Profesorowie

7 lutego 2023

Desire ANDRIAMIALIVOLOLONDRAINIBE RASOLOMAMPIONONA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

Tomasz BARSZCZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Waldemar BEDNARUK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Natasza BORODYNKO-FILAS, profesor nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Krzysztof BOROWSKI, profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa  w Warszawie

Anna CEDRO, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński

Tomasz CHADY, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Lilia CITKO, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Marek ĆWIKLICKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Alicja DĄBROWSKA-KUGACKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Hubert DĘBSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Lubelska

Paulina DOMINIAK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Marcin DOMŻALSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Anna DRELICH-ZBROJA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Winicjusz DROZDOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Renata DUCHNOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Marzena DZIDA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jolanta EJFLER, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Leszek ELAK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Łukasz HUCULAK, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Barbara JANKOWSKA, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Szymon JAROSZEWICZ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wojciech JARZYNA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Lubelska

Wiesław JĘDRZEJCZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Anna WÓJCIK–KARPACZ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jarosław KARPACZ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Piotr Mirosław KASPRZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Szpital Uniwersytecki Uniwersytetu w Ratyzbonie Niemcy

Sabina KAUF, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Opolski

Roman KOCHNOWSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Piotr KOSZELNIK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Rzeszowska

Marta KWIATKOWSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, University of Oxford

Marcin KWIT, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Wojciech LEPPERT, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Lech LICHOŁAI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Rzeszowska

Katarzyna LISOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach

Grzegorz LOTA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Poznańska

Joanna MISZTAL-KONECKA, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Andrzej MIŚKIEWICZ, profesor sztuki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Anna Maria MUSIAŁA, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof NADOLNY, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Koszalińska

Jerzy NAPIÓRKOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Iwona NDIAYE, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katarzyna NOWOMIEJSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Paweł PASIERB, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Krzysztof PATAN, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Zielonogórski

Halina PAWLAK–KRUCZEK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Stefan PIETKIEWICZ, profesor nauk rolniczych emerytowany pracownik, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aldona PIETRZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adam POCIECHA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Mariusz POPŁAWSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet w Białymstoku

Aleksander PROCIAK, profesor nauk inżynieryjno–technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Bernadetta PUCHALSKA–DĄBROWSKA, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Elżbieta RADZISZEWSKA–ZIELINA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Agata RÓŻAŃSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Ryszard RZEPECKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Krystyna SKALICKA–WOŹNIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dariusz SKORUPKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu

Mariusz SKOWROŃSKI, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojciech STĘPIEŃ, profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Andrzej SZARATA, profesor nauk inżynieryjno–technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jacek ŚCIANOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dorota TARNAWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Andrzej TETER, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Lubelska

Olgierd UNOLD, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Bartosz WASĄG, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Mieszko WIĘCKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Paweł ZAGOŻDŻON, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Paweł ZALEWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tomasz ZAPOLSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Izabela ZAWLIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski

Izabella ZIELECKA–PANEK, profesor sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Izabela ZIMOCH, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

Teresa ŻÓŁKOWSKA, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Szczeciński

 

15 grudnia 2022

Robert Paweł ALBERSKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka ALIŃSKA, profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ks. Andrzej Tomasz ANDERWALD, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Opolski

Michał Krzysztof BACZYŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Śląski  w Katowicach

Bogusław BAGIŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Marta BANASZKIEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Beata Sylwia BERGLER–CZOP, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dorota Agata BOMBA–OPOŃ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wojciech Dariusz BOŻEJKO, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Łukasz DŁUGOSZ, profesor sztuki, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Justyna Agata DRUKAŁA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mariusz Jarosław DRZEWICKI, profesor sztuki, Akademia Muzyczna w Łodzi

Piotr Michał EDER, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Renata Małgorzata GADZAŁA–KOPCIUCH, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Barbara Urszula GAWDA, profesor nauk społecznych Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Marek Adam GŁOWACKI, profesor sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jarosław Adam GOŁĘBIEWSKI, profesor nauk społecznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aleksandra Kazimiera GRUCZA–ROGALSKA, profesor sztuki Akademia Muzyczna w Gdańsku

Krzysztof GUTKOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie

Ewa Maria HAMAN, profesor nauk społecznych Uniwersytet Warszawski

Mariusz  JAGIEŁA, profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Opolska

Aleksandra Maria JANOWSKA, profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Zbigniew Krzysztof JASTRZĘBSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Leszek Mariusz KACZMAREK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Koszalińska

Łukasz Piotr KACZMAREK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Łódzka

Arkadiusz KACZYŃSKI, profesor sztuki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Krzysztof KALISZEWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Małgorzata Agnieszka KĘDZIA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Marek Dariusz KLONOWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Politechnika Wrocławska

Dorota KONOPACKA, profesor nauk rolniczych Instytut Ogrodnictwa  w Skierniewicach

Edyta Mariola KOSTRZEWA–SUSŁOW, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu

Renata KOTYNIA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Łódzka

Paweł Jan KRAUZOWICZ, profesor sztuki  Akademia Muzyczna  w Krakowie

Barbara KRÓLAK–OLEJNIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Witold Ludwik KRUPSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krzysztof Artur KUCIA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Andrzej LESZCZYŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Jerzy ŁABANOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Gdańska

Adam Piotr MAKOWSKI, profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Szczeciński

Wiesław Piotr MARCOL, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Alina MATUSZAK–FLEJSZMAN, profesor nauk  społecznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pan Artur Bartosz NIEDZIELSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adam NIEWIADOMSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych Politechnika Łódzka

Małgorzata NOWAK, profesor sztuki Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Beata Katarzyna OBSULEWICZ–NIEWIŃSKA, profesor nauk humanistycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Anna OLSZEWSKA, profesor sztuki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Maria OSTASZ, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Magdalena PIASECKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Jacek Marian PIĄTEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Kaliska

Tadeusz Jerzy PIETRZKIEWICZ, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Anna Elżbieta POLEWCZYK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Alina RATKOWSKA, profesor sztuki Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Adam Paweł RYCERZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Andrzej RYCHLIK, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Włodzimierz Andrzej SIEDLIK, profesor sztuki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. Mirosław SITARZ, profesor nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Agnieszka Urszula SŁOPIEŃ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Tomasz SOBANIEC, profesor sztuki, Akademia Muzyczna w Krakowie

Krzysztof Jakub SOŚNICA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tomasz Artur STOKŁOSA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Artur STOLARCZYK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katarzyna Joanna STROIŃSKA–SIERANT, profesor sztuki, Akademia Muzyczna w Poznaniu

Piotr Lech SZOPIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Maciej Łukasz WALKOWSKI, profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jolanta Ewa ZALEJSKA–FIOLKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Marcin Paweł ZIELIŃSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Wiesław ZIÓŁKOWSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Jarosław Paweł ZUWAŁA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ponadto Prezydent RP podczas uroczystości przekazał nominację profesorską na ręce małżonki zmarłego profesora Pawła IZDEBSKIEGO.

 

24 listopada 2022

Artur BEDNARKIEWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Łukasz Paweł BERLICKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Wrocławska

Agnieszka Anna BITKOWSKA, profesor nauk społecznych, Politechnika Warszawska

Monika Barbara BRONKOWSKA, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Gabriela Helena BUGLA–PŁOSKOŃSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

Paweł Krzysztof BURDUK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jolanta Maria CHLUSKA, profesor nauk społecznych, Politechnika Częstochowska

Tomasz Piotr CZAKIERT, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Częstochowska

Krystyna  DĄBROWSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Katarzyna DERWICH, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Anna DOBOSZYŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Adam Ryszard FITAS, profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tomasz Maurycy FRANCUZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ewa Maria FRĄCKIEWICZ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Szczeciński

Ksiądz Dariusz GARDOCKI, profesor nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne, Akademia Katolicka w Warszawie

Joanna GOTLIB, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kinga Elżbieta GÓRA–MAREK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Adam Szczepan GRAJCAR, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

Edward JAKIEL, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański

Hanna Antonina JELONEK, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jacek JEMIELITY, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Maria KŁOPOCKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Robert KMIECIAK, profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dorota Olwen KOŁODYŃSKA, profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Tadeusz Jerzy KONONIUK, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski

Robert Paweł KOTOWSKI, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Maria Janina KÓZKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Małgorzata Elżbieta KRAJNIK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aldona Bernadeta KUBICA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Robert Jacek KUPCZYŃSKI, profesor nauk  rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artur LUDWIN, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Andrzej Zbigniew MACIAS, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Urszula MAJERCZAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Krzysztof Marek MARCHLEWICZ, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rajmund MICHALSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Stanisław MROZIŃSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Katarzyna Anna OLEŚ–BLACHA, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna w Krakowie

Magdalena PARLIŃSKA–WOJTAN, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Katarzyna PAWLAK–OSIŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojciech Adam PIĄTEK, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dariusz Michał PLEWCZYŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Sławomir POMIANOWSKI, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Tadeusz Andrzej PRZYLIBSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

Marzena REMLEIN, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu

Błażej RUBIŚ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Tomasz Łukasz RUMAN, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Mirosław SADOWSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Wrocławski

Piotr SIWEK, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sławomira Wiesława SKRZYPEK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Łódzki

Artur Ryszard STEFANKIEWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Renata SZADKOWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Anna Barbara SZAFLARSKA–POPŁAWSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aleksandra Barbara SZYDŁOWSKA–CZERNIAK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Joanna Helena ŚLIWOWSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Andrzej TKACZUK, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Józef Robert TWARDOSZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marta TYRAN–KAMIŃSKA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rafał Jakub WIGLUSZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Katarzyna Ewa ZARĘBSKA, profesor nauk inżynieryjno–technicznych, Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Adam ZDUNIKOWSKI, profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Marcin ZIÓŁEK, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

18 maja 2022

Sławomir BAKIER, profesor nauk rolniczych, Politechnika Białostocka

Krzysztof BIAŁOWICZ, profesor sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jan Krzysztof BILSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grzegorz BORSUK, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Artur Stanisław BURZYŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Cezary Ryszard CZAPLEWSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Gdański

Piotr Wincenty CZECH, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska

Marcin Grzegorz GMYS, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Jarosław GRĄT, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tomasz Tadeusz HRYNIEWIECKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Kardiologii w Warszawie

Tomasz HRYSZKO, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Marek HUS, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Iwona Maria INKIELEWICZ–STĘPNIAK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Michał Aureliusz JANK, profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Michał Józef JASIŃSKI, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Justyna Anna KOBYLARCZYK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Krzysztof Marek KOCHANEK, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Tomasz KOCKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piotr Witold KOCZOŃ, profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krzysztof KOZŁOWSKI, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Andrzej Roman KULCZYCKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Jolanta KWIATKOWSKA-MALINA, profesor nauk rolniczych, Politechnika Warszawska

Andrzej MASTALERZ. profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Grzegorz Dariusz MAZUREK, profesor nauk społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Piotr MICEK, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Adam NOGALSKI, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tomasz Krzysztof OSZAKO, profesor nauk rolniczych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Wojciech PIASTA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Radosław PIETURA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krzysztof PIKOŃ, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska

Marek ROCKI, profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Krzysztof RYBIŃSKI, profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Mariusz Sebastian RZĘTAŁA, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lidia Maria SAS-PASZT, profesor nauk rolniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Izabela SITKIEWICZ, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Narodowy Instytut Leków

Iwona Barbara SKRZECZ, profesor nauk rolniczych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Mariola STANIAK, profesor nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Krzysztof Sławomir STRZELEC, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Łódzka

Pani Maria Jolanta SULEWSKA, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Białostocka

Marta Xymena SZACHNIUK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

ks. Leszek SZEWCZYK, profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krzysztof SZULOWSKI, profesor nauk rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Antoni Jacek SZUMNY, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Barbara Krystyna TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zbigniew TREPPA, profesor sztuki, Uniwersytet Gdański

Agnieszka Małgorzata TYCIŃSKA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Krzysztof WALCZAK, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marek Krzysztof WALUGA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Henryk WĄŻ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wojciech WITKOWSKI, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Gdańska

Marzena Jadwiga WOLIŃSKA profesor sztuki, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Dariusz Grzegorz WYDRA, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Patrycja Wanda ZAWADZKA profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka ZMYSŁOWSKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adam ZOFKA profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Andrzej Janusz ZYBERTOWICZ, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu