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, Politechnika Wrocławska

Igor Kamil BORKOWSKI, profesor nauk humanistycznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dariusz BOROŃ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Leszek Zbigniew BORZEMSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Marek Jerzy BRZEŻAŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Adam BZDAK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jerzy Bogdan CETNAR, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Tomasz Piotr CHACHULSKI, profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Piotr Jacek CHLEBOWSKI, profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tomasz Marek CHMIELEWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Marta CZEŚNIKIEWICZ-GUZIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Elżbieta DĄBROWICZ, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Paolo DI BARBA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, University of Pavia Włochy

Tomasz Bartłomiej FIGLUS, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, Politechnika Śląska w Gliwicach

Aleksander FILAROWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Sebastian GRANICA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krzysztof GRZESZCZAK, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Marek Bogusław HAŁADUDA, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Hubert Marek HARAŃCZYK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krzysztof HERDZIN, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Małgorzata INGLOT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Joanna JANCZEWSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Gdańska

Agnieszka JANIUK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Elżbieta Beata JARTYCH, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Lubelska

Jarosław JARZEWICZ, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof JASSEM, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mieczysława JURCZYK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Małgorzata Hanna KARPIŃSKA, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Karol Adam KARSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Warszawski

Beata Magdalena KIEĆ-WILK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dariusz Józef KOKOSZYŃSKI, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Andrzej KOSENDIAK, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Tadeusz Józef KOSZTOŁOWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tomasz Grzegorz KOŚMIDER, profesor nauk społecznych, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Rafał Kazimierz KUBICKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański

Beata Anna KUCZYŃSKA, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marta Ewa LEMPART-GERATOWSKA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Marzena Anna LEWANDOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz Marek Witosław LIS, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Opolski

Paweł ŁAGUNA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sławomir ŁAWICKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Maciej Ludomir ŁAWRYŃCZUK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, Politechnika Warszawska

Adam MASZCZYK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

Piotr Stanisław MAZUR, profesor nauk humanistycznych, Akademia Ignatianum w Krakowie

Bożena Maria MAZUREK, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ksiądz Paweł MĄKOSA, profesor nauk teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Janusz MENKISZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Stanisław Zbigniew MIKULSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

Dariusz MIKULSKI, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Alina NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zdzisław NITKA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Barbara Jadwiga PAŁYS, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Piotr PAWLUĆ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Magdalena POKORNA-IGNATOWICZ, profesor nauk społecznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Yuriy PYR’YEV, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, Politechnika Warszawska

Grzegorz RADOMSKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata Danuta RATAJCZAK, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna w Krakowie

Romana Elżbieta RATKIEWICZ-LANDOWSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Adam SAWICKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Marderos Ara SAYEGH, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechnika Wrocławska

Jacek Kazimierz SEKUTOWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Agata Barbara SMOLEŃ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Łukasz SROKA, profesor nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Marek STANISZ, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Ewa Łucja STĘPIEŃ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Piotr Eugeniusz SUŁKOWSKI, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Katarzyna SZCZERBIŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krzysztof SZMYT, profesor sztuki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Urszula Jolanta SZUŚCIK, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tomasz ŚLESZYŃSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Marzena ŚWIGOŃ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Piotr Marian Marek TETLAK, profesor sztuki, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Krzysztof TOKARSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Adam Bolesław TRZUPEK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Marzena Jadwiga TYKARSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Katarzyna TYSZCZUK-ROTKO, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Henryk Krzysztof WALCZAK, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński

Rafał Daniel WALCZAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, Politechnika Wrocławska

Maciej Robert WALCZAK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Agnieszka Ewa WAŚKIEWICZ, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Iwona Beata WERTEL, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Marta Weronika WĘCŁAWSKA-LIPOWICZ, profesor sztuki, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Przemysław Roman WITEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kamila Marta WOJAS–KRAWCZYK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Łukasz WYRZYKOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Eliza Sylwia WYSZKO, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Agata Dorota ZAWISZEWSKA, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński

Jacek Mirosław ZIELIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Szymon ZUBEK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agnieszka ŻEBROWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Magdalena ŻMUDZIŃSKA-NOWAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, Politechnika Śląska w Gliwicach

 

22 maja 2023

Monika Helena ADAMCZYK-SOWA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wojciech Eugeniusz BARAN, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Iryna BETKO, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Urszula BŁACHNIO-ZABIELSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Monika Anna BOWSZYC-DMOCHOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Michał Marian BRONIKOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Bogumiła BURDA, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Zielonogórski

Agata Urszula CHMURZYŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bartłomiej Waldemar CIESIELSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Elżbieta CZEKAJSKA-CHEHAB, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Leszek CZUPRYNIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jakub Tomasz DOBRUCH, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Sławomir Tymoteusz FRANCIK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jacek Marek GLENC, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Joanna Maria GLENC, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katarzyna Ewa GRABOWSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Łódzka

Adam HERMANOWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Joanna Katarzyna JUREWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi

Bolesław KALICKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Hanna KARAKUŁA-JUCHNOWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przemysław Jacek KOTYLA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Krystyna Teresa KOZAKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Grzegorz Mikołaj KOZERA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Katarzyna Agata KUCHARSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Michał KULKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

Jacek Dariusz KUSA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Krzysztof Henryk KUZIEMSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sławomir KWIECIEŃ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dagmara LEWICKA, profesor nauk społecznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Przemysław LISIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Anna LUTYŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Lech ŁOBOCKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Janusz MACIASZEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Grażyna Ewa MARKIEWICZ-ŁOSKOT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Iwona Anna MARUNIAK-CHUDEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jarosław MARUSIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Zygmunt MAZUR, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Monika MONIUSZKO-MALINOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jerzy Ryszard NAWROCKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

Barbara NIERADKO-IWANICKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adam Jan NIESŁONY, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Opolska

Aleksander Jerzy OWCZAREK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Danuta OWCZAREK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Janusz PASTERSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Tomasz PAWŁOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Janusz Ryszard PIECHNA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Małgorzata Ewa PIHUT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Paweł Roman REICHERT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Krzysztof ROSZKOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Edward RYŁKO, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Robert Czesław SABINIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Jerzy SAWICKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Rafał SCHERER, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Częstochowska

Ewa SIERKO, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Beata Agnieszka SMOLARZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Arkadiusz Jarosław STANULA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Mariusz Paweł STASIOŁEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dawid STAWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Łódzka

Stanisław SZWAJA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Częstochowska

Sobiesław Robert SZYBKOWSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański

Krzysztof TOMASIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tomasz TORBUS, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański

ks. Zbigniew WANAT, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Halina WEKER, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Bartosz Józef WITKOWSKI, profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zbigniew Roman WÓJCICKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Zbigniew Wojciech WZOREK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Prezydent RP przekazał na ręce rodziny nominację śp. profesora Witolda Józefa MATWIEJCZYKA.

 

21 marca 2023

Aleksander ARASZKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Aleksandra Maria ARASZKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Krzysztof BĄK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adam BOGACZ, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Klaudia Anna BOROWIAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Tomasz CHOJNACKI, profesor sztuki, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Marek Piotr CHOWANIEC, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Marzenna Ewa CIECHAŃSKA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Łukasz Stanisław ĆWIKLIK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Chemii Fizycznej im. Jaroslava Heyrovskyego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

Magdalena Maria DUTSCH-WICHEREK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Robert Józef FILIPEK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Robert Paweł GASIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Józef GORZELANY, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rzeszowski

Mirosława Helena GRABOWSKA, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Piotr GRAFF, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Gdańska

Jakub Marek GROWIEC, profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jadwiga HANDZLIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zenon Józef HUCZEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Barbara JACHIMSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Ewa KACZOREK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne, Politechnika Poznańska

Elżbieta KARSKA, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej Leszek KAWALEC, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bożena KICZOROWSKA, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie

Wojciech KOLANOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Agnieszka Maria KOROLCZUK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dominika KUŚNIERZ–KRUPA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Daniel Eryk LACH, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dawid Franciszek LARYSZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Przemysław Andrzej LUBIATOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Piotr Jakub MAJOR, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Paweł Ryszard MROCZKOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
DRK–Kliniken Nordhessen oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Celina Anna PEZOWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Michał PĘDZIWIATR, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Włodzimierz Wojciech PIĄTKOWSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Grzegorz PIECHA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jerzy Franciszek PIECUCH, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artur Piotr PODHORODECKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Wrocławska

Anna PODLEŚNA, profesor nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Paweł PYRZANOWSKI, profesor nauk inżynieryjno–technicznych, Politechnika Warszawska

Andrzej RUTKOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Krzysztof Jerzy RYPUŁA, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Marta Jolanta SIEMIENIUCH, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Tomasz Adam SIKORSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński

Robert SKIBIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jacek Piotr SMOŁKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

Anna Stanisława SOWA-STASZCZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin Seweryn STAŃCZYK, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Andrzej Janusz STELMACH, profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maciej Michał STERLIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Ewa SWOBODA-KOPEĆ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Maciej ŚWITAŁA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Radosław TARKOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Jan Piotr TUTAJ, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Joanna WOJTKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Radosław WOLNIAK, profesor nauk społecznych, Politechnika Śląska w Zabrzu

Lucjan Stanisław WYRWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Marcin ZIELIŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prezydent RP przekazał na ręce córek nominację śp. profesora Ireneusza MALUJDY.

 

7 lutego 2023

Desire ANDRIAMIALIVOLOLONDRAINIBE RASOLOMAMPIONONA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Tomasz BARSZCZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Waldemar BEDNARUK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Natasza BORODYNKO-FILAS, profesor nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Krzysztof BOROWSKI, profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa  w Warszawie

Anna CEDRO, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński

Tomasz CHADY, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Lilia CITKO, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Marek ĆWIKLICKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Alicja DĄBROWSKA-KUGACKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Hubert DĘBSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Lubelska

Paulina DOMINIAK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Marcin DOMŻALSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Anna DRELICH-ZBROJA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Winicjusz DROZDOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Renata DUCHNOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Marzena DZIDA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jolanta EJFLER, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Leszek ELAK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Łukasz HUCULAK, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Barbara JANKOWSKA, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Szymon JAROSZEWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wojciech JARZYNA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Lubelska

Wiesław JĘDRZEJCZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Anna WÓJCIK–KARPACZ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jarosław KARPACZ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Piotr Mirosław KASPRZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Szpital Uniwersytecki Uniwersytetu w Ratyzbonie Niemcy

Sabina KAUF, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Opolski

Roman KOCHNOWSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Piotr KOSZELNIK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Rzeszowska

Marta KWIATKOWSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, University of Oxford

Marcin KWIT, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Wojciech LEPPERT, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Lech LICHOŁAI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Rzeszowska

Katarzyna LISOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach

Grzegorz LOTA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Poznańska

Joanna MISZTAL-KONECKA, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Andrzej MIŚKIEWICZ, profesor sztuki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Anna Maria MUSIAŁA, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof NADOLNY, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Koszalińska

Jerzy NAPIÓRKOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Iwona NDIAYE, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katarzyna NOWOMIEJSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Paweł PASIERB, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Krzysztof PATAN, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Zielonogórski

Halina PAWLAK–KRUCZEK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Stefan PIETKIEWICZ, profesor nauk rolniczych emerytowany pracownik, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aldona PIETRZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adam POCIECHA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Mariusz POPŁAWSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet w Białymstoku

Aleksander PROCIAK, profesor nauk inżynieryjno–technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Bernadetta PUCHALSKA–DĄBROWSKA, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Elżbieta RADZISZEWSKA–ZIELINA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Agata RÓŻAŃSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Ryszard RZEPECKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Krystyna SKALICKA–WOŹNIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dariusz SKORUPKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu

Mariusz SKOWROŃSKI, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojciech STĘPIEŃ, profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Andrzej SZARATA, profesor nauk inżynieryjno–technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jacek ŚCIANOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dorota TARNAWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Andrzej TETER, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Lubelska

Olgierd UNOLD, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Bartosz WASĄG, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Mieszko WIĘCKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Paweł ZAGOŻDŻON, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Paweł ZALEWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tomasz ZAPOLSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Izabela ZAWLIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski

Izabella ZIELECKA–PANEK, profesor sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Izabela ZIMOCH, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

Teresa ŻÓŁKOWSKA, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Szczeciński

 

15 grudnia 2022

Robert Paweł ALBERSKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka ALIŃSKA, profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ks. Andrzej Tomasz ANDERWALD, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Opolski

Michał Krzysztof BACZYŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Śląski  w Katowicach

Bogusław BAGIŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Marta BANASZKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Beata Sylwia BERGLER–CZOP, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dorota Agata BOMBA–OPOŃ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wojciech Dariusz BOŻEJKO, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Łukasz DŁUGOSZ, profesor sztuki, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Justyna Agata DRUKAŁA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mariusz Jarosław DRZEWICKI, profesor sztuki, Akademia Muzyczna w Łodzi

Piotr Michał EDER, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Renata Małgorzata GADZAŁA–KOPCIUCH, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Barbara Urszula GAWDA, profesor nauk społecznych Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Marek Adam GŁOWACKI, profesor sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jarosław Adam GOŁĘBIEWSKI, profesor nauk społecznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aleksandra Kazimiera GRUCZA–ROGALSKA, profesor sztuki Akademia Muzyczna w Gdańsku

Krzysztof GUTKOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie

Ewa Maria HAMAN, profesor nauk społecznych Uniwersytet Warszawski

Mariusz  JAGIEŁA, profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Opolska

Aleksandra Maria JANOWSKA, profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Zbigniew Krzysztof JASTRZĘBSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Leszek Mariusz KACZMAREK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Koszalińska

Łukasz Piotr KACZMAREK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Łódzka

Arkadiusz KACZYŃSKI, profesor sztuki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Krzysztof KALISZEWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Małgorzata Agnieszka KĘDZIA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Marek Dariusz KLONOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Politechnika Wrocławska

Dorota KONOPACKA, profesor nauk rolniczych Instytut Ogrodnictwa  w Skierniewicach

Edyta Mariola KOSTRZEWA–SUSŁOW, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu

Renata KOTYNIA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Łódzka

Paweł Jan KRAUZOWICZ, profesor sztuki  Akademia Muzyczna  w Krakowie

Barbara KRÓLAK–OLEJNIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Witold Ludwik KRUPSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krzysztof Artur KUCIA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Andrzej LESZCZYŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Jerzy ŁABANOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Gdańska

Adam Piotr MAKOWSKI, profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Szczeciński

Wiesław Piotr MARCOL, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Alina MATUSZAK–FLEJSZMAN, profesor nauk  społecznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pan Artur Bartosz NIEDZIELSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adam NIEWIADOMSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Łódzka

Małgorzata NOWAK, profesor sztuki Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Beata Katarzyna OBSULEWICZ–NIEWIŃSKA, profesor nauk humanistycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Anna OLSZEWSKA, profesor sztuki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Maria OSTASZ, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Magdalena PIASECKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Jacek Marian PIĄTEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Kaliska

Tadeusz Jerzy PIETRZKIEWICZ, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Anna Elżbieta POLEWCZYK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Alina RATKOWSKA, profesor sztuki Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Adam Paweł RYCERZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Andrzej RYCHLIK, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Włodzimierz Andrzej SIEDLIK, profesor sztuki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. Mirosław SITARZ, profesor nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Agnieszka Urszula SŁOPIEŃ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Tomasz SOBANIEC, profesor sztuki, Akademia Muzyczna w Krakowie

Krzysztof Jakub SOŚNICA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tomasz Artur STOKŁOSA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Artur STOLARCZYK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katarzyna Joanna STROIŃSKA–SIERANT, profesor sztuki, Akademia Muzyczna w Poznaniu

Piotr Lech SZOPIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Maciej Łukasz WALKOWSKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jolanta Ewa ZALEJSKA–FIOLKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Marcin Paweł ZIELIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Wiesław ZIÓŁKOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Jarosław Paweł ZUWAŁA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ponadto Prezydent RP podczas uroczystości przekazał nominację profesorską na ręce małżonki zmarłego profesora Pawła IZDEBSKIEGO.

 

24 listopada 2022

Artur BEDNARKIEWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Łukasz Paweł BERLICKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Wrocławska

Agnieszka Anna BITKOWSKA, profesor nauk społecznych, Politechnika Warszawska

Monika Barbara BRONKOWSKA, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Gabriela Helena BUGLA–PŁOSKOŃSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Paweł Krzysztof BURDUK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jolanta Maria CHLUSKA, profesor nauk społecznych, Politechnika Częstochowska

Tomasz Piotr CZAKIERT, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Częstochowska

Krystyna  DĄBROWSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Katarzyna DERWICH, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Anna DOBOSZYŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Adam Ryszard FITAS, profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tomasz Maurycy FRANCUZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ewa Maria FRĄCKIEWICZ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Szczeciński

Ksiądz Dariusz GARDOCKI, profesor nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne, Akademia Katolicka w Warszawie

Joanna GOTLIB, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kinga Elżbieta GÓRA–MAREK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Adam Szczepan GRAJCAR, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

Edward JAKIEL, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański

Hanna Antonina JELONEK, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jacek JEMIELITY, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Maria KŁOPOCKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Robert KMIECIAK, profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dorota Olwen KOŁODYŃSKA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Tadeusz Jerzy KONONIUK, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski

Robert Paweł KOTOWSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Maria Janina KÓZKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Małgorzata Elżbieta KRAJNIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aldona Bernadeta KUBICA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Robert Jacek KUPCZYŃSKI, profesor nauk  rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artur LUDWIN, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Andrzej Zbigniew MACIAS, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Urszula MAJERCZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Krzysztof Marek MARCHLEWICZ, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rajmund MICHALSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Stanisław MROZIŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Katarzyna Anna OLEŚ–BLACHA, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna w Krakowie

Magdalena PARLIŃSKA–WOJTAN, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Katarzyna PAWLAK–OSIŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojciech Adam PIĄTEK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dariusz Michał PLEWCZYŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Sławomir POMIANOWSKI, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Tadeusz Andrzej PRZYLIBSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Marzena REMLEIN, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu

Błażej RUBIŚ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Tomasz Łukasz RUMAN, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Mirosław SADOWSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Wrocławski

Piotr SIWEK, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sławomira Wiesława SKRZYPEK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Łódzki

Artur Ryszard STEFANKIEWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Renata SZADKOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Anna Barbara SZAFLARSKA–POPŁAWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aleksandra Barbara SZYDŁOWSKA–CZERNIAK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Joanna Helena ŚLIWOWSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Andrzej TKACZUK, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Józef Robert TWARDOSZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marta TYRAN–KAMIŃSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rafał Jakub WIGLUSZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Katarzyna Ewa ZARĘBSKA, profesor nauk inżynieryjno–technicznych, Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Adam ZDUNIKOWSKI, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Marcin ZIÓŁEK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

18 maja 2022

Sławomir BAKIER, profesor nauk rolniczych, Politechnika Białostocka

Krzysztof BIAŁOWICZ, profesor sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jan Krzysztof BILSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grzegorz BORSUK, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Artur Stanisław BURZYŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Cezary Ryszard CZAPLEWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Gdański

Piotr Wincenty CZECH, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska

Marcin Grzegorz GMYS, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Jarosław GRĄT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tomasz Tadeusz HRYNIEWIECKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Kardiologii w Warszawie

Tomasz HRYSZKO, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Marek HUS, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Iwona Maria INKIELEWICZ–STĘPNIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Michał Aureliusz JANK, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Michał Józef JASIŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Justyna Anna KOBYLARCZYK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Krzysztof Marek KOCHANEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Tomasz KOCKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piotr Witold KOCZOŃ, profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krzysztof KOZŁOWSKI, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Andrzej Roman KULCZYCKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Jolanta KWIATKOWSKA-MALINA, profesor nauk rolniczych, Politechnika Warszawska

Andrzej MASTALERZ. profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Grzegorz Dariusz MAZUREK, profesor nauk społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Piotr MICEK, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Adam NOGALSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tomasz Krzysztof OSZAKO, profesor nauk rolniczych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Wojciech PIASTA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Radosław PIETURA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krzysztof PIKOŃ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska

Marek ROCKI, profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Krzysztof RYBIŃSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Mariusz Sebastian RZĘTAŁA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lidia Maria SAS-PASZT, profesor nauk rolniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Izabela SITKIEWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Narodowy Instytut Leków

Iwona Barbara SKRZECZ, profesor nauk rolniczych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Mariola STANIAK, profesor nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Krzysztof Sławomir STRZELEC, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Łódzka

Pani Maria Jolanta SULEWSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Białostocka

Marta Xymena SZACHNIUK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

ks. Leszek SZEWCZYK, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krzysztof SZULOWSKI, profesor nauk rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Antoni Jacek SZUMNY, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Barbara Krystyna TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zbigniew TREPPA, profesor sztuki, Uniwersytet Gdański

Agnieszka Małgorzata TYCIŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Krzysztof WALCZAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marek Krzysztof WALUGA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Henryk WĄŻ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wojciech WITKOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Gdańska

Marzena Jadwiga WOLIŃSKA profesor sztuki, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Dariusz Grzegorz WYDRA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Patrycja Wanda ZAWADZKA profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka ZMYSŁOWSKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adam ZOFKA profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Andrzej Janusz ZYBERTOWICZ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu