Profesorowie

Listopad 2016

26 października 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Marcin Czerwiński (IIiTD PAN Wrocław), Artur Krężel (UWr), Izabela Święcicka (UwB), Grzegorz Wilczyński (IBD PAN Warszawa)
NAUKI CHEMICZNE: Wojciech Macyk (UJ), Paweł Nowak (IKiFP PAN Kraków), Marek Pyda (PRz), Barbara Trzebicka (CMPiW PAN Zabrze), Szczepan Zapotoczny (UJ)
NAUKI EKONOMICZNE: Józef Dziechciarz (UE Wrocław), Maria Trojanek (UE Poznań)
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Jadwiga Turło (WUM)
NAUKI FIZYCZNE: Jan Błęcki (CBK PAN Warszawa), Aleksiej Pamiatnych (CAMK PAN Warszawa)
NAUKI HUMANISTYCZNE: Jan Adamowski (UMCS), Krzysztof Cyrek (UMK), Małgorzata Dąbrowska (UŁ), Nikołaj Iwanow (UO), Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (UG), Maria Kwiatkowska-Ratajczak (UAM), Małgorzata Łoboz (UWr), Zdzisława Mokranowska (UJK), Piotr Muchowski (UAM), Michał Ostrowicki (UJ), Bożena Płonka-Syroka (IH PAN Warszawa), Barbara Skowronek (UAM), Barbara Sosień (UJ), Joanna Sosnowska (ISz PAN Warszawa), Jerzy Szyłak (UG), Kazimierz Świrydowicz (UAM), Anna Warda (UŁ), Piotr Zwierzchowski (UKW)
NAUKI LEŚNE: Marcin Pietrzykowski (UR Kraków)
NAUKI MATEMATYCZNE: Krzysztof Krupiński (UWr), Krzysztof Pawałowski (UAM)
NAUKI MEDYCZNE: Grażyna Czaja-Bulsa (PUM), Andrzej Horban (WUM), Jan Jaracz (UM Poznań), Mariusz Klencki (UM Łódź), Józef Knap (WUM), Wacław Kochman (GUM), Piotr Laudański (UM Białystok), Wojciech Lisik (WUM), Marcin Moniuszko (UM Białystok), Dominika Nowis (WUM), Waldemar Patkowski (WUM), Kazimierz Pityński (UJ), Jadwiga Rachtan (CO-IMSC Kraków), Maria Szczepańska (SUM), Tomasz Szydełko (UM Wrocław), Elżbieta Trafny (WAT), Wiesława Widłak (CO-IMSC O/Gliwice), Agnieszka Wierzbowska (UM Łódź), Adam Windak (UJ)
NAUKI O ZDROWIU: Ewa Mojs (UW Poznań)
NAUKI PRAWNE: Adam Brzozowski (UW), Sławomir Cieślak (UŁ), Piotr Ślęzak (UŚ), Andrzej Śmieja (UWr)
NAUKI ROLNICZE: Lesław Juszczak (UR Kraków), Elżbieta Niemirycz (UG)
NAUKI SPOŁECZNE: Anna Barska (UO), Felicjan Bylok (PCz), Jacek Czaputowicz (UW), Elżbieta Czykwin (ChAT), Agnieszka Gromkowska-Melosik (UAM), Marek Hetmański (UMCS), Wiesław Jamrożek (UAM), Roman Leppert (UKW), Franciszek Mroczko (WWSZiP Wałbrzych), Ewa Polak (UG), Zbigniew Stawrowski (UKSW), Barbara Stoczewska (UJ), Anna Zalewska (UHS Warszawa), Krzysztof Zuba (UO)
NAUKI TECHNICZNE: Jerzy Bartnicki (IMiGW-PIB Warszawa), Włodzimierz Choromański (PW), Józef Frąś (PP), Krzysztof Górecki (AM Gdynia), Marek Iwański (PŚk), Adam Jóźwik (UŁ), Danuta Leśniewska (PKosz), Jakub Lewicki (UKSW), Sebastian Mróz (PCz), Tomasz Okruszko (SGGW), Zdzisława Owsiak (PŚk), Krzysztof Szabat (PWr), Tomasz Węgrzyn (PŚ), Waldemar Żendzian (WAT)
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Ireneusz Celary (UŚ), ks. Marek Jagodziński (KUL), ks. Witold Kawecki (UKSW), ks. Janusz Lemański (USz), ks. Jarosław Popławski (KUL), Włodzimierz Wołosiuk (ChAT)
SZTUKI MUZYCZNE: Krzysztof Bednarek (AMuz Łódź) , Janusz Skowron (URz)
SZTUKI PLASTYCZNE: Wojciech Małolepszy (ASP Warszawa), Jadwiga Okrassa (ASP Gdańsk) 

Październik 2016

27 września Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Nadzieja Drela (UW)
NAUKI CHEMICZNE: Marcin Drąg (PWr), Artur Mucha (PWr), Beata Tryba (ZUT)
NAUKI EKONOMICZNE: Tadeusz Dudycz (PWr), Aleksander Noworól (UJ)
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Andrzej Tokarz (WUM)
NAUKI FIZYCZNE: Adam Barcz (IF PAN Warszawa), Maria Gazda (PG), Detlef Hommel (UWr), Bogumił Linde (UG), Marek Nowicki (UWr)
NAUKI HUMANISTYCZNE: Zofia Budrewicz (UP Kraków), Janusz Dobieszewski (UW), Roman Drozd (AP Słupsk), Andrzej Hejmej (UJ), Stanisław Jaczyński (UPH Siedlce), Anna Kutaj-Markowska (UWr), Dariusz Kuźmina (UW), Daniel Makowiecki (UMK), Arkadiusz Marciniak (UAM), Zygmunt Matuszak (UJK), Danuta Opacka-Walasek (UŚ), Marek Piechowiak (UH Warszawa), Dorota Urbanek (UW), Ryszard Wolny (UO)
NAUKI MEDYCZNE: Katarzyna Bieganowska (I„P-CZD” Warszawa), Elżbieta Biernacka (IKar Warszawa), Paweł Blecharz (CO – IMS-C O/Kraków), Beata Dejak (UM Łódź), Andrzej Grzegorzewski (UM Łódź), Piotr Jankowski (UJ), Mirosław Kowalski (IKar Warszawa), Romuald Lango (GUM), Jarosław Markowski (SUM), Tomasz Ochędalski (UM Łódź), Bronisława Pietrzak (WUM), Filip Rybakowski (IPiN Warszawa), Dorota Sands (IMiD Warszawa), Elżbieta Sułkowska (Harvard Medical School Brigham and Womens Hospital Boston, USA), Łukasz Święcicki (IPiN Warszawa), Paweł Włodarski (WUM)
NAUKI O ZIEMI: Mirosław Błaszkiewicz (IGiPZ PAN)
NAUKI PRAWNE: Dariusz Dudek (KUL), ks. Florian Lempa (UwB), Tomasz Sokołowski (UAM), Grażyna Szczygieł (UwB)
NAUKI ROLNICZE: Hanna Bandurska (UP Poznań), Bożena Łozowicka (IOR-PIB Poznań), Artur Zdunek (IA PAN Lublin)
NAUKI SPOŁECZNE: Ewa Przybylska (UMK), Irena Szybiak (UW)
NAUKI TECHNICZNE: Grzegorz Glinka (Uniwersytet Waterloo Ontario, Kanada), Stanisław Jemioło (PW), Przemysław Kazienko (PWr), Marek Kowicki (PK), Jerzy Kwaśnikowski (Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław-Poznań), Katarzyna Majewska-Nowak (PWr), Sylwia Mozia (ZUT), Grażyna Płaza (IETU Katowice), Valery Salauyou (PB), Konrad Świrski (UW), Barbara Tora (AGH), Adam Weintrit (AM Gdynia)
SZTUKI PLASTYCZNE: Elżbieta Basiul (UMK), Leszek Żebrowski (AS Szczecin)

Czerwiec 2016

21 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 57 nowym profesorom
NAUKI BIOLOGICZNE: Sławomir Kozieł (ZA PAN Wrocław), Leszek Rychlik (UAM), Agnieszka Szalewska-Pałasz (UG)
NAUKI CHEMICZNE: Lucjan Chmielarz (UJ), Tomasz Pańczyk (IKiFP PAN Kraków), Małgorzata Szynkowska (PŁ)
NAUKI EKONOMICZNE: Mirosława Janoś-Kresło (SGH), Jacek Miroński(SGH)
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Jarosław Sławiński (GUM)
NAUKI FIZYCZNE: Sebastian Maćkowski (UMK), Jan Martinek (IFM PAN Poznań)
NAUKI HUMANISTYCZNE: Bogdan Burdziej (UMK), Marian Chachaj(UMCS), Ewa Dubas-Urwanowicz (UwB), Bogusław Górka (UG), Józef Grabarek (UG), ks. Jan Krokos (UKSW), Dariusz Łukasiewicz (UKW),Maciej Manikowski (UWr), Christine Moisan-Jablonski (UKSW),Beata Możejko (UG), Radosław Pawelec (UW), Barbara Szotek (UŚ)
NAUKI MATEMATYCZNE: Piotr Liczberski (PŁ), Marek Rutkowski (PW)
NAUKI MEDYCZNE: Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska (GUM), Marcin Barczyński (UJ), Marzena Gajęcka (IGCz PAN Poznań), Tadeusz Grochowiecki (WUM), Małgorzata Janas-Kozik (SUM), Irena Jankowska (IP-CZD), Agnieszka Kordek (PUM), Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (IP-CZD), Arleta Kowala-Piaskowska (UMed Poznań), Anna Machalińska (PUM), Ireneusz Nawrot (WUM), Janusz Olędzki(WUM), Łukasz Szumowski (IK PTSKW Warszawa), Maciej Tęsiorowski (UJ),Marek Zmyślony (IMP Łódź)
NAUKI PRAWNE: Ewa Rott-Pietrzyk (UŚ), Kazimierz Strzyczkowski(UŁ)
NAUKI SPOŁECZNE: Barbara Fatyga (UW), Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (UKSW), Anna Kwiatkowska (IP PAN Warszawa), Krystyna Milczarek-Pankowska (UW), Anna Reczyńska (UJ)
NAUKI TECHNICZNE: Elżbieta Bielecka (WAT), Marek Budzyński (PW),Andrzej Gierczycki (PŚ), Jarosław Janicki (ATH Bielsko-Biała), Danuta Kłosek-Kozłowska (PW), Tomasz Popławski (PCz), Janusz Smulko(PG), Michał Wasilczuk (PG)
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Bogdan Czyżewski (UAM)
SZTUKI PLASTYCZNE: Łukasz Konieczko (ASP Kraków)

Luty 2016

23 lutego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie 78 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Maciej Bagiński (PG), Wiktor Bukowski (PRz)
NAUKI EKONOMICZNE: Iga Rudawska (USz)
NAUKI FIZYCZNE: Ulrich Reinhold Geppert (UZ), Ireneusz Grabowski(UMK)
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Adam Matkowski (UMed Wrocław)
NAUKI HUMANISTYCZNE: Zofia Bilut-Homplewicz (URz), Andrzej Biłat(PW), Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska (UJ), Robert Cieślak (UW),Jadwiga Bożena Czerwińska (KUL), Ryszard Grzesik (IS PAN Warszawa), Maciej Kokoszko (UŁ), Ryszard Koziołek (UŚ), Mirosław Leszka (UŁ), Aleksander Mikołajczak (UAM), Urszula Paprocka-Piotrowska (KUL), Teresa Pękala (UMCS), Wacław Rapak (UJ),Krzysztof Rutkowski (UW), Jacek Rzeszotnik (UWr), Andrzej Skrendo (USz), Marek Sokołowski (UWM), Wojciech Soliński (UWr),Krzysztof Stopka (UJ), Kazimierz Szmyd (URz), Anna Zielińska (IS PAN Warszawa)
NAUKI MEDYCZNE: Mariusz Frączek (WUMed), Małgorzata Jerzak (WIM Warszawa), Anna Kostera-Pruszczyk (WUMed Warszawa), Krzysztof Książek (UMed Poznań), Maciej Lesiak (UMed Poznań), Paweł Mierzejewski (IPiN Warszawa), Stanisław Niemczyk (WIM Warszawa),Radosław Owczuk (GUMed), Miłosz Parczewski (PUMed Szczecin),Krzysztof Rytlewski (UJ), Marcin Słojewski (PUMed Szczecin)
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Wojciech Cynarski (URz)
NAUKI O ZIEMI: Jacek Kozak (UJ), Marian Wagner (AGH)
NAUKI PRAWNE: Adam Bosiacki (UW), Zbigniew Hajn (UŁ),Małgorzata Król (UŁ), Piotr Łaski (USz), Jarosław Majewski (UKSW),Justyna Maliszewska-Nienartowicz (UMK)
NAUKI ROLNICZE: Adam Figiel (UP Wr), Aneta Wojdyło (UP Wr)
NAUKI SPOŁECZNE: Tadeusz Klementewicz (UW), Jan Stanik (WSZOP Katowice), Marek Wierzbicki (KUL), Ryszard Żelichowski (ISP PAN Warszawa)
NAUKI TECHNICZNE: Adam Adamkowski (IMP PAN Gdańsk), Elżbieta Bereś-Pawlik (PWr), Andrzej Bogusławski (PCz), Krzysztof Boryczko (AGH), Antoni Bukaluk (UTP Bydgoszcz), Adam Grochowalski (PK), Jerzy Kaleta (PWr), Dariusz Kata (AGH),Krzysztof Krawczyk (PW), Jerzy Lipski (PL), Piotr Lorens (PG),Robert Masztalski (PWr), Lucyna Nyka (PG), Marek Pabich (PŁ),Adam Smoliński (GIG Katowice), Maria Sołtysik (PG), Zygmunt Strzyżakowski (UTH Radom), Lucjan Swadźba (PŚ), Andrzej Śluzek (Uniwersytet Nauki, Technologii i Badań w Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie), Antoni Taraszkiewicz (PG), Helena Teterycz (PWr),Grzegorz Zboiński (IMP PAN Gdańsk)
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Marek Chmielewski (KUL)
SZTUKI MUZYCZNE: Bogdan Drewnowski (AMuz Łódź)
SZTUKI PLASTYCZNE: Piotr Jaworowski (ASP Warszawa)

Styczeń 2016

26 stycznia 2016 Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Jarosław Czyż (UJ), Agnieszka Dobrzyń (IBD PAN Warszawa), Mariusz Więckowski (IBD PAN)
NAUKI CHEMICZNE: Maria Łabanowska (UJ)
NAUKI EKONOMICZNE: Maria Lissowska (SGH), Aleksander Panasiuk(USz), Janusz Tomidajewicz (UE Poznań)
NAUKI FIZYCZNE: Michał Banaszak (UAM), Zbigniew Czerski (USz),Sławomir Mielcarek (UAM)
NAUKI HUMANISTYCZNE: Barbara Bogołębska (UŁ), Wojciech Gorczyca (ATH Bielsko-Biała), Czesław Grajewski (UKSW), Barbara Gutkowska (UŚ), Dorota Heck (UWr), Andrzej Indrzejczak (UŁ),Katarzyna Karpińska-Szaj (UAM), Marek Ostrowski (UŁ), Jan Prostko-Prostyński (UAM), Wanda Roman (UMK), Wiesław Rzońca(UW), Nicholas Sekunda (UG), Marian Wnuk (KUL)
NAUKI MATEMATYCZNE: Mirosław Baran (UJ)
NAUKI MEDYCZNE: Andrzej Cieszanowski (CO–IMSC Warszawa),Włodzimierz Gut (NIZP-PZH Warszawa), Barbara Kamińska (GUM),Jan Kochanowski (WUM), Piotr Ładziński (SUM), Anna Markowska(UM Poznań), Krzysztof Morawski (WUM), Piotr Przybyłowski (UJ),Małgorzata Pyda (UM Poznań), Anna Surdacka (UM Poznań), Joanna Zarzecka (UJ), Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska (WUM)
NAUKI O ZIEMI: Stanisław Czaja (UŚ)
NAUKI PRAWNE: Witold Kulesza (UŁ), Anna Łabno (UŚ), Barbara Mikołajczyk (UŚ), Łukasz Pohl (USz), Jerzy Stelmasiak (UMCS)
NAUKI SPOŁECZNE: Janina Fras (UWr), Andrzej Gałganek (UAM),Wojciech Jakubowski (UW), Jacek Knopek (UMK), Waldemar Paruch (UMCS), Jolanta Supińska-Modzelewska (UW), Jolanta Szempruch (UJK)
NAUKI TECHNICZNE: Adam Barylski (PG), Jarosław Figwer (PŚ),Renata Kalicka (PG), Ryszard Kutyłowski (PWr), Wiesław Nowiński (Agencja ds. Nauki, Technologii i Badań, Singapur), Jerzy Piotrowski (PŚ), Aleksander Piwek (PG), Halina Podsiadło (PW),Adam Szeląg (PW), Teodora Traczewska (PWr), Pan Chi Tran (UWM),Ewa Zalewska (IBiIB PAN Warszawa)
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Edward Sienkiewicz (USz)
SZTUKI MUZYCZNE: Zbigniew P łużek (UMuz Warszawa), Jan Rabiej (PŚ)
SZTUKI PLASTYCZNE: Teresa Żebrowska (UPed Kraków)

Wrzesień 2015

16 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Dorota Gryko (IChO PAN Warszawa), Mirosław Karbowiak(UWr).
NAUKI EKONOMICZNE: Dorota Dobija (ALK), Kazimierz Ortyński (UTH Radom),Irena Ozimek (SGGW), Katarzyna Szczepańska (PW), Rafał Weron (PWr).
NAUKI FIZYCZNE: Marek Kozielski (WSTP Poznań), Stanisław Lipiński (IFM PAN Poznań), Michał Spaliński (NCBJ Otwock), Krzysztof Szymański (UwB),Sławomir Tkaczyk (PLPCE Fermilab,Batavia, Stany Zjednoczone), Eugeniusz Żukowski (UwB).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Anna Brożek (UW), Kamila Budrowska (UwB),Lucyna Domańska (UŁ), Edward Fiała (KUL), Janusz Gruchała (UJ), Jerzy Jarniewicz (UŁ), Barbara Judkowiak (UAM), Bronisława Ligara (UJ), Jacek Maciejewski (UKW), Agnieszka Ogonowska (UP Kraków), Tomasz Skura (UZ),Leszek Wojciechowski (KUL), ks. Wojciech Zawadzki (UKSW), Bogdan Zeler(UŚ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Jacek Tabor (UJ).
NAUKI MEDYCZNE: Wiesław Bryl (UM Poznań), Stanisław Molski (Szpital Eskulap CLChSiN Osielsk), Dariusz Szurlej (SUM), Teresa Wierzba-Bobrowicz(IPiN Warszawa).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Monika Guszkowska (AWF Warszawa).
NAUKI O ZIEMI: Wacław Florek (AP Słupsk), Krzysztof Migała (UWr).
NAUKI PRAWNE: Andrzej Bryk (UJ), Adam Sulikowski (UWr).
NAUKI SPOŁECZNE: Zdzisław Bartkowicz (UMCS), Stanisław Dylak (UAM),Wiesław Hładkiewicz (UZ), Czesław Maj (UMCS), Andrzej Małkiewicz (UZ),Ryszard Radzik (UMCS).
NAUKI TECHNICZNE: Piotr Bała (UW), Robert Cierniak (PCz), Halina Garbalińska (ZUT), Marek Gorgoń (AGH), Krystyna Guranowska-Gruszecka(PW), Tadeusz Hejwowski (PL), Antoni John (PŚ), Jan Jurga (PP), Janina Kamińska (PŁ), Piotr Kleczkowski (AGH), Danuta Kotnarowska (UTH Radom),Czesław Kundera (PŚ), Ryszard Makowski (PWr), Adam Pelikant (PŁ),Wojciech Rdzanek (URz), Kazimierz Wilkosz (PWr), Jarosław Zawadzki (PW),Mirosław Żukowski (PB).
SZTUKI PLASTYCZNE: Elżbieta Banecka (ASP Warszawa), Bogdan Miga (ASP Kraków).

Kwiecień 2015

23 kwietnia Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI EKONOMICZNE: Małgorzata Słodowa-Hełpa (UE Poznań).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW), Michał Post (WSF Wrocław), Remigiusz Pośpiech (UWr), Stanisław Rosik (UWr), Aleksander Smoliński (UMK), Antonina Śniadecka-Kotarska (UŁ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Franz-Viktor Kuhlmann (University of Saskatchewan, Kanada), Jacek Miękisz (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Tomasz Banasiewicz (UM Poznań), Rafał Baranowski (IK Warszawa), Małgorzata Chalimoniuk (UKSW), Anna Dubaniewicz (GUM), Tomasz Jargiełło (UM Lublin), Krzysztof Kowal (UM Białystok), Zbigniew Lew-Starowicz(CMKP Warszawa), Mirosław Markiewicz (SUM).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Jerzy Nowocień (AWF Warszawa).
NAUKI O ZIEMI: Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN Warszawa), Andrzej Pisera (IP PAN Warszawa), Ewa Roo-Zielińska (IGiPZ PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Krzysztof Amielańczyk (UMCS), Grzegorz Goździewicz (UMK),Stanisław Pieprzny (URz), Arkadiusz Sobczyk (UJ), Krzysztof Wojtyczek (UJ).
NAUKI ROLNICZE: Maciej Kuboń (UR Kraków), Wanda Olech-Piasecka (SGGW).
NAUKI SPOŁECZNE: Hubert Królikowski (UJ), Tomasz Majewski (AON), Ewa Nalewajko (ISP PAN Warszawa).
NAUKI TECHNICZNE: Piotr Borkowski (PŁ), Mirosław Cholewa (PŚ), Małgorzata Chorowska (PWr), Włodzimierz Dudziński (PWr), Mariusz Figurski (WAT), Ryszard Hejmanowski (AGH), Jacek Kaczmar (PWr), Krzysztof Komęza (PŁ), Elżbieta Krasicka-Cydzik (UZ), Jerzy Litniewski (IPPT PAN Warszawa), Ewa Skubalska-Rafajłowicz (PWr), Roman Staniek (PP), Jerzy Wiciak (AGH), Michał Wieczorowski(PP), Eugeniusz Zieniuk (UwB).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Adam Przybecki (UAM).
SZTUKI MUZYCZNE: Anna Nowak (AMuz Bydgoszcz), Roland Orlik (AMuz Katowice),Tadeusz Pszonka (AMuz Wrocław), Jerzy Sterczyński (UMuz Warszawa).
SZTUKI PLASTYCZNE: Maciej Ćwiek (UA Poznań), Stanisław Gnacek (ASP Wrocław),Waldemar Graczyk (ASP Wrocław), Andrzej Markiewicz (UTH Radom), Piotr Stachlewski (ASP Łódź).
SZTUKI TEATRALNE: Wojciech Kościelniak (PWST Kraków).
18 marca Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Jan Gutowicz (UWr), Witold Mora de Korytowo Korytowski(UJ), Mirosław Ratkiewicz (UwB).
NAUKI CHEMICZNE: Piotr Dobryszycki (PWr), Mikołaj Donten (UW), Ewa Szajdzińska-Piętek (PŁ).
NAUKI EKONOMICZNE: Aleksandra Gaweł (UE Poznań), Beata Glinka (UW), Tadeusz Kowalski (UE Poznań), Grażyna Krzyminiewska (UE Poznań), Janusz Kudła (UW),Wanda Patrzałek (UWr), Kazimierz Zieliński (UE Kraków).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Mirosław Szutowski (WUM).
NAUKI FIZYCZNE: Marceli Koralewski (UAM).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Sławomir Buryła (UWM), Leszek Gawor (URz), Mariola Jarczyk (UŚ), Adam Kosidło (AMW), Alina Kwiatkowska (UŁ), Jadwiga Łukaszewicz(UMK), Anna Michońska-Stadnik (UWr), Wojciech Włodarkiewicz (UPH Siedlce).
NAUKI MEDYCZNE: Maria Kowalska (IBM PAN Łódź), Monika Prochorec-Sobieszek(IHiT Warszawa), Maciej Słodkowski (WUM).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Tomasz Jurek (AWF Poznań).
NAUKI PRAWNE: Małgorzata Gersdorf (UW), Piotr Niczyporuk (UwB).NAUKI SPOŁECZNE: Hanna Brycz (UG), Krzysztof Kubiak (UJK), Bernard Wiśniewski(WSP Szczytno).
NAUKI TECHNICZNE: Ewa Kuryłowicz (PW), Andrzej Nafalski (PL), Cezary Orłowski(PG).
SZTUKI PLASTYCZNE: Katarzyna Laskowska (UA Poznań).

Luty 2015

18 lutego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w środę w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Borys Wróbel (UAM).
NAUKI CHEMICZNE: Andrzej Kotarba (UJ), Stanisław Koter (UMK), Agnieszka Pawlicka-Maule (PW).
NAUKI EKONOMICZNE: Andrzej Chodyński (KA AFM), Marcin Sikorski (PG).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Zbigniew Bela (UJ), Piotr Wroczyński (WUM).
NAUKI FIZYCZNE: Kazimierz Fabisiak (UKW), Wojciech Grabowski (National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado USA), Piotr Smolarkiewicz (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Reading, Wlk. Brytania).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Hanna Konopka (WSAP Białystok), Czesław Partacz (PKosz).
NAUKI MEDYCZNE: Grzegorz Gielerak (WIM Warszawa), Magdalena Józefowicz-Korczyńska (UMed Łódź), Wojciech Kustrzycki (UMed Wrocław), Ewa Nowalany-Kozielska (SUM).
NAUKI SPOŁECZNE: Katarzyna Sobolewska-Myślik (UPed Kraków).
NAUKI ROLNICZE: Teresa Banaszkiewicz (UPH Siedlce), Bogusław Michalec (UR Kraków), Elżbieta Pląskowska (UP Wrocław).
NAUKI TECHNICZNE: Andrzej Kolasa (PW), Maciej Krawczak (IBS PAN Warszawa), Krystyna Kuźniar (UPed Kraków), Joanna Kyzioł-Komosińska (UO), Hanna Michalak (PW), Tadeusz Pacyniak (PŁ), Zdzisław Stelmasiak (ATH Bielsko-Biała), Leon Swędrowski (PG), Jan Szczygłowski (PCz), Roman Śmierzchalski (PG), Ewa Węcławowicz-Gyurkovich (PK), Bogumił Wrana (PK).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Dariusz Kotecki (UMK).
SZTUKI MUZYCZNE: Andrzej Bauer (UMuz Warszawa), Krystyna Krzyżanowska-Łoboda (AMuz Katowice), Urszula Marciniec-Mazur (AMuz Wrocław), Wanda Palacz (AMuz Katowice), Piotr Reichert (UMuz Warszawa).
SZTUKI PLASTYCZNE: Andrzej Grenda (ASP Łódź), Piotr Kielan (ASP Wrocław), Mirosław Kociński (ASP Wrocław), Gabriel Kołat (ASP Łódź), Aleksander Ostrowski (UŚ).

Styczeń 2015

28 stycznia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Anita Franczak (UWM), Hanna Jackowiak (UP Poznań).
NAUKI CHEMICZNE: Maria Hilczer (PŁ), Małgorzata Jóźwiak (UŁ), Stanisław Lamperski (UAM), Anna Mondry (UWr), Cezary Pietraszuk (UAM), Adam Prahl (UG).
NAUKI EKONOMICZNE: Wiesław Czyżowicz (SGH), Aldona Frączkiewicz-Wronka (UE Katowice), Sławomir Juszczyk (SGGW), Zofia Barbara Liberda (UW), Ewa Marcinkowska (UE Kraków), Barbara Marciszewska (AMor Gdynia), Mirosława Pluta-Olearnik (UE Wrocław), Jacek Rybicki (UG), Maria Śmiechowska (AMor Gdynia).
NAUKI FIZYCZNE: Maciej Wojtkowski (UMK).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Joanna Matysiak (UP Lublin).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Eugeniusz Cyran (KUL), Hanna Serkowska (UW), Ewa Skorupa (UJ), ks. Józef Wołczański (UP JPII), Ewa Żebrowska (UWM).
NAUKI LEŚNE: Jacek Hilszczański (IBL Sękocin Stary).
NAUKI MEDYCZNE: Wojciech Apoznański (UMed Wrocław), Marek Bębenek (DCO Wrocław), Grażyna Białek-Bylka (PP), Zbigniew Chmielak (IK Warszawa), Grzegorz Dzida (UMed Lublin), Karol Kamiński (UMed Białystok), Jacek Kasperski (SUM),Magdalena Kosz-Vnenchak (UJ), Maciej Krawczyński (UMed Poznań), Stanisław Kwiatkowski (UJ), Tatiana Mularek-Kubzdela (UMed Poznań), Krzysztof Owczarek(WUM), Paweł Stręk (UJ), Michał Szpinda (UMK), Alina Woźniak (UMK), Marzenna Zielińska (UMed Łódź), Andrzej Ziemba (IMDiK PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Grzegorz Łaszczyca (UŚ), ks. Henryk Stawniak (UKSW).
NAUKI SPOŁECZNE: Ewa Bilińska-Suchanek (AP Słupsk), Andrzej Ciupiński (AON),Andrzej Glen (AON), Jerzy Juchnowski (UWr), Stanisław Kowalkowski (AON), Jan Posobiec (AON).
NAUKI TECHNICZNE: Grzegorz Budzik (PRz), Adrian Halinka (PŚ), Tomasz Kubiak(PŁ).


21 stycznia 2015
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas porannej uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI BIOLOGICZNE: Johannes Bluijssen (UAM), Zuzanna Drulis-Kawa (UWr), Maciej Garstka (UW), Małgorzata Komorowska (PWr), Anna Lankoff (ICiTJ Warszawa), Joanna Mankiewicz-Boczek (ERCE PAN Łódź), Michał Obuchowski (GUMed), Małgorzata Witeska (UPH Siedlce).
NAUKI CHEMICZNE: Jacek Korchowiec (UJ), Mieczysław Kozłowski (UAM), Adam Krówczyński (UW), Adam Lesner (UG), Wojciech Pisarski (UŚ), Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz (IChiTJ Warszawa).
NAUKI EKONOMICZNE: Jacek Otto (PŁ).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Wiesława Bylka (UMed Poznań), Maria Łuczkiewicz (GUMed), Anna Wesołowska (UJ).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Krzysztof Brzechczyn (UAM), Mirosław Golon (UMK), Elżbieta Hurnik (AJD), Wioletta Kowalska (UwB), Zbigniew Pasek (AGH), Andrzej Szyjewski (UJ), Jan Wroniszewski (UMK).
NAUKI MEDYCZNE: Ewa Bryl (GUMed), Tomasz Ferenc (UMed Łódź), Rafał Górny (CIOP–PIB Warszawa), Ireneusz Kowalski (UWM), Paweł Krajewski (WUMed), Beata Kulik-Rechberger (UMed Lublin), Barbara Madej-Czerwonka (UMed Lublin), Agata Majos (UMed Łódź), Tomasz Mazurkiewicz (UMed Lublin), Jolanta Parada-Turska (UMed Lublin), Ryszard Pogłód (IHiT Warszawa), Lidia Rutkowska-Sak (IR Warszawa), Dorota Słowińska-Klencka (UMed Łódź), Leszek Tylicki (GUMed), Jerzy Windyga (IHiT Warszawa), Jan Zaucha (GUMed), Katarzyna Ziora (SUM).
NAUKI O ZIEMI: Zdzisław Jary (UWr), Marek Marciniak (UAM).
NAUKI PRAWNE: Krzysztof Skotnicki (UŁ).
NAUKI ROLNICZE: Jerzy Balejko (ZUT), Rafał Barański (UR Kraków), Adam Cieślak (UP Poznań), Henryka Dąbrowska (MIR–PIB Gdynia), Paweł Lipiński (IGiHZ PAN Jastrzębiec), Wojciech Lipiński (WSA Łomża), Izabela Marcińska (IFR PAN Kraków), Wojciech Mueller (UP Poznań), Dariusz Ropek (UR Kraków), Andrzej Zachwieja (UP Wrocław), Kazimierz Zawiślak (UP Lublin).
NAUKI TECHNICZNE: Ryszard Kacprzyk (PWr).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Stanisław Dyk (KUL).
SZTUKI MUZYCZNE: Mariola Cieniawa-Puchała (AMuz Kraków), Paweł Drobnik (AMuz Poznań), Andrzej Gębski (UMuz Warszawa), Janusz Stalmierski (AMuz Poznań).
SZTUKI TEATRALNE: Bogdan Michalik (AT Warszawa).

Podczas popołudniowej uroczystości 21 stycznia prezydent wręczył akty nominacyjne kolejnej grupie nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Andrzej Kruk (UŁ), Krzysztof Kukuła (URz), Piotr Skubała (UŚ), Małgorzata Skup (IBD PAN Warszawa), Piotr Zieliński (UŁ).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Krzysztof Walczyński (UMed Łódź).
NAUKI FIZYCZNE: Andrzej Skumiel (UAM), Ewa Szuszkiewicz (USz).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Mirosław Bańko (UW), ks. Andrzej Hanich (PIN–IŚ Opole), Ewa Kołodziejek (USz).
NAUKI MEDYCZNE: Agnieszka Pedrycz-Wieczorska (UMed Lublin).
NAUKI O ZIEMI: Radosław Dobrowolski (UMCS).
NAUKI PRAWNE: Michał Romanowski (UW).
NAUKI ROLNICZE: Dariusz Choszcz (UWM), Danuta Kozak (UP Lublin), Jan Miciński (UWM), Marta Mitek (SGGW), Bożena Nowakowicz-Dębek (UP Lublin), Alicja Pecio (IUNiG–PIB Puławy), Anna Zaniewicz-Bajkowska (UPH Siedlce).
NAUKI SPOŁECZNE: Zenon Gajdzica (UŚ), Iwona Jakubowska-Branicka (UW), Kazimiera Krakowiak (KUL), Zdzisław Winnicki (UWr), Konrad Zieliński (UMCS).
NAUKI TECHNICZNE: Jolanta Biegańska (PŚ), Dariusz Butrymowicz (PB), Marek Gryta (ZUT), Marcin Kamiński (PŁ), Andrzej Kwiecień (PŚ), Tomasz Mróz (PP), Elena Neverova-Dziopak (AGH), Henryk Otwinowski (PK), Elżbieta Pamuła (AGH), Krystian Pyka (AGH), Tomasz Stańczyk (PŚk), Wojciech Wieleba (PWr).
NAUKI TEOLOGICZNE: Anna Zellma (UWM), ks. Antoni Żurek (UP JPII).
NAUKI WETERYNARYJNE: Marek Galanty (SGGW).
SZTUKI MUZYCZNE: Andrzej Artykiewicz (AMuz Gdańsk), Marek Gandecki (AMuz Poznań), Elżbieta Różycka-Przybylak (AMuz Łódź).
SZTUKI PLASTYCZNE: Jarosław Bauć (ASP Gdańsk), Grzegorz Keczmerski (UArt Poznań), Józef Knopek (UŚ), Roman Maciuszkiewicz (UŚ), Adam Miratyński (ASP Kraków), Christopher Nowicki (ASP Wrocław), Mariusz Pałka (ASP Katowice), Jacek Siwczyński (ASP Kraków), Jarosław Szymański (ASP Gdańsk).
SZTUKI TEATRALNE: Barbara Dziekan-Vajda (PWSFTvIT).

28 stycznia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Anita Franczak (UWM), Hanna Jackowiak (UP Poznań).
NAUKI CHEMICZNE: Maria Hilczer (PŁ), Małgorzata Jóźwiak (UŁ), Stanisław Lamperski (UAM), Anna Mondry (UWr), Cezary Pietraszuk (UAM), Adam Prahl (UG).
NAUKI EKONOMICZNE: Wiesław Czyżowicz (SGH), Aldona Frączkiewicz-Wronka (UE Katowice), Sławomir Juszczyk (SGGW), Zofia Barbara Liberda (UW), Ewa Marcinkowska (UE Kraków), Barbara Marciszewska (AMor Gdynia), Mirosława Pluta-Olearnik (UE Wrocław), Jacek Rybicki (UG), Maria Śmiechowska (AMor Gdynia).
NAUKI FIZYCZNE: Maciej Wojtkowski (UMK).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Joanna Matysiak (UP Lublin).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Eugeniusz Cyran (KUL), Hanna Serkowska (UW), Ewa Skorupa (UJ), ks. Józef Wołczański (UP JPII), Ewa Żebrowska (UWM).
NAUKI LEŚNE: Jacek Hilszczański (IBL Sękocin Stary).
NAUKI MEDYCZNE: Wojciech Apoznański (UMed Wrocław), Marek Bębenek (DCO Wrocław), Grażyna Białek-Bylka (PP), Zbigniew Chmielak (IK Warszawa), Grzegorz Dzida (UMed Lublin), Karol Kamiński (UMed Białystok), Jacek Kasperski (SUM), Magdalena Kosz-Vnenchak (UJ), Maciej Krawczyński (UMed Poznań), Stanisław Kwiatkowski (UJ), Tatiana Mularek-Kubzdela (UMed Poznań), Krzysztof Owczarek (WUM), Paweł Stręk (UJ), Michał Szpinda (UMK), Alina Woźniak (UMK), Marzenna Zielińska (UMed Łódź), Andrzej Ziemba (IMDiK PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Grzegorz Łaszczyca (UŚ), ks. Henryk Stawniak (UKSW).
NAUKI SPOŁECZNE: Ewa Bilińska-Suchanek (AP Słupsk), Andrzej Ciupiński (AON), Andrzej Glen (AON), Jerzy Juchnowski (UWr), Stanisław Kowalkowski (AON), Jan Posobiec (AON).
NAUKI TECHNICZNE: Grzegorz Budzik (PRz), Adrian Halinka (PŚ), Tomasz Kubiak (PŁ).

Listopad 2014

10 listopada 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI EKONOMICZNE: Elżbieta Czarny (SGH), Anna Dąbrowska (SGH), Teresa Łuczka (PP), Monika Marcinkowska (UŁ), Bogdan Mróz (SGH), Piotr Niedzielski (USz), Jerzy Niemczyk (UE Wrocław), Krystyna Przybylska (UE Kraków), Anna Skowronek-Mielczarek (SGH), Irena Sobańska (UŁ).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Tomasz Bączek (GUM), Stanisław Boryczka (SUM), Halina Grajeta (UMed Wrocław), Łukasz Komsta (UMed Lublin).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Agnieszka Bartoszewicz (UW), Anna Bochnak (UJ), Krzysztof Bracha (UJK), Jan Burdukiewicz (UWr), Feliks Czyżewski (UMCS), Kazimierz Ilski (UAM), Mieczysław Jagłowski (UWM), Izolda Kiec (SWPS), Jarosław Kłaczkow (UMK), Witold Kołbuk (KUL), Janusz Łosowski (UMCS), Krzysztof Makowski (UAM), Eugenia Prokop-Janiec (UJ), Michał Sajewicz (UMCS), Jan Sienkiewicz (UMK), Ewa Sławek (UŚ), Marzena Szmyt (UAM), Witold Świętosławski (UG), Barbara Wagner (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Jan Baron (SUM Katowice), Leonora Bużańska (IMDiK PAN Warszawa), Halina Car (UMed Białystok), Barbara Głowińska-Olszewska (UMed Białystok), Edward Golec (5.WSKzP SPZOZ Kraków), Grzegorz Grześk (UMK), Anna Jankowska (UMed Poznań), Radosław Kaźmierski (UMed Poznań), Jolanta Kujawa (UMed Łódź), Ewa Lech-Marańda (IHiT Warszawa), Piotr Lipiec (UMed Łódź), Marek Mandera (SUM), Jolanta Niewiarowska (UMed Łódź), Dorota Olczak-Kowalczyk (WUM), Jacek Pawlak (WUM), Robert Spaczyński (UMed Poznań), Andrzej Stepulak (UMed Lublin), Ewa Straburzyńska-Migaj (UMed Poznań), Tomasz Wróbel (UMed Wrocław).
NAUKI O ZDROWIU: Stanisława Bielecka-Grzela (PUM Szczecin).
NAUKI PRAWNE: Bogusława Gnela (UE Kraków), Małgorzata Król-Bogomilska (UW), Wiesława Miemiec(UWr), Marian Mikołajczyk (UŚ), Anna Pikulska-Radomska (UŁ), Jerzy Skorupka (UWr), Andrzej Zakrzewski (UW).

13 listopada 2014 Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI HUMANISTYCZNE: ks. Andrzej Witko (UP JP II).
NAUKI MEDYCZNE: Sławomir Kasperczyk (SUM).
NAUKI ROLNICZE: Monika Bugno-Poniewierska (IZ–PIB Kraków), Barbara Gajda (IZ–PIB Kraków), Maria Gawęda (UR Kraków), Damian Knecht (UP Wrocław), Jacek Przybył (UP Poznań), Maciej Szydłowski (UP Poznań).
NAUKI SPOŁECZNE: Wiesław Ambrozik (UAM), Agnieszka Cybal-Michalska (UAM), Ewa Czerniawska (UW), Marek Konopczyński (Pedagogium WSNS Warszawa), Lech Kościelecki (AON), Krzysztof Rokiciński (WSB Poznań), Stanisław Sirko (AON).
NAUKI TECHNICZNE: Jolanta Baranowska (ZUT), Krzysztof Jóźwik (PŁ), Czesław Niżankowski (PK), Khalid Saeed (AGH), Tadeusz Smolnicki (PWr), Jan Stępień (PŚk), Krzysztof Wojciechowski (AGH).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Zdzisław Janiec (KUL).
SZTUKI MUZYCZNE: Helena Furmanowicz-Kurzyńska (AMuz Wrocław), Jan Górny (AMuz Katowice), Anna Granat-Janki (AMuz Wrocław), Mirosław Herbowski (AMuz Kraków), Krystian Kiełb (AMuz Wrocław), Jacek Meira (AMuz Wrocław), Wojciech Michniewski (AMuz Bydgoszcz), Marek Moździerz (AMuz Poznań), Andrzej Ogórkiewicz (AMuz Poznań).
SZTUKI PLASTYCZNE: Jerzy Hejnowicz (UArt Poznań), Marek Jakubek (ASP Wrocław), Halina Kościukiewicz (ASP Gdańsk), Urszula Ślusarczyk (UJK).

Październik 2014

6 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Magdalena Bryś (UŁ), Adam Choma (UMCS), Martin Kukwa (UG), Marek Tchórzewski (UMCS), Teresa Urbanik-Sypniewska (UMCS).
NAUKI CHEMICZNE: Janusz Ryczkowski (UMCS).
NAUKI EKONOMICZNE: Marek Bednarski (UW), Andrzej Cieślik (UW), Janusz Czekaj (UE Kraków), Waldemar Czternasty (UE Poznań), Krzysztof Jackowicz (ALK), Dariusz Jemielniak (ALK), Florian Kuźnik (UE Katowice), Elżbieta Marciszewska (SGH), Maciej Miszewski (UE Katowice), Renata Oczkowska (UE Kraków), Jadwiga Seremak-Bulge(IERiGŻ – PIB Warszawa), Wanda Skoczylas (USz), Dariusz Zarzecki (USz).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Jolanta Flieger (UMed Lublin).
NAUKI FIZYCZNE: Lech Baczewski (IF PAN Warszawa), Mikołaj Misiak (UW), Zbigniew Tarnawski (AGH).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Bożenna Chylińska (UW), Piotr Łaciak (UŚ).
NAUKI LEŚNE: Wiesław Olek (UP Poznań), Elżbieta Skorupska-Raczyńska (USz).
NAUKI MATEMATYCZNE: Piotr Hajac (IM PAN Warszawa).
NAUKI MEDYCZNE: Waldemar Bobkowski (UMed Poznań), Piotr Chłosta (UJ), Jerzy Gąsowski (UJ), Grażyna Gościniak (UMed Wrocław), Elżbieta Hrabec (UMed Łódź), Dariusz Janczak (UMed Wrocław), Robert Latosiewicz (UMed Lublin), Włodzimierz Łuczyński(UMed Białystok), Czesław Marcisz (SUM), Iwona Niedzielska (SUM), Jerzy Przedlacki(WUM), Waldemar Rastawicki (NIZP – PZH Warszawa), Jerzy Sokołowski (UMed Łódź), Leszek Szablewski (WUM), Waldemar Tomalak (IGiChP Warszawa), Mirosław Topol(UMed Łódź).
NAUKI O ZDROWIU: Jacek Klawe (UMK).
NAUKI O ZIEMI: Maria Czaja (UŚ), Ireneusz Malik (UŚ), Szymon Uścinowicz (PIG – PIB Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Leszek Wilk (UŚ), Lidia Zacharko (UŚ).
NAUKI ROLNICZE: Jadwiga Andrzejewska (UTP Bydgoszcz), Henryk Bujak (UP Wrocław), Leyland Fraser (UWM), Piotr Kachlicki (IGR PAN Poznań), Stanisława Raj (IFiŻZ PAN Jabłonna), Wiesław Szulc (SGGW), Janusz Wojdalski (SGGW).
NAUKI SPOŁECZNE: Zbigniew Czachór (UAM), Stanisław Michałowski (UMCS).

8 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Bożena Bukowska (UŁ), Renata Ciereszko (UWM), Andrzej Dziembowski (IBiB PAN Warszawa), Ewa Dzika (UWM), Leszek Fiedor (UJ), Mariusz Gagoś(UMCS), Zygmunt Giżejewski (IRZiBŻ PAN Olsztyn), Ewa Huszcza (UP Wrocław), Izabela Makałowska (UAM), Piotr Skowron (UG), Agnieszka Szuster-Ciesielska (UMCS), Kazimiera Tomaszewska (MiIZ PAN Warszawa), Katarzyna Woźniak (UŁ).
NAUKI CHEMICZNE: Michał Cyrański (UW), Ryszard Dobrowolski (UMCS), Elżbieta Filipek(ZUT), Maciej Sitarz (AGH).
NAUKI EKONOMICZNE: Wojciech Dyduch (UE Katowice), Grzegorz Karasiewicz (UW), Jerzy Olszewski (UE Poznań), Ewa Ratajczak (ITD Poznań), Elżbieta Załoga (USz), Urszula Żuławska (SAN Łódź).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Monika Wujec (UMed Lublin).
NAUKI FIZYCZNE: Vitalii Dugaev (PRz).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Łukasz Bogucki (UŁ), Anna Bondaruk (KUL), Remigiusz Forycki(UW), Barbara Hlibowicka-Węglarz (UMCS), Dorota Ilczuk (SWPS), Paweł Łuków (UW), Maria Maślanka-Soro (UJ), Elżbieta Olejniczak (UŁ), Bogusław Skowronek (UPed Kraków), Anna Szóstak (UZ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Krzysztof Frączek (UMK), Zbigniew Hajto (UJ), Stanisław Kasjan(UMK).
NAUKI SPOŁECZNE: ks. Stanisław Dziekoński (UKSW), Maria Kozielska (PP), Beata Przyborowska (UMK).
NAUKI TECHNICZNE: Marzenna Dudzińska (PL), Władysław Gąsior (IMiIM PAN Kraków), Krzysztof Giaro (PG), Małgorzata Kacprzak (PCz), Miłosława Rutkowska (CBK PAN Warszawa), Zofia Sadecka (UZ), Krzysztof Stypuła (PK).
NAUKI WETERYNARYJNE: Marta Kupczyńska (SGGW).
SZTUKI MUZYCZNE: Renata Danel-Machańska (SWE Katowice), Radosław Marzec (AMuz Bydgoszcz), Marcin Szelest (AMuz Kraków).
SZTUKI PLASTYCZNE: Janusz Bałdyga (UArt Poznań), Andrzej Leśnik (UArt Poznań), Marek Przybył (UArt Poznań), Zbigniew Szot (UArt Poznań), ArturTajber (ASP Kraków).
SZTUKI TEATRALNE: Anna Kramarczyk (PWST Kraków), Julitta Sękiewicz-Kisiel (PWSFTviT Łódź).

23 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI FIZYCZNE: Krzysztof Belczyński (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN Kraków), Joanna Ciosek (UMed Łódź), Aleksander Falkowski (PUMed Szczecin), Krystyna Gołembiowska (IF PAN Kraków), Izabela Maciejewska (GUMed), Joanna Matowicka-Karna (UMed Białystok), Piotr Milecki (UMed Poznań), Jadwiga Nessler (UJ), Wojciech Poncyljusz (PUMed Szczecin), Piotr Rzepecki (WIM Warszawa), Katarzyna Winczyk (UMed Łódź), Wojciech Zgliczyński (CMKP Warszawa), Ziemowit Ziętkowski (UMed Białystok).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Maria Laurentowska (AWF Poznań).
NAUKI O ZIEMI: Agnieszka Gałuszka (UJK), Krzysztof Skóra (UG).
NAUKI PRAWNE: Jacek Górecki (UŚ), Mariusz Jabłoński (UWr).
NAUKI ROLNICZE: Krzysztof Gondek (UR Kraków), Mirosław Konopiński (UP Lublin), Elżbieta Kozik (IO Skierniewice), Edward Kunicki (UR Kraków), Krzysztof Pulikowski (UP Wrocław), Halina Wiśniewska (IGR PAN Poznań), Lesław Wołejko (ZUT).
NAUKI SPOŁECZNE: Maria Deptuła (UKW), Joanna Madalińska-Michalak (UŁ), Urszula Swadźba (UŚ).
NAUKI TECHNICZNE: Edward Hrynkiewicz (PŚ), Andrzej Jakubiak (PW), Robert Jankowski (PG), Katarzyna Kowal-Michalska (PŁ), Sławomir Kozak (IE Warszawa), Marek Pawełczyk (PŚ), Jarosław Sęp (PRz), Janusz Szczepański (IPPT PAN Warszawa), Krzysztof Wisłocki (PP).
NAUKI WETERYNARYJNE: Wojciech Niżański (UP Wrocław).
SZTUKI MUZYCZNE: Tomasz Gubański (AMuz Poznań), Michał Korzistka (UŚ), Hanna Kostrzewska (AMuz Poznań), Iwona Kowalkowska (AMuz Poznań), Paweł ŁukaszewskiUMuz Warszawa), Grzegorz Oliwa (URz), Andrzej Rzymkowski (AMuz Kraków), Marcin Tomczak (AMuz Gdańsk).

Maj 2014

21 maja Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie 64 pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Joanna Cichy (UJ), Dariusz Iwan (MiIZ PAN Warszawa), Tadeusz Kamiński (UWM), Artur Osyczka (UJ), Marek Ziętara (UG).
NAUKI EKONOMICZNE: Zofia Mielecka-Kubień (UE Katowice), Sławomir Smyczek (UE Katowice).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Anna Lebiedzińska (GUM).
NAUKI FIZYCZNE: Krzysztof Byczuk (UW), Maria Bzowska (UW), Cezary Gonera (UŁ), Jolanta Nastula (CBK PAN Warszawa), Zygmunt Patyk (NCBJ).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Arkadiusz Chrudzimski (USz), Anna Drążkowska (UMK), Katarzyna Dybeł (UJ), Stanisław Gałkowski (KA AFM Kraków), Katarzyna Grzywka-Kolago (UW), Kazimierz Karolczak (UPed Kraków), Jolanta Młynarczyk (UW), Tomasz Nowakowski (UKW), Stanisław Roszak (UMK), Gabriela Wąs (UWr), Elżbieta Wichrowska (UW).
NAUKI MATEMATYCZNE: Zbigniew Marciniak (UW), Andrzej Szepietowski (UG).
NAUKI MEDYCZNE: Maciej Banach (UM Łódź), Leszek Bidzan (GUM), Katarzyna Emerich(GUM), Tomasz Gaszyński (UM Łódź), Brygida Knysz (UW Wrocław), Marcin Kozakiewicz(UM Łódź), Dagmara Mirowska-Guzel (WUM), Zbigniew Nowecki (CO – IMSC Warszawa), Mirosław Parafiniuk (PUM), Olga Trojnarska (UM Poznań).
NAUKI O ZIEMI: Tadeusz Palmowski (UG), Danuta Peryt (IP PAN Warszawa), Jerzy Solon(IGiPZ PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Marek Michalski (UKSW), Artur Nowak-Far (SGH).
NAUKI ROLNICZE: Emilia Bagnicka (IGiHZ PAN Jastrzębiec), Robert Eckert (IZ – PIB Kraków), Agnieszka Kita (UP Wrocław), Piotr Konieczny (UP Poznań).
NAUKI SPOŁECZNE: Maciej Marszałek (AON), Barbara Naganowska (IGR PAN Poznań), Ryszard Szpyra (AON), Ewa Trzebińska (WSPS).
NAUKI TECHNICZNE: Aleksandr Cariow (ZUT), Stefan Domek (ZUT), Andrzej Kucharski(PWr), Józef Nastaj (ZUT), Waldemar Rachowicz (PK), Barbara Ślusarek (ITiR Warszawa).
SZTUKI MUZYCZNE: Zbigniew Ignaczewski (AMuz Łódź), Agata Jarecka (AMuz Łódź), Janusz Kopczyński (AMuz Łódź), Jolanta Kukuła-Kopczyńska (AMuz Łódź), Wojciech Świtała(AMuz Katowice), Jan Zarzycki (UMuz Warszawa).
SZTUKI PLASTYCZNE: Grażyna Brylewska (UPed Kraków), Sławomir Kuszczak (UA Poznań), Sławomir Witkowski (ASP Gdańsk).

Marzec 2014

14 marca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 30 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI FARMACEUTYCZNE: Krystyna Dzierzbicka (PG), Grzegorz Nałęcz-Jawecki (WUM).
NAUKI FIZYCZNE: Janusz Chwastowski (IFJ PAN Kraków), Lidia Görlich (IFJ PAN Kraków).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Artur Andrzejuk (UKSW), Janusz Karwat (WSNHiD Poznań), Mikhail Kotin (UZ), Jakub Tyszkiewicz (UWr).
NAUKI MATEMATYCZNE: Wiesław Śliwa (UAM).
NAUKI MEDYCZNE: Maciej Siedlar (UJ), Ewa Stachowska (PUM), Tomasz Stompór (UWM).
NAUKI O ZIEMI: Adam Walanus (AGH).
NAUKI PRAWNE: Tadeusz Skoczny (UW).
NAUKI ROLNICZE: Maria Skrzyszowska (IZ – PIB Kraków), Mariusz Stolarski (UWM), Beata Szymczyk (IZ – PIB Kraków).
NAUKI SPOŁECZNE: Walenty Baluk (UMCS), Jarosław Górniak (UJ).
NAUKI TECHNICZNE: Janusz Grabian (AMor Szczecin), Ryszard Grądzki (PŁ), Dariusz Janecki (PŚk), Zofia Kalicka (AGH), Leszek Klimek (PŁ), Bogusław Łazarz (PŚ), Jacek Przybylski (PCz), Wojciech Zębala (PK).
SZTUKI PLASTYCZNE: Jan Buczkowski (PG), Tomasz Chojnacki (ASP Łódź), Marek Sajduk(UPed Kraków).
26 marca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 37 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Joanna Mąkol (UP Wrocław).
NAUKI EKONOMICZNE: Ryszard Doman (UAM).
NAUKI FIZYCZNE: Bogdan Fornal (IFJ PAN Kraków), Grzegorz Pietrzyński (UW), Tadeusz Pisarczyk (IFPiLM Warszawa), Mariusz Witek (IFJ PAN Kraków).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Marian Broda (UŁ), Albert Gorzkowski (UJ), Jan Jurkiewicz (UAM), Krzysztof Loska (UJ), Joanna Wilk-Racięska (UŚ), Jarosław Włodarczyk (IHN PAN Warszawa).
NAUKI LEŚNE: Michał Zasada (SGGW).
NAUKI MEDYCZNE: Adam Antczak (UM Łódź), Jarosław Dudka (UM Lublin), Piotr Dzięgiel(UM Wrocław), Eugenia Gospodarek (UMK), Krzysztof Kałwak (UM Wrocław), Marek Kuch(WUM), Mansur Rahnama-Hezavah (UM Lublin), Rodryg Ramlau (UM Poznań), Michał Zakliczyński (SUM), Lesław Zub (UM Wrocław).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Alicja Nowak (AWF Poznań).
NAUKI O ZDROWIU: Beata Karakiewicz (PUM).
NAUKI O ZIEMI: Jarosław Stolarski (IP PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Aurelia Nowicka (UAM).
NAUKI ROLNICZE: Dariusz Grzebelus (UR Kraków), Waldemar Gustaw (UP Lublin), Barbara Walna (UAM).
NAUKI SPOŁECZNE: Ryszard Gerlach (UKW), Marian Kozub (AON), Andrzej Twardowski(UAM).
NAUKI TECHNICZNE: Stanisław Bartkiewicz (PWr), Artur Ganczarski (PK), Mirosław Głowacki (AGH), Dariusz Kania (PŚ).
1 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 35 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Elżbieta Dumnicka (AJD), Jacek Jaworski
(MIBMiK Warszawa), Katarzyna Kavetska (ZUT), Ewa Kurczyńska (UŚ), Elżbieta Żądzińska (UŁ).
NAUKI CHEMICZNE: Zbigniew Bartczak (CBMiM PAN Łódź), Stanisław Dźwigaj (CPBN Paryż), Piotr Konieczka (PG), Ryszard Łaźny (UwB).
NAUKI EKONOMICZNE: Ewa Siemińska (UMK).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Halina Ekiert (UJ), Jolanta Obniska (UJ).
NAUKI FIZYCZNE: Tomasz Cichorek (INTiBS PAN Wrocław), Marek Idzik (AGH), Krzysztof Rogacki (INTiBS PAN Wrocław), Dariusz Wasik (UW).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Illona Czamańska (UAM), Magdalena Danielewicz (UW), Elżbieta Dąbrowska (UO), Marek Drwięga (UJ), Jerzy Fiećko (UAM), Grzegorz Jawor (UMCS), Norbert Kasparek (UWM), Jerzy Maik (IAiE PAN Warszawa), Maciej Mączyński (UPed Kraków), Ewa Pałasz-Rutkowska (UW), Leszek Sosnowski (UJ), Jerzy Zybert (SAN Łódź).
NAUKI MATEMATYCZNE: Dariusz Buraczewski (UWr).
NAUKI MEDYCZNE: Dorota Pach (UJ).
NAUKI WETERYNARYJNE: Urszula Pasławska (UP Wrocław).
NAUKI TECHNICZNE: Zbigniew Paszkowski (ZUT).
SZTUKI MUZYCZNE: Bernard Mendlik (UKW).
SZTUKI PLASTYCZNE: Wiesław Koronowski (UA Poznań).
SZTUKI TEATRALNE: Józef Opalski (PWST Kraków).

10 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 40 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI EKONOMICZNE: Ryszard Kowalczyk (UTM Melbourne, Australia).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Edward Czapiewski (DSW Wrocław), Grzegorz Kucharczyk (IH PAN Warszawa), Anna Tylusińska-Kowalska (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Marek Dąbrowski (WUM), Grzegorz Kamiński (WIM Warszawa), Magdalena Krajewska (UM Wrocław), Marek Rękas (WIM Warszawa), Jacek Różański(PUM), Marcin Tkaczyk (ICZMP Łódź).
NAUKI PRAWNE: Jadwiga Glumińska-Pawlic (UŚ), Joanna Salachna (UwB), Ryszard Stefański (UŁaz), Andrzej Szmyt (UG).
NAUKI ROLNICZE: Anna Czech (UP Lublin), Krystyna Demska-Zakęś (UWM), Wojciech Skierucha (IA PAN Lublin).
NAUKI SPOŁECZNE: Piotr Błajet (UMK), Tadeusz Bodio (UW), Ewa Bujwid-Kurek (UJ), Maria Ledzińska (UW), Tadeusz Mołdawa (UW), Krystyna Trembicka (UMCS), Piotr Zaskórski(AON), Adam Zych (DSW Wrocław).
NAUKI TECHNICZNE: Ryszard Coufal (ZUT), Konrad Domke (PP), Jolanta Janczak-Rusch(FLBM Szwajcaria), Krzysztof Kałużyński (PW), Ewa Napieralska-Juszczak (Uniwersytet d’Artois w Bethune, Francja), Maria Trzaska (IMP Warszawa).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Antoni Reginek (UŚ).
SZTUKI MUZYCZNE: Wiesława Maliszewska (AMuz Gdańsk), Andrzej Nanowski (AMuz Gdańsk).
SZTUKI PLASTYCZNE: Marek Dzienkiewicz (ASP Warszawa), Katarzyna Jeziorkowska (UA Poznań), Czesław Radzki (ASP Warszawa), Ryszard Sekuła (ASP Warszawa), Lech Tempczyk(ASP Gdańsk).
SZTUKI TEATRALNE: Wiesław Czołpiński (AT Warszawa).

Luty 2014

5 lutego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Jerzy Bohdanowicz (UG), Małgorzata Gaj (UŚ).
NAUKI CHEMICZNE: Beata Godlewska-Żyłkiewicz (UwB), Maria Milewska (PG), Jan Zielkiewicz (PG).
NAUKI EKONOMICZNE: Andrzej Szablewski (PŁ), Jacek Szołtysek (UE Katowice), Henryk Szymusiak (UE Poznań).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Adam Hołownia (UM Białystok).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Marek Łagosz (UWr), Bożena Matyjas (UJK), Jadwiga Muszyńska(UJK), Edmund Nowak (UO), Elżbieta Nowicka (UAM), Alicja Pihan-Kijas(UAM), Jerzy Sperka (UŚ), Krzysztof Stachewicz (UAM), Tadeusz Szubka (USz), Małgorzata Święcicka (UKW), Jarosław Wierzbiński (UŁ), Hanna Wójcik-Łagan(UJK).

Styczeń 2014

8 i 29 stycznia Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Zbigniew Bocheński (SiEZ PAN Kraków).
NAUKI EKONOMICZNE: Maciej Mindur (PW), Krzysztof Surówka (UE Kraków), Tadeusz Wawak (UJ).
NAUKI FIZYCZNE: Piotr Białas (UJ), Piotr Durka (UW), Wojciech Słomiński (UJ), Bartłomiej Szafran (AGH).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Janusz Cisek (UJ), Dariusz Kozerawski (AON), Anna Latawiec(UKSW), Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW), Piotr Mitzner (UKSW), Małgorzata Tryuk(UW), Marek Wilczyński (UPed Kraków), Krzysztof Wójtowicz (UW), Szymon Wróbel (IFiS PAN), Marek Zaleski (IBL PAN).
NAUKI MEDYCZNE: Krzysztof Bankiewicz (Uniwersytet Kalifornijski, San Francisco, USA), Krzysztof Chojnowski (UM Łódź), Wojciech Dębek (UM Białystok), Magdalena Figlerowicz (UM Poznań), Paweł Hrycaj (UM Poznań), Jacek Jawień (UJ), Anna Korycka-Wołowiec (UM Łódź), Tomasz Kotwicki (UM Poznań), Urszula Łebkowska (UM Białystok), Adam Maciejewski (CO-IMSC Warszawa), Grażyna Malukiewicz (UMK), Małgorzata Milkiewicz (PUM Szczecin), Danuta Ostalska-Nowicka (UM Poznań), Dariusz Patkowski(UM Wrocław), Mariola Ropacka-Lesiak (UM Poznań), Jerzy Tarach (UM Lublin), Jolanta Walusiak-Skorupa (IMP Łódź), Mariusz Zimmer (UM Wrocław), Cezary Żekanowski(IMDiK PAN Warszawa).
SZTUKI PLASTYCZNE: Krzysztof Tomalski (ASP Kraków).

Listopad 2013

8 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 66 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI EKONOMICZNE: Maria Kosek-Wojnar (UE Kraków), Paweł Szewczyk (PŚ Zabrze).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Andrzej Bojarski (IF PAN Kraków).
NAUKI FIZYCZNE: Michał Horodecki (UG), Józef Krok-Kowalski (UŚ).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Józef Japola (KUL), Maria Juda (UMCS), Jan Kęsik (UWr), Jolanta Kwiatek (UO), Andrzej Linert (UJ), Piotr Majer (UWM), Katarzyna Meller (UAM), Artur Patek (UJ), Eugeniusz Rajnik (UAM), Zenon Roskal (KUL), Marek Wagner (UPH), ks. Sławomir Zaręba (UKSW), Radosław Zenderowski (UKSW), Leszek Żyliński (UMK).
NAUKI LEŚNE: Bartłomiej Mazela (UP Poznań).
NAUKI MATEMATYCZNE: Tomasz Kubiak (UAM).
NAUKI MEDYCZNE: Barbara Bobek-Billewicz (CO-IMSC Warszawa, Oddział w Gliwicach), Jadwiga Buczkowska-Radlińska (PUM), Grzegorz Cieślar (SUM), Zbigniew Gałązka(WUM), Krzysztof Giannopoulos (UM Lublin), Sebastian Giebel (CO-IMSC Warszawa, Oddział w Gliwicach), Juliusz Huber (UM Poznań), Bartłomiej Loster (UJ), Maria Mantur (UM Białystok), Małgorzata Myśliwiec (GUM), Anna Niemcunowicz-Janica (UM Białystok), Piotr Prowans (PUM), Sylwia Słotwińska (WUM), Wiesław Tarnowski (CMKP Warszawa).
NAUKI O ZIEMI: Grzegorz Pieńkowski (PIG – PIB Warszawa), Jerzy Żaba (UŚ).
NAUKI PRAWNE: Dariusz Kijowski (UwB), Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (UW).
NAUKI ROLNICZE: Jacek Domagała (UR Kraków), Józef Sowiński (UP Wrocław), Zofia Tarasewicz (ZUT), Wiesław Wiśniewolski (IRŚ Olsztyn).
NAUKI SPOŁECZNE: Jerzy Będźmirowski (AMW), Tomasz Szubrycht (AMW), Mariusz Zieliński (AMW).
NAUKI TECHNICZNE: Adam Bokota (PCz), Adam Czornik (PŚ), Grzegorz Haneczok (UŚ), Anatol Jaworek (IMP PAN Gdańsk), Stanisław Skrzypek (AGH), Wojciech Suwała (AGH), Ludwik Synoradzki (PW), Anna Walaszek-Babiszewska (PO), Krzysztof Zboiński (PW).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Marian Kowalczyk (UKSW), ks. Czesław Krakowiak (KUL).
SZTUKI MUZYCZNE: Dariusz Bąkowski-Kois (AMuz Kraków), Sławomir Kamiński (AMuz Poznań), Juliusz Karcz (UZ), Marek Mleczko (AMuz Kraków), Elwira Śliwkiewicz-Cisak(UMCS).
SZTUKI PLASTYCZNE: Alina Jackiewicz-Kaczmarek (ASP Gdańsk), Janina Rudnicka (ASP Gdańsk), Aleksander Widyński (ASP Gdańsk).
SZTUKI TEATRALNE: Jerzy Schejbal (AT Warszawa).
22 listopada 2013 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 65 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI EKONOMICZNE: Stanisław Czaja (UE Wrocław), Bogusława Drelich-Skulska (UE Wrocław).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Izabela Prokop (UAM).
NAUKI MEDYCZNE: Barbara Dołęgowska (PUM), Włodzimierz Drożdż (UJ), Tomasz Gedrange (UM Wrocław), Alicja Nasiłowska-Barud (UM Lublin), Magdalena Olszanecka-Glinianowicz (SUM).
NAUKI O ZDROWIU: Marta Makara-Studzińska (UM Lublin).
NAUKI PRAWNE: Jolanta Blicharz (UWr), Andrzej Dziadzio (UJ), Hanna Gronkiewicz-Waltz (UW), Urszula Kalina-Prasznic (UWr), Adam Opalski (UW), Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS), Marek Smolak (UAM), Krzysztof Wójtowicz (UWr).
NAUKI ROLNICZE: Bożena Cwalina-Ambroziak (UWM), Katarzyna Czaczyk (UP Poznań), Krystyna Czekońska (UR Kraków), Tomasz Daszkiewicz (UWM), Andrzej Dowgiałło(PKosz), Dariusz Dziki (UP Lublin), Danuta Górecka (UP Poznań), Zenia Michałojć (UP Lublin), Barbara Niwińska (IZ – PIB Kraków), Elżbieta Paduch-Cichal (SGGW), Antoni Ryniecki (UO Poznań), Bożena Tyrakowska (UE Poznań), Wojciech Wakuliński (SGGW).
NAUKI SPOŁECZNE: Klaus Bachmann (SWPS), Jacek Bartyzel (UMK), ks. Marian Nowak(KUL), Wiesława Piątkowska-Stepaniak (UO), Zenon Stachowiak (AON), Henryk Szlajfer (UW), Zenon Zamiar (WSO WL Wrocław).
NAUKI TECHNICZNE: Ryszard Bartnik (PO), Zbigniew Burciu (AM Gdynia), Witold Elsner(PCz), Marek Faryna (IMiIM PAN Kraków), Ewa Grabska (UJ), Józef Jasiński (PCz), Małgorzata Jędryczka (IGR PAN Poznań), Krzysztof Kaliński (PG), Waldemar Kamiński(UWM), Andrzej Mitas (PŚ), Piotr Nita (PŚk), Edward Pliński (PWr), Andrzej Posmyk (PŚ), Piotr Strzałkowski (PŚ), Tadeusz Tatara (PK), Krzysztof Walczak (PW).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Janusz Nawrot (UAM), o. Roland Prejs (KUL), ks. Wiesław Przygoda (KUL), o. Ryszard Sikora (UAM).
SZTUKI MUZYCZNE: Beata Cywińska (AMuz Łódź), Monika Fedyk-Klimaszewska (AMuz Gdańsk).
SZTUKI PLASTYCZNE: Janusz Antoszczyk (ASP Łódź), Joanna Imielska (UA Poznań), Marek Jakuszewski (UA Poznań), Joanna Piech-Kalarus (UŚ), Jan Trojan (UTH), Jacek Zdybel(ASP Gdańsk). 

Czerwiec 2013

17 czerwca 2013 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 57 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Małgorzata Barańska (UJ), Marek Cypryk (CBMiM PAN Łódź),Tadeusz Gajda (PŁ), Teofil Jesionowski (PP).
NAUKI EKONOMICZNE: Małgorzata Doman (UE Poznań).
NAUKI FIZYCZNE: Mirosław Brewczyk (UwB), Marian Szymczak (UMK), Antoni Wójcik(UAM).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Edward Białek (UWr), Zbigniew Chojnowski (UWM), Bożena Dziemidok-Olszewska (UMCS), Joanna Górnicka-Kalinowska (UW), Małgorzata Grzegorzewska (UW), Barbara Kaim (UW), Ryszard Kasperowicz (KUL), Jarosław Komorowski (ISz PAN Warszawa), Aniela Korzon (DSW Wrocław), Agnieszka Kozyra(UW), Elwira Kryńska (UwB), Ryszard Mazurowski (UW), Marek Mądzik(UMCS), Jan Miernowski (UW), Mirosław Ossowski (UG), Andrea Rudolph(UO), Grzegorz Rydlewski(UW), Hans-Jörg Schwenk (UMCS), Alicja Szymczak (UŁ), Jan Święch (UJ), Grażyna Vetulani (UAM), Ryszard Waksmund (UWr).
NAUKI MATEMATYCZNE: Tadeusz Kulczycki (PWr), Michał Ryznar (PWr).
NAUKI MEDYCZNE: Ewa Augustynowicz-Kopeć (IGiChP Warszawa), Joanna Domagała-Kulawik (WUM), Iwona Flisiak (UM Białystok), Sławomir Nazarewski (WUM), Ewa Olszewska (UM Białystok), Małgorzata Pawłowska (UMK), Janusz Ryś (CO-IMSC Warszawa), Jan Sikora (UM Poznań), Jolanta Słowikowska-Hilczer (UM Łódź), Agata Szulc(UM Białystok), Krzysztof Zakrzewski (ICZMP Łódź).
NAUKI PRAWNE: Krzysztof Płeszka (UJ).
NAUKI ROLNICZE: Ewa Flaczyk (UP Poznań), Janina Wołoszyn (UE Wrocław).
NAUKI SPOŁECZNE: Eleonora Sapia-Drewniak (UO).
NAUKI TECHNICZNE: Adam Bieńkowski (PW), Zbigniew Raś (PW), Jan Subocz (ZUT).
SZTUKI MUZYCZNE: Anna Jeremus-Lewandowska (AMuz Poznań), Krzysztof Latała(AMuz Kraków), Wioletta Miłkowska (UMuz Warszawa, Wydział Zamiejscowy w Białymstoku), Mikołaj Moroz (UMuz Warszawa), Marcin Sompoliński (AMuz Poznań).
SZTUKI PLASTYCZNE: Ryszard Ługowski (UJK), Bogumił Łukaszewski (UTH)

26 czerwca 2013 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 57 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Andrzej Chlebicki (IB PAN Kraków), Tadeusz Holak (Instytut Biochemiczny Maxa Plancka, Niemcy).
NAUKI CHEMICZNE: Bogdan Boduszek (PWr), Elżbieta Łodyga-Chruścińska(PŁ),Bartłomiej Pałecz (UŁ), Janusz Pawliszyn (University of Waterloo Ontario, Kanada).
NAUKI EKONOMICZNE: Beata Filipiak (WSB Poznań), Piotr Grajewski (UG), Jan Pyka (UE Katowice).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Dariusz Matosiuk (UM Lublin), Stanisław Sobiak (UM Poznań).
NAUKI FIZYCZNE: Mirosław Bylicki (UMK), Andrzej Radosz (PWr), Andrzej Sandacz (CBJ Otwock).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Waldemar Deluga (UKSW), Adam Pawłowski (UWr), Alicja Sakaguchi (UAM), Czesława Skupińska-Løvset (UŁ), Jadwiga Uchman (UŁ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Piotr Koszmider (IM PAN Warszawa).
NAUKI MEDYCZNE: Bożena Bidzińska-Speichert (AM Wrocław), Otylia Kowal-Bielecka(UM Białystok), Jerzy Marcinkowski (UM Poznań), Robert Rejdak (UM Lublin), Joanna Szczepańska (UM Łódź), Krzysztof Szymanowski (UM Poznań), Łukasz Wicherek(UMK),Wojciech Zegarski (UMK), Katarzyna Życińska (WUM).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Stanisław Zaborniak (URz).
NAUKI O ZIEMI: Franciszek Czechowski (UWr).
NAUKI PRAWNE: Monika Dąbrowska (UW), Teresa Mróz (UwB).
NAUKI ROLNICZE: Barbara Adomas (UWM), Danuta Boros (IHiAR – PIB Radzików),Eugeniusz Chyłek (MRiRW Warszawa), Andrzej Jarmoluk (UP Wrocław), Tomasz Lesiów(UE Wrocław), Małgorzata Szumacher-Strabel (UP Poznań).
NAUKI SPOŁECZNE: Zdzisław Wołk (UZ).
NAUKI TECHNICZNE: Jolanta Bryjak (PWr), Lesław Gołębiowski (PRz), Bernard Kontny(UP Wrocław), Zbigniew Kozanecki (PŁ), Czesław Machelski (PWr), Andrzej Mruk(PK),Bogdan Piekarski (ZUT), Stanisław Schillak (CBK PAN Warszawa), Robert Sekret(PCz),Paweł Strumiłło (PŁ), Andrzej Tomczyk (PRz).
SZTUKI MUZYCZNE: Hanna Michalak (AMuz Bydgoszcz), Zbigniew Raubo (AMuz Katowice),Cezary Sanecki (AMuz Łódź), Leszek Skrla (AMuz Gdańsk).
SZTUKI PLASTYCZNE: Piotr Garlicki (ASP Warszawa), Błażej Ostoja Lniski (ASP Warszawa).

Maj 2013

6 maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Emilia Brzosko (UwB), Dorota Cieślak (UP Poznań),Lesław Lahuta(UWM), Agnieszka Popiela (USz), Satish Raina (PG), Urszula Wojda (MIBMiK Warszawa).
NAUKI CHEMICZNE: Ewa Białecka-Florjańczyk (SGGW), Lidia Wolska(GUM).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Anna Burzyńska (UJ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Paweł Góra (Uniwersytet Concordia, Kanada).
NAUKI MEDYCZNE: Rafał Niżankowski (UJ), Elżbieta Starosławska (COZL Lublin), Zbylut Twardowski (UM Lublin).
NAUKI O ZIEMI: Mirosław Miętus (UG), Zygmunt Młynarczyk (UAM).
NAUKI PRAWNE: ks. Zbigniew Janczewski (UKSW), Jerzy Kasprzak (UWM),Jerzy Migdał(KUL).
NAUKI ROLNICZE: Anita Biesiada (UP Wrocław), Joanna Kostecka (URz),Krzysztof Lipiński(UWM), Anna Łapińska (UWM), Wiesław Sobotka (UWM).
NAUKI SPOŁECZNE: Maria Beisert (UAM), Bogdan Chrzanowski (UG), Maria Lewicka (UW).
NAUKI TECHNICZNE: Piotr Augustyniak (AGH), Andrzej Borkowski (UP Wrocław), Michał Glinicki (IPPT PAN Warszaw), Lech Grzesiak (PW),Małgorzata Jakubowska(PW), Danuta Kalemba (PŁ), Zbigniew Kasztelewicz(AGH), Marzena Kryszkiewicz (PW), Zbigniew Kuźnicki (Stacja PAN Paryż),Andrzej Lewiński (UTH Radom), Henryk Piech (PCz), Artur Przelaskowski(PW), Grażyna Schneider-Skalska (PK), Marek Sitarz (PŚ), Janusz Starzyk(WSIiZ Rzeszów), Jerzy Stopa (AGH), Leszek Szychta (UTH Radom), Antoni Świć(PL), Jacek Wańkowicz (IE Warszawa).
NAUKI WETERYNARYJNE: Jacek Bania (UP Wrocław).
SZTUKI MUZYCZNE: Teresa Adamowicz-Kaszuba (AMuz Poznań), Robert Cieśla (UMuz Warszawa), Marta Szoka (AMuz Łódź), Henryk Wierzchoń(AMuz Bydgoszcz).
SZTUKI PLASTYCZNE: Karel Mišek (Univerzita J.E. Purkyně w Ŭstí nad Labem, Czechy).

Kwiecień 2013

22 kwietnia 2013 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Robert Kołos (IChF PAN Warszawa), Aleksandra Misicka-Kęsik (UW).
NAUKI EKONOMICZNE: Piotr Banaszyk (UE Poznań), Szymon Cyfert (UE Poznań), Aleksandra Duliniec (SGH), Stanisław Piątek (UW), Ireneusz Rutkowski (UE Poznań), Józef Sala (UE Kraków).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Krzysztof Jóźwiak (UM Lublin), Stefan Kruszewski (UMK).
NAUKI FIZYCZNE: Dariusz Chruściński (UMK), Krzysztof Goździewski(UMK), Michał Hanasz (UMK), Zbigniew Jaskólski (UWr), Jacek Kołodziej(UJ), Romuald Lemański(INTiBS PAN Wrocław), Andrzej Majhofer (UW),Antoni Mituś (PWr), Mai Suan Li (IF PAN Warszawa), Marek Szydłowski (UJ).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Antoni Barciak (UŚ), Anna Bednarczyk (UŁ),Wojciech Fałkowski(UW), Sławomir Gawlas (UW), Arnold Lebeuf (UJ),Włodzimierz Ługowski (IFiS PAN Warszawa), Ewa Malinowska (UO), Klaus Müller (AGH), Bogusław Nierenberg(UJ), Marek Skwara (USz), Danuta Waloszek (UPed Kraków), Piotr Wierzchoń(UAM), Jadwiga Woźniak-Kasperek (UW), Ewa Zwolińska (UKW), Jan Żaryn(UKSW), Andrzej Żbikowski (UW).
NAUKI MATEMATYCZNE: Marek Golasiński (UMK), Piotr Śniady (IM PAN Warszawa).
NAUKI MEDYCZNE: Joanna Iłżecka (UM Lublin), Andrzej Łachiński (GUM),Ewa Mrukwa-Kominek (SUM), Jarosław Peregud-Pogorzelski (UM Szczecin), Olgierd Rowiński (WUM), Jacek Rudnicki (PUM), Maria Wróbel (UJ), Piotr Wysocki (UM Poznań).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Zdzisław Kroplewski (USz).
NAUKI WETERYNARYJNE: Barbara Majer-Dziedzic (UP Lublin).

Grudzień 2012

7 grudnia 2012 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Maria Barysz (UMK).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Anna Gumieniczek (UM Lublin), Jacek Łukaszkiewicz (WUM).
NAUKI FIZYCZNE: Maria Bałanda (IFJ PAN), Paweł Rudawy (UWr).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Kazimierz Banek (UJ), Mariola Chomczyńska-Rubacha(UMK), Piotr Chruszczewski (UWr), Stanisław Dąbek (UMuz Warszawa), Adam Jelonek(UJ), Małgorzata Karwatowska (UMCS), Wojciech Kaute (UŚ), Stanisław Krajewski(UW), Krzysztof Maćkowiak (UZ), Renata Madyda-Legutko (UJ), Lech Miodyński(UŚ), ks. Ryszard Moń (UKSW), Czesława Piecuch (UPed Kraków), Dorota Praszałowicz(UJ), Lucjan Puchalski (UWr), Irena Sarnowska-Giefing (UAM), Krzysztof Witczak(UŁ), Kazimierz Wolny-Zmorzyński (UJ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Adrian Langer (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Dariusz Bielicki (PUM Szczecin), Marek Grabiec (UMK), Maria Iskra (UM Poznań), Anna Piaseczna-Piotrowska (I„CZMP” Łódź), Anna Pituch-Noworolska(UJ), Lesław Szydłowski (SUM), Tomasz Urasiński (PUM), Piotr Wójcicki (UM Wrocław).
NAUKI O ZIEMI: Roman Soja (IGiPZ PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Robert Stefanicki (UWr), Maria Zmierczak (UAM).
NAUKI ROLNICZE: Katarzyna Adamczewska-Sowińska (UP Wrocław), Andrzej Borys (IBPRS Warszawa), Wojciech Chalcarz (AWF Poznań), Jean Diatta (UP Poznań), Krzysztof Domaradzki(IUNiG – PIB Puławy), Cezary Kabała (UP Wrocław), Jarosław Kaszubkiewicz(UP Wrocław), Daniel Korniewicz (UP Wrocław), Cezary Mądrzak (UP Poznań), Andrzej Sechman (UR Kraków),Elżbieta Sikora (UR Kraków), Adam Szewczuk (UP Wrocław), Piotr Ślósarz (UP Poznań), Agnieszka Troszyńska (IRZiBŻ PAN Olsztyn), Bożena Waszkiewicz-Robak (SGGW).
NAUKI SPOŁECZNE: Kuba Jałoszyński (WSP Szczytno).

Listopad 2012

30 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Paweł Sowiński (UW).
NAUKI FIZYCZNE: Zbigniew Wasilewski (National Research Council Ottawa, Kanada).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Piotr Borek (UPed Kraków), Jerzy Brzozowski (UJ), Bogusława Dobek-Ostrowska (UWr), Józef Dobosz (UAM), Waldemar Graczyk (UKSW), Jacek Gzella(UMK),Zbigniew Kloch (IBL PAN), Adam Łajtar (UW), Stanisława Steuden (KUL), Andrzej Szwarc (UW), Anna Tyrpa (IJP PAN Kraków).
NAUKI LEŚNE: Barbara Surma-Ślusarska (PŁ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Wojciech Niemiro (UMK).
NAUKI MEDYCZNE: Andrzej Bohatyrewicz (PUM Szczecin), Mirosław Brykczyński(PUM), Halina Cichoż-Lach (UM Lublin), Piotr Fichna (UM Poznań), Lucyna Kępka (CO – IMSC Warszawa),Krzysztof Lewandowski (UM Łódź), Anna Noczyńska (AM Wrocław), Andrzej Rudziński (UJ), Ryszard Wiaderkiewicz (SUM Katowice), Andrzej Wieczorek (UM Lublin), Teresa Zalewska(IMDiK PAN Warszawa), Aleksandra Żurowska(GUM).
NAUKI O ZIEMI: Mariusz Kulesza (UŁ), Maciej Pietrzak (AWF Poznań), Krzysztof Szamałek(UW).
NAUKI ROLNICZE: Jerzy Czembor (IHiAR – PIB Radzików), Hanna Klikocka (UP Lublin), Marek Korbas (IOR – PIB Poznań), Katarzyna Majewska (UWM), Chandra Pareek(UMK), Bogusław Staniewski (UWM).
NAUKI SPOŁECZNE: Marian Cieślarczyk (UPH Siedlce), Józef Janczak (AON).
NAUKI TECHNICZNE: Bohdan Andriyevskyy (PKosz), Andrzej Błaszczyk (PŁ), Piotr Czaja(AGH), Maria Dems (PŁ), Juliusz Gajewski (PWr), Helena Janik (PG), Marta Krzesińska(PŚ), Jacek Leszczyński (PCz), Lech Nowicki (PŁ), Tadeusz Opara (PR), Aleksandra Rakowska (PP), Konrad Skowronek (PP), Józef Żurek (ITWL Warszawa).
NAUKI WETERYNARYJNE: Krzysztof Szkucik (UP Lublin).
SZTUKI MUZYCZNE: Sławomir Czarnecki (UKW), Katarzyna Jankowska-Borzykowska(UMuz Warszawa), Jerzy Swoboda (AJD), Włodzimierz Wiesztordt (AMuz Gdańsk).
SZTUKI PLASTYCZNE: Wojciech Cieśniewski (ASP Warszawa), Remigiusz Grochal (ASP Gdańsk), Marek Stańczyk (ASP Warszawa).

7 grudnia 2012 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Maria Barysz (UMK).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Anna Gumieniczek (UM Lublin), Jacek Łukaszkiewicz (WUM).
NAUKI FIZYCZNE: Maria Bałanda (IFJ PAN), Paweł Rudawy (UWr).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Kazimierz Banek (UJ), Mariola Chomczyńska-Rubacha(UMK), Piotr Chruszczewski (UWr), Stanisław Dąbek (UMuz Warszawa), Adam Jelonek(UJ), Małgorzata Karwatowska (UMCS), Wojciech Kaute (UŚ), Stanisław Krajewski(UW), Krzysztof Maćkowiak (UZ), Renata Madyda-Legutko (UJ), Lech Miodyński(UŚ), ks. Ryszard Moń (UKSW), Czesława Piecuch (UPed Kraków), Dorota Praszałowicz(UJ), Lucjan Puchalski (UWr), Irena Sarnowska-Giefing (UAM), Krzysztof Witczak(UŁ), Kazimierz Wolny-Zmorzyński (UJ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Adrian Langer (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Dariusz Bielicki (PUM Szczecin), Marek Grabiec (UMK), Maria Iskra (UM Poznań), Anna Piaseczna-Piotrowska (I„CZMP” Łódź), Anna Pituch-Noworolska(UJ), Lesław Szydłowski (SUM), Tomasz Urasiński (PUM), Piotr Wójcicki (UM Wrocław).
NAUKI O ZIEMI: Roman Soja (IGiPZ PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Robert Stefanicki (UWr), Maria Zmierczak (UAM).
NAUKI ROLNICZE: Katarzyna Adamczewska-Sowińska (UP Wrocław), Andrzej Borys (IBPRS Warszawa), Wojciech Chalcarz (AWF Poznań), Jean Diatta (UP Poznań), Krzysztof Domaradzki(IUNiG – PIB Puławy), Cezary Kabała (UP Wrocław), Jarosław Kaszubkiewicz(UP Wrocław), Daniel Korniewicz (UP Wrocław), Cezary Mądrzak (UP Poznań), Andrzej Sechman (UR Kraków),Elżbieta Sikora (UR Kraków), Adam Szewczuk (UP Wrocław), Piotr Ślósarz (UP Poznań), Agnieszka Troszyńska (IRZiBŻ PAN Olsztyn), Bożena Waszkiewicz-Robak (SGGW).
NAUKI SPOŁECZNE: Kuba Jałoszyński (WSP Szczytno).
Październik 2012

24 października Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjnenauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Jacek Kozdrój (UR Kraków).
NAUKI CHEMICZNE: Witold Neugebauer (Université de Sherbrooke Québec, Kanada), Adam Tracz (CBMiM PAN Łódź).
NAUKI EKONOMICZNE: Aldona Andrzejczak (UE Poznań), Waldemar Gos (USz), Michał Jasiulewicz (PKosz), Anna Ząbkowicz (UJ).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Piotr Kowalski (PK), Danuta Zapolska-Downar (WUM).
NAUKI FIZYCZNE: Tadeusz Domański (UMCS), Janusz Gluza (UŚ), Andrzej Golnik(UW), Jerzy Mietelski (IFJ PAN Kraków), Roman Puźniak (IF PAN Warszawa), Paweł Urbański(UW), Ilona Zasada (UŁ).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Marek Jeziński (UMK), Norbert Kapferer (UWr), Halina Karaś(UW), Lilianna Kiejzik (UZ), Albert Kotowski (UKW).
NAUKI MEDYCZNE: Wiesława Bednarek (UM Lublin), Mirosław Jabłoński (UM Lublin), Robert Juszkat (UM Poznań), Jarosław Kaźmierczak (PUM), Krzysztof Leksowski(UMK), Mikołaj Majkowicz (GUM), Waldemar Narożny (GUM), Krzysztof Preis (GUM), Jacek Szmeja (UM Poznań), Tomasz Żarnowski (UM Lublin).
NAUKI ROLNICZE: Piotr Baranowski (ZUT), Edmund Cibis (UE Wrocław), Anna Kryszak (UP Poznań), Lidia Zander (UWM).
NAUKI TECHNICZNE: Henryk Adrian (AGH), Rafał Czerner (PWr), Józef Hoffmann(PWr), Stanisław Kochowski (PŚ), Wojciech Kucewicz (AGH), Mieczysław Kuczma(UZ), Stanisław Matwin (IPI PAN Warszawa), Bohdan Michalak (PŁ), Zbigniew Mirski (PWr), Zdzisław Pakowski (PŁ), Leszek Podsędkowski (PŁ), Andrzej Sowa(PB),Bogusław Zakrzewski (ZUT).
NAUKI WETERYNARYJNE: Zdzisław Gajewski (SGGW).
SZTUKI MUZYCZNE: Mirosław Błaszczyk (AMuz Katowice), Jerzy Jarosik (AMuz Katowice), Jan Jazownik (AMuz Kraków), Kazimierz Machala (UMuz Warszawa), Maciej Sobczak (AMuz Gdańsk), Zygmunt Tlatlik (AMuz Katowice).
SZTUKI PLASTYCZNE: Małgorzata Garda (ASP Warszawa), Elżbieta Kuraj (UŚ), Wiesław Łuczaj (UJK), Aleksander Śliwa (ASP Kraków), Apoloniusz Węgłowski (PR),Andrzej Zdanowicz (UA Poznań). ☐
16 października Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjnenauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Marian Kruszyński (FlowMetric R&D, Inc., Doylestown USA).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Piotr Bieliński (UW), Marek Bugdol (UJ), Henryk Gradkowski(AJD Częstochowa), Ewa Ihnatowicz (UW), Zbigniew Izdebski (UZ), Andrzej Ksenicz (UZ), Tomasz Małyszek (UWr), Anna Matuchniak-Krasuska (UŁ), Paweł Matyaszewski(KUL), Roman Mazurkiewicz (UP Kraków), Stanisław Michalczyk (UŚ), ks. Stanisław Nabywaniec (URz), Cezary Obracht-Prondzyński (UG), Mikołaj Olszewski (IFiS PAN Warszawa), Kazimierz Pawłowski (UKSW), Tomasz Placek (UJ), Zbigniew Skowron (UW), Mieczysław Stolarczyk (UŚ), Emilian Wiszka (UMK), Hanna Zowczak (UW).
NAUKI MATEMATYCZNE: Irena Pawłow-Niezgódka (IBS PAN Warszawa).
NAUKI MEDYCZNE: Ryszard Bachowski (ŚUM), Waldemar Hładki (UJ), Marek Jemielity(UM Poznań), Dariusz Kęcik (WUM), Piotr Krokowicz (UM Poznań), Włodzimierz Liebert(UM Poznań), Maria Pioruńska-Stolzmann (UM Poznań), Piotr Radwan (UM Lublin), Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz (UM Poznań), Marek Simon (UM Poznań), Maciej Wilczak (UM Poznań).
NAUKI ROLNICZE: Stanisław Jeżowski (IGR PAN Poznań), Tomasz Misztal (IFiŻZ PAN Jabłonna), Anna Pindel (UR Kraków), Małgorzata Stpiczyńska (UP Lublin), Joanna Szyda (UP Wrocław), Grzegorz Zięba (UP Lublin).
NAUKI TECHNICZNE: Andrzej Ambroziak (PWr), Kazimierz Baczewski (WAT), Ludwik Domka (UAM), Zbigniew Grzesik (AGH), Jerzy Herian (PŚ), Zbigniew Konopka (PCz), Krzysztof Krykowski (PŚ), Tadeusz Kulig (Technische Universität Dortmund, Niemcy), Jerzy Morgiel (IMiIM PAN Kraków), Piotr Niedzielski (PŁ), Jerzy Petera (PŁ), Jerzy Ratajski(PKosz), Cezary Specht (AMW), Krzysztof Zaremba (PW).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Krzysztof Bardski (UKSW), ks. Jan Górecki (UŚ).
SZTUKI MUZYCZNE: Bożena Harasimowicz (AMuz Gdańsk), Małgorzata Skorupa-Glinianowicz (AMuz Gdańsk), Elżbieta Tarnawska (UMuz Warszawa).
SZTUKI PLASTYCZNE: Jędrzej Gołaś (UMK), Józef Murzyn (ASP Kraków).

9 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe oraz akty nominacyjne nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Joanna Deckert (UAM), Krzysztof Solarz (SUM).
NAUKI CHEMICZNE: Stefan Jankowski (PŁ).
NAUKI EKONOMICZNE: Danuta Dziawgo (UMK), Małgorzata Lisińska-Kuśnierz (UE Kraków).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Franciszek Główka (UM Poznań), Henryk Marona (UJ).
NAUKI FIZYCZNE: Jerzy Dryzek (IFJ PAN Kraków), Andrzej Kozłowski (AGH), Ewa Łokas (CA PAN Warszawa), Marek Olechowski (UW), Hanna Pawłowska (UW), Jacek Semaniak (UJK), Magdalena Załuska-Kotur (IF PAN Warszawa).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Andrzej Dyszak (UKW), Adam Grzeliński (UMK), Urszula Jakubowska (IP PAN Warszawa), Radosław Kuliniak (UWr), Krzysztof Łastowski (UAM), Zbigniew Machelski (UO), Marek Maciejczak (PW), Jerzy Maroń (UWr), Marek Masnyk(UO), Janusz Ruszkowski (USz), Barbara Sadownik (UMCS), Jan Tęgowski (UwB).
NAUKI MATEMATYCZNE: Mykola Bratiichuk (PŚ), Jerzy Tyszkiewicz (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Leokadia Bąk-Romaniszyn (UM Łódź), Bożena Cukrowska (I „P-CZD” Warszawa), Iwona Hus (UM Lublin), Jacek Lelakowski (UJ), Mariola Marchlewicz (PUM Szczecin), Andrzej Matyja (UJ), Artur Pupka (AM Wrocław), Krystian Wita (SUM).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Józef Bergier (AWF Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Jerzy Pisuliński (UJ).
NAUKI ROLNICZE: Romuald Górski (UP Poznań), Ewa Spychaj-Fabisiak (UTP Bydgoszcz), Paweł Węgorek (IOR – PIB Poznań).
NAUKI TECHNICZNE: Dionizy Czekaj (UŚ), Stefan Filipowicz (PW), Teodor Gotszalk (PWr), Irena Lasiecka (University of Virginia, USA), Elżbieta Leśniewska-Komęza (PŁ), Waldemar Rebizant (PWr), Marian Urbańczyk (PŚ), Bogusław Więcek (PŁ).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Bogumił Gacka (UKSW).
SZTUKI MUZYCZNE: Zbigniew Bujarski (AMuz Kraków), Ewa Marchwicka (UMuz Warszawa), Bogusław Pikała (AMuz Łódź).
SZTUKI PLASTYCZNE: Marek Janiak (PŁ), Krzysztof Rozpondek (ASP Wrocław), Edward Syty(UO).
SZTUKI TEATRALNE: Krzysztof Orzechowski (AT Warszawa).
3 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe oraz akty nominacyjne nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Danuta Antosiewicz (UW), Maria Ciemerych-Litwinienko(UW), Robert Wysocki (UWr).
NAUKI CHEMICZNE: Irena Majerz (UWr), Agata Michalska-Maksymiuk (UW), Jacek Młynarski (UJ).
NAUKI EKONOMICZNE: Joanna Utkin (SGH).
NAUKI FIZYCZNE: Piotr Kossacki (UW).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Janusz Czebreszuk (UAM), Jacek Dąbała (KUL), Tadeusz Filek(UJ), Ryszard Golianek (UAM), Halina Grzmil-Tylutki (UJ), Piotr Gutowski (KUL),Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK), Krzysztof Jarosz (UŚ), Barbara Kowalik (UW), Stanisław Kukawka (UMK), Jarosław Ławski (UwB), Aleksander Łuczak (UW),Jolanta Marszalska(UKSW), ks. Jarosław Michalski (UMK), Jacek Migasiński (UW), Janusz Odziemkowski(UKSW), Anna Pilch (UJ), Paweł Próchniak (UP Kraków),Mirosław Strzyżewski(UMK), Krzysztof Trybuś (UAM), Jerzy Wasilewski (UW), Maria Wichowa (UŁ), Jolanta Żelazna (UMK), Stanisław Żerko (IZ – INB Poznań).
NAUKI MATEMATYCZNE: Andrzej Łuczak (UŁ).
NAUKI MEDYCZNE: Dominika Dudek (UJ), Jerzy Jarząb (SUM), Alicja Kasperska-Zając(SUM), Magdalena Marczyńska (WUM), Dariusz Moczulski (UM Łódź), Witold Rzyman(GUM), Iwona Sudoł-Szopińska (WUM).
NAUKI O ZIEMI: Tomasz Kaczmarek (UAM), Bronisław Matyja (UW).
NAUKI PRAWNE: Teresa Dukiet-Nagórska (UŚ), Piotr Girdwoyń (UW), ks. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), Tadeusz Wiśniewski (ALK).
NAUKI TECHNICZNE: Mirosława El Fray (ZUT), Maria Kotełko (PŁ), Dorota Kozanecka(PŁ), Tomasz Lipniacki (IPPT PAN Warszawa), Ewa Mijowska (ZUT), Natalia Sobczak (ITS Warszawa), Anna Sobotka (AGH).
SZTUKI MUZYCZNE: Włodzimierz Nahorny (AMuz Gdańsk), Bogusława Orzechowska(AMuz Wrocław), Wojciech Widłak (AMuz Kraków).
SZTUKI PLASTYCZNE: Andrzej Bobrowski (UA Poznań), Kamil Kuskowski (AS Szczecin).

Maj 2012

31 maja Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 49 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Danuta Duś (IIiTD PAN Wrocław).
NAUKI CHEMICZNE: Wojciech Bartkowiak (PWr), Jan Kalembkiewicz (PRz), Piotr Kaszyński (UŁ), Jerzy Langer (UAM), Ilona Turowska-Tyrk (PWr), Andrzej Wojtczak(UMK).
NAUKI EKONOMICZNE: Romuald Jończy (UE Wrocław), Waldemar Karwowski (University of Central Florida, USA), Stanisław Korenik (UE Wrocław), Tadeusz Sporek (UE Katowice), Kazimierz Starzyk (SGH).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Barbara Dolińska (UMed Katowice), Gerard Nowak (UMed Poznań).
NAUKI FIZYCZNE: Stanisław Kistryn (UJ).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Maria Bokszczanin (IBL PAN Warszawa), Hanna Kóčka-Krenz(UAM).
NAUKI MEDYCZNE: Włodzimierz Bulikowski (UMed Lublin), Aleksander Goch (10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Bydgoszcz), Leszek Kubisz (UMed Poznań), Romuald Olszański(WIM Warszawa).
NAUKI ROLNICZE: Józef Chojnicki (SGGW), Andrzej Radwan (UR Kraków), Mirosław Słowiński (SGGW).
NAUKI TECHNICZNE: Iwona Adamiec-Wójcik (ATH Bielsko-Biała), Andrzej Ambrozik (PŚk), Dorota Antos (PRz), Andrzej Bochat (UTP Bydgoszcz), Wiesław Buczkowski (UP Poznań), Anna Chrzanowska (PWr), Zygmunt Ciota (PŁ), Jan Jabczyński (WAT), Brunon Lejdy(PB), Roman Lewandowski (PP), Witold Łojkowski (IWC PAN Warszawa), Zbigniew Muskalski (PCz), Lucjan Pająk (UŚ), Andrzej Tytko (AGH), Stanisław Węglarczyk (PK), Cezary Zieliński(PW).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Jarosław Moskałyk (UAM).
SZTUKI MUZYCZNE: Marcin Błażewicz (UMuz Warszawa), Wiesław Cienciała (UŚ), Ryszard Cieśla (UMuz Warszawa), Wiesław Grochowski (AMuz Katowice), Iwona Melson (AMuz Katowice).
SZTUKI PLASTYCZNE: Mirosław Bałka (ASP Warszawa), Joanna Stasiak (APS Warszawa).
SZTUKI TEATRALNE: Tomasz Jaworski (AT Warszawa).

Kwiecień 2012

26 kwietnia w Pałacu Prezydenckim prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 48 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Katarzyna Kwiatkowska (IBD PAN Warszawa), Zofia Piotrowska-Seget (UŚ), Dorota Zięba-Przybylska (UR Kraków).
NAUKI CHEMICZNE: Marek Majdan (UMCS), Włodzimierz Mozgawa (AGH).
NAUKI EKONOMICZNE: Piotr Kalka (IZ Poznań), Marek Prymon (UE Wrocław), Jerzy Wierzbiński (UW).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Anna Bielawska (UM Białystok), Tadeusz Dzido (UM Lublin), Elżbieta Kimak (UM Lublin), Jolanta Rzymowska (UM Lublin).
NAUKI FIZYCZNE: Zenon Janas (UW), Zbigniew Łodziana (IFJ PAN Kraków), Paweł Machnikowski (PWr), Grażyna Nowak (IFJ PAN Kraków), Ryszard Trawiński (UMK), Beata Ziaja-Motyka (IFJ PAN Kraków).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Jerzy Babiak (UAM), Stanisław Jankowiak (UAM), Krystyna Kłosińska (UŚ), Dariusz Kosiński (UJ), Wojciech Kriegseisen (UW), Włodzimierz Lorenc(UW), Katarzyna Mikocka-Rachuba (ISz PAN Warszawa), Marek Pietraś (UMCS), Anna Wieczorkiewicz (UW).
NAUKI MATEMATYCZNE: Paweł Hitczenko (Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA), Szymon Plewik (UŚ), Andrzej Szczepański (UG).
NAUKI MEDYCZNE: Tomasz Bednarczuk (WUM), Stanisław Bień (UJK), Cezary Cybulski(PUM Szczecin), Maciej Głowacki (UM Poznań), Dariusz Kozłowski (GUM), Magdalena Łętowska (IhiT Warszawa), Marek Niedziela (UM Poznań), Piotr Odrowąż-Pieniążek (UJ), Andrzej Szpak (UM Białystok), Bożena Werner (WUM), Henryk Wiktor (UM Lublin), Piotr Wiland (AM Wrocław).
NAUKI ROLNICZE: Teresa Dąbkowska (UR Kraków), Marcin Kozak (UP Wrocław), Adam Kupczyk (SGGW), Anna Stochmal (IUNiG – PIB Puławy), Karol Wolski (UP Wrocław).
NAUKI TECHNICZNE: Giennadij Miszuris (PRz).

Luty 2012

15 lutegoPrezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Piotr Dawidowicz (UW), Jolanta Floryszak-Wieczorek (UP Poznań), Paweł Golik (UW), Robert Hasterok (UŚ), Hanna Kmita (UAM), Joanna Kufel (UW), Marek Wanat (UWr).
NAUKI CHEMICZNE: Piotr Kirszensztejn (UAM), Stanisław Lochyński (PWr).
NAUKI EKONOMICZNE: Danuta Mierzwa (UP Wrocław).
NAUKI FIZYCZNE: Mariusz Dąbrowski (USz), Wiesław Płaczek (UJ), Vinh Hung Tran (INTiBS PAN Wrocław).
NAUKI MATEMATYCZNE: Piotr Dowbor (UMK).
NAUKI MEDYCZNE: Mariusz Lipski (PUM), Krystyna Pawlak (UMed Białystok), Krzysztof Postawski (UMed Lublin), Monika Puzianowska-Kuźnicka (IMDiK PAN Warszawa), Irena Szadkowska-Stańczyk (IMP Łódź), Joanna Zajkowska (UMed Białystok).
NAUKI O ZIEMI: Jiři Chlachula (Tomas Bata University in Zlin, Czechy), Kazimierz Furmańczyk(USz), Janina Wiszniewska (PIG – PIB Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Ewa Gruza (UW), Karol Weitz (UW), Fryderyk Zoll (UJ).
NAUKI ROLNICZE: Józefa Kapsa (IHiAR – PIB Radzików), Władysław Kordan (UWM), Marian Panasiewicz (UP Lublin).
NAUKI TECHNICZNE: Danuta Bielewicz (AGH), Marek Bieliński (UTP Bydgoszcz), Katarzyna Chojnacka (PWr), Zbigniew Domański (PCz), Mirosław Dytczak (PO), Aleksander Fedoryszyn (AGH), Grażyna Janowska (PŁ), Liliana Krzystek (PŁ), Regina Paszkiewicz(PWr), Jacek Schnotale (PK), Norbert Sczygiol (PCz), Paweł Sowa (PŚ), Bogdan Wendler(PŁ).

22 lutego Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI HUMANISTYCZNE: Grzegorz Białuński (UWM), Jerzy Gotowała(AON), Jan Grosfeld(UKSW), ks. Jarosław Koral(UKSW), ks. Kazimierz Łatak(UKSW), Tomasz Szlendak(UMK), Sebastian Wojciechowski(UAM).
NAUKI MATEMATYCZNE: Krzysztof Dębicki(UWr), Zbigniew Palmowski(UWr).
NAUKI MEDYCZNE: Edward Czerwiński(UJ), Marek Deja(UMed Katowice), Marek Jasiński(UMed Katowice), Marlena Juszczak(UMed Łódź), Michał Krejca (UMed Katowice), Andrzej Kurylak(UMK), Damian Kusz(UMed Katowice), Gabriela Mełeń-Mucha(UMed Łódź), Tomasz Miazgowski(PUM), Marek Ruchała(UMed Poznań), Andrzej Torbé(PUM).
NAUKI O ZIEMI: Wojciech Wysota(UMK).
NAUKI ROLNICZE: Wilhelm Grzesiak(ZUT), Jacek Kubiak(ZUT), Piotr Przysiecki(PWSZ Leszno), Jan Pyś(UR Kraków).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Piotr Nawrot(UAM).
SZTUKI MUZYCZNE: Dariusz Korcz(AMuz Katowice).
SZTUKI PLASTYCZNE: Roman Łaciak(ASP Kraków).
SZTUKI TEATRALNE: Bogusław Semotiuk(PWSFTvIT Łódź). ☐

Styczeń 2012

16 stycznia Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI BIOLOGICZNE: Aleksander Bielecki (UWM), Krystyna Boratyńska (ID PAN Kórnik), Anna Kwiatkowska-Falińska (UW), Wiesław Włoch (UO).
NAUKI CHEMICZNE: Zofia Gdaniec (IChB PAN Poznań), Jan Janczak (INTiBS PAN Wrocław), Krystyna Prochaska (PP).
NAUKI EKONOMICZNE: Krystyna Brzozowska (USz), Tadeusz Oleksyn (SGH), Henryk Sobolewski (UE Poznań), Henryk Wnorowski (UwB), Ryszard Żywica (UWM).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Helena Smolarz (UMed Lublin).
NAUKI FIZYCZNE: Alina Dudkowiak (PP), Romuald Janik (UJ), Bogdan Kowalski (IF PAN Warszawa), Barbara Popielawska (CBK PAN Warszawa), Zbigniew Trybuła (IFM PAN Poznań).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Aleksander Bursche (UW), Mirosław Dymarski (UWr), Maria Olszewska (UW), Stefan Pastuszka (UJK).
NAUKI LEŚNE: Tadeusz Andrzejczyk (SGGW).
NAUKI MATEMATYCZNE: Ryszard Płuciennik (PP), Paweł Strzelecki (UW), Piotr Zakrzewski (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Joanna Bober (PUMed Szczecin), Alicja Hubalewska-Dydejczyk (UJ), Anna Jabłecka (UMed Poznań), Zbigniew Krasiński (UMed Poznań), Roman Makarewicz(UMK), Bożena Sobkowicz (UMed Białystok), Barbara Zabłocka (IMDiK PAN Warszawa).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Stanisław Poprzęcki (AWF Katowice).
NAUKI O ZIEMI: Michał Ginter (UW).
NAUKI PRAWNE: Bartosz Rakoczy (UMK), Elżbieta Traple (UJ).
NAUKI ROLNICZE: Maria Kawęcka (ZUT), Andrzej Lepiarczyk (UR Kraków), Teresa Leszczyńska (UR Kraków), Ewa Osińska (SGGW), Grażyna Sender (IGiHZ PAN Jastrzębiec).
SZTUKI MUZYCZNE: Dariusz Dyczewski (AS Szczecin), Czesław Grabowski (AS Szczecin), Elżbieta Wiechowicz-Karolak (AMuz Poznań)
SZTUKI PLASTYCZNE: Marek Adamczewski (ASP Gdańsk), Ireneusz Walczak (ASP Katowice).
23 stycznia Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Wojciech Wolf (PŁ).
NAUKI EKONOMICZNE: Ryszard Barcik (ATH Bielsko-Biała), Przemysław Deszczyński (UE Poznań), Sławomir Dorosiewicz (SGH), Teresa Lubińska (USz), Alicja Maleszka (UE Poznań), Irena Pyka (UE Katowice).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Eligia Szewczyk (UMed Łódź).
NAUKI FIZYCZNE: Marek Kowalski (IFJ PAN Kraków), Danuta Makowiec (UG), Marek Wołcyrz (INTiBS PAN Wrocław), Bogusław Zwięgliński (IPJ Świerk).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Anna Jedynak (UW), Iwona Kabzińska-Stawarz (IAiE PAN Warszawa), Krzysztof Korzeniowski (IP PAN Warszawa), Ireneusz Mikołajczyk (UMK), Krystyna Szafraniec (UMK), Bogdan Szymanek (KUL), Ireneusz Ziemiński (USz).
NAUKI MEDYCZNE: Andrzej Prajsner (SUM Katowice), Małgorzata Szkutnik (SUM Katowice).
NAUKI TECHNICZNE: Krzysztof Badyda (PW), Andrzej Baliński (IO Kraków), Jurij Dobriański (UWM), Kazimierz Gwizdała (PG), Michał Krzyżanowski (Uniwersytet w Sheffield), Paweł Ligęza (IMG PAN Kraków), Henryk Rusinowski (PŚ), Krzysztof Sikorski(PW), Jan Sroka (PW), Stanisław Stupkiewicz (IPPT PAN Warszawa), Joanna Surmacz-Górska (PŚ), Marek Szczerba (AGH), Krzysztof Ślot (PŁ).
NAUKI WETERYNARYJNE: Dariusz Bednarek (PIW – PIB Puławy), Wojciech Cybulski (PIW – PIB Puławy).
SZTUKI FILMOWE: Mariusz Dąbrowski (ASP Warszawa), Piotr Dumała (PWSFTViT).
SZTUKI MUZYCZNE: Izabela Ceglińska (AMuz Łódź), Eugeniusz Kus (AS Szczecin).
SZTUKI PLASTYCZNE: Wiesław Bieńkuński (APS Warszawa), Tadeusz Błoński (UT Koszyce), Sławomir Brzoska (UA Poznań).
SZTUKI TEATRALNE: Zofia Uzelac (PWSFTViT).
Grudzień 2011
5 grudnia 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI HUMANISTYCZNE: Sławomir Jóźwiak (UMK), Teresa Rostowska (UG).
NAUKI ROLNICZE: Józef Bieniek (UR Kraków), Teresa Cegielska-Taras (IHiAR Radzików), Bożena Chuda-Mickiewicz (ZUT), Małgorzata Korbin (IO Skierniewice), Eleonora Lampart-Szczapa (UP Poznań), Maria Małecka (UE Poznań), Agnieszka Płażek (UR Kraków), Danuta Szczerbińska (ZUT), Sylwester Świątkiewicz (IZ – PIB Kraków), Renata Zawirska-Wojtasiak (UP Poznań).
NAUKI TECHNICZNE: Bogdan Antoszewski (PŚk), Liliana Byczkowska-Lipińska (PŁ), Marian Giżejowski (PW), Paweł Gryboś (AGH), Jacek Gyurkovich (PK), Lucyna Jaworska (IZTW Kraków), Zbigniew Kęsy (PR), Janusz Kotowicz (PŚ), Małgorzata Lewandowska (PW), Andrzej Lis (PCz), Anna Lisowska-Oleksiak (PG), Jerzy Piotrowski(PŚ), Franciszek Przystupa (PWr), Danuta Sado (PW), Jerzy Skrzypczyk (PŚ), Janusz Szala (PŚ), Zdzisława Tołłoczko (PK).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Ignacy Bokwa (UKSW), ks. Mirosław Mróz (UMK), ks. Andrzej Offmański (USz).
NAUKI WETERYNARYJNE: Barbara Jana (IRZiBŻ PAN Olsztyn).
Listopad 2011
21 listopada 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Stefan Kasicki (IBD PAN Warszawa), Jerzy Kruk (UJ), Andrzej Skoczowski (UP KEN Kraków), Zbigniew Wieczorek (UWM).
NAUKI CHEMICZNE: Andrzej Olszanowski (PP), Andrzej Sporzyński (PW).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Marek Cegła (UJ), Małgorzata Schlegel-Zawadzka (UJ).
NAUKI FIZYCZNE: Maciej Konacki (CAMK PAN Toruń), Andrzej Zaleski (INTiBS PAN Wrocław).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Grzegorz Janusz (UMCS), Ewa Komorowska (USz), Piotr Krasny(UJ), Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW), Ewa Maj (UMCS), Roman Pelczar (KUL JP II), Wiesław Sieradzan (UMK), Mieczysław Smoleń (UJ), Ryszard Stemplowski (UJ), Bożena Urbanek (IHN PAN Warszawa), Andrzej Wałkówski (UŁ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Armen Edigarian (UJ), Marek Izydorek (PG), Krzysztof Oleszkiewicz (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Krystyna Chrzanowska (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa), Jarosław Dastych (IBM PAN Łódź), Katarzyna Mizia-Stec (SUM), Ewa Obuchowicz (SUM), Andrzej Radzikowski (WUM), Zbigniew Włodarczyk (UMK), Jakub Ząbek (IR Warszawa).
NAUKI O ZIEMI: Renata Romanowicz (IG PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Sławomir Dudzik (UJ), ks. Tomasz Rozkrut (UP JP II Kraków).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Mariusz Szram (KUL JP II), ks. Jan Twardy (UŚ).
SZTUKI FILMOWE: Irena Nawrot-Trzcińska (UMCS).
SZTUKI MUZYCZNE: Waldemar Górski (AMuz Gdańsk), Leszek Kułakowski (AMuz Gdańsk), Jarosław Pietrzak (AMuz Wrocław), Anna Zawadzka-Gołosz (AMuz Kraków).
SZTUKI PLASTYCZNE: Zbigniew Blukacz (ASP Katowice), Antoni Cygan (ASP Katowice), Krzysztof Gliszczyński (ASP Gdańsk), Janusz Marciniak (UArt Poznań), Dariusz Markowski (UMK), Artur Popek (UMCS), Kazimierz Raba (UArt Poznań).

Październik 2011

5 października 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 71 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Renata Bogatek-Leszczyńska (SGGW), Claudine Kieda (Centrum Biofizyki Molekularnej Orlean, Francja), Barbara Kieliszewska-Rokicka (UKW).
NAUKI CHEMICZNE: Jerzy Sepioł (IChF PAN Warszawa), Wincenty Turek (PŚ), Krzysztof Walczak (PŚ).
NAUKI EKONOMICZNE: Janina Elżbieta Godłów-Legiędź (UŁ), Krystyna Iglicka-Okólska(Uczelnia Łazarskiego Warszawa), Jan Jeżak (UŁ), Maciej Urbaniak (UŁ), Feliks Wysocki (UP Poznań), Jerzy Żyżyński (UW).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Krzysztof Bielawski (UMed Białystok), Elżbieta Budzisz (UMed Łódź), Anna Malm (UMed Lublin), Jadwiga Skrętkowicz (UMed Łódź).
NAUK FIZYCZNE: Marek Banaszkiewicz (CBK PAN Warszawa), Hans Rickman (CBK PAN Warszawa), Piotr Salabura (UJ), Iwona Stanisławska (CBK PAN Warszawa).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Mirosław Chałubiński (UZ), Iwona Chrzanowska (UAM), Lesław Cirko (UWr), Grzegorz Dziamski (UAM), Krzysztof Jakubiak (UG), Amadeusz Krause(UG), Zbigniew Libera (UJ), Ewa Nowacka (UWr), Marek Prejs (UW), Izabela Surynt(UWr), Stanisław Wiech (UHP).
NAUKI MATEMATYCZNE: Wojciech Gajda (UAM), Grzegorz Karch (UWr).
NAUKI MEDYCZNE: Andrzej Bednarek (UMed Łódź), Artur Bossowski (UMed Białystok), Lidia Chomicz (WUM), Leszek Domański (PUM Szczecin), Dariusz Lebensztejn (UMed Białystok), Anna Obuchowicz (SUM), Krzysztof Paśnik (WIM Warszawa), Kazimierz Rembiasz (UJ), Tomasz Targowski (WIM Warszawa), Anna Wasilewska (UMed Białystok), Marcin Wojnar(WUM), Maciej Wójcicki (PUM).
NAUKI O ZIEMI: Krzysztof Fortuniak (UŁ), Michał Gruszczyński (UHP), Hanna Matyja (PIG – PIB Warszawa), Andrzej Suliborski (UŁ), Andrzej Tatur (ZBA PAN Warszawa).
NAUKI PRAWNE: Tomasz Kruszewski (UWr), Andrzej Matlak (UJ).
NAUKI ROLNICZE: Ryszard Amarowicz (IRZiBŻ PAN Olsztyn), Grażyna Jaworska (UR Kraków), Grażyna Małgorzata Lewandowicz (UP Poznań), Janina Sowińska (UWM), Krzysztof Szoszkiewicz (UP Poznań), Henryk Zieliński (IRZiBŻ PAN Olsztyn).
NAUKI TECHNICZNE: Marek Bryjak (PWr), Jan Butra (PWr), Artur Dybko (PW), Aleksander Gil (AGH), Janusz Halawa (WSTT Świdnica), Zbigniew Korczewski (PG), Wiesław Kosek(CBK PAN Warszawa), Marek Lorenc (UP Wrocław), Karol Myszkowski (ZUT), Marian Sułek(PR).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Anzelm Weiss (KUL JP II).
NAUKI WETERYNARYJNE: Krzysztof Wąsowicz (UWM).
SZTUKI MUZYCZNE: Marek Chołoniewski (AMuz Kraków). ☐
24 października 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI CHEMICZNE: Marian Jaskuła (UJ).
NAUKI EKONOMICZNE: Tadeusz Kufel (UMK).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Andrzej Kutner (IF Warszawa), Halina Ostrowska (UMed Białystok), Anna Wiela-Hojeńska (AM Wrocław).
NAUKI FIZYCZNE: Bogusław Fugiel (UŚ), Włodzimierz Piechocki (IPJ Świerk), Radosław Przeniosło (UW), Jan Sładkowski (UŚ), Volodymyr Stefanovych (UO).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Ryszard Jedliński (UP KEN Kraków), Jerzy Kornaś (UE Kraków), Marek Lisiecki (WSP Szczytno), Kazimierz Michalewski (UŁ), ks. Józef Naumowicz(UKSW), Łukasz Plesnar (UJ), Stanisław Sroka (UJ).
NAUKI MATEMATYCZNE: Sławomir Cynk (UJ), Jacek Jachymski (PŁ), Jerzy Motyl (UZ), Maciej Sablik (UŚ).
NAUKI MEDYCZNE: Andrzej Basiński (GUM), Bogusław Czerny (PUM Szczecin), Marcin Gabriel (UM Poznań), Jerzy Jabłecki (Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej Trzebnica), Paweł Jagodziński (UM Poznań), Bożena Kosztyła-Hojna (UM Białystok), Andrzej Plewka (SUM), Janusz Szemraj (UM Łódź), Leszek Szmigiero (UM Łódź), Marta Wawrzynowicz-Syczewska (PUM).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Małgorzata Słowińska-Lisowska (AWF Wrocław).
NAUKI O ZIEMI: Jan Golonka (AGH), Marek Jóźwiak (UJK).
NAUKI PRAWNE: Piotr Machnikowski (UWr), Andrzej Sokala (UMK).
NAUKI ROLNICZE: Maria Kozłowska (UP Poznań), Zbigniew Krejpcio (UP Poznań), Helena Kubicka (Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN Warszawa), Bolesław Salmanowicz (IGR PAN Poznań), Wojciech Sądej (UWM), Joanna Sobczak (ITP Falenty), Iwona Szatkowska (ZUT), Felicyta Walczak (IOR – PIB Poznań).
NAUKI TECHNICZNE: Elżbieta Bociąga (PCz), Krzysztof Gasidło (PŚ), Jerzy Gołębiowski(PB), Krzysztof Grysa (PŚk), Jarosław Jędrysiak (PŁ), Tadeusz Marcinkowski (PWr), Dariusz Mikulski (UWM), Stanisław Płonka (ATH Bielsko-Biała), Anna Siemińska-Lewandowska (PW), Krystyna Wieczorek-Ciura (PK), Antoni Wiliński (ZUT).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Kazimierz Misiaszek (UKSW).

Wrzesień 2011

19 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 67 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Halina Bednarek-Ochyra (IB PAN Kraków), Leszek Jerzak(UZ), Dorota Kwiatkowska (UŚ), Krzysztof Spalik (UW).
NAUKI CHEMICZNE: Józef Oleksyszyn (PWr).
NAUKI EKONOMICZNE: Marta Juchnowicz (SGH).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Franciszek Herold (WUMed), Krystyna Midura-Nowaczek(UMed Białystok),Antoni Nasal (GUM).
nauki fizyczne: Piotr Bożek (IFJ PAN Kraków), Maciej Dunajski (UŁ), Perła Kacman (IF PAN Warszawa),Tomasz Matulewicz (UW), Paweł Moskalik (CAMK PAN Warszawa).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Maria Jędrychowska (UPed Kraków), Dorota Klus-Stańska(UG), Stanisław Obirek (UŁ), Jerzy Olędzki (UW), Andrzej Piasecki (UPed Kraków), Magdalena Piorunek (UAM).
NAUKI LEŚNE: Andrzej Czerniak (UP Poznań), Ignacy Korczyński (UP Poznań).
NAUKI MATEMATYCZNE: Jacek Dziubański (UWr).
NAUKI MEDYCZNE: Hanna Bachórzewska-Gajewska (UMed Białystok), Romana Bogusławska-Walecka(WIM Warszawa), Andrzej Głąbiński (UMed Łódź), Marek Gniadkowski (NIL Warszawa), Anna Gorąca(UMed Łódź), Andrzej Lekston (SUM), Witold Lukas (SUM), Krzysztof Łukaszuk (GUM), Błażej Męczekalski (UMed Poznań), Zbigniew Wierzbicki (WUM), Lucyna Woźniak (UMed Łódź), Ludmiła Żylińska (UMed Łódź).
nauki o kulturze fizycznej: Eugeniusz Bolach (AWF Wrocław), Andrzej Klimek (AWF Kraków).
NAUKI O ZIEMI: Aleksander Szwichtenberg (PKosz).
NAUKI ROLNICZE: Małgorzata Gniewosz (SGGW), Grażyna Harasimowicz-Hermann (UTP Bydgoszcz),Roman Kujawa (UWM), Andrzej Przybyła (SGGW).
nauki techniczne: Jan Anuszczyk (PŁ), Zbigniew Bis (PCz), Janusz Dobesz (PWr), Janusz Gardulski(PŚ), Eugeniusz Hadasik (PŚ), Tadeusz Hoffmann (PP), Edward Michlowicz(AGH), Jan Mróz (PCz),Małgorzata Sopicka-Lizer (PŚ), Krzysztof Wiśniewski (IPPT PAN Warszawa).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Andrzej Derdziuk (KUL JPII).
NAUKI WETERYNARYJNE: Bogdan Lewczuk (UWM), Andrzej Raś (UWM).
SZTUKI MUZYCZNE: Krzysztof Kusiel-Moroz (UMuz Warszawa), Andrzej Lupa (UMuz Warszawa),Bogdan Ocieszak (AMuz Gdańsk), Anna Organiszczak (AMuz Poznań), Elżbieta Stengert (UKW),Tadeusz Strugała (AMuz Kraków).
SZTUKI PLASTYCZNE: Agnieszka Cieślińska-Kawecka (ASP Warszawa), Jerzy Jędrysiak(UPed Kraków),Paweł Nowak (ASP Warszawa), Zdzisław Olejniczak (ASP Łódź), Aleksandra Simińska (UTP Bydgoszcz), Jacek Zaborski (UPed Kraków).

Czerwiec 2011

29 czerwca Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 46 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Nauki chemiczne: Lidia Gębicka (PŁ),Leszek Kępiński (INTiBS PAN Wrocław), Jerzy Leszczyński (Department of Chemistry, Jackson State University, USA), Hanna Radecka (IRZiBŻ PAN Olsztyn), Marta Radecka(AGH).
Nauki ekonomiczne: Jerzy Różański (UŁ),Ewa Walińska (UŁ).
Nauki farmaceutyczne: Anna Jelińska (UM Poznań),Dorota Maciejewska(WUM),Wiesław Sawicki (GUM).
Nauki fizyczne: Janusz Karpiński (Laboratoriu Fizyki Ciała Stałego, Zurich, Szwajcaria), Janusz Toboła (AGH),Andrzej Wiśniewski (IF PAN Warszawa).
Nauki humanistyczne: Wiesław Babik (UŚ),Anna Czabanowska-Wróbel(UJ),Małgorzata Czarnocka (IFiS PAN Warszawa),Barbara Krauz-Mozer(UJ),Ludmiła Łucewicz(UW),Witold Stankowski (UJ),Antoni Ziemba(UW).
Nauki matematyczne: Jacek Jakubowski (UW).
Nauki medyczne: Krzysztof Gołba (SUM),Jerzy Jochem (SUM),Maria Konarska (CIOP – PIB Warszawa),Wojciech Kosmala (AM Wrocław), Piotr Richter (UJ),Anna Stasiak-Barmuta(UM Białystok), Jerzy Widuchowski(WSChU Piekary Śląskie),Halina Woś (SUM),Beata Wożakowska-Kapłon(UHP Kielce), Jarosław Wysocki (WUM).
Nauki o kulturze fizycznej: Andrzej Kosmol (AWF Warszawa).
Nauki o Ziemi: Andrzej Leśniak (AGH),Stanisław Skompski (UW).
Nauki prawne: Mirosław Nazar (UMCS).
Nauki rolnicze: Jerzy Juśkiewicz (IRZiBŻ PAN Olsztyn),Bożena Łagowska(UP Lublin),Jacek Wolnicki (IRŚ Olsztyn).
Nauki techniczne: Włodzimierz Drabent (IPI PAN Warszawa),Jan Felba(PWr),Dariusz Gawin(PŁ),Ignacy Kaliszewski vel Kieliszewski (IBS PAN Warszawa),Jolanta Stacharska-Targosz (PK),Zbigniew Stradomski (PCz),Halina Szeląg (PG),Bolesław Szymański(Rensselaer Polytechnic Institute, USA)

Maj 2011

16 maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Krzysztof Bielawski (UG), Jerzy Dobrucki (UJ), Marek Langner(PWr), Joanna Pijanowska (UW), Krzysztof Polewski (UP Poznań),Jan Trojanowski (AP Słupsk), Piotr Węgierek (UŚ), Janusz Węgrowski(Uniwersytet w Reims, Laboratoire Biochimie Medicale, Faculte de Medecine, Francja).
nauki chemiczne: Sławomir Filipek (MIBMiK Warszawa), Henryk Flakus (UŚ),Krystian Pluta(SUM).
nauki ekonomiczne: Teresa Martyniuk (UG), Arnold Pabian (PCz).
nauki farmaceutyczne: Adam Buciński (UMK), Iwona Wawer (WUM).
nauki fizyczne: Tadeusz Balcerzak (UŁ), Maciej Maśka (UŚ).
nauki humanistyczne: Bohdan Cywiński (Uniwersytet Wileński, Centrum Polonistyczne), Rafał Drozdowski (UAM), Adam Dziadek (UŚ), Rafał Habielski (UW), Jan Iluk (UG), Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS), ks. Władysław Majkowski (UKSW), Mariola Mikołajczak(UAM), Robert Piłat(IFiS PAN Warszawa), Halina Święczkowska (UwB), Adam Ziółkowski(UW),Elżbieta Znamierowska-Rakk (IH PAN Warszawa).
nauki leśne: Dariusz Gwiazdowicz (UP Poznań), Piotr Łakomy (UP Poznań).
nauki matematyczne: Adam Bobrowski (PL), Andrzej Cegielski (UZ),Bolesław Kacewicz(AGH), Teresa Regińska (IM PAN Warszawa).
nauki medyczne: Urszula Grzesiakowska (CO – IMSC Warszawa), Tomasz Grzybowski(UMK), Iwona Mozer-Lisewska (UM Poznań), Piotr Radziszewski (WUM), Marek Sosnowski (UM Łódź), Katarzyna Woźniak(WUM).
nauki o Ziemi: Andrzej Kowalczyk (UŚ), Krzysztof Krajewski (ING PAN Warszawa), Lesław Teper (UŚ).
nauki rolnicze: Maciej Fiedorowicz (UR Kraków), Zbigniew Jaworski (UWM),Kazimierz Rutkowski (UR Kraków).
nauki techniczne: Zbigniew Białkiewicz (PK), Ryszard Budzik (PCz), Georgy Kukharev(ZUT), Jacek Mańdziuk (PW), Ryszard Miller (PWr), Włodzimierz Ogryczak(PW), Krystyna Pawłowska (PK), Jan Richert (AGH), Ryszard Romaniuk (PW), Zygmunt Rymuza (PW), Krzysztof Sacha (PW), Wojciech Szeląg (PP), Witold Tarczyński(PŁ), Irena Wojnowska-Baryła (UWM).
nauki teologiczne: ks. Marian Machinek (UWM).
sztuki muzyczne: Anna Janosz (UKW), Zygmunt Rychert (AMuz Bydgoszcz),Katarzyna Sokołowska (UMuz Warszawa), Ella Susmanek-Mysińska (UMuz Warszawa).
sztuki plastyczne: Roman Kowalik (ASP Wrocław), Waldemar Marszałek(ASP Gdańsk), Maria Targońska (ASP Gdańsk).

Kwiecień 2011

1 kwietnia Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Gorzysław Poleszczuk (USz).
nauki chemiczne: Sławomir Podsiadło (PW).
NAUKI EKONOMICZNE: Adam Czudec (URz), Anna Olejniczuk-Merta (ALK Warszawa), Bożena Tańska-Hus (UP Wrocław).
nauki farmaceutyczne: Edmund Grześkowiak (UM Poznań), Bożena Modzelewska-Banachiewicz (UMK), Lucjan Strękowski (Georgia State University USA), Michał Umbreit(PWSZ Gniezno).
nauki fizyczne: Mariusz Gajda (IF PAN Warszawa), Jacek Jezierski (UW), Ryszard Kutner(UW), Stanisław Zoła (UJ).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Andrzej Banach (UJ), Janusz Bień (UW), Włodzimierz Gogołek(UW), Zbigniew Kobyliński (IAiE PAN Warszawa), Małgorzata Kossowska (UJ), Bohdan Łukaszewicz (UWM), Krystyna Maksimowicz (UG), Maria Marczewska-Rytko (UMCS), Ewa Owczarz (UMK), Jacek Piotrowski (UWr), Marek Przeniosło (UHP Kielce), Janusz Ryba (UŚ), Marcin Wodziński (UWr), Andrzej Żurowski (AP Słupsk).
NAUKI MEDYCZNE: Halina Bartosik-Psujek (UM Lublin), Romuald Bohatyrewicz (PUM Szczecin), Bogusława Budziszewska (IF PAN, Kraków), Adrian Chabowski (UM Białystok), Sławomir Dobrzycki (UM Białystok), Robert Hese (UM Katowice), Hanna Kowalczyńska(CMKP Warszawa), Joanna Narbutt (UM Łódź), Leszek Paradowski (AM Wrocław), Janusz Piekarski (UM Łódź), Danuta Rość (UMK), Barbara Skrzydło-Radomańska (UM Lublin), Piotr Socha (I„P-CZD” Warszawa), Andrzej Starczewski (PUM Szczecin), Elżbieta Waszczykowska (UM Łódź), Tomasz Zieliński (IK Warszawa).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Jędrzej Antosiewicz (AWFiS, Gdańsk).
Nauki o ziemi: Wiaczesław Andrejczuk (UŚ), Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), Adam Latała (UG), Jerzy Nawrocki (PIG – PIB Warszawa).
nauki prawne: ks. Artur Mezglewski (KUL).
NAUKI ROLNICZE: Stanisław Gach (SGGW), Marek Gajewski (SGGW), Andrzej Gugołek(UWM), Agnieszka Kaleta (SGGW), Jerzy Księżak (IUNiG – PIB Puławy), Andrzej Misztal (UR Kraków), Tadeusz Praczyk (IOR – PIB Poznań), Karol Węglarzy (IZ – PIB Kraków), Stanisław Wróbel (IUNiG – PIB Puławy).
NAUKI TECHNICZNE: Włodzimierz Bochniak (AGH), Andrzej Jędrczak (UZ), Tadeusz Knych (AGH), Kazimierz Lejda (PRz), Jerzy Wojtowicz (University of British Columbia Vancouver, Kanada).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Józef Budniak (UŚ).
sztuki filmowe: Wojciech Prażmowski (PWSFTviT Łódź).
SZTUKI PLASTYCZNE: Janusz Fogler (ASP Warszawa), Katarzyna Józefowicz (ASP Gdańsk), Piotr Klugowski (UMK), Sławomir Ratajski (ASP Warszawa), Kazimierz Rochecki (UMK), Leon Tarasewicz (ASP Warszawa), Andrzej Tomczak (AS Szczecin).

Luty 2011

24 lutego w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki chemiczne: Jan Czesław Dobrowolski (IchP, Warszawa), Wiktor Adam Koźmiński(UW), Stanisław Leśniak (UŁ), Magdalena Zofia Skompska (UW).
nauki fizyczne: Jacek Dziarmaga (UJ), Ryszard Krzyminiewski (UAM), Paweł Artur Moskal (UJ), Krzysztof Franciszek Sacha (UJ), Jacek Andrzej Tafel (UW).
nauki humanistyczne: ks. Stanisław Janeczek (KUL JPII), Stanisław Wojciech Koziara (UP Kraków), Marta Eliza Kudelska (UJ), Andrzej Witold Nowak (UJ), Jan Józef Piskurewicz(UKSW), Jerzy Stochmiałek (UKSW), Lidia Wiśniewska (UKW).
nauki medyczne: Walentyna Balwierz (UJ), Janusz Grzegorz Jaśkiewicz (GUM), Andrzej Józef Kawecki (CO – IMSC Warszawa),Janusz Stanisław Klatka (UM Lublin), Monika Teresa Lichodziejewska-Niemierko(GUM), Zofia Ostrowska (SUM), Andrzej Piotrowski (UM Łódź), Bożena Romanowska-Dixon (UJ).
nauki prawne: Bogudar Paweł Kordasiewicz (INP PAN Warszawa).
nauki rolnicze: Jerzy Bieniek (UP Wrocław), Anna Irena Grzybek (ITP Falenty), Jerzy Jan Pietkiewicz (UE Wrocław), Hubert Tadeusz Waligóra (UP Poznań).
nauki techniczne: Andrzej Tomasz Baranowski (PG), Tomasz Boczar (PO), Piotr Cyklis(PK), Zbigniew Czech (ZUT),Andrzej Zdzisław Krasławski (Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finlandia), Marian Kucharski (AGH), Jan Marek Kusiak (AGH), Tomasz Józef Parteka (PG), Andrzej Sikorski (PB), Henryka Danuta Stryczewska (PL), Marek Tudruj (IPI PAN Warszawa), Jan Wachowicz (GIG Katowice), Andrzej Augustyn Walczak (WAT), Tadeusz Michał Wegner(PP), Wiesław Winiecki (PW).
nauki teologiczne: ks. Jan Franciszek Perszon (UMK).
sztuki muzyczne: Zbigniew Bargielski (AMuz Kraków), Marta Kierska-Witczak (AMuz Wrocław), Teresa Aniela Malecka (AMuz Kraków), Lidia Matynian (AMuz Kraków), Ewa Dorota Piasecka (AMuz Łódź), Elżbieta Rosińska (AMuz Gdańsk), Krzysztof Szydzisz(AMuz Bydgoszcz), Jerzy Jacek Tosik–Warszawiak (URz), Elżbieta Wtorkowska (AMuz Bydgoszcz).
nauki o Ziemi: Ryszard Andrzej Kotliński (USz).
sztuki plastyczne: Zbigniew Bajek (ASP Kraków).
sztuki teatralne: Bronisław Stefan Wrocławski (PWSFTviT).

Styczeń 2011

25 stycznia w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne uczonym i nauczycielom akademickim.
nauki biologiczne: Barbara Rakowska (UŁ), Maria Wędzony (UP Kraków), Małgorzata Helena Wierzbicka (UW).
nauki chemiczne: Rafał Ryszard Siciński (UW).
nauki ekonomiczne: Zenon Marian Foltynowicz (UE Poznań), Małgorzata Maria Rószkiewicz (SGH), Dariusz Wędzki (UE Kraków).
nauki farmaceutyczne: Grażyna Biała (UM Lublin), Bronisław Grzegorzewski (UMK), Jerzy Tomasz Krysiński (UMK).
nauki fizyczne: Andrzej Michał Drzewiński (UZ), Antoni Jan Kania (UŚ), Wojciech Maria Kwiatek (IFJ PAN Kraków), Maciej Skrzypek (IFJ PAN Kraków).
nauki o kulturze fizycznej: Jacek Gracz (AWF Poznań), Adam Artur Zając (AWF Katowice).
nauki humanistyczne: Leszek Adam Berezowski (UWr), Zdzisław Budzyński (URz), ks. Piotr Jan Moskal (KUL JPII), Mirosław Cezariusz Patalon (UG), Bogdan Henryk Szczepankowski (UKSW).
nauki matematyczne: Dariusz Maciej Wrzosek (UW).
nauki medyczne: Zofia Teresa Bilińska (Instytut Kardiologii Warszawa), Marek Stefan Brzosko (PUM Szczecin), Bogusław Kędra (UM Białystok), Adam Wojciech Klimowicz (PUM Szczecin), Sławomir Andrzej Pancewicz (UM Białystok), Romuald Jerzy Wojnicz (SUM Katowice), Henryk Józef Zieliński (WIM Warszawa).
nauki prawne: ks. Ginter Dzierżon (UKSW), Danuta Maria Janicka (UMK).
nauki rolnicze: Krzysztof Gawroński (UR Kraków), Ewa Hanczakowska (IZ – PIB Kraków), Ewa Teresa Łukaszewicz (UP Wrocław).
nauki techniczne: Czesław Ireneusz Bajer (IPPT PAN Warszawa), Artur Bartkowiak (ZUT), Przemysław Józef Borkowski (PKosz), Lubomira Maria Broniarz-Press (PP), Piotr Zdzisław Gajewski (WAT), Piotr Paweł Gendarz (PŚ), Stanisław Emil Hławiczka (PCz), Adam Marian Kawalec (WAT), Zbigniew Franciszek Kledyński (PW), Piotr Paweł Koniorczyk (WAT), Krzysztof Kosowski (PG), Stanisław Sylwester Kukla (PCz), Andrzej Jerzy Marciniak (PP), Andrzej Stanisław Pacut (PW), Dariusz Aleksander Spałek (PŚ), Krzysztof Maciej Sztwiertnia (IMiIM PAN Kraków), Roman Wyrzykowski (PCz).
nauki teologiczne: ks. Krzysztof Konecki (UMK), ks. Jan Kazimierz Przybyłowski (UKSW).
nauki weterynaryjne: Piotr Szeleszczuk (SGGW).
nauki wojskowe: Jarosław Antoni Wołejszo (AON).
sztuki filmowe: Robert Ignacy Gliński (PWSFTviT).
sztuki muzyczne: Bogdan Kułakowski (AMuz Gdańsk), Wojciech Marian Maciejowski(AMuz Poznań), Tomasz Miczka (AMuz Katowice), Wojciech Józef Rajski (AMuz Gdańsk).
sztuki plastyczne: Małgorzata Joanna Bielecka (UHP Kielce), Krzysztof Konrad Olszewski(ASP Warszawa).

21 stycznia prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne uczonym i nauczycielom akademickim.
nauki biologiczne: Andrzej Kaźmierski (UAM), Mariusz Olczak (UWr),Bernard Staniec(UMCS), Krystyna Amelia Urbańska (UJ).
nauki chemiczne: Ewa Krystyna Andrzejewska (PP), Marek Marian Kowalczuk (CMPiW PAN, Zabrze), Tadeusz Piotr Ossowski (UG), Janusz Tomasz Szklarzewicz (UJ).
nauki ekonomiczne: Wanda Maria Gaczek (UE Poznań), Tadeusz Krupa(PW).
nauki farmaceutyczne: Apolonia Łucja Rybczyńska (GUM).
nauki fizyczne: Paweł Juliusz Horodecki (PG).
nauki humanistyczne: Cezary Sławomir Bronowski (UMK), Andrzej Gąsiorowski(UG), Anna Jadwiga Karwińska (UE Kraków), Krystyna Joanna Kujawińska-Courtney(UŁ), Cezary Kuklo (UwB), Maciej Benedykt Mróz(UWr), Danuta Musiał (UMK), Anna Krystyna Nasiłowska-Rek (IBL PAN Warszawa), Mieczysław Bogdan Nurek(UG), Władysław Jacek Paluchowski (UAM), Bożena Popiołek (UP Kraków), Maria Prussak (IBL PAN Warszawa), Joanna Sabina Tokarska-Bakir (UW), Wojciech Lech Wrzosek(UAM), Michał Jerzy Zacharias (UKW).
nauki leśne: Edward Kowal (UZ), Hubert Stanisław Szramka (UP Poznań).
nauki matematyczne: Eugene Gutkin (UMK), Tadeusz Krasiński (UŁ),Wojciech Janusz Kucharz (UJ), Anna Maria Zdunik (UW).
nauki medyczne: Ewa Maria Bar-An dziak (WUM), Ewa Monika Barcz(WUM), Tomasz Paweł Grodzki (PAM), Tomasz Hirnle (UM Białystok),Włodzimierz Kargul (SPSK nr 7 SUM), Marek Janusz Kochmański (UHP),Ivan Kocič (GUM), Dorota Krasowska (UM Lublin), Małgorzata Krystyna Kurpesa (UM Łódź), Hanna Dorota Misiołek (SUM), Maria Mieczysława Nowaczyk (WUM), Jan Roman Styczyński (UMK), Elżbieta Anna Tryniszewska (UM Białystok), Alicja Wasiluk (UM Białystok).
nauki o Ziemi: Paweł Marek Leśniak (ING PAN Warszawa), Zbigniew Tomasz Ustrnul (UJ).
nauki prawne: Wojciech Szwajdler (UMK), Roman Wieruszewski (INP PAN Warszawa).
nauki rolnicze: Dariusz Józef Andrejko (UP Lublin), Zofia Hanusz (UP Lublin),Piotr Jan Hewelke (SGGW), Andrzej Jerzy Marczuk (UP Lublin), Czesław Zygmunt Skrzypczak(ISiK Skierniewice), Arkadiusz Wołos (IRŚ Olsztyn),Zdzisław Wyszyński (SGGW).
nauki techniczne: Janusz Stefan Konstanty (AGH).
sztuki muzyczne: Józef Henryk Rychlik (AMuz Kraków).

Listopad 2010

23 listopada 2010 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Alicja Józkowicz (UJ), Sławomir Kaczmarek (UKW),Maria Jolanta Rędowicz (IBD PAN, Warszawa), Urszula Emilia Sławińska(IBD PAN, Warszawa).
nauki chemiczne: Danuta Barałkiewicz (UAM), Robert Tadeusz Koncki (UW),Roman Kozłowski (IKiFP PAN, Kraków), Henryk Wojciech Krawczyk (PŁ),Andrzej Orzeszko(WAT), Janina Zięba-Palus (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków).
nauki ekonomiczne: Stanisław Jan Belniak (UEK), Dorota Elżbieta Korenik(UE Wrocław), Stefan Marian Krajewski (UŁ), Celina Maria Olszak (AE Katowice).
nauki farmaceutyczne: Małgorzata Maria Filip (UJ), Maciej Andrzej Małecki(WUM), Wojciech Piotr Mielicki (UM Łódź).
nauki fizyczne: Józef Jan Andrzejewski (UŁ), Piotr Perlin (IWC PAN, Warszawa), Barbara Anna Pilawa (SUM), Zbigniew Stanisław Rudy (UJ),Marek Wasiucionek (PW).
nauki humanistyczne: Krystyna Kossakowska-Jarosz (UO), Anna Klara Łebkowska(UJ), Gabriela Matuszek (UJ), Wanda Musialik (PO), Marek Maria Ney-Krwawicz (IH PAN, Warszawa), Tomasz Jerzy Stępień (ATH, Bielsko-Biała) Alicja Maria Stępień-Kuczyńska (UŁ).
nauki matematyczne: Jerzy Jezierski (SGGW).
nauki medyczne: Zbigniew Rafał Celewicz (PAM), Andrzej Mateusz Chmura(WUM), Jerzy Tadeusz Chudek (SUM), Roman Danielewicz (WUM), Alina Barbara Grzanka(UMK), Marek Jackowski (UMK), Jadwiga Jolanta Jośko(SUM), Piotr Adrian Klimiuk (UM Białystok), Piotr Książek (UM Lublin),Wojciech Kułak (UM Białystok), Anna Kuryliszyn-Moskal (UM Białystok),Artur Remigiusz Kwiatkowski (WUM), Andrzej Lewandowski(AM Wrocław),Zygmunt Mackiewicz (UM Białystok), Marcin Marek Majka (UJ), Bogdan Mazur (SUM), Anita Justyna Olejek (SUM), Elżbieta Sabina Ołdak (UM Białystok), Piotr Paluszkiewicz (UM Lublin), Ingrid Katarzyna Różyło-Kalinowska (UM Lublin), Ryszard Rutkowski (UM Białystok), Jacek Antoni Rysz (UM Łódź), Marian Kazimierz Smoczyński(GUM), Jerzy Bogusław Starzyk (UJ), Andrzej Szuba (AM Wrocław), Janusz Świetliński(Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa), Janusz Wiesław Wyzgał(WUM).
nauki o kulturze fizycznej: Teresa Anna Sławińska-Ochla (AWF Wrocław).
nauki o Ziemi: Jerzy Runge (UŚ).
nauki rolnicze: Kinga Anna Mazurkiewicz-Zapałowicz (ZUT), Marek Stefan Szyndel(SGGW), Barbara Maria Zagdańska (SGGW).
Nauki Techniczne: Alexander Balitskii (Fizyko-Mechaniczny Instytut, Lwów),Barbara Białecka(GIG Katowice), Dariusz Marian Bieliński (PŁ), Ryszard Filip Dindorf (AGH), Maciej Drozdowski (PP), Czesław Dymarski (PG),Stanisław Romuald Gratkowski(ZUT), Stanisław Gruszczyński (AGH),Antoni Andrzej Motyczka (PŚ), Zdzisław Czesław Nawrocki (PWr),Zbigniew Marian Rdzawski (PŚ), Jacek Rokicki (PW), Kazimierz Sadkiewicz (Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Bydgoszcz), Jerzy Teodor Sawicki(Cleveland State University, USA), Tomasz Stefan Topoliński(UTP), Marian Czesław Turek(GIG Katowice), Józef Stanisław Zbroszczyk(PCz).
nauki teologiczne: ks. Jacek Przemysław Nowak (UKSW).
sztuki filmowe: Ryszard Władysław Lenczewski (PWSFTviT), Elżbieta Teresa Protakiewicz (PWSFTviT).
SZTUKI MUZYCZNE: Janusz Marian Przybylski (Filharmonia Warmińsko-Mazurska, Olsztyn), Lidia Rydlewicz-Zielińska (AMuz, Poznań).
sztuki plastyczne: Piotr Bożyk (ASP Kraków), Piotr Teofil Gojowy (UMK),Henryk Piotr Gostyński (ASP Warszawa), Dariusz Anatol Grzybowicz (ASP Wrocław), Lech Jerzy Kołodziejczyk (UŚ), Wojciech Marek Lupa (ASP Wrocław), Krzysztof Jan Wołowski (ASP Wrocław). ☐

22 listopada 2010 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Zbigniew Madeja (UJ), Włodzimierz Meissner (UG).
nauki chemiczne: Mirosław Antoni Czarnecki (UWr).
nauki ekonomiczne: Anna Karmańska (SGH), Elżbieta Lorek (AE, Katowice), Jan Krzysztof Solarz (AF, Warszawa), Wacław Michał Szymanowski (SGGW).
nauki fizyczne: Franciszek Stanisław Firszt (UMK), Jarosław Stanisław Koperski (UJ), Piotr Andrzej Magierski (PW), Teresa Janina Tymieniecka (AP, Siedlce).
nauki humanistyczne: Irena Curyło-Gonzalez (UW), Ignacy Ryszard Danka (WSSM, Łódź), Andrzej Marek Furier (USz), Iwona Hofman (UMCS), Emilia Łojek (UW), Grzegorz Łukomski (AJD, Częstochowa), Zdzisław Stanisław Noga (UP, Kraków), Andrzej Romanow(UG), Ewa Elżbieta Siemieniec-Gołaś (UJ), Wojciech Strzyżewski (UZ), Jerzy Szczepański (UHP, Kielce), Franciszek Wojciechowski (UJ), Krzysztof Zamorski (UJ).
nauki leśne: Ewa Maria Dobrowolska (SGGW).
nauki matematyczne: Witold Kazimierz Jarczyk (UZ), Jerzy Włodzimierz Jaworski (UAM), Władimir Mitiuszew (UP, Kraków), Piotr Bogusław Mucha (UW), Ryszard Henryk Urbański (UAM).
nauki medyczne: Urszula Anna Demkow (WUM), Hanna Barbara Grubek-Jaworska(WUM), Józef Kozak (UM, Łódź), Jacek Leon Kruczyński (UMK), Andrzej Tadeusz Modrzejewski (PAM, Szczecin), Jan Andrzej Rogowski (GUM), Maria Janina Śmiałowska(IF PAN, Kraków), Krzysztof Marek Turowski (UM, Lublin), Jarosław Kazimierz Wójcik(UM, Lublin).
NAUKI O ZIEMI: Andrzej Piotr Bluszcz (PŚ), Alicja Maria Kosakowska (IO PAN, Sopot).
nauki prawne: Piotr Pogonowski (KUL), Wojciech Popiołek (UŚ), Stanisław Leszek Stadniczeńko (UO).
nauki rolnicze: Tadeusz Bieniaszewski (UWM), Bożena Dębska (UTP), Andrzej Felenczak(UP, Kraków), Wanda Kociuba (UP, Lublin), Barbara Krystyna Kowrygo (SGGW), Paweł Bolesław Krajewski (IGR PAN, Poznań), Włodzimierz Zbyszko Nowak (UP, Poznań), Leszek Lucjan Romański (UP, Wrocław), Krystyna Anna Skibniewska (UWM), Wojciech Tanaś (UP, Lublin), Waldemar Treder (IsiK, Skierniewice).
nauki techniczne: Wojciech Paweł Bandurski (PP), Józef Błachnio (PB), Włodzimierz Czesław Derda (PCz), Wiesław Józef Gaweł (IMiIM PAN, Kraków), Jan Józef Jowsa (PCz), Zbigniew Stanisław Koruba (PŚw), Wiesław Bogumił Kotarski (UŚ), Maciej Wiktor Kysiak (PW), Urszula Teresa Litwin (UR, Kraków), Jarosław Meller (UMK), Dariusz Przemysław Mikielewicz (PG), Henryk Zdzisław Paul (IMiIM PAN, Kraków), Stanisław Pietruszczak (McMaster University Hamilton, Ontario, Kanada), Franciszek Seredyński (IPI PAN, Warszawa), Jan Czesław Sikora (PG), Andrzej Cezary Stefański (PŁ), Barbara Maria Surowska (PL), Bogdan Szczygieł (PWr), Elżbieta Izabella Węcławowicz-Bilska (PK), Bogdan Kazimierz Zygmunt (WAT).
nauki teologiczne: ks. Mieczysław Michał Mikołajczak (UAM), ks. Marek Pyc (UAM).
nauki weterynaryjne: Zbigniew Mariusz Adamiak (UWM), Jerzy Jan Jaroszewski (UWM), Teresa Szprengier-Juszkiewicz (PIW – PIB, Puławy).
nauki wojskowe: Stanisław Zajas (AON).
sztuki filmowe: Janusz Maria Tylman (PWSFTviT).
sztuki muzyczne: Teresa Maria Baczewska (AMuz, Katowice), Joanna Domańska (AMuz, Katowice), Mieczysław Józef Gawroński (UAM), Grzegorz Jurczyk (AMuz, Bydgoszcz).
sztuki plastyczne: Andrzej Boss (ASP, Łódź), Roman Jan Gajewski (ASP, Gdańsk), Leszek Knaflewski (ASP, Poznań), Leszek Józef Mądzik (KUL), Henryk Ożóg (ASP, Kraków), Ksawery Tadeusz Piwocki (ASP, Warszawa), Krzysztof Trusz (ASP, Warszawa), Jacek Wojciechowski (UMCS), Tomasz Jan Zawadzki (UMCS).
sztuki teatralne: Wojciech Karol Malajkat (PWSFTviT). 

18 listopada 2010 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 89 uczonym i nauczycielom akademickim.
NAUKI BIOLOGICZNE: Krystyna Harmata (UJ), Jacek Herbich (UG), Tadeusz Kaczorowski(UG), Anna Maryańska-Nadachowska (ISiEZ PAN, Kraków), Wiesław Józef Mułenko(UMCS), Bogusław Zbigniew Pawłowski (UWr), Wojciech Rzeski (UMCS), Maria Anna Słomczyńska (UJ), Dariusz Tarnawski (UWr), Elżbieta Warchałowska-Śliwa (ISiEZ PAN, Kraków), Piotr Wiktor Wlaź (UMCS).
NAUKI CHEMICZNE: Wiesław Marek Gołębiewski (Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa), Ewa Górecka (UW), Waldemar Stanisław Iwanek (UHP, Kielce), Andrzej Eugeniusz Kuczumow (KUL), Krzysztof Stanisław Lewiński (UJ), Marek Orlik (UW).
NAUKI EKONOMICZNE: Bohdan Jan Jeliński (UG), Wojciech Walerian Kosiedowski (UMK), Paweł Krzysztof Swianiewicz (UW).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Andrzej Stańczak (UM, Łódź), Anna Barbara Sułkowska (SUM, Katowice), Lucjusz Zaprutko (UM, Poznań).
NAUKI FIZYCZNE: Aleksander Grzegorz Bródka (UŚ), Sławomir Maksymilian Kaczmarek (ZUT), Krzysztof Dariusz Kowalski (UŁ), Andrzej Krasiński (CA PAN, Warszawa), Ryszard Naskręcki (UAM), Maciej Jerzy Nowak (IF PAN, Warszawa), Marian Wilhelm Paluch (UŚ), Ryszard Jan Radwański (UP, Kraków), Wojciech Satuła (UW), Jan Sobczyk (UWr), Marek Szafrański (UAM), Piotr Targowski (UMK).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Władysława Bryła (UMCS), Roman Czaja (UMK), Waldemar Jan Dziak (ISP PAN, Warszawa), Kazimierz Jan Gajda (UP, Kraków), Joanna Mirosława Goszczyńska (UW), Maciej Ludwik Janowski (IH PAN, Warszawa), Urszula Elwira Kęsik(AP, Słupsk), Eugenia Ewa Mandal (UŚ), ks. Kazimierz Popielski (WSEiI, Lublin), Dariusz Mirosław Rott (UŚ), Krzysztof Mariusz Rubacha (UMK), Danko Šipka (UAM), Barbara Sosińska-Kalata (UW), Jacek Piotr Sroka (UWr), Danuta Stasik (UW), Przemysław Tajsner (UAM), Piotr Andrzej Taracha (UW), Kazimierz Trzęsicki (UwB), Aleksander Stanisław Wirpsza (UW), Krzysztof Miron Woźniakowski (UP, Kraków).
NAUKI MEDYCZNE: Jerzy Andrzej Bełtowski (UM, Lublin), Ksenia Bykowska (IHiT, Warszawa), Piotr Andrzej Kowal (UM, Poznań), Krzysztof Lewandowski (UM, Poznań), Marta Misiuk-Hojło (AM, Wrocław), Przemysław Michał Mrozikiewicz (IWNiRZ, Poznań), Sławomir Maria Suchocki (AM, Wrocław).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Grażyna Teresa Lutosławska (AWF, Warszawa).
NAUKI O ZIEMI: Maciej Henryk Jędrusik (UW), Andrzej Świeca (UMCS).
NAUKI PRAWNE: Dariusz Szpoper (UG).
NAUKI ROLNICZE: Magdalena Małgorzata Borys (ITP, Falenty), Barbara Teresa Kołodziej(UP Lublin), Michał Kopeć (UR Kraków), Izabela Anna Steinka (AM Gdynia).
NAUKI TECHNICZNE: Tadeusz Zbigniew Antczak (PŁ), Jerzy Charytonowicz (PWr), Andrzej Dziedzic (PWr), Witold Dzwinel (AGH), Natalia Golnik (PW), Marianna Jacyna(PW), Zdzisław Stanisław Kaczmarek (PŚ), Jacek Marek Kluska (PRz), Janusz Józef Łomotowski (UP, Wrocław), Andrzej Marian Pawlak (Central Laboratories Delphi Corporation, Michigan, USA), Władysław Zbigniew Szaflik (ZUT), Jerzy Świątek (PWr), Lesław Topór-Kamiński (PŚ), Henryk Franciszek Tylicki (UTP, Bydgoszcz), Robert Andrzej Varin(University of Waterloo, Ontario, Kanada), Janusz Wojtkowiak (PP), Zygmunt Zdzisław Wróbel (UŚ).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks Piotr Jan Morciniec (UO).
NAUKI WETERYNARYJNE: Leszek Bronisław Krakowski (UP Lublin). 

Wrzesień 2010

27 września Prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nadania tytułu profesorskiego 51 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki chemiczne: Anatol Kojło (UwB), Piotr Krzysztof Stepnowski (UG).
nauki farmaceutyczne: Jadwiga Mielcarek (UMed, Poznań).
nauki fizyczne: Ryszard Andrzej Czajka (PP), Krystyna Zofia Hołderna-Natkaniec (UAM), Bogdan Józef Idzikowski (IFM PAN, Poznań), Paweł Marcin Olko (IFJ PAN, Kraków).
nauki humanistyczne: s. Barbara Chyrowicz (KUL JP II), Włodzimierz Kazimierz Kozłowski(UŁ), Mirosław Przylipiak (AP, Słupsk), Elżbieta Anna Skibińska-Cieńska (UWr), Barbara Leokadia Surowska-Sauerland (UW), Ewa Urszula Syrek (UŚ), Stanisław Szadyko(UW), Sławomir Jacek Żurek (KUL JP II).
nauki matematyczne: Zbigniew Jan Bartosiewicz (PB), Zdzisław Naniewicz (UKSW), Witold Wnuk (UAM).
nauki medyczne: Halina Krystyna Batura-Gabryel (UMed, Poznań), Jacek Wacław Dadan(UMed, Białystok), Andrzej Władysław Emeryk (UMed, Lublin), Andrzej Semczuk (UMed, Lublin), Jerzy Sikora (SUM), Maria Małgorzata Winnicka (UMed, Białystok), Krzysztof Zieniewicz (WUM).
nauki o Ziemi: Jan Marek Matuszkiewicz (IGiPZ PAN, Warszawa).
nauki prawne: Lech Dubel (UMCS), Janina Kazimiera Panowicz-Lipska (UAM).
nauki rolnicze: Krzysztof Bilik (IZ – PIB, Kraków), Tomasz Konstanty Dobek (ZUT), Teresa Zofia Doroszewska (IUNiG – PIB, Puławy), Jerzy Lech Jugowar (IBMiER Oddział w Poznaniu), Marek Ludwik Mrówczyński (IOR – PIB, Poznań), Krystyna Pieniak-Lendzion (AP, Siedlce), Cezary Stanisław Podsiadło (ZUT), Wiera Sądej (UWM), Sławomir Zawisza (UTP, Bydgoszcz).
nauki techniczne: Andrzej Paweł Bartoszewicz (PŁ), Maria Dąbrowska-Szata (PWr), Sergiy Filin (ZUT), Marian Filipiak (UE, Poznań), Roman Jantas (PŁ), Janusz Antoni Pospolita (PO), Krzysztof Stańczyk (GIG, Katowice), Jacek Suchodolski (PWr), Maria Elwira Ząbkowska-Wacławek (UO).
sztuki muzyczne: Piotr Tomasz Miciński (AMuz, Łódź), Feliks Widera (AMuz, Katowice).
sztuki plastyczne: Mirosław Piotr Adamczyk (ASP, Poznań), Andrzej Maciej Łubowski(WSUS, Poznań), Grzegorz Piotr Nowicki (ASP, Poznań).

Czerwiec 2010

9 czerwca pełniący obowiązki Prezydenta RP Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Anna Filipek (IBD PAN, Warszawa).
nauki chemiczne: Matthias Bochtler (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), Mirosław Robert Mączka (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław).
nauki fizyczne: Sławomir Piotr Breiter (UAM), Henryk Fiedorowicz (WAT), Marek Lesław Pfützner (UW), Lidia Barbara Smentek (UMK), Krzysztof Szczepan Wieteska (Instytut Energii Atomowej POLATOM, Świerk).
nauki humanistyczne: Lidia Wanda Cierpiałkowska (UAM), Antoni Kazimierz Dudek (UJ), Tomasz Jaworski (UZ), Danuta Józefa Künstler-Langner (UMK), Grzegorz Maciej Lissowski (UW), Grażyna Michałowska (UW), ks. Edward Walewander (KUL), Tomasz Żyro (UW).
nauki leśne: Adam Krajewski (SGGW).
nauki matematyczne: Romuald Józef Lenczewski (PWr), Damian Tadeusz Niwiński (UW), Agata Smoktunowicz (IM PAN, Warszawa).
nauki medyczne: Andrzej Stanisław Gabriel (SUM), Tomasz Laskus (St. Joseph’s Hospital and Medical Center Phoenix, Arizona USA), Maria Bożena Sokół (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Oddział w Gliwicach), Jacek Szamatowicz (UMed, Białystok), Róża Julia Wiśniewska (UMed, Białystok), Tomasz Marian Wolańczyk (WUM).
nauki o Ziemi: Elżbieta Dubińska (UW0, Zdzisław Maksymilian Migaszewski (UHP, Kielce), Adam Łajczak (UŚ), Alicja Szajnowska-Wysocka (UŚ).
nauki prawne: ks. Grzegorz Leszczyński (UKSW).
nauki rolnicze: Adela Maria Adamus (UR, Kraków), Jolanta Elżbieta Komisarek (UP, Poznań), Elżbieta Urszula Kusińska (UP, Lublin), Danuta Michalik (UWM).
nauki techniczne: Paweł Dłużewski (IPPT PAN, Warszawa), Tadeusz Hryniewicz (PKosz), Jerzy Antoni Jura (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków), Jerzy Kazimierz Kędzierski (WAT), Jan Mosio-Mosiewski (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle), Zygmunt Paweł Piątek (PCz), Kazimierz Maria Romaniszyn (ATH, Bielsko-Biała), Tomasz Stapiński (AGH), Bronisław Stec (WAT), Jan Grzegorz Szajnar (PŚ).
sztuki plastyczne: Ryszard Piotr Jędroś (ASP, Wrocław), Eugeniusz Matejko (ASP, Poznań), Eugeniusz Roman Skorwider (ASP, Poznań)

Marzec 2010

3 marca Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nominacyjne 116 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, którym nadał tytuły profesora na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
nauki biologiczne: Janusz Boratyński (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław), Elżbieta Hauzińska−Zenkteler (UAM), Wojciech Piasecki (ZUT), Helena Wanda Wesołowska (UWr).
nauki chemiczne: Mieczysław Józef Korolczuk (UMCS), Antoni Pietrzykowski (PW).
nauki ekonomiczne: Witold Abramowicz (UE, Poznań), Jadwiga Krystyna Adamczyk (UE, Kraków), Małgorzata Iwanicz−Drozdowska (SGH), Władysława Łuczka−Bakuła (UP, Poznań), Wiesław Stanisław Musiał (UR, Kraków), Adam Noga (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa), Tomasz Piotr Tokarski (UJ).
nauki farmaceutyczne: Janusz Kasperczyk (ŚUM), Grażyna Joanna Nowicka (Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa).
nauki fizyczne: Tomasz Wojciech Bulik (UW), Tadeusz Groń (UŚ), Borys Kierdaszuk (UW), Tadeusz Michał Michałowski (UAM), Ernest Piasecki (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk).
nauki humanistyczne: Iwona Alicja Bartoszewicz (UWr), Andrzej Mikołaj Bednarczyk (UW), Małgorzata Borowska (UW), Mirosława Lucyna Buchholtz (UMK), Lidia Wanda Cierpiałkowska (UAM), Maciej Koźmiński (Instytut Historii PAN, Warszawa), Lidia Józefa Liburska (UJ), Irena Machaj (USz), Jolanta Maria Miluska (UAM), Zbigniew Eugeniusz Niebelski (KUL), Andrzej Przyłębski (UAM), Krystyna Romaniszyn (UJ), Jan Kazimierz Sawicki (AM, Gdynia), Zofia Joanna Waszkiewicz (UMK).
nauki matematyczne: Wojciech Plandowski (UW), Tadeusz Płatkowski (UW), Wiesław Roman Sasin (PW).
nauki medyczne: Marcin Demkow (Instytut Kardiologii, Warszawa), Maria Gołębiewska (UM, Białystok), Barbara Małgorzata Górnicka (WUM), Tomasz Jan Guzik (UJ), Marcin Jóźwik (Uniwersytet w Ulm, Niemcy), Agata Hanna Karowicz−Bilińska (UM, Łódź), Irena Kasacka (UM, Białystok), Witold Mirosław Kędzia (UM, Poznań), Jarogniew Jacek Łuszczki (UM, Lublin), Andrzej Małecki (ŚUM), Barbara Mroczko (UM, Białystok), Ewa Maria Nowak−Markwitz (UM, Poznań), Rafał Tomasz Pawliczak (UM, Łódź), Krzysztof Sodowski (ŚUM), Stanisław Sporny (UM, Łódź), Ryszard Staniszewski (UM, Poznań), Andrzej Surdacki (UJ), Tomasz Szczepański (ŚUM), Piotr Jan Tutka (UM, Lublin), Paul Przemysław Konstantin Urbanski (Herz− und Gefäss−Klinik Bad Neustadt – RHÖN−KLINIKUM AG, Niemcy), Anna Teresa Walecka (PAM, Szczecin), Wacław Weyde (AM, Wrocław), Jerzy Wojnar (ŚUM), Andrzej Wojtowicz (WUM), Anna Jolanta Woźniacka (UM, Łódź), Iwona Małgorzata Żak (ŚUM).
nauki o kulturze fizycznej: Maria Ludwika Chrzanowska (AWF, Kraków).
nauki o Ziemi: Ewa Wiesława Słaby (UW), Zbigniew Aleksander Taylor (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa).
nauki rolnicze: Jacek Długosz (UTP, Bydgoszcz), Anna Maria Golcz (UP, Poznań), Janina Kaniuczak (URz), Elżbieta Maria Kucharska (ZUT), Zbigniew Laudański (SGGW), Krzysztof Lipka (UR, Kraków), Marian Mokwa (UP, Wrocław), Piotr Marek Nowakowski (UP, Wrocław), Piotr Witold Palich (AM, Gdynia), Maria Teresa Sadowska (PG).
nauki techniczne: Marta Błażewicz (AGH), Krystyna Cedzyńska (PŁ), Piotr Cichosz (PWr), Radosław Marek Iwankiewicz (Uniwersytet Techniczny, Hamburg), Marek Jerzy Jaszczuk (PŚ), Aniela Kamińska−Benmechernene (PP), Wanda Barbara Kononowicz (PWr), Aleksander Piotr Kozłowski (PRz), Stanisław Jan Kulas (PW), Wojciech Libura (AGH), Sławomir Marian Luft (PR), Waldemar Krzysztof Marzęcki (PSz), Zygmunt Andrzej Mierczyk (WAT), Wiesław Jan Nagórko (SGGW), Barbara Maria Namysłowska−Wilczyńska (PWr), Paweł Piotr Pawlus (PRz), Jarosław Witold Plichta (PKosz), Władysław Mieczysław Rzymski (PŁ), Janusz Wojciech Sikora (PL), Jarosław Stepaniuk (PB), Michał Krzysztof Styp−Rekowski (UTP, Bydgoszcz), Piotr Maria Synowiec (PŚ), Jan Karol Ślusarek (PŚ), Stanisław Turczyn (AGH), Tadeusz Wieczorek (PŚ), Bogdan Kazimierz Wolski (PK), Maciej Złowodzki (PK), Zbigniew Karol Zuziak (PK).
nauki weterynaryjne: Janusz Tadeusz Pawęska (Special Pathogens Unit, National Institute for Communicable Diseases, RPA), Tomasz Stadejek (PIW – PIB, Puławy).
sztuki filmowe: Andrzej Fidyk (UŚ).
sztuki muzyczne: Andrzej Krzysztof Białko (AMuz, Kraków), Krzysztof Kamiński (AMuz, Łódź), Adam Korzeniowski (AMuz, Kraków), Jadwiga Kotnowska (AMuz, Bydgoszcz), Beata Lidia Zawadzka−Kłos (AMuz, Łódź).
sztuki plastyczne: Wiktor Andrzej Jędrzejec (ASP, Warszawa), Ewa Jadwiga Kutermak−Madej (ASP, Kraków), Andrzej Piotr Mazur (ASP, Warszawa), Bogumiła Krystyna Pręgowska (UMK).

Luty 2010

3 lutego 2010 Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, którym nadał tytuły profesora na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
nauki biologiczne: Jan Białczyk (UJ), Janusz Marek Bujnicki (Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, UAM), Stanisław Fabczak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa), Stanisław Mariusz Karpiński (SGGW), Piotr Andrzej Krutki (AWF, Poznań), Jolanta Bogna Legocka (UAM), Regina Halina Osiecka (UŁ), Marcin Rapacz (UR im. H. Kołłątaja, Kraków), Werner Ulrich (UMK).
nauki chemiczne: Piotr Król (PRz), Irena Kulszewicz−Bajer (PW), Marek Marian Marczewski (PW).
nauki ekonomiczne: Tomasz Stanisław Budnikowski (Instytut Zachodni, Poznań), Maria Wanda Kopertyńska (UE, Wrocław), Kazimierz Krzakiewicz (UE, Poznań), Magdalena Beata Osińska (UMK), Marek Krzysztof Pawlak (KUL JP II), Oded Stark (UW), Krystyna Wojcik (SGH).
nauki farmaceutyczne: Barbara Bożena Kostka (UM, Łódź).
nauki fizyczne: Edward Bolesław Darżynkiewicz (UW), Krzysztof Jan Golec−Biernat (IFJ PAN, Kraków), Jerzy Konior (UJ), Wiesław Andrzej Nowak (UMK), Renata Grażyna Świrkowicz (PW), Zbigniew Ryszard Żytkiewicz (IF PAN, Warszawa).
nauki humanistyczne: Stanisław Borawski (UZ), Krystyna Chałas (KUL JP II), Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Mikalaj Khaustovich (UW), Anna Lucyna Kukułka−Wojtasik (UW), Ewa Mirosława Łubieniewska (UPed, Kraków), Aleksandra Łuszczyńska (SWPS, Warszawa, Wydział we Wrocławiu), Marian Krzysztof Rębkowski (USz), Barbara Zofia Sienkiewicz (UAM), Krystyna Urszula Szcześniak (UG), Jolanta Ewa Szpyra−Kozłowska (UMCS), Zbigniew Włodzimierz Tarkowski (UM, Lublin), Danuta Małgorzata Ulicka (UW), Anna Jadwiga Węgrzyniak (ATH, Bielsko−Biała), ks. Kazimierz Marek Wolsza (UO), Henryk Wojciech Żaliński (UPed, Kraków), Piotr Żmigrodzki (UŚ).
nauki leśne: Piotr Jacek Beer (SGGW), Hanna Zofia Kwaśna (UP, Poznań).
nauki matematyczne: Zbigniew Jan Jurek (UWr).
nauki medyczne: Tomasz Marian Brzostek (UJ), Hanna Czeczot (WUM), Artur Czekierdowski (UM, Lublin), Marek Paweł Dąbrowski (WIM, Warszawa), Sylwia Maria Katarzyna Grodecka−Gazdecka (UM, Poznań), Danuta Januszkiewicz−Lewandowska (UM, Poznań), Anna Małgorzata Jegier (UM, Łódź), Maria Teresa Laszczyńska (PAM, Szczecin), Lucyna Maria Mastalerz (UJ), Urszula Maria Mazurek (ŚUM), Witold Marian Młynarczyk (UM, Poznań), Grzegorz Władysław Oszkinis (UM, Poznań), Rafał Paluszkiewicz (WUM), Bernard Antoni Panaszek (AM, Wrocław), Kazimierz Pasternak (UM, Lublin), Dariusz Pawlak (UM, Białystok), Stanisław Pomianowski (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Włodzimierz Henryk Ruka (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa), Władysław Sinkiewicz (Collegium Medicum, Bydgoszcz, UMK), Marek Strączkowski (UM, Białystok), Janusz Maciej Strzelczyk (UM, Łódź), Andrzej Bogusław Szczepanik (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa), Mieczysław Śmiałek (IMDiK PAN, Warszawa).
nauki o kulturze fizycznej: Jolanta Elżbieta Chwalbińska (AWFiS, Gdańsk), Józef Ignacy Langfort (AWF, Katowice).
nauki o Ziemi: Marek Leszek Degórski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa), Ewa Jadwiga Olempska−Roniewicz (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa), Joanna Małgorzata Wibig (UŁ).
nauki prawne: Roman Marek Hauser (UAM), Michał Juliusz du Vall (UJ), Stanisław Wrzosek (KUL).
nauki rolnicze: Krystyna Natalia Bartnik−Pomorska (PL), Jolanta Maria Biesaga−Kościelniak (Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków), Jerzy Stanisław Jamroz (UP, Lublin), Stefania Maria Jezierska−Tys (UP, Lublin), Antoni Marek Kosmala (SGGW), Maria Jadwiga Król (IUNiG – PIB, Puławy), Andrzej Kazimierz Łachacz (UWM), Bogusław Makarski (UP, Lublin), Józef Mosiej (SGGW), Wojciech Owczarzak (UP, Poznań), Wiesław Przybylski (SGGW), Marek Tukiendorf (PO).
nauki techniczne: Adam Wojciech Bydałek (PWSZ, Leszno), Konrad Przemko Eckes (AGH), Jan Józef Iżykowski (PWr), Danuta Krystyna Kaczmarek (PWr), Andrzej Benedykt Kołtuniewicz (PW), Janusz Majta (AGH), Ryszard Tadeusz Nowosielski (PŚ), Jacek Pigłowski (PWr), Andrzej Rusin (PŚ), Gabriel Krystian Wróbel (PŚ), Zofia Wiesława Żakowska (PŁ).
nauki weterynaryjne: Andrzej Jacek Salwa (Zakład Higieny Weterynaryjnej, Gdańsk), Zenon Stanisław Sołtysiak (UP, Wrocław).
nauki wojskowe: Jan Jagielski (UZ).nauki teologiczne: o. Zygfryd Smolka (UO), ks. Stanisław Warzeszak (UKSW).
sztuki muzyczne: Ewa Aleksandra Wycichowska (UMuz, Warszawa).
sztuki teatralne: Piotr Damulewicz (AT, Warszawa – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku).
Nominację profesorską zmarłego Janusza Stanisława Bany (WIHiE, Warszawa) odebrał syn.

Lipiec 2009

7 lipca Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesorskiego 166 pracownikom nauki i sztuki.
Nauki biologiczne: Antoni Banaś (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AM, Gdańsk), Jacek Karol Bardowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa), Krystyna Maria Bieńkowska-Szewczyk (MWB UG i AM Gdańsk), Paweł Michał Brzuzan (UWM), Beata Joanna Gabryś (UZ), Ryszard Jan Gołdyn (UAM), Andrzej Hutorowicz (Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn), Piotr Jonczyk (IBiB PAN Warszawa), Krystyna Danuta Kromer (UWr.), Maria Kamila Ogielska (UWr.), Tomasz Stanisław Osiejuk (UAM), Mieczysław Adam Puchała (UŁ), Jacek Waldemar Siciński (UŁ), Andrzej Marek Składanowski (PG), Bożena Szafrańska (UWM).
Nauki chemiczne: Jerzy Lisowski (UWr.), Krzysztof Andrzej Maksymiuk (UW), Janusz Płocharski (PW), Alina Krystyna Pyka (ŚUM), Eugeniusz Zych (UWr.),
Nauki ekonomiczne: Ewa Drabik (SGGW), Eugeniusz Gatnar (AE Katowice), Robert Przemysław Karaszewski (UMK), Stefan Lachiewicz (PŁ), Ewa Oziewicz (UG), Włodzimierz Józef Rembisz (WSFiZ Warszawa), Stanisław Bogusław Swadźba (AE Katowice).
nauki farmaceutyczne: Grażyna Maria Ginalska (UM Lublin), Wiesław Malinka (AM Wrocław), Juliusz Przysławski (UM Poznań).
Nauki fizyczne: Jan Marek Antosiewicz (UW), David Bernhard Blaschke (UWr.), Danuta Magdalena Kiełczewska (UW), Andrzej Jan Prus-Czarnecki (Uniwersytet Alberty, Kanada), Krzysztof Stasiewicz (Swedish Institute of Space Phisic, Uppsala), Zbigniew Włodarczyk(UHP Kielce), Grzegorz Jacek Wrochna (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk), Piotr Jan Zieliński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków).
Nauki humanistyczne: Włodzimierz Marian Bialik (UAM), Irena Bukowska-Floreńska(UŚ), Maria Bronisława Dakowska (UW), Bogusław Stanisław Dybaś (UMK), Waldemar Furmanek (URz.), Sambor Franciszek Grucza (UW), Jadwiga Henryka Izdebska (UwB), Barbara Jadwiga Kot (UAM), Hanna Maria Kowalska-Stus (UJ), Józef Kwaterko (UW), Anna Małgorzata Landau-Czajka (Instytut Historii PAN, Warszawa), ks. Piotr Zbigniew Mazurkiewicz (UKSW), Waldemar Antoni Okoń (UWr.), Edward Hilary Opaliński (IH PAN Warszawa), Jarosław Płuciennik (UŁ), Henryk Jakub Pokora (UKSW), Piotr Marian Śliwiński (UAM), Stanisław Antoni Śnieżewski (UJ), Anna Elżbieta Titkow (IFiS PAN Warszawa), Ewa Wąchocka (UŚ).
nauki leśne: Roman Gornowicz (UP Poznań), Jarosław Górski (SGGW).
nauki matematyczne: Rafał Latała (UW), Augustyn Stanisław Markiewicz (UP Poznań), Tadeusz Aleksander Radzik (PWr.).
Nauki medyczne: Wiesław Jan Bonicki (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa), Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (WUM), Jarosław Fabiś (UM Łódź), Krzysztof Jerzy Filipiak (WUM), Mariusz Andrzej Gąsior (ŚUM), Kornelia Zofia Kędziora-Kornatowska (UMK), Ryszard Koczorowski (UM Poznań), Tomasz Piotr Konopka (AM Wrocław), Waldemar Kostewicz (WUM), Rafał Stanisław Kurzawa (PAM Szczecin), Jakub Kuźniar (AM Wrocław), Jerzy Lasek (AM Gdańsk), Jerzy Laudański (UM Białystok), Andrzej Lubiński (UM Łódź), Maciej Tadeusz Małecki (UJ), Anna Maria Nasierowska-Guttmejer (CO – IMSC Warszawa), Anatol Panasiuk (UM Białystok), Krystyna Pelagia Raczyńska (AM Gdańsk), Aleksander Ludwik Sieroń (ŚUM), Violetta Ewa Skrzypulec(ŚUM), Andrzej Stelmach (CO – IMSC Warszawa, Oddział w Krakowie), Katarzyna Wieczorowska-Tobis (UM Poznań), Małgorzata Wisłowska (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa), Romuald Zdrojowy (AM Wrocław).
Nauki o ziemi: Izabela Zbigniewa Bojakowska (PIG Warszawa), Paweł Mariusz Rowiński(Instytut Geofizyki PAN Warszawa), Zbigniew Bogdan Sawłowicz (UJ), Wiesław Szczepan Ziaja (UJ).
Nauki prawne: ks. Antoni Dębiński (KUL), Jacek Jan Gołaczyński (UWr.), Wojciech Sadurski (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, UW), Halina Kazimiera Zięba-Załucka (URz.).
Nauki rolnicze: Zbigniew Stanisław Błaszkiewicz (UP Poznań), Grzegorz Fiedorowicz(Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa), Adam Harasim (IUNiG – PIB, Puławy), Małgorzata Jakun-Woźnicka (UWM), Anna Karaczewska (UP Wrocław), Kazimierz Klima (UR Kraków), Krzysztof Kowalczyk (UP Lublin), Zygmunt Maciej Kowalski (UR Kraków), Irena Małecka (UP Wrocław), Anna Helena Nowotna (UR Kraków), Wacław Marian Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików), Krzysztof Ostrowski (UR Kraków), Krystyna Palka (UR Kraków), Elżbieta Maria Smalec (AP Siedlce), Maria Stanek (UWM), Stanisław Leon Jan Stężała (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa), Tadeusz Michał Szmańko (UP Wrocław), Elwira Krystyna Śliwińska (UTP Bydgoszcz), Artur Hugo Świergiel (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec), Jadwiga Ziemnicka (Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań).
Nauki techniczne: Marek Józef Berezowski (PŚ), Witold Andrzej Byrski (AGH), Wojciech Ciężkowski (PWr.), Konstanty Marek Gawrylczyk (PSz.), Piotr Tadeusz Grzesiak(Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań), Marian Serafin Gwóźdź (PK), Leszek Jarecki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa), Mieczysław Alojzy Kłopotek (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa), Paweł Jerzy Kłosowski (PG), Jerzy Antoni Krupka(PW), Maciej Jan Kupczyk (PP), Józef Wojciech Lorenc (PP), Zbigniew Aleksander Lozia (PW), Jan Magott (PWr.), Eugeniusz Józef Molga (PW), Karol Nitsch (PWr.), Edward Nowak (PW), Maria Elżbieta Orłowska (MNiSW), Ryszard Eugeniusz Pałka (ZUT), Andrzej Jarosław Panas (WAT), Tadeusz Pisarkiewicz (AGH), Andrzej Polański (PŚ), Bogdan Władysław Posiadała (PCz.), Edward Sędek (Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa), Jolanta Antonina Sokołowska (PŁ), Marian Ryszard Surowiec (UŚ), Mikołaj Szafran (PW), Andrzej Leszek Szlęk (PŚ), Marek Jerzy Tłaczała (PWr.), Irena Twardowska (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze), Alicja Ewa Wakulicz-Deja(UŚ), Waldemar Wójcik (PL), Michał Żelechower (PŚ).
Nauki teologiczne: ks. Kazimierz Piotr Bełch (UKSW Warszawa), Karol Wojciech Klauza(KUL).
Nauki weterynaryjne: Jarosław Mariusz Całka (UWM), Antoni Jakubczak (AP Siedlce), Marta Elżbieta Kankofer (UP Lublin), Andrzej Bernard Sadzikowski (UP Lublin), Grażyna Maria Ziółkowska (UP Lublin).
sztuki muzyczne: Stanisław Norbert Dziewior (AMuz. Katowice), Grażyna Maria Flicińska-Panfil (AMuz. Poznań), Bogdan Artur Makal (AMuz. Wrocław), Barbara Nowak (UAM), Leszek Sokołowski (UMuz. Warszawa), Andrzej Stanisław Zubek (AMuz. Katowice).
Sztuki plastyczne: Andrzej Piotr Bator (ASP Wrocław), Antoni Kowalski (ASP Katowice), Zbigniew Makarewicz (ASP Wrocław), Sławomir Kazimierz Sobczak (ASP Poznań), Marek Konrad Wasilewski (ASP Poznań).

Luty 2009

26 lutego Prezydent Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesora 108 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Jacek Cezary Dabert (UAM), Maria Joanna Doligalska (UW), Jacek Gorczyca (UŚ), Elżbieta Janina Podsiadło (SGGW).
nauki chemiczne: Piotr Jan Kiełbasiński (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź), Katarzyna Marta Stadnicka (UJ), Maciej Wiśniewski (PP).
nauki ekonomiczne: Walentyna Kwiatkowska (UŁ), Marek Lisiński (UE, Kraków), Bożena Kazimiera Mikołajczyk (UŁ), Bogumiła Marianna Mucha-Leszko (UMCS), Łukasz Sułkowski (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź), Jadwiga Szostak-Kot (UE, Kraków), Anna Zorska (SGH).
nauki fizyczne: Grażyna Chełkowska (UŚ), Adam Gadomski (UTP, Bydgoszcz), Stanisław Dobiesław Głazek (UW), Mirosław Andrzej Karpierz (PW), Andriy Kityk (PCz.), Andrzej Kołodziejczyk (PW), Teresa Rząca-Urban (UW), Jerzy Antoni Sanetra (PK), Marek Trippenbach (UW), Arkadiusz Kazimierz Wójs (PWr.).
nauki humanistyczne: Michał Jerzy Chorośnicki (UJ), Teresa Chynczewska-Hennel(Instytut Historii PAN, Warszawa, UwB), Piotr Dehnel (Dolnośląska Szkoła Wyższa TWP, Wrocław), Tadeusz Antoni Gadacz (IFiS PAN, Warszawa), Radosław Wojciech Gaziński (USz.), Ewa Anna Kraskowska (UAM), Paweł Mateusz Machcewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Maria Teresa Mendel (UG), Eugeniusz Mironowicz (UwB), Jacek Michał Piekarski (UŁ), Eugeniusz Edward Ponczek (UŁ), Magdalena Popiel (UJ), Grażyna Barbara Skąpska (UJ), Jadwiga Stawnicka (UŚ), Halina Waszkielewicz (UJ), Marian Andrzej Wesoły (UAM), Jacek Woźny (UKW).
nauki leśne: Krzysztof Maria Babeł (UP, Poznań), Grzegorz Jamrozy (UR, Kraków), Roman Michał Zakrzewski (UP, Poznań), Wojciech Józef Ząbecki (UR, Kraków).
nauki matematyczne: Zbigniew Błocki (UJ), Jan Władysław Cholewa (UŚ), Krzysztof Feliks Kołodziejczyk (PWr.), Jacek Aleksander Świątkowski (UWr.).
nauki medyczne: Jarosław Andrzej Berent (UM, Łódź), Grażyna Maria Chodorowska (UM, Lublin), Anna Dobrzańska (Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa), Stanisława Gierek-Ciaciura (ŚUM), Marianna Janion (UHP, Kielce), Piotr Knapik (ŚUM), Wiesław Józef Konopka (UM, Łódź), Irina Kowalska (UM, Białystok), Marek Krzysztof Kulus (WUM), Alina Morawiec-Sztandera (UM, Łódź), Janusz Myśliwiec (UM, Białystok), Krzysztof Tomasz Niemiec (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa), Maciej Bolesław Otto (WUM), Stanisław Pielka (AM, Wrocław), Włodzimierz Zdzisław Samborski (UM, Poznań), Krzysztof Andrzej Składowski (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach), Romana Antonina Tomaszewska (UJ), Andrzej Stanisław Urbanik (UJ), Danuta Waszkiel (UM, Białystok), Mirosław Zbigniew Wielgoś(WUM), Edward Aleksander Wylęgała (ŚUM), Barbara Maria Zdziarska (PAM, Szczecin).
nauki o Ziemi: Grzegorz Malina (PCz.), Jerzy Jan Małecki (UW), Jacek Matyszkiewicz(AGH), Daniela Wanda Szymańska (UMK).
nauki prawne: Marek Jacek Chmaj (UWM), Bogusław Cudowski (UwB), Wojciech Tadeusz Dajczak (UAM), Tadeusz Wasilewski (UMK).
nauki rolnicze: Zenon Bernacki (UTP, Bydgoszcz), Jan Kempiński (UP, Wrocław), Dariusz Kucharczyk (UWM), Waldemar Mikołaj Marczewski (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików), Emilia Mróz (UWM), Małgorzata Nogala-Kałucka (UP, Poznań), Teresa Ostaszewska (SGGW), Leszek Piechnik (UP, Poznań).
nauki techniczne: Romuald Bartłomiej Beck (PW), Maciej Chorowski (PWr.), Barbara Urszula Grzmil (PSz.), Stanisław Harasimowicz (UR, Kraków), Zbigniew Marian Heidrich (PW), Hanna Ewa Kozaczewska-Golasz (PWr.), Marian Kwietniewski (PW), Marek Józef Malarski (PW), Radosław Łukasz Michałowski (University of Michigan, USA), Wiesława Maria Nocuń-Wczelik (AGH), Piotr Radziszewski (PB), Leszek Piotr Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa), Dariusz Zdzisław Sybilski (IBDiM, Warszawa), Jerzy Szabatin (PW), Stanisław Zaborski (PWr.), Maria Jolanta Żychowska(PK).
nauki teologiczne: Helena Słotwińska (KUL), ks. Jan Walkusz (KUL).
nauki weterynaryjne: Anna Stefania Winnicka (SGGW).
sztuki muzyczne: Alan Piotr Urbanek (AMuz., Wrocław).
sztuki plastyczne: Jan Nuckowski (ASP, Kraków).

Grudzień 2008

15 grudnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesorskiego 122 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Piotr Jakub Frankiewicz (UŁ), Stefania Loster (UJ), Barbara Felicja Nowak (University of Tasmania, Australia), Ewa Śledziewska−Gójska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa).
nauki chemiczne: Władysław Feliks Boczoń (UAM), Daniel Tomasz Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa), Hanna Maria Gulińska (UAM), Jacek Komasa (UAM), Lidia Latanowicz (UZ), Andrzej Janusz Marcinek (PŁ), Anna Katarzyna Migdał−Mikuli (UJ), Ewa Małgorzata Piórkowska−Gałęska (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź), Wojciech Artur Wróblewski (PW).
nauki ekonomiczne: Ewa Maria Babicz−Zielińska (AM, Gdynia), Wojciech Charemza (Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania), Leszek Kazimierz Klank (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa), Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa), Ewa Danuta Latoszek (SGH), Wiesława Przybylska−Kapuścińska (AE, Poznań), Maria Alina Sikorska (IERiGŻ – PIB, Warszawa).
nauki farmaceutyczne: Jolanta Helena Kotlińska (UM, Lublin), Elżbieta Wiesława Mikiciuk−Olasik (UM, Łódź).
nauki fizyczne: Marian Wojciech Radny (University of Newcastle, Australia), Krzysztof Stasiewicz (Swedish Institute of Space Physics, Szwecja), Jadwiga Tritt (GOC – Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań).
nauki humanistyczne: Roman Bäcker (UMK), Irena Borowik (UJ), Maria Hanna Dąbrowska−Partyka (UJ), Jan Hartman (UJ), Maria Kielar−Turska (UJ), Danuta Kisielewicz (UO), Lechosław Jan Lameński (KUL), Magdalena Maria Marszał−Wiśniewska (SWPS, Warszawa), Barbara Milewska−Waźbińska (UW), Andrzej Misiuk (UWM), Mirosława Ołdakowska−Kufel (KUL), Paweł Maria Ostaszewski (UW), Maria Pąchalska (UG), Dariusz Mirosław Rott (UŚ), Irena Teresa Światłowska−Prędota (UWr.), Marek Żyromski (UAM).
nauki leśne: Jan Osipiuk (SGGW).
nauki matematyczne: Jacek Banasiak (University of Kwazulu−Natal, RPA), Roman Jan Dwilewicz (University of Missouri, USA), Tadeusz Jankowski (PG), Tomasz Andrzej Komorowski (UMCS), Tomasz Jakub Szarek (UŚ), Wojciech Lech Wojtyński (UW).
nauki medyczne: Leszek Bieniaszewski (AM, Gdańsk), Jacek Borawski (UM, Białystok), Krzysztof Stanisław Borowiak (PAM, Szczecin), Marian Stanisław Gabryś (AM, Wrocław), Marek Krzysztof Janiak (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa), Kazimierz Jaśkiewicz (AM, Gdańsk), Zbigniew Feliks Kalarus (ŚUM, Katowice), Anna Maria Kamińska (WUM), Irena Dorota Karwat (UM, Lublin), Krzysztof Zdzisław Kołomecki (UM, Łódź), Janusz Stanisław Kowalewski (UMK), Jerzy Maksymilian Loba (UM, Łódź), Liliana Zofia Majkowska (PAM, Szczecin), Michał Jan Musielak (UM, Poznań), Janusz Siebert (AM, Gdańsk), Krzysztof Szyłło (Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Łódź), Adam Ryszard Witkowski (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa), Maria Zofia Wujtewicz (AM, Gdańsk), Krzysztof Zieniewicz (WUM).
nauki o kulturze fizycznej: Juliusz Józef Migasiewicz (AWF, Wrocław).
nauki o Ziemi: Tomasz Edward Goslar (UAM), Jerzy Jakub Melke (UMCS), Marek Krzysztof Sobczyński (UŁ), Krystyna Maria Turkowska (UŁ).
nauki prawne: Krystian Antoni Complak (Uwr.), Ryszard Mikosz (UŚ), Wojciech Sadurski (UW), Jarosław Krzysztof Warylewski (UG).
nauki rolnicze: Jerzy Roman Buliński (SGGW), Urszula Czarnik (UWM), Maria Elżbieta Dymnicka (SGGW), Jacek Kieć (UR, Kraków), Ilona Maria Kołodziejska (PG), Stanisława Korszun (UP, Poznań), Łucja Łaniewska−Trokenheim (UWM), Halina Smal (UP, Lublin), Anna Wójcikowska−Kapusta (UP, Lublin).
nauki techniczne: Józef Ryszard Bednarczyk (AGH), Tadeusz Berlicki (PWr.), Jan Błachut (The University of Liverpool, Wielka Brytania), Beata Krystyna Cwalina (PŚ), Józef Franciszek Gil (PZ), Andrzej Gościński (AGH), Wojciech Kazimierz Grabowski (PP), Jerzy Jeleńkowski (PW), Joanna Józefowska (PP), Tadeusz Kałdoński (WAT), Mieczysław Korzyński (PRz.), Zbyszko Czesław Królikowski (PP), Mirosław Józef Krzemieniewski (UWM), Leszek Antoni Mikulski (PK), Urszula Teresa Narkiewicz (PSz.), Ryszard Florian Nowicz (PŁ), Jan Marian Olchowik (PL), Zbigniew Stanisław Pater (PL), Zbigniew Pawelski (PŁ), Henryk Grzegorz Sabiniak (PŁ), Lech Jerzy Sitnik (PWr.), Błażej Tomasz Skoczeń (PK), Romuald Zygmunt Szopa (PCz.), Wojciech Szpankowski (Purdue University), Andrzej Stanisław Zając (PB).
nauki teologiczne: ks. Mirosław Kalinowski (KUL), ks. Jerzy Pałucki (KUL), ks. Jan Tomasz Słomka (UŚ).
nauki weterynaryjne: Elżbieta Krystyna Czarnowska (Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa).
sztuki muzyczne: Rafał Jacek Delekta (AMuz., Kraków), Janusz Andrzej Sochacki (AMuz., Kraków), Ewa Maria Szatan (UG).
sztuki plastyczne: Joanna Stanisława Lecewicz−Bartoszewska (ASP, Łódź), Werner Lubos (Akademia Jana Długosza, Częstochowa), Milan Sokol (Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja).
sztuki teatralne: Jarosław Gajewski (AT, Warszawa).
Akt nominacyjny zmarłej Hanny Barbary Majcherek (nauki techniczne – PP) odebrał członek najbliższej rodziny.


30 lipca 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Artur Jarmołowski (UAM), Bożena Małgorzata Moskwa (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa), Beata Maria Pokryszko (UWr.), Tadeusz Marian Stawarczyk (UWr.).
nauki chemiczne: Piotr Bałczewski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź), Barbara Becker (PG), Maria Bocheńska (PG), Roman Andrzej Gancarz (PWr.), Jerzy Kazimierz Herbich (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa), Zofia Lipkowska (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa), Andrzej Jan Piasecki (PWr.), Andrzej Witold Trochimczuk (PWr.).
nauki ekonomiczne: Mirosława Krystyna Lasek (UW).
nauki farmaceutyczne: Jadwiga Jodynis−Liebert (UM, Poznań), Halina Milnerowicz (AM, Wrocław).
nauki fizyczne: Grzegorz Władysław Bąk (PŁ), Krzysztof Michał Rusek (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk), Jacek Grzegorz Szade (UŚ), Ryszard Szczerba (Centrum Astronomiczne PAN, Zakład Astrofizyki w Toruniu), Waldemar Jan Urban (UW), Piotr Tomasz Życki (Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa).
nauki humanistyczne: Andrzej Józef Brencz (UAM), Zofia Czapiga (URz.), Ryszard Jan Kaczmarek (UŚ), Wojciech Karol Kaczmarek (KUL), Aleksandra Helena Kasznik−Christian (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), ks. Zdzisław Antoni Kliś (PAT), Grzegorz Mazur (UJ), Anna Krystyna Niżegorodcew (UJ), Janina Ogińska−Bulik (UŁ), Bożena Kazimiera Ostromęcka−Frączak (UŁ), Halina Parafianowicz (UwB), o. Andrzej Potocki (UKSW), Krzysztof Andrzej Rotter (UO), Krystyna Stamirowska−Sokołowska (UJ), Andrzej Stefan Stoff (UMK), Urszula Maria Żydek−Bednarczuk (UŚ).
nauki medyczne: Elżbieta Maria Bandurska−Stankiewicz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn), Przemysław Bieńkowski (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), Franciszek Stanisław Burdan (UM, Lublin), Edward Franek (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa), Wanda Małgorzata Furmaga−Jabłońska (UM, Lublin), Roman Jerzy Hauser (AM, Gdańsk), Wanda Maria Horst−Sikorska (UM, Poznań), Maria Małgorzata Kobayashi (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), Tadeusz Faustyn Krzemiński (ŚUM), Gayane Martirosyan (ŚUM), Ewa Maria Matyja (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa), Jacek Antoni Pietrzyk (UJ), Grzegorz Raczak (AM, Gdańsk), Piotr Marek Radziwon (UM, Białystok), Jadwiga Maria Sadlak−Nowicka (AM, Gdańsk), Krzysztof Janusz Sobolewski (UM, Białystok), Krystyn Andrzej Sosada (ŚUM, Katowice), Jacek Radosław Wilczyński (Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Łódź), Bożena Zdrodowska−Stefanow (UM, Białystok).
nauki o Ziemi: Jerzy Marian Bański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa), Krystyna Irena German (UJ), Tadeusz Słomka (AGH), Ireneusz Piotr Walaszczyk (UW).
nauki prawne: Janina Błachut (UJ), Jolanta Danuta Gliniecka (UG), Jan Łukasiewicz (URz.), Jacek Władysław Napierała (UAM).
nauki rolnicze: Małgorzata Rozalia Darewicz (UWM), Wiesław Kopeć (UP, Wrocław), Janusz Walenty Nowak (UP, Lublin), Barbara Jolanta Politycka (AR, Poznań), Adam Tadeusz Wojdyła (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice).
nauki techniczne: Tomasz Ambroziak (PW), Krystyna Teresa Balińska (PP), Zbigniew Bonderek (AGH), Kazimierz Wojciech Buczek (PRz.), Romana Cielątkowska (PG), Jan Andrzej Dziuban (PWr.), Ewa Klimiuk (UWM), Zbigniew Adam Kotulski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa), Edward Lisowski (PK), Tadeusz Józef Łagoda (PO), Leszek Malinowski (PSz.), Wojciech Stanisław Szkliniarz (PŚ), Zygmunt Szymański (IPPT PAN, Warszawa), Janusz Andrzej Zarębski (AM, Gdynia).
nauki teologiczne: ks. Józef Marian Kiedos (UŚ), Krystian Franciszek Wojaczek (UO).
sztuki filmowe: Witold Tadeusz Jacyków (UŚ).
sztuki muzyczne: Jolanta Szulakowska−Kulawik (AMuz., Katowice).


31 stycznia Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Krzysztof Wojciech Opaliński (Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny).
nauki chemiczne: Hieronim Jakubowski (Department of Microbiology and Molecular Genetics UMDNJ, New Jersey Medical School International Center for Public Health Newark, USA), Bernard Juskowiak (UAM), Janusz Adam Rak (UG), Bogdan Sulikowski (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków), Joanna Szpunar-Łobińska (Państwowe Centrum Badań Naukowych, Pau, Francja).
nauki ekonomiczne: Marian Grzegorz Brodziński (Almamer WSE, Warszawa), Stanisław Flejterski (USz.), Tomasz Andrzej Gołębiowski (SGH), Teresa Eugenia Słaby (SGH),Genowefa Sobczyk (UMCS).
nauki fizyczne: Henryk Stanisław Czyż (UŚ), Jan Bolesław Hanasz (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa), Stanisław Kazimierz Krawczyk (UMCS), Marcin Mierzejewski (UŚ), Ryszard Taranko (UMCS), Jan Wasilewski (UMK).
nauki humanistyczne: Krzysztof Dybciak (UKSW), Małgorzata Barbara Fuszara (UW), Dariusz Galasiński (University of Wolverhampton, Wielka Brytania/SWPS, Warszawa), Stanisław Gawliński (UJ), Ryszard Grygiel (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź), Axel Holvoet(UW), Henryk Stanisław Jankowski (UAM), Agnieszka Maria Kijewska (KUL), Eugeniusz Koko (UG), Andrzej Kola (UMK), Krzysztof Maciej Kowalski (UG), Jerzy Lis (UAM), Zofia Mocarska-Tyc (UMK), Krystyna Modrzejewska (UO), Władysława Szulakiewicz (UMK), Stefan Szymutko (UŚ), Stefan Zabierowski (UŚ), Urszula Maria Żegleń (UMK).nauki matematyczne: Grzegorz Banaszak (UAM), Krzysztof Andrzej Loryś (UWr.), Sławomir Maciej Rybicki (UMK).
nauki medyczne: Damian Mariusz Czepita (PAM, Szczecin), Andrzej Janusz Czernikiewicz(AM, Białystok), Małgorzata Ewa Czyż (UM, Łódź), Krzysztof Henryk Grabowski (AM, Wrocław), Ewa Jassem (AM, Gdańsk), Aldona Kasprzak (UM, Poznań), Iwona Małgorzata Kłoszewska (UM, Łódź), Wojciech Michał Młynarski (UM, Łódź), Piotr Paweł Smolewski(UM, Łódż), Marian Szczepanik (UJ), Ewa Kamila Wender-Ożegowska (UM, Poznań), Piotr Michał Widłak (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Oddział w Gliwicach), Elżbieta Zielińska (UM, Łódź).
nauki prawne: Jan Sandorski (UAM).
nauki rolnicze: Elżbieta Jolanta Bielińska (AR, Lublin), Franciszek Borówczak (AR, Poznań), Marek Tadeusz Ćwintal (AR, Lublin), Jerzy Antoni Demetraki-Paleolog (AR, Lublin), Anthony Roger Dexter (IUNiG – PIB, Puławy), Jarosław Diakun (PKosz.), Janusz Waldemar Kalbarczyk (AR, Lublin), Bogusław Wojciech Król (PŁ), Iwona Maria Mejza(AR, Poznań), Barbara Rejduch (Instytut Zootechniki – PIB, Kraków), Danuta Teresa Rosołowska-Huszcz (SGGW), Maria Antonina Surma (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań).
nauki techniczne: Ryszard Stanisław Choraś (UTP, Bydgoszcz), Andrzej Mieczysław Dąbrowski (PW), Ewa Hermanowicz (PG), Andrzej Kolek (PRz.), Krystyna Halina Konieczny (PŚ), Czesław Koziarski (PWr.), Michał Lisowski (PWr.), Ryszard Bolesław Pęcherski (PK), Jarosław Przewłócki (PG), Bogdan Jerzy Rogowski (PŁ), Artur Wilczyński (PWr.), Jan Antoni Zawada (PW).
nauki teologiczne: ks. Alojzy Drożdż (UŚ), ks. Krzysztof Góźdź (KUL).
nauki weterynaryjne: Bogdan Dębski (SGGW).
sztuki muzyczne: Anna Bożena Fiebig (AMuz., Gdańsk), Józef Wojtkowiak (UWM).
sztuki teatralne: Ewa Grażyna Kutryś (PWST, Kraków).


30 stycznia 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł profesora 88 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Mariusz Jan Cichoń (UJ), Andrzej Józef Joachimiak (UJ), Maria Teresa Kapiszewska (UJ), Stanisław Kowalczyk (UMK), Sylwia Łabużek (UŚ), Ryszard Szyszka(KUL).
nauki chemiczne: Andrzej Dworak (UO), Teresa Kowalik-Jankowska (UWr.), Ewa Daniela Raczyńska (SGGW), Marek Tkacz (IChF PAN, Warszawa).
nauki ekonomiczne: Adam Peszko (AGH), Danuta Sołtys (AE, Wrocław), Bogdan Kazimierz Suchecki (UŁ), Katarzyna Wanda Śliwińska (AE, Katowice).
nauki fizyczne: Stanisław Krzysztof Bednarek (AGH), Jan Dereziński (UW), Jan Kisiel (UŚ), Ludwik Turko (UWr.).
nauki humanistyczne: Arleta Beata Adamska-Sałaciak (UAM), Zbigniew Stanisław Białas (UŚ), Tadeusz Godlewski (UKW), Grażyna Gzella (UMK), Lesław Hostyński(UMCS), Zenon Jasiński (UO), Ewa Grażyna Jaskóła (UŚ), Maria Lis-Turlejska (UW), Zbigniew Opacki (UG), Stefania Maria Walasek (UWr.), Krystyna Waszak (UW).
nauki matematyczne: Marek Ptak (AR, Kraków).
nauki medyczne: Jacek Antoni Białkowski (ŚUM), Ewa Birkner (ŚUM), Stanisław Cichoń(UJ), Tadeusz Marian Dobosz (AM, Wrocław), Andrzej Tadeusz Dorobisz (AM, Wrocław), Jarosław Kordian Drożdż (UM, Łódź), Ryszard Kalawski (Szpital Miejski, Poznań), Emilia Janina Kolarzyk (UJ), Bogdan Marek (ŚUM), Bogusław Antoni Okopień (ŚUM), Anetta Iwona Undas (UJ), Andrzej Pucher (UM, Poznań), Grażyna Maria Rydzewska (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa), Andrzej Zbigniew Rydzewski (CSK MSWiA, Warszawa), Marek Sanak (UJ), Marek Sąsiadek (AM, Wrocław), Zenon Siergiejko (AM, Białystok), Maciej Siewiński (AM, Wrocław), Andrzej Cezary Składanowski (AM, Gdańsk), Anna Helena Skoczyńska (AM, Wrocław), Marta Magdalena Szymankiewicz (UM, Poznań), Anhelli Piotr Syrenicz (PAM), Jarosław Mirosław Walkowiak (UM, Poznań), Ludmiła Węglarz (ŚUM), Barbara Grażyna Wiszniewska (PAM), Jacek Wysocki (UM, Poznań), Jacek Zachwieja (UM, Poznań), Dariusz Idzi Ziora (ŚUM).
nauki o ziemi: Mirosława Czerny (UW), Janusz Wojciech Krzyścin (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa), Jacek Rajchel (AGH), Tomasz Zieliński (UAM).
nauki prawne: Zofia Stanisława Sienkiewicz (UWr.).
nauki rolnicze: Grażyna Teresa Podolska (IUNiG – PIB, Puławy).
nauki techniczne: Jan Białek (PŚ), Piotr Jan Bielawski (AMor., Szczecin), Witold Stanisław Bodaszewski (PŚk.), Stanisław Marian Dobosz (AGH), Antoni Dobrucki (PWr.), Iwona Krystyna Frydrych (PŁ), Zenon Hendzel (PRz.), Roman Michał Kuziak (Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice), Krzysztof Jan Latawiec (PO), Klaudiusz Zygmunt Lenik (PL), Eligiusz Mieloszyk (PG), Marian Bronisław Natka (PŚ), Ryszard Rojek (PO), Wiesław Rybak(PWr.), Wojciech Szpankowski (Purdue University, USA), Andrzej Józef Świątoniowski(AGH), Ewaryst Janusz Tkacz (PŚ), Kazimierz Andrzej Towpik (PW), Dariusz Uciński(UZ), Edward Walicki (UZ), Wiesław Józef Żylski (PRz.).
nauki weterynaryjne: Mikołaj Antoni Gralak (SGGW).
sztuki muzyczne: Anna Maria Domańska (AMuz., Łódź).
sztuki plastyczne: Jacek Jagielski (ASP, Poznań).


22 listopada 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł profesora nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Alicja Lidia Boroń (UWM), Mariusz Jan Cichoń (UJ), Andrzej Józef Joachimiak (UJ), Maria Agnieszka Kaczmarek (UAM), Ryszard Korona (UJ), Genowefa Kotwica (UWM), Hubert Marcin Krotkiewski (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław), Sylwia Łabużek (UŚ), Paweł Marian Pukacki (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik), Aleksander Maria Winiecki (UAM).
nauki chemiczne: Andrzej Dworak (UO), Władysław Janusz (UMCS), Wojciech Kazimierz Jóźwiak (PŁ), Andrzej Kapturkiewicz (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa), Andrzej Lech Kawczyński (IChF PAN, Warszawa), Teresa Kowalik-Jankowska (UWr), Magdalena Barbara Maj-Żurawska (UW), Marek Tkacz (IChF PAN, Warszawa).
nauki ekonomiczne: Andrzej Henryk Jasiński (UW), Tomasz Michalski (SGH), Witold Maciej Orłowski (PW), Krzysztof Maciej Piasecki (AE, Poznań), Jan Sulmicki (SGH), Jan Szambelańczyk (AE, Poznań), Jan Jacek Sztaudynger (UŁ), Alfreda Zachorowska (PCz.), Maciej Jan Żukowski (AE, Poznań).
nauki farmaceutyczne: Sylwia Barbara Fidecka (AM, Lublin), Elżbieta Zofia Pomarnacka-Jankowska (AM, Gdańsk).
nauki fizyczne: Stanisław Krzysztof Bednarek (AGH), Ryszard Ireneusz Gonczarek(PWr.), Piotr Przysłupski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), Anna Ewa Ślawska-Waniewska(IF PAN, Warszawa), Ludwik Turko (UWr.), Zbigniew Tylczyński (UAM).
nauki humanistyczne: Arleta Beata Adamska-Sałaciak (UAM), Elżbieta Maria Aranowska (UW), Marek Andrzej Bankowicz (UJ), Bogdan Joachim Dembiński (UŚ), Marek Maria Jaroszewski (UG), Stanisław Judycki (KUL), Tadeusz Kmiecik (APom., Słupsk), Leszek Tadeusz Koczanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Wrocław), Waldemar Zbigniew Kowalski (AŚk., Kielce), Jadwiga Kuczyńska (KUL), Ryszard Michalski (UMK), Zbigniew Opacki (UG), Nina Pawlak (UW), Tadeusz Piotrowski (UO), Jacek Józef Popiel (UJ), Józef Smoliński (AŚk., Kielce – Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Rafał Mieczysław Stobiecki (UŁ), Krzysztof Stanisław Urbański (APed., Kraków), Bożena Maria Witosz (UŚ), Krzysztof Hubert Zagórski (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Bogdan Włodzimierz Zawadzki (UW), Bogusław Michał Zieliński (UAM).
nauki leśne: Andrzej Kolk (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary).
nauki matematyczne: Andrzej Fryszkowski (PW), Anna Danuta Kamont (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa), Michał Morayne (PWr.).
nauki medyczne: Jacek Antoni Białkowski (ŚUM, Katowice), Ewa Birkner (ŚUM), Alina Danuta Borkowska (UMK), Lech Czesław Chrostek (AM, Białystok), Krzysztof Wacław Czajkowski (AM, Warszawa), Jacek Waldemar Fijuth (UM, Łódź), Urszula Fiszer (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Grażyna Elżbieta Grzesiak-Janas (UM, Łódź), Przemysław Olaf Jałowiecki (ŚUM), Arkadiusz Jeziorski (UM, Łódź), Elżbieta Czesława Kaczmarek (UM, Poznań), Andrzej Kamiński (AM, Warszawa), Zygmunt Antoni Kazimierczuk (SGGW), Urszula Kowalska-Koprek (UM, Łódź), Irena Krupka-Matuszczyk (ŚUM), Janusz Benedykt Książyk (Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka?, Warszawa), Hubert Łukasz Kwieciński (AM, Warszawa), Eugeniusz Zenon Małafiej(Instytut ?Centrum Zdrowia Matki Polki?, Łódź), Zofia Pawłowska (UM, Łódź), Andrzej Pucher(UM, Poznań), Anna Helena Skoczyńska (AM, Wrocław), Marta Szymankiewicz (UM, Poznań), Joanna Wiktoria Twarowska-Hauser (UM, Poznań), Małgorzata Kazimiera Wierusz-Kozłowska (UM, Poznań).
nauki o kulturze fizycznej: Mirosław Maciej Ponczek (AWF, Katowice), Czesław Urbanik(AWF, Warszawa).
nauki o Ziemi: Nonna Bakun-Czubarow (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa), Paweł Marian Jokiel (UŁ), Zbigniew Alojzy Klimowicz (UMCS), Henryk Tadeusz Mitosek(AŚk.), Tomasz Zieliński (UAM).
nauki prawne: Andrzej Zdzisław Bałaban (USz.), Maria Magdalena Kenig-Witkowska(UW), Krzysztof Zbigniew Krasowski (UAM), Cezary Kulesza (UwB), Andrzej Piotr Malinowski (UW), Zofia Stanisława Sienkiewicz (UWr.).
nauki rolnicze: Aleksander Brzóstowicz (AR, Kraków), Andrzej Piotr Ciepielowski (SGGW), Wiesław Dembek (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty), Leszek Gajowiecki (AR, Szczecin), Helena Gawrońska (UWM), Krystyna Maria Górecka (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice), Ewa Zofia Halina Kaczmarczyk (UWM), Henryk Komsta (PL), Andrzej Kruczek (AR, Poznań), Andrzej Mikołaj Myczko (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa), Anna Nadolska-Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików), Juliusz Stanisław Perkowski (AR, Poznań), Sławomir Eligiusz Pietrzak(AR, Lublin), Stanisław Sosnowski (URz.), Krzysztof Stanisław Surówka (AR, Kraków), Olga Szeleszczuk (AR, Kraków), Bogusław Usowicz (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Zbigniew Zwierzykowski (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań).
nauki techniczne: Leon Bobrowski (PB), Andrzej Brykalski (PSz.), Ignacy Dulęba (PWr.), Jacek Dutkiewicz (ATH, Bielsko-Biała), Jerzy Gaca (UTP, Bydgoszcz), Zbigniew Andrzej Gawroński (PŁ), Jerzy Hoła (PWr.), Krzysztof Jan Jesionek (PWr.), Stanisław Kazimierz Medeksza (PWr.), Janusz Piotr Narkiewicz (PW), Ryszard Rojek (PO), Stanisława Sanak-Rydlewska (AGH), Jacek Sosnowski (Instytut Elektrotechniki, Warszawa), Elżbieta Trocka-Leszczyńska (PWr.), Stefan Weyna (PSz.), Stanisław Leon Wierzbiński (APed., Kraków), Krzysztof Wilczyński (PW).
nauki teologiczne: Eugeniusz Krzysztof Sakowicz (UKSW), ks. Józef Zabielski (UKSW).
nauki weterynaryjne: Bogdan Dębski (SGGW).
sztuki muzyczne: Ewa Pobłocka (AMuz., Bydgoszcz).
sztuki plastyczne: Wojciech Leon Regulski (ASP, Kraków).

19 kwietnia 2007 r. Prezydent RP nadał tytuł profesora 61 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Andrzej Józef Joachimiak (UJ).
nauki chemiczne: Władysław Janusz (UMCS).
nauki ekonomiczne: Krzysztof Maciej Piasecki (AE, Poznań), Jan Szambelańczyk (AE, Poznań), Jan Jacek Sztaudynger (UŁ), Maciej Jan Żukowski (AE, Poznań).
nauki fizyczne: Ludwik Turko (UWr.).
nauki humanistyczne: Tadeusz Kmiecik (APom., Słupsk), Zbigniew Opacki (UG), Nina Pawlak (UW), Tadeusz Piotrowski (UO), Józef Smoliński (AŚk., Kielce – Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Rafał Mieczysław Stobiecki (UŁ), Krzysztof Stanisław Urbański (APed., Kraków), Bożena Maria Witosz (UŚ), Bogusław Michał Zieliński (UAM).
nauki leśne: Andrzej Kolk (Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa).
nauki medyczne: Jacek Antoni Białkowski (ŚAM, Katowice), Maria Boratyńska (AM, Wrocław), Krzysztof Wacław Czajkowski (AM, Warszawa), Jacek Waldemar Fijuth (UM, Łódź), Urszula Fiszer (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Arkadiusz Jeziorski (UM, Łódź), Andrzej Kamiński (AM, Warszawa), Zygmunt Antoni Kazimierczuk(SGGW), Urszula Kowalska-Koprek (UM, Łódź), Janusz Benedykt Książyk (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa), Hubert Łukasz Kwieciński (AM, Warszawa), Zofia Pawłowska (UM, Łódź), Andrzej Pucher (AM, Poznań), Anna Helena Skoczyńska(AM, Wrocław).
nauki o kulturze fizycznej: Czesław Urbanik (AWF, Warszawa).
nauki o Ziemi: Henryk Tadeusz Mitosek (AŚk., Kielce), Tomasz Zieliński (UAM).
nauki prawne: Andrzej Zdzisław Bałaban (USz.), Cezary Kulesza (UwB), Andrzej Piotr Malinowski (UW), Zofia Stanisława Sienkiewicz (UWr.).
nauki rolnicze: Andrzej Piotr Ciepielowski (SGGW), Helena Gawrońska (UWM), Henryk Komsta (PL), Andrzej Kruczek (AR, Poznań), Anna Nadolska-Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików), Juliusz Stanisław Perkowski (AR, Poznań), Sławomir Eligiusz Pietrzak (AR, Lublin), Stanisław Sosnowski (URz.), Olga Szeleszczuk (AR, Kraków), Bogusław Usowicz (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Zbigniew Zwierzykowski (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań).
nauki techniczne: Leon Bobrowski (PB), Jerzy Gaca (UTP, Bydgoszcz), Zbigniew Andrzej Gawroński (PŁ), Jerzy Hoła (PWr.), Janusz Piotr Narkiewicz (PW), Stanisława Sanak-Rydlewska (AGH), Stanisław Leon Wierzbiński (APed., Kraków), Krzysztof Wilczyński(PW).
nauki teologiczne: Eugeniusz Krzysztof Sakowicz (UKSW), ks. Józef Zabielski (UKSW).
nauki weterynaryjne: Bogdan Dębski (SGGW).
sztuki muzyczne: Ewa Pobłocka (AMuz., Bydgoszcz).


Kwiecień 2007

16 lutego 2007 r. prezydent Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 73 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Grzegorz Władysław Hess (UJ), Małgorzata Maria Strzelec (UŚ).
nauki chemiczne: Grażyna Aleksandra Bator (UWr.), Aleksander Józef Bilewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa), Leszek Zbigniew Ciunik (UWr.), Elżbieta Zofia Frąckowiak (PP), Zbigniew Jerzy Kamiński (PŁ), Stanisław Karol Pikus (UMCS), Wojciech Robert Rypniewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań).
nauki ekonomiczne: Tadeusz Grzeszczyk (PCz.), Ryszard Janikowski (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice), Danuta Krzemińska (AE, Poznań), Zygmunt Przybycin (AE, Katowice), Janina Sawicka (SGGW), Kazimiera Winiarska (USz.).
nauki farmaceutyczne: Monika Waksmundzka−Hajnos (AM, Lublin).
nauki fizyczne: Leszek Józef Jurczyszyn (UWr.), Włodzimierz Kluźniak (UZ), Marek Jerzy Szopa (UŚ), Marcin Marian Wójcik (UJ).
nauki humanistyczne: Jadwiga Kazimiera Hoff (URz.), Janusz Tadeusz Hryniewicz (UW), Inga Małgorzata Iwasiów (USz.), Artur Marian Kijas (UAM), Jadwiga Wanda Maria Kuczyńska (KUL), Anna Maria Kwak (UW), Janusz Sawczuk (UO), Jan Szymański (UG), Tadeusz Wojciech Wolsza (Instytut Historii PAN, Warszawa).
nauki matematyczne: Mariusz Woźniak (AGH).
nauki medyczne: Wiktor Adam Bednarz (AM, Wrocław), Olga Haus (UMK), Roman Marek Junik (UMK), Cezary Stanisław Kowalewski (AM, Warszawa), Jerzy Waldemar Leszek (AM, Wrocław), Elżbieta Maciorkowska (AM, Białystok), Marek Władysław Ostrowski (PAM, Szczecin), Jarosław Reguła (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Robert Rudowski (AM, Warszawa), Iwona Małgorzata Stelmach (UM, Łódź), Hanna Szajewska (AM, Warszawa), Małgorzata Tafil−Klawe (UMK), Jan Antoni Zapała (UJ).
nauki prawne: Jacek Jagielski (UW).
nauki rolnicze: Antoni Bombik (AP, Siedlce), Aleksander Kazimierz Brzóstowicz (AR, Kraków), Barbara Gołębniak (AR, Poznań), Maria Anna Jezierska−Madziar (AR, Poznań), Alicja Stefania Michalik (AR, Kraków), Zbigniew Edward Rzedzicki (AR, Lublin), Maria Walczyk (AR, Kraków).
nauki techniczne: Leszek Blacha (PŚ), Lech Jerzy Dzienis (PB), Zbigniew Emirsajłow (PSz.), Stefan Goszczyński (PŚk.), Józef Jasiczak (PP), Edward Włodzimierz Jezierski (PŁ), Sylwester Józef Kobielak (PWr.), Tomasz Koch (PWr.), Tomasz Aleksander Kowalewski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa), Piotr Kulczycki (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa), Tadeusz Kulik (PW), Andrzej Stanisław Nowak (University of Nebraska Lincoln, USA), Tadeusz Piotr Pustelny (PŚ), Roman Tadeusz Salamon (PG), Ryszard Stasiński (PP), Edward Tomasiak (PŚ).
nauki teologiczne: ks. Paweł Bortkiewicz (UAM), ks. Franciszek Józef Greniuk (KUL), ks. Anastazy Stanisław Nadolny (UMK).
nauki weterynaryjne: Michał Bartoszcze (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa), Cezary Jacek Kowalski (AR, Lublin).
sztuki teatralne: Wiesław Hejno (PWST, Kraków).


Styczeń 2007

30 listopada 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Wiesława Jarmuszkiewicz (UAM), Bożena Zakryś (UW).
nauki chemiczne: Witold Ciesielski (UŁ), Waldemar Wardencki (PG), Bogdan Piotr Zygmunt (PG).
nauki ekonomiczne: Włodzimierz Dzun (IRWiR PAN, Warszawa), Jerzy Gierusz (UG), Jerzy Stanisław Gołuchowski (AE, Katowice), Wacław Jarmołowicz (AE, Poznań), Irena Elżbieta Kotowska (SGH), Tomasz Stefan Rynarzewski (AE, Poznań), Grzegorz Spychalski (AR, Szczecin), Bogumiła Helena Szopa (AE, Kraków).
nauki farmaceutyczne: Ewa Krystyna Florek (AM, Poznań).
nauki fizyczne: Michał Giersig(Center of Advanced European Study and Research Bonn, RFN), Grzegorz Witold Gładyszewski (PL), Włodzimierz Kluźniak (UZ), Andrzej Ślęzak (PCz.).
nauki humanistyczne: Krzysztof Biliński (UWr.), Jan Pakulski (UMK), Ewa Agnieszka Pisula (UW), Maciej Salamon (UJ), Piotr Antoni Wilczek (UŚ).
nauki leśne: Danuta Barbara Nicewicz (SGGW).
nauki medyczne: Magdalena Maria Czarnecka−Operacz (AM, Poznań), Marek Klimek (UJ), Jacek Stanisław Małyszko (AM, Białystok), Jadwiga Anna Moll (I „CZMP”, Łódź), Jacek Jan Moll (I „CZMP”, Łódź), Cezary Marek Pałczyński (IMP, Łódź), Jacek Przybylski (AM, Warszawa).
nauki rolnicze: Jarosław Olav Horbańczuk (IGiHZ PAN, Jastrzębiec), Dorota Teresa Kalembasa (AP, Siedlce), Bernard Kłyszejko (AR, Szczecin), Helena Jadwiga Kruczyńska (AR, Poznań), Maria Osek (AP, Siedlce), Janina Pogorzelska (UWM, Olsztyn), Krystyna Rykaczewska (IHiAR, Radzików), Lech Wojciech Szajdak (ZBŚRiL PAN, Poznań), Teresa Własow (UWM, Olsztyn), Teresa Maria Włodarczyk (IA PAN, Lublin).
nauki techniczne: Zbigniew Marian Bojar (WAT), Leszek Czarnecki (Louisiana State University, Baton Rouge, USA), Jan Dorosz (PB), Andrzej Piotr Gardzilewicz (IMP PAN, Gdańsk), Zygmunt Hasiewicz (PWr.), Zdzisław Jaworski (PSz.), Andrzej Kazimierz Królikowski (PP), Maciej Wacław Kulisiewicz (PWr.), Maria Józefa Misiągiewicz (PK), Jerzy Ratomski (PK), Jacek Stanisław Senkara (PW), Mirosław Jan Skibniewski (University of Maryland, College Park, USA), Katarzyna Jadwiga Stąpor (PŚ), Tomasz Włodzimierz Zagrajek (PW).
sztuki muzyczne: Irena Barbara Wisełka−Cieślar (AMuz., Łódź).
sztuki plastyczne: Andrzej Piotr Florkowski (ASP, Poznań).


Wrzesień 2006

20 czerwca 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 90 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.
nauki biologiczne: Michał Dadlez (IBiB PAN, Warszawa), Barbara Joanna Godzik (IB PAN, Kraków), Andrzej Kiejstut Kononowicz (UŁ), Maria Ludwika Rudawska (ID PAN, Kórnik), Jan Wiktor Sadowski (UAM), Krzysztof Siuda (AP, Kraków), Jolanta Tarasiuk (USz.), Eugenia Tęgowska (UMK), Wojciech Witaliński (UJ).
nauki chemiczne: Jacek Czesław Gliński (UWr.), Barbara Pacewska (PW), Stanisław Lechosław Randzio (IChF PAN, Warszawa), Andrzej Sobkowiak (PRz.).
nauki ekonomiczne: Aleksandra Jewtuchowicz (UŁ), Andrzej Hieronim Stępniak (UG).
nauki farmaceutyczne: Jerzy Edward Klimek (AM, Gdańsk), Mirosława Jadwiga Szczepańska−Konkel (AM, Gdańsk).
nauki fizyczne: Piotr Bizoń (UJ), Zdzisław Stanisław Burda (UJ), Adam Maj (IFJ PAN, Kraków), Andrzej Tadeusz Płochocki (UW), Wiesława Antonina Sikora (AGH), Ewa Wiktoria Stachowska (PP), Ryszard Wiktor Stolarski (UW).
nauki humanistyczne: Jan Czerniakiewicz (WSP TWP, Warszawa), Andrea Folkierska (UW), Marek Hałub (UWr.), Anna Maria Krajewska−Stasiak (UAM), Jerzy Modrzewski (UAM), Włodzimierz Oniszczenko (UW), Ewa Paczoska (UW), Zdzisław Marek Pietrzyk (UJ), Stefan Jerzy Rittel (AŚk.), Halina Zofia Rusek (UŚ, filia w Cieszynie), Piotr Jarosław Stalmaszczyk (UŁ), Marian Surdacki (KUL), Bogdan Witold Szlachta (UJ), Wojciech Jerzy Tygielski (UW), Marian Walczak (UAM), Jacek Ireneusz Witkoś (UAM), Anna Ewa Woźniak (KUL), Zbigniew Konrad Zaporowski (UMCS).
nauki matematyczne: Krzysztof Michał Bogdan (PWr.), Bogdan Przeradzki (UŁ).
nauki medyczne: Stefan Paweł Baron (ŚAM), Andrzej Friedman (AM, Warszawa), Jakub Gołąb (AM, Warszawa), Ewa Jabłońska (AM, Białystok), Anna Ewa Janecka (UM, Łódź), Jacek Kubica (UMK), Wanda Lucyna Kuźna−Grygiel (PAM, Szczecin), Zofia Izabella Mariak (AM, Białystok), Elżbieta Maria Mierzwińska−Nastalska (AM, Warszawa), Przemysław Antoni Myjak (AM, Gdańsk), Rafał Roman Tarnawski (Centrum Onkologii – IMSC, Warszawa, Oddział w Gliwicach), Michał Woźniak (AM, Gdańsk).
nauki o Ziemi: Dariusz Krzyszkowski (PAP, Słupsk), Szczepan Jan Porębski (ING PAN, Warszawa), Tadeusz Stryjakiewicz (UAM), Krystyna Maria Szeroczyńska (ING PAN, Warszawa).
nauki prawne: Marek Piotr Górski (UŁ), Antoni Stanisław Witosz (UŚ).
nauki rolnicze: Bolesław Bieniek (UWM), Alicja Henryka Czamara (AR, Wrocław), Jarosław Marek Frączek (AR, Kraków), Mirosława Maria Gilewska (AR, Poznań), Edward Hutnik (AR, Wrocław), Andrzej Kuncewicz (UWM), Jacek Piotr Leman (UWM), Barbara Krystyna Majchrzak (UWM), Ewa Jadwiga Nebesny (PŁ), Jan Aleksander Rozbicki (SGGW), Lucyna Słomińska (UZ), Maria Magdalena Wawrzyniak (ATR), Edward Wróbel (UWM), Krystyna Elżbieta Zarzecka (AP, Siedlce).
nauki techniczne: George Joseph Anders (PŁ), Marian Tadeusz Brożek (AGH), Jacek Chróścielewski (PG), Janusz Tadeusz Cieśliński (PG), Krystyna Czaplicka−Kolarz (GIG, Katowice), Marek Stanisław Dziubiński (PŁ), Waldemar Kamrat (PG), Zbigniew Lisik (PŁ), Zbigniew Malinowski (AGH), Franciszek Oryński (PŁ), Adam Piotr Podhorecki (ATR), Lesław Adam Socha (UKSW), Włodzimierz Sosnowski (IPPT PAN, Warszawa), Ludosław Włodzimierz Stobierski (AGH).

22 czerwca Prezydent Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 94 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.
nauki biologiczne: Ewa Czarnecka−Verner (Uniwersytet Floryda, Gainesville, USA), Marek Marian Figlerowicz (IChB PAN, Poznań), Monika Maria Hryniewicz (IBiB PAN, Warszawa), Piotr Andrzej Kuśnierczyk (IIiTD PAN, Wrocław), Andrzej Janusz Ożyhar (PWr.), Agnieszka Ewa Sirko (IBiB PAN, Warszawa), Barbara Alicja Tudek (IBiB PAN, Warszawa).
nauki chemiczne: Maria Balcerzak (PW), Halina Kaczmarek (UMK), Józef Bogusław Mieczkowski (UW).
nauki ekonomiczne: Marian Hopej (PWr.), Władysław Kędzior (AE, Kraków), Wojciech Adam Morawski (SGH), Marian Niedźwiedziński (UŁ), Tadeusz Ryszard Szumlicz (SGH), Jolanta Barbara Zieziula (AR, Szczecin).
nauki farmaceutyczne: Ewa Chabielska (AM, Białystok).
nauki fizyczne: Janina Heldt (UG), Czesław Andrzej Koepke (UMK), Adrian Piotr Kozanecki (IF PAN, Warszawa), Zdzisław Tadeusz Lalowicz (IFJ PAN, Kraków), Jan Piotr Lasota (Instytut Astrofizyki, Paryż, Francja), Krzysztof Antoni Meissner (UW), Roman Jerzy Sobolewski (Uniwersytet w Rochester, USA).
nauki humanistyczne: Monika Antonina Adamczyk−Garbowska (UMCS), Władysław Dykcik (UAM), Czesław Kosakowski (UWM), Barbara Jadwiga Kożusznik (UŚ), Ewa Krystyna Machut−Mendecka (UW), Roman Stanisław Michałowski (UW), Ryszard Parzęcki (WSHE, Włocławek), Ewa Stefania Rewers (UAM), Jolanta Sierakowska−Dyndo (UW), Lesław Jerzy Tatarowski (UWr.).
nauki leśne: Tomasz Jacek Ważny (UMK).
nauki matematyczne: Grzegorz Gromadzki (UG), Adam Stanisław Idzik (AŚk., Kielce).
nauki medyczne: Barbara Małgorzata Bień (AM, Białystok), Stefan Karol Chłopicki (UJ), Wojciech Hanke (IMP, Łódź), Piotr Marian Hoffman (IK, Warszawa), Anna Ewa Janecka (UM, Łódź), Danuta Maria Kokocińska (ŚAM, Katowice), Adam Jacek Krętowski (AM, Białystok), Wojciech Stefan Maksymowicz (WIM, Warszawa), Piotr Mirosław Małkowski (AM, Warszawa), Krystyna Maślanka (IHiT, Warszawa), Janusz Popko (AM, Białystok), Krzysztof Tadeusz Wędzony (iFarm. PAN, Kraków), Piotr Ziółkowski (AM, Wrocław), Krzysztof Feliks Żmudka (UJ).
nauki o kulturze fizycznej: Roman Maciej Kalina (URz.).
nauki o Ziemi: Stanisław Ciok (UWr.), Lucyna Mirosława Falkowska (UG), Marek Lewandowski (ING PAN, Warszawa).
nauki rolnicze: Stefania Kinal (AR, Wrocław), Marian Józef Lipiński (AR, Poznań), Tadeusz Łuczkiewicz (AR, Poznań), Adam Stanisław Niedzielski (AR, Poznań), Stanisław Feliks Pietruszewski (AR, Lublin), Bożena Maria Szymaś (AR, Poznań), Janusz Michał Terlecki (UWM), Jerzy Andrzej Wójcik (AR, Szczecin), Kazimiera Ewa Zgórska (IHiAR, Radzików), Zofia Alicja Żegarska (UWM).
nauki techniczne: Tomasz Wiesław Szczuraszek (ATR, Bydgoszcz), Andrzej Jacek Tejchman−Konarzewski (PG), Bogumił Bieniasz (PRz.), Wacław Celadyn (PK), Wojciech Kabaciński (PP), Andrzej Zbigniew Kraśniewski (PW), Waldemar Andrzej Minkina (PCz.), Janusz Ryszard Rak (PRz.), Krzysztof Zawirski (PP), Piotr Antoni Kacejko (PL), Józef Mieczysław Krzyżanowski (PWr.), Jan Ogonowski (PK), Maciej Bogusław Rafałowski (PB), Janusz Rębielak (PWr.), Janusz Czesław Sosnowski (PW), Tomasz Tadeusz Suchecki (PWr.), Włodzimierz Szczepaniak (PWr.), Krzysztof Włodzimierz Szewczyk (PW), Eugeniusz Józef Mazanek (PCz.), Włodzimierz Pauk (PŚk.), Jacek Stadnicki (ATH, Bielsko−Biała), Jerzy Franciszek Janik (AGH).
nauki teologiczne: ks. Jan Załęski (UKSW).
nauki weterynaryjne: Andrzej Krzysztof Mazur (Institut National de la Recherche Agronomique, Francja).
sztuki filmowe: Jolanta Anna Dylewska (PWSFTviT, Łódź), Grażyna Stanisława Kędzielawska (PWSFTviT, Łódź), Zbigniew Stanisław Wichłacz (PWSFTviT, Łódź).
sztuki muzyczne: Roman Degler−Jabłoński (Conservatorio Superior de Musica, San Sebastian, Hiszpania).
sztuki plastyczne: Ewa Maria Poradowska−Werszler (UAM).


Lipiec 2006

30 maja 2006 r. Prezydent Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 104 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Nauki biologiczne: Elżbieta Grzesiuk (IBiB PAN, Warszawa), Wojciech Kazimierz Kaniewski (Uniwersytet Tomasza Jeffersona w Filadelfii, USA), Marian Podolak (UO).
Nauki chemiczne: Stanisław Michał Filipek (IChF PAN, Warszawa), Wacław Andrzej Grzybkowski (PG), Władysław Wojciech Kubiak (AGH), Włodzimierz Wiktor Lewandowski (PB), Andrzej Molski (UAM), Krystyna Małgorzata Pyrzyńska (UW).
Nauki ekonomiczne: Zygmunt Drążek (USz.), Jacek Grzywacz (SGH), Rafał Miłaszewski (PB), Andrzej Jerzy Tubielewicz (PG), Stanisław Wieteska (UŁ).
Nauki farmaceutyczne: Zofia Irena Dzierżewicz (ŚAM).
Nauki fizyczne: Wojciech Broniowski (IFJ PAN, Kraków), Marek Grinberg (UG), Włodzimierz Kazimierz Jastrzębski (IF PAN, Warszawa), Ewa Rondio (IPJ, Świerk), Leszek Brunon Turczynowicz−Suszycki (AGH).
Nauki humanistyczne: Zofia Abramowicz (UwB), Ewa Antonina Borkowska (UŚ), Marek Andrzej Gołębiowski (UW), Józefa Hrynkiewicz (UW), Marek Nikodem Jakubowski (UMK), Aleksander Kiklewicz (UWM), Maria Koczerska (UW), ks. Józef Ignacy Krętosz (UŚ), Tadeusz Makiewicz (UAM), Izabella Malej (UWr.), Adam Julian Paluch (UWr.), Piotr Maria Poźniak (UJ), Jadwiga Pstrusińska (UJ), Wiktor Rabczuk (WSP TWP, Warszawa), Roman Maria Zawadzki (PAT).
Nauki leśne: Anna Maria Barszcz (AR, Kraków), Stefan Tarasiuk (SGGW).
Nauki matematyczne: Michaił Borsuk (UWM), Zdzisław Jackiewicz (Arizona State University, Tempe, USA), Marek Lassak (ATR, Bydgoszcz), Bogdan Przeradzki (UŁ), Leszek Krzysztof Słomiński (UMK), Marek Zaionc (UJ).
Nauki medyczne: Andrzej Bobrzyński (UJ), Ligia Anna Brzezińska−Wcisło (ŚAM), Marek Droździk (PAM, Szczecin), Marek Gołębiowski (AM, Warszawa), Jan Alojzy Kowalski (ŚAM, Katowice), Małgorzata Maria Kuliszkiewicz−Janus (AM, Wrocław), Winicjusz Marek Lambrecht (UMK), Bogdan Modzelewski (UMed., Łódź), Adam Andrzej Szeląg (AM, Wrocław).
Nauki o kulturze fizycznej: Jerzy Cempla (AWF, Kraków), Zdzisława Wrzosek (AWF, Wrocław), Stanisław Ludwik Żak (AWF, Kraków), Jerzy Andrzej Żołądź (AWF, Kraków).
Nauki o Ziemi: Marian Adam Gasiński (UJ), Włodzimierz Kurek (UJ).
Nauki prawne: Zdzisław Kubot (UWr.), Mirosław Tomasz Stec (UJ).
Nauki rolnicze: Andrzej Blecharczyk (AR, Poznań), Andrzej Borowy (AR, Lublin), Marian Lubomir Brzozowski (SGGW), Ewa Antonina Czyż (IUNiG, Puławy), Zbigniew Józef Dolatowski (AR, Lublin), Romuald Doliński (AR, Lublin), Zygmunt Gil (AR, Wrocław), Daniela Bernadeta Gruszecka (AR, Lublin), Czesław Klocek (AR, Kraków), Teresa Anna Korniłłowicz−Kowalska (AR, Lublin), Wacław Jan Krasucki (AR, Lublin), Ewa Maria Makarska (AR, Lublin), Krzysztof Moliński (AR, Poznań), Mieczysław Wiesław Obiedziński (SGGW), Irena Joanna Perucka (AR, Lublin), Waldemar Roman Rymowicz (AR, Wrocław), Czesław Dominik Rzeźnik (AR, Poznań), Mirosława Wesołowska−Janczarek (AR, Lublin), Dorota Maria Witrowa−Rajchert (SGGW), Andrzej Wojciechowski (AR, Poznań), Jadwiga Wyszkowska (UWM), Mirosława Stanisława Ziombra (AR, Poznań).
Nauki techniczne: Jerzy Bajkowski (PW), Czesław Stanisław Goss (WAT), Antoni Robert Ligęza (AGH), Marian Tadeusz Mazur (AGH), Maciej Janusz Stasiak (PP), Krzysztof Szuwalski (PK), Anna Krystyna Ślósarczyk (AGH), Piotr Tadeusz Tarkowski (PL), Jerzy Tokarzewski (WAT), Zygmunt Władysław Vetulani (UAM), Wojciech Wawrzyński (PW), Marian Tadeusz Wnuk (WAT).
Nauki teologiczne: ks. Henryk Jan Krzysteczko (UŚ), Bogusław Józef Widła (Chat).
Nauki weterynaryjne: Stanisław Józef Graczyk (AR, Wrocław), Dariusz Jan Skarżyński (IRZiBŻ PAN, Olsztyn), Joanna Małgorzata Szteyn (UW).
Nauki wojskowe: Janusz Płaczek (AON).
Sztuki muzyczne: Krzysztof Jabłoński (AMuz., Warszawa).
Sztuki filmowe: Jerzy Łukaszewicz (UŚ).
Sztuki plastyczne: Janusz Maciej Akermann (ASP, Gdańsk), Zbigniew Gorlak (ASP, Gdańsk).


Grudzień 2005

14 grudnia 2005 r. prezydent Aleksander Kwasniewski wręczył nominacje profesorskie 66 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Mieczysława Irena Boguś (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa), Jarosław Burczyk (UKW, Bydgoszcz), Krystyna Czyżewska (UŁ), Grzegorz Wojciech Gabryś (UZ), Ewa Joanna Godzińska (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa), Romana Maria Izmaiłow (UJ), Janusz Kubrakiewicz (UWr.), Andrzej Franciszek Lewandowski (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik), Stefan Konstanty Niesiołowski (UŁ), Stanisława Pukacka (ID PAN, Kórnik), Joanna Ewa Radziejewska-Lebrecht (UŚ), Hanna Barbara Rokita (UJ).
NAUKI CHEMICZNE: Grzegorz Dariusz Bujacz (PŁ), Ryszard Gawinecki (ATR, Bydgoszcz), Maria Jolanta Koziołkiewicz (PŁ), Jerzy Paweł Pikies (PG), Piotr Stanisław Skurski (UG).
NAUKI EKONOMICZNE: Piotr Jan Dominiak (PG), Leszek Tomasz Dziawgo (UMK), Irena Jędrzejczyk (AE, Katowice).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Elżbieta Brzezińska (UM, Łódź), Zbigniew Janeczko (UJ).
NAUKI FIZYCZNE: Paweł Hawrylak (National Research Council of Canada).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Roman Dziergwa (UAM), ks. Krzysztof Tadeusz Kościelniak (PAT), Krzysztof Dariusz Nawotka (UWr.).
NAUKI LEŚNE: Stanisław Dolny (AR, Poznań).
NAUKI MEDYCZNE: Jacek Jerzy Bigda (AM, Gdańsk), Wojciech Walerian Bogusławski (AM, Gdańsk), Jan Tadeusz Drugacz (ŚAM, Katowice), Andrzej Kierzek (AM, Wrocław), Władysława Maria Kolasińska-Kloch (UJ), Piotr Krzysztof Konturek (Pierwsza Katedra Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Erlangen, Norymberga, Niemcy), Teresa Bernadetta Kulik (AM, Lublin), Anna Jadwiga Kurnatowska (UM, Łódź), Jerzy Krzysztof Niedzielski (UM, Łódź), Janusz Piotr Schabowski (Instytut Medycyny Wsi, Lublin), Andrzej Piotr Tykarski (AM, Poznań), Elżbieta Barbara Urasińska (PAM, Szczecin), Wojciech Tomasz Załuska (AM, Lublin).
NAUKI O ZIEMI: Zygmunt Górka (UJ), Jadwiga Anna Jarzyna (AGH), Jan Lach (AP, Kraków).
NAUKI PRAWNE: Wojciech Kowalski (UŚ), Bogusław Sygit (UŁ).
NAUKI ROLNICZE: Ryszard Hołownicki (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice), Józef Korczak (AR, Poznań), Anna Stefania Miechówka (AR, Kraków), Czesław Stankiewicz (AP, Siedlce), Barbara Witkowska-Walczak (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin).
NAUKI TECHNICZNE: Marek Przemysław Dobosz (PW), Antoni Drapella (PAP, Słupsk), Krzysztof Marian Gniotek (PŁ), Wojciech Grega (AGH, Kraków), Ryszard Józef Kaleńczuk (PSz.), Ernest Franciszek Kubica (PWr.), Józef Łastowiecki (PW), Zygmunt Sadowski (PWr.), Czesław Adam Smutnicki (PWr.), Elżbieta Stilger-Szydło (PWr.), Piotr Stanisław Szczepaniak (PŁ), Jerzy Walendziewski (PWr.), Andrzej Marek Wawrzynek (PŚ), Andrzej Krzysztof Wojtanowicz (Uniwersytet Stanowy Luizjany, USA), Zbigniew Jan Wróblewski (PWr.), Jerzy Wyrwał (PO).
25 października 2005 r. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 66 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Nauki biologiczne: Władysław Jan Cabaj (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa), Stanisław Andrzej Fedyk (UwB).
Nauki chemiczne: Andrzej Wiktor Bobrowski (AGH), Małgorzata Jeżowska-Bojczuk (UWr.), Robert Moszyński (UW).
Nauki ekonomiczne: Zdzisław Szyjewski (USz.), Janina Witkowska (UŁ).
Nauki fizyczne: Janusz Berdowski (AJD, Częstochowa), Helena Maria Białkowska (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk), Tomasz Gregorkiewicz (Uniwersytet Amsterdamski, Holandia), Adam Antoni Lipowski (UAM), Janusz Andrzej Sylwester (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa).
Nauki humanistyczne: Aleksy Awdiejew (UJ), Michał Piotr Błażejewski (UG), Wojciech Chudziak (UMK), Helena Cichocka (UW), Jerzy Flaga (KUL), Mirosława Stanisława Hanusiewicz (KUL), Grażyna Małgorzata Habrajska (UŁ), Anna Dorota Herzyk (UMCS), Krzysztof Jasiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Jerzy Koch (UWr.), ks. Andrzej Kopiczko (UWM), Robert Franciszek Mrózek (UŚ, Filia w Cieszynie), Krzysztof Marek Obremski (UMK), Urszula Ostrowska (UWM), Krzysztof Józef Ożóg (UJ), Sławomir Partycki (KUL), Mieczysław Plopa (UG), Ulrich Schrade (PW), Leszek Paweł Słupecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), ks. Jan Sochoń (UKSW), Krzysztof Tomasz Wieczorek (UŚ).
Nauki matematyczne: Witold Eugeniusz Rzymowski (UMCS).
Nauki medyczne: Andrzej Adolf Bieńkiewicz (UM, Łódź), Leszek Stefan Kołodziejski (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Oddział w Krakowie), Maciej Jerzy Krzakowski (CO-IMSC, Warszawa), Barbara Krystyna Krzyżanowska-Świniarska (PAM, Szczecin), Andrzej Tadeusz Pająk (UJ), Marta Strutyńska-Karpińska (AM, Wrocław).
Nauki o Ziemi: Zdzisław Bełka (UAM), Ewelina Kantowicz (UW).
Nauki prawne: Jacek Marian Lang (UW).
Nauki rolnicze: Genowefa Bonczar (AR, Kraków), Marek Grzegorz Cierach (UWM), Piotr Julian Domański (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka), Jan Henryk Grabka (PŁ), Janusz Franciszek Guziur (UWM), Bogdan Jan Janicki (ATR, Bydgoszcz), Sadżide Murat-Błażejewska (AR, Poznań), Ignacy Jerzy Niedziółka (AR, Lublin), Małgorzata Irena Trojanowska (AR, Kraków), Lidia Maria Wądołowska (UWM).
Nauki techniczne: Jan Chłopek (AGH), Ryszard Czarny (PWr.), Ryszard Hycner (AGH), Władysław Stanisław Koc (PG), Tomasz Łodygowski (PP), Bolesław Czesław Pochopień (PŚ), Wiesław Andrzej Rakowski (AGH), Krzysztof Sławomir Sibilski (PWr.), Maria Urszula Tomaszewska (PSz.), Kazimierz Stanisław Wójs (PWr.).
Nauki teologiczne: ks. Ireneusz Werbiński (UMK).
Sztuki plastyczne: Andrzej Marian Szarek (UŚ), Andrzej Antoni Węcławski (ASP, Warszawa).


Październik 2005

11 maja 2005 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 78 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Maria Anna Filek (Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków), Lech Jacuński (UMK), Grażyna Kłobus (UWr.), Zbigniew Jan Mudryk (PAP, Słupsk), Krzysztof Nowak (AR, Poznań), Anna Siniarska-Wolańska (UKSW), Krystyna Izabela Wolska (UW), Tadeusz Franciszek Zatwarnicki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawie).
NAUKI CHEMICZNE: Maria Grzeszczuk (UWr.), Zbigniew Sojka (UJ).
NAUKI EKONOMICZNE: Andrzej Balicki (UG), Bronisław Jan Micherda (AE, Kraków).
NAUKI FIZYCZNE: Dariusz Andrzej Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław), Zbigniew Kisiel (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), Krzysztof Murawski (UMCS), Jan Marian Pluta (PW), Andrzej Jan Zięba (AGH).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Mirosława Elżbieta Czarnecka (UWr.), Krzysztof Jan Mikulski (UMK), Stanisław Kazimierz Olczak (KUL), Jerzy Piekalski (UWr.), Jerzy Wiktor Rajman (AP, Kraków), Krzysztof Stefański (UŁ), Joanna Józefa Ślósarska (UŁ), Andrzej Wicher (UŁ), Andrzej Wójtowicz (UKSW).
NAUKI LEŚNE: Henryk Kocjan (AR, Poznań).
NAUKI MATEMATYCZNE: Zbigniew Kowalski (PWr.), Ryszard Jacek Szekli (UWr.).
NAUKI MEDYCZNE: Barbara Anna Darewicz (AM, Białystok), Sławomira Kyrcz-Krzemień (ŚAM, Katowice), Lechosław Tomasz Putowski (AM, Lublin), Marek Mirosław Radkowski (AM, Warszawa), Marek Eugeniusz Rogowski (AM, Białystok), Irena Krystyna Roterman-Konieczna (UJ), Danuta Ryglewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), Wojciech Wąsowicz (Instytut Medycyny Pracy, Łódź), Elżbieta Barbara Wiatr (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa), Jerzy Władysław Wordliczek (UJ), Maria Zalesska-Kręcicka (AM, Wrocław).
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ: Janusz Wiesław Błaszczyk (AWF, Katowice).
NAUKI O ZIEMI: Krzysztof Błażejczyk (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa), Beniamin Kostrubiec (UŚ, Katowice).
NAUKI PRAWNE: Antoni Janusz Hanusz (UMCS), Eugeniusz Józef Kowalewski (UMK).
NAUKI ROLNICZE: Antoni Kazimierz Baranowski (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec), Lucyna Danuta Drozdowska (ATR, Bydgoszcz), Andrzej Frankiewicz (AR, Poznań), Stanisław Tadeusz Kondracki (AP, Siedlce), Józef Tadeusz Korolczuk (Państwowa Wyższa Szkoła Rolnicza w Rennes, Francja), Stanisław Krzanowski (AR, Kraków), Marek Kuna-Broniowski (AR, Lublin), Janusz Miczyński (AR, Kraków), Jacek Skomiał (SGGW), Maria Aniela Wanic (UWM), Jacek Antoni Wójtowski (AR, Poznań).
NAUKI TECHNICZNE: Marek Lech Berkowski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), Jerzy Bernasik (AGH), Romuald Wojciech Cwilewicz (AM, Gdynia), Jan Ryszard Dąbrowski (PB), Zbigniew Gnutek (PWr.), Jacek Maria Jeżowski (PRz.), Jerzy Kamieński (PK), Krzysztof Kołowrocki (AM, Gdynia), Karol Noga (AR, Kraków), Andrzej Józef Nowak (PŚ), Tadeusz Skubis (PŚ), Adam Józef Stolarski (WAT), Danuta Szewieczek (PŚ), Zofia Śmiałowska-Uberman (AGH), Tadeusz Tumidajski (AGH), Andrzej Stanisław Witkowski (PŚ), Jerzy Zajączkowski (PŁ).
SZTUKI MUZYCZNE: Mirosława Władysława Knapik (UŚ), Małgorzata Marczewska (AMuz., Warszawa).
SZTUKI PLASTYCZNE: Tomasz Jerzy Bogusławski (ASP, Gdańsk), Mariusz January Łukawski (ASP, Łódź), Andrzej Paweł Markowicz (ASP, Gdańsk).

NOMINACJE PROFESORSKIE

28 czerwca 2005 Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 68 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Ludwik Frey (Instytut Botaniki PAN, Kraków), Grzegorz Gabriel Jackowski (UAM), Magdalena Katarzyna Mikołajczyk-Chmiela (UŁ), Jacek Władysław Radwan (UJ), Elżbieta Szeląg (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa).
NAUKI CHEMICZNE: Teresa Grzybek (AGH), Romuald Wódzki (UMK).
NAUKI EKONOMICZNE: Bolesław Borkowski (SGGW), Ksenia Czubakowska (USz.), Bożena Barbara Gulbicka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa), Krystyna Jędralska (AE, Katowice), Henryk Michał Manteuffel (SGGW), Mirosław Szreder (UG).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Ewa Zuzanna Buszman (ŚAM, Katowice), Elżbieta Grażyna Matysik (AM, Lublin).
NAUKI FIZYCZNE: Zbigniew Wąs (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Paweł Boski (SWPS, Warszawa), Józef Budzyński (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), Barbara Grabowska (UW), Ludwik Kostro (UG), Bogdan Wojciech Mach (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa), Mariusz Paweł Markiewicz (UJ), Tomasz Andrzej Mielczarek (AŚw., Kielce), Jerzy Józef Morawski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Piotr Oleś (KUL), Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), Alicja Joanna Wołodźko-Butkiewicz (UW).
NAUKI LEŚNE: Witold Andrzej Rybarczyk (AR, Poznań).
NAUKI MATEMATYCZNE: Stanisław Betley (UW).
NAUKI MEDYCZNE: Zbigniew Bartuzi (UMK), Andrzej Bogusław Ciechanowicz (PAM, Szczecin), Bogusław Frańczuk (AŚw., Kielce), Marian Błażej Grzymisławski (AM, Poznań), Marek Romuald Hartleb (ŚAM, Katowice), Barbara Maria Iwańczak (AM, Wrocław), Krzysztof Jonderko (ŚAM, Katowice), Romuald Stanisław Maleszka (PAM, Szczecin), Michał Jacek Matysiak (AM, Warszawa), Grażyna Odrowąż-Sypniewska (UMK), Krystyna Irena Ossowska (Instytut Farmakologii PAN, Kraków), Zofia Szczerkowska (AM, Gdańsk).
NAUKI O ZIEMI: Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa), Marek Dutkowski (USz.), Joanna Katarzyna Pociask-Karteczka (UJ), Stanisław Staśko (UWr.).
NAUKI PRAWNE: Zbigniew Włodzimierz Rau (UŁ).
NAUKI ROLNICZE: Stanisław Deryło (AR, Lublin), Jan Jeszka (AR, Poznań), Bolesław Kazimierz Kowalski (SGGW), Jan Edward Michniewicz (AR, Poznań), Zbigniew Tadeusz Paluszak (ATR, Bydgoszcz), Ryszard Skrzypek (AR, Poznań), Ryszard Wilhelm Ślizowski (AR, Kraków), Anna Maria Wagner (AR, Lublin).
NAUKI TECHNICZNE: Janusz Kazimierz Girczys (PCz.), Włodzimierz Piotr Kowalski (AGH, Kraków), Małgorzata Skorupa (AGH), Kazimierz Roman Szumański (Instytut Lotnictwa, Warszawa).
NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Jerzy Teodor Szymik (KUL).
NAUKI WETERYNARYJNE: Marek Józef Wacław Houszka (AR, Wrocław), Krzysztof Kostro (AR, Lublin), Wojciech Franciszek Nowacki (AR, Wrocław).
NAUKI WOJSKOWE: Waldemar Aleksander Kaczmarek (AON, Warszawa).
SZTUKI MUZYCZNE: Andrzej Łapa (AMuz., Poznań).
SZTUKI PLASTYCZNE: Jerzy Jan Olek (ASP, Poznań), Jolanta Ewa Rudzka-Habisiak (ASP, Łódź), Stanisław Marek Tabisz (ASP, Kraków), Małgorzata Maria Wyszogrodzka-Trzcinka (ASP, Łódź).


Czerwiec 2005

27 kwietnia 2005 Prezydent RP wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 79 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
NAUKI BIOLOGICZNE: Antoni Gawron (UMCS), Jan Maria Kwiatowski (UW0, Bernard Waldemar Wielgat (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa).
NAUKI CHEMICZNE: Piotr Jan Chmielewski (UWr.), Barbara Kurzak (AP, Siedlce), Jarosław Polański (UŚ), Bogdan Skwarzec (UG), Maciej Stefan Stobiecki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań).
NAUKI EKONOMICZNE: Wacława Starzyńska (UŁ).
NAUKI FARMACEUTYCZNE: Józef Tadeusz Sawicki (AM, Warszawa), Stanisław Zaręba (AM, Lublin).
NAUKI FIZYCZNE: Marek Abramowicz (Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja), Ewa Gudowska-Nowak (UJ), Karol Maksymilian Kołodziej (UŚ), Michał Leszczyński (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa), Tomasz Story (IF PAN, Warszawa), Henryk Wilczyński (IFJ PAN, Kraków).
NAUKI HUMANISTYCZNE: Marek Cetwiński (Akademia im. J. Długosza, Częstochowa), Zofia Krystyna Chyra-Rolicz (AP, Siedlce), Józef Franciszek Fert (KUL), Mieczysław Henryk Gajos (UŁ), Julian Maliszewski (PCz.), Tytus Sosnowski (UW), Małgorzata Julia Willaume (UMCS), Elżbieta Barbara Zybert (UW).
NAUKI MATEMATYCZNE: Sławomir Andrzej Kołodziej (UJ), Jan Józef Konior (UŚ), Witold Michał Marciszewski (UW), Andrzej Władysław Nowicki (UMK), Witold Respondek (Państwowy Instytut Nauk Stosowanych w Rouen, Francja).
NAUKI MEDYCZNE: Ewa Bocian (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa), Piotr Jacek Ciostek (AM, Warszawa), Roman Maria Herman (UJ), Robert Julian Gil (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa), Maria Jastrzębska (PAM, Szczecin), Jarosław Damian Kasprzak (UMed., Łódź), Longina Kłosiewicz-Latoszek (Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa), Beata Kos-Kudła (ŚAM, Katowice), Jerzy Kossakowski (AM, Warszawa), Wojciech Wacław Kozłowski (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Anna Kwaśniewska (AM, Lublin), Andrzej Loesch (University College w Londynie, Wielka Brytania), Bogusław Bronisław Machaliński (PAM, Szczecin), Witold Stanisław Malinowski (AŚw., Kielce), Grażyna Anna Młynarczyk (AM, Warszawa), Jacek Muszyński (AM, Warszawa), Marek Maksymilian Napiontek (AM, Poznań), Kazimierz Niemczyk (AM, Warszawa), Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska (AM, Białystok), Maria Danuta Roszkowska-Blaim (AM, Warszawa), Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska (AM, Białystok), Adam Stanisław Stępień (WIM, Warszawa), Danuta Zofia Śliwonik-Janeczko (AM, Warszawa), Janusz Cezary Witowski (AM, Poznań).
NAUKI ROLNICZE: Zbigniew Stanisław Burski (AR, Lublin), Franciszek Czyżyk (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty), Edmund Grzegorz Dulcet (ATR, Bydgoszcz), Tadeusz Juliszewski (AR, Kraków), Michał Kostiw (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików), Bogusław Przedwojski (AR, Poznań), Zdzisław Zakęś (Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn).
NAUKI TECHNICZNE: Wojciech Glabisz (PWr.), Bronisław Gosowski (PWr.), Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk (PCz.), Grzegorz Eugeniusz Jemielita (PW), Krzysztof Kaczmarski (PRz.), Rudolf Henryk Klemens (PW), Kazimierz Tomasz Lebecki (Główny Instytut Górnictwa, Katowice), Marek Lebiedowski (PŁ), Andrzej Krzysztof Michalski (PW), Tadeusz Morzy (PP), Tadeusz Niezgoda (WAT, Warszawa).
NAUKI WETERYNARYJNE: Marian Stanisław Binek (SGGW, Warszawa), Maria Teresa Katkiewicz (SGGW, Warszawa), Karol Kotowski (em. prac. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Kępno).
SZTUKI PLASTYCZNE: Małgorzata Łuszczak (UŚ), Jacek Józef Ojrzanowski (ASP, Łódź).
SZTUKI TEATRALNE: Grzegorz Jarosław Chrapkiewicz (PWST, Kraków), Agnieszka Maria Mandat (PWST, Kraków).

Marzec 2005

 

22 marca 2005 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył 69 osobom nominacje profesorskie.
nauki biologiczne: Janina Borysiak (UAM), Krzysztof Jan Janeczko (UJ), Wirginia Janiszowska (UW), Marek Konarzewski (UwB), Elżbieta Wyroba (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa).
nauki chemiczne: Małgorzata Anna Zagórska (PW).
nauki ekonomiczne: Wacław Stefan Adamczyk (AE, Kraków), Krystyna Maria Gutkowska (SGGW, Warszawa), Kornelia Marta Karcz (AE, Katowice), Wiesław Kowalczewski (PB), Franciszek Krawiec (AGH), Eugeniusz Krzemień (PR), Wojciech Paprocki (SGH), Jan Turyna (UW).
nauki farmaceutyczne: Marek Mirowski (UM, Łódź).
nauki fizyczne: Ryszard Horodecki (UG), Grzegorz Karwasz (PAP, Słupsk), Tadeusz Krzysztof Kopeć (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław).
nauki humanistyczne: Marian Bugajski (UZ), Irena Urszula Kadulska (UG), Wiesława Janina Korzeniowska (UŚ Filia w Cieszynie), Elżbieta Felicja Laskowska (AB), Urszula Małgorzata Mazurczak (KUL), Grażyna Maria Pasztor (UMK), Halina Robótka (UMK), Agnieszka Salska (UŁ), Jan Kazimierz Szymczak (UŁ), Elżbieta Maria Wesołowska (UAM).
nauki matematyczne: Alexander Bendikov (UWr.), Waldemar Hebisch (UWr.), Grzegorz Leszek Łukaszewicz (UW), Olga Macedońska-Nosalska (PŚ), Dov Bronisław Wajnryb (Israel Institute of Technology, Hajfa, Izrael).
nauki medyczne: Andrzej Drop (AM, Lublin), Jan Grzegorz Gmiński (ŚAM), Stanisława Zyta Grabowska (AM, Białystok), Ewa Krystyna Grzybowska (Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa – Oddział w Gliwicach), Zdzisław Stanisław Jarząbek (PZH, Warszawa), Małgorzata Kłys (UJ), Tomasz Jan Kostka (UM, Łódź), Barbara Krystyna Łukomska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa), Małgorzata Ewa Muc-Wierzgoń (ŚAM), Tomasz Janusz Pasierski (Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa), Beata Śpiewankiewicz (AM, Warszawa), Maria Renata Wąsik (AM, Warszawa), Janusz Andrzej Wendorff (Instytut ?Centrum Zdrowia Matki Polki?, Łódź), Barbara Maria Zubelewicz-Szkodzińska (ŚAM).
nauki o Ziemi: Grażyna Maria Ceglarska-Stefańska (AGH).
nauki prawne: Zbigniew Witkowski (UMK).
nauki rolnicze: Marek Andrzej Madeyski (AR, Kraków), Stanisław Tadeusz Podsiadłowski (AR, Poznań), Ewa Magdalena Zimnoch-Guzowska (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików).
nauki techniczne: Andrzej Jan Cholewicki (Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa), Wojciech Jan Dąbrowski (PK), Marian Antoni Kamiński (PG), Marian Antoni Partyka (PO), Romuald Jerzy Rządkowski (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk), Krzysztof Janusz Zdunek (PW), Henryk Ludwik Zobel (PW).
nauki weterynaryjne: Zbigniew Janusz Grądzki (AR, Lublin).
sztuki muzyczne: Antoni Gref (AMuz., Poznań), Ryszard Jerzy Minkiewicz (AMuz., Gdańsk), Jerzy Hubert Salwarowski (AMuz., Poznań), ks. Andrzej Stanisław Zając (PAT).
sztuki plastyczne: Grzegorz Klaman (ASP, Gdańsk), Wojciech Błażej Kujawski (ASP, Poznań), Małgorzata Olkuska (AP, Kraków), Krystyna Anna Zachwatowicz-Wajda (ASP, Kraków).
sztuki teatralne: Krzysztof Globisz (PWST, Kraków).


Styczeń 2005

25 stycznia 2005 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 83 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
nauki biologiczne: Agnieszka Helena Mostowska (UW), Grzegorz Zygmunt Rosiński(UAM).
nauki chemiczne: Jacek Maria Banaś (AGH), Piotr Michał Drożdżewski (PWr.), Maria Jadwiga Rospenk (UWr.).
nauki ekonomiczne: Krystyna Maria Lisiecka (AE, Katowice), Janina Stankiewicz (UZ).
nauki humanistyczne: Kazimierz Badziak (UŁ), Marian Zbigniew Kisiel (UŚ), Viara Maldjieva (UMK), Józef Karol Olejniczak (UŚ), Gustaw Ostasz (URz.), Grażyna Prawelska-Skrzypek (UJ), Ewa Maria Solarczyk-Ambrozik (UAM), Maria Wojtak(UMCS).
nauki matematyczne: Tadeusz Nadzieja (UWr.).
nauki medyczne: Wojciech Biernat (UM, Łódź), Milena Izabela Dąbrowska (AM, Białystok), Krystyna Fabianowska-Majewska (UM, Łódź), Michał Teodor Jeleń (AM, Wrocław), Maria Mieczysława Kopff (UM, Łódź), Tomasz Stanisław Kręcicki (AM, Wrocław), Jolanta Anna Kupryjańczyk (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa), Krzysztof Kwiatkowski (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Władysław Ludwik Lasek (UMK), Anna Barbara Macura (UJ), Jacek Nikliński (AM, Białystok), Wojciech Piotr Polkowski (AM, Lublin), Piotr Pruszczyk (AM, Warszawa), Jerzy Samochowiec (PAM, Szczecin), Robert Słotwiński (AM, Warszawa), Leszek Szadujkis-Szadurski (UMK), Kazimierz Wardyn (AM, Warszawa).
nauki o Ziemi: Bronisław Antoni Górz (AP, Kraków).
nauki prawne: Andrzej Franciszek Bator (UWr.), Leonard Etel (UwB).nauki rolnicze: Iwona Bartkowiak-Broda (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików), Bohdan Dobrzański (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Krystyna Maria Iwańczuk-Czernik(UWM), Jacek Andrzej Kondratowicz (UWM), Halina Laskowska (AR, Lublin), Tomasz Andrzej Mikołajczyk (AR, Kraków), Ewa Jolanta Solarska (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy), Piotr Grzegorz Stypiński (SGGW, Warszawa), Leszek Woźniak(PRz.), Janina Zbierska (AR, Poznań).
nauki techniczne: Ludwik Marian Błaż (AGH),Barbara Florkowska (AGH), Władysław Góral (AGH), Lucjan Grochowski (PW), Józef Jonak (PL), Zbigniew Kowalczyk (PW), Jan Stanisław Kryński (Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa), Zbigniew Marek Lechowicz (SGGW), Stanisław Czesław Legutko (PP), Tomasz Denis Lewiński (PW), Zbigniew Tadeusz Lubośny (PG), Maria Lucyna Łebkowska (PW), Stanisław Majewski (PŚ), Karol Wojciech Nadolny (PP), Jerzy Niebrzydowski (PB), Władysław Wiesław Opydo (PP), Antoni Władysław Orłowicz(PRz.), Józef Jacek Pawelec (PR), Ryszard Stanisław Pełka (WAT), Ewa Krystyna Piętka(PŚ), Zbigniew Rudnicki (PŚ), Jerzy Mirosław Sawicki (PG), Jan Karol Senatorski(Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa), Zbigniew Sikora (PG), Konstanty Ryszard Skalski (PW), Kazimierz Subieta (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa), Jacek Szewczyk(AGH), Antoni Szydło (PWr.), Marianna Turkiewicz (PŁ), Jerzy Janusz Wysłocki (PCz.), Leonard Ziemiański (PRz.).
nauki weterynaryjne: Jacek Michał Kuźmak (PIW, Puławy), Zygmunt Franciszek Wrona (AR, Lublin).
nauki wojskowe: Józef Władysław Michniak (AON).
sztuki muzyczne: Hilary Drozd (UŚ).
sztuki plastyczne: Józef Stanisław Hołard (UŚ), Edward Kosakowski (ASP, Kraków).


30 listopada Prezydent RP wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 83 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Nauki biologiczne: Bożenna Walentyna Czarnecka (UMCS), Eugeniusz Dubiel (UJ), Andrzej Zdzisław Kozik (UJ), Małgorzata Krasińska (Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża), Józef Krzysztof Kurowski (UŁ), Marian Henryk Lewandowski (UJ), Bogumiła Skotarczak (USz.), Iwona Marta Szarejko (UŚ).
Nauki chemiczne: Aleksander Ciszewski (PP), Paweł Grzegorz Krysiński (UW), Marek Józef Potrzebowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź), Beata Walczak (UŚ).
Nauki ekonomiczne: Monika Maria Kostera (UW), Małgorzata Zaleska (SGH).
Nauki fizyczne: Jan Andrzej Bartelski (UW), Chrystian Henryk Droste (UW), Andrzej Jerzy Maciejewski (UZ), Michał Konrad Nawrocki (UW), Mariusz Lucjan Zubek (PG).
Nauki humanistyczne: Włodzimierz Wiktor Borodziej (UW), Edward Stanisław Długajczyk (UŚ), Krystyna Wiesława Ferenz (UZ), Adam Józef Karpiński (IBL PAN, Warszawa), Tadeusz Józef Linkner (UG), Stanisław Kazimierz Mikołajczak (UAM), Halina Perkowska (USz.), Jan Henryk Skoczyński (UJ), Marian Wojciech Ursel (UWr.).
Nauki leśne: Józef Jan Zwoliński (Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa).
Nauki matematyczne: Jacek Andrzej Wesołowski (PW).
Nauki medyczne: Jan Zbigniew Brzeziński (UM, Łódź), Maria Chomyszyn-Gajewska (UJ), Maciej Marek Czaplicki (AM, Warszawa), Piotr Stanisław Fiedor (AM, Warszawa), Andrzej Wiktor Franek (ŚAM, Katowice), Piotr Gutowski (PAM, Szczecin), Bohdan Andrzej Huszno (UJ), Kazimierz Stefan Jędrzejewski (UM, Łódź), Maciej Jóźwik (AM, Białystok), Małgorzata Elżbieta Karbownik (UM, Łódź), Maria Kozioł-Montewka (AM, Lublin), Maryna Krawczuk-Rybak (AM, Białystok), Piotr Maria Laidler (UJ), Bohdan Jarosław Maruszewski (Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa), Teresa Barbara Matthews-Brzozowska (AM, Wrocław), Krystyna Małgorzata Michalak (AM, Wrocław), Stanisław Zenon Mnich (AM, Białystok), Krzysztof Jan Moroń (AM, Wrocław), Tomasz Wojciech Opala (AM, Poznań), Bogusław Sawicki (AM, Białystok), Krzysztof Adam Simon (AM, Wrocław), Krystyna Sztefko (UJ), Kazimierz Szyszka (AWF, Poznań – Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim), Wiesław Marian Urbanowicz (UJ), Ewa Magdalena Urbańska (AM, Lublin), Irena Wrońska (AM, Lublin).
Nauki o kulturze fizycznej: Anna Jaskólska (AWF, Wrocław), Gabriel Daniel Łasiński (AWF, Wrocław).
Nauki o Ziemi: Leon Andrzej Andrzejewski (UMK), Jacek Puziewicz (UWr.), Ryszard Mieczysław Wagner (PIG, Warszawa).
Nauki prawne: Janina Irena Ciechanowicz-McLean (UG), Leonard Etel (UwB), Stanisława Irena Kalus (UŚ).
Nauki rolnicze: Aleksandra Badora (AR, Lublin), Elżbieta Danuta Bartnikowska (SGGW, Warszawa), Stanisław Andrzej Drzymała (AR, Poznań), Tadeusz Grega (AR, Kraków), Maria Magdalena Moś (AR, Kraków), Maciej Stanisław Pompa-Roborzyński (Instytut Zootechniki, Kraków), Andrzej Stołyhwo (PG).
Nauki techniczne: Grażyna Maria Bartelmus (Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice), Wojciech Jerzy Blajer (PR), Zbigniew Edward Dobkowski (Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa), Jan Józef Kazior (PK), Leon Kukiełka (PKosz.), Barbara Lipp-Symonowicz (PŁ), Witold Stanisław Łukaszewicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Olsztyn), Gerard Jerzy Śliwiński (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk), Jan Zarzycki (PWr.).
Nauki weterynaryjne: Jerzy Henryk Kaleczyc (UWM), Krzysztof Waldemar Romański (AR, Wrocław).
Sztuki plastyczne: Tomasz Maria Psuja (ASP, Poznań).


Listopad 2004

12 października 2004 r. Prezydent RP wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 73 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Nauki biologiczne: Igor Piotr Konieczny (UG), Tadeusz Wacław Kuder (AŚw., Kielce), Krystyna Józefa Skwarło-Sońta (UW), Adam Michał Szewczyk (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa), Roman Wenne (Instytut Oceanologii PAN, Sopot), Irena Wita (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa).
Nauki chemiczne: Jerzy Górecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa), Jerzy Romuald Zawadzki (UMK).
Nauki farmaceutyczne: Anna Elżbieta Długosz (AM, Wrocław), Jolanta Maria Świątek-Kozłowska (AM, Wrocław).
Nauki fizyczne: Tadeusz Bancewicz (UAM), Chrystian Henryk Droste (UW), Andrzej Janusz Królak (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa), Andrzej Pigulski (UWr.), Michał Paweł Praszałowicz (UJ), Karol Wojciech Życzkowski (UJ).
Nauki humanistyczne: Franciszek Apanowicz (UG), Bohdan Wojciech Dudek (Instytut Medycyny Pracy, Łódź), Halina Julianna Grzymała-Moszczyńska (UJ), Maria Ewa Kalinowska (UMK), ks. Edward Warchoł (UKSW), Witold Wojdyło (UMK), Maria Halina Wysocka (UŚ), ks. Edward Zieliński (KUL).
Nauki matematyczne: Wojciech Kazimierz Okrasiński (UZ), Zbigniew Olszak (PWr.).
Nauki medyczne: Julia Krystyna Bar (AM, Wrocław), Kinga Katarzyna Borowicz (AM, Lublin), Krzysztof Celiński (AM, Lublin), Irena Choroszy-Król (AM, Wrocław), Izabella Małgorzata Kozłowicz-Gudzińska (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa), Józef Ignacy Langfort (AWF, Katowice), Jacek Jerzy Losy (AM, Poznań), Tomasz Hubert Mach (UJ), Ryszard Pluta (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa), Jacek Cezary Szepietowski (AM, Wrocław), Jan Włodzimierz Talar (AM, Bydgoszcz), Maria Agnieszka Wardas (ŚAM, Katowice), Zbigniew Stefan Wolski (AM, Bydgoszcz), Andrzej Żyluk (PAM, Szczecin).
Nauki o Ziemi: Andrzej Stanisław Lisowski (UW), Stanisław Rudowski (UG).
Nauki rolnicze: Aleksandra Badora (AR, Lublin), Piotr Paweł Budyn (AR, Kraków), Władysław Chojnowski (UWM), Ryszard Kosson (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice), Wiesław Jerzy Koziara (AR, Poznań), Monika Kozłowska (AR, Poznań), Stanisław Mikołaj Mazur (AR, Kraków), Czesław Rycąbel (AR, Kraków), Wojciech Tyksiński (AR, Poznań), Jerzy Tys (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Elżbieta Danuta Wilkiewicz-Wawro (UWM).
Nauki techniczne: Jan Antoni Godzimirski (WAT, Warszawa), Ivan Kityk (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), Jan Kulczyk (PWr.), Maciej Maciejewski (IMiGW, Warszawa, Oddział w Krakowie), Franciszek Plewa (PŚ, Gliwice), Jerzy Olgierd Rutkowski (PŚ, Gliwice), Ireneusz Soliński (AGH), Józef Karol Śleziona (PŚ, Gliwice), Mirosław Tadeusz Wendeker (PL).
Nauki teologiczne: ks. Jan Władysław Decyk (UKSW), ks. Henryk Józef Witczyk (KUL).
Nauki wojskowe: Ryszard Jakubczak (AON, Warszawa).
Sztuki muzyczne: Piotr Łykowski (AMuz., Wrocław), Alicja Słowakiewicz-Wolańska (AMuz., Katowice), Marek Toporowski (AMuz., Katowice).
Sztuki plastyczne: Waldemar Jerzy Jama (ASP, Katowice), Krzysztof Bolesław Markowski (ASP, Poznań), Witold Józef Przymuszała (ASP, Poznań), Tomasz Maria Psuja (ASP, Poznań).
Sztuki teatralne: Aleksander Maksymiak (PWST, Kraków).