RektorzyUniwersytety

Rektor kadencji 2016-2020

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert Ciborowski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Jacek Woźny

Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Wojciech Nowak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Jacek Semaniak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Stanisław Michałowski

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Antoni Różalski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Ryszard Górecki

Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Marek Masnyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Lesicki

Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UW Marcin Pałys

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks.prof. dr hab. UKSW Stanisław Dziekoński

Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Adam Jezierski

Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Stanisław Czopek

Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski

Uczelnie ekonomiczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. inż. Andrzej Chochół

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. SGH dr hab. Marek Rocki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Uczelnie pedagogiczne

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab.  Anna Wypych-Gawrońska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Uczelnie techniczne

Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Jarosław Janicki

Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński

Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Politechnika Opolska

dr hab. inż. Marcin Lorenc

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

prof. dr hab. inż. Taduesz Markowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Jacek Wróbel

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Akademia Morska w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka

Uczelnie rolnicze

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. Włodzimierz Sady

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Zbigniew Litwińczuk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Jan Pikul

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

prof. dr hab. Tamara Zacharuk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Taduesz Trziszka

Uczelnie medyczne

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Marcin Gruchała

Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Uniwersytet Madyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Pomorski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Warszawski Uniwersystet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek

Uniwersytet medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski

Collegium Medicum UJ w Krakowie

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Akademie wychowania fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

prof. dr hab. Waldemar Moska

AkademiaWychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

prof. dr hab. Adam Zając

AkademiaWychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

prof. dr hab. Aleksander Tyka

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. Dariusz Wieliński

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Mastalerz

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Rokita

PWSZ

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

prof. dr hab. Józef Bergier

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

prof. dr hab inż. Arkadiusz Tofil

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

prof.dr hab. Leszek Zygner

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

prof. dr hab. Krzysztof Rejman

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

prof. dr hab. Marian Ursel

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

prof. dr hab. Magdalena Pisarska-Krawczyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

prof.  dr hab. Mirosław Pawlak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy

prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

prof. dr hab. Maciej Pietrzak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

prof. dr hab. inż. Mariusz Cygnar

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

prof. dr hab. Stanisław Gulak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

prof. dr inż. Przemysław Malinowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

prof. dr hab. Donat Mierzejewski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

prof. dr hab. Maciej Słodki

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

dr Paweł Trefler

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

prof. dr hab. Ewa Stachura

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

doc. dr Elżbieta Cipora

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

prof. dr hab. inż. Marian Miłek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Prof. dr hab. Jadwiga Laska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

dr Paweł Maciaszczyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

prof. dr hab.Piotr Jurek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

dr Małgorzata Legiędź-Załuska

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

dr Tomasz Halski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

dr Katarzyna Rusak

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

prof. dr hab. Robert Charmas

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

prof.  dr hab. Jolanta Witek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

dr hab. Andrzej Samborski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

prof. dr hab. Witold Stankowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

dr Maria Wiszniewska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

prof.  dr Daniel Stos

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

dr Jan Kuriata

Uczelnie wojskowe podległe Ministerstwu Obrony Narodowej

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

rektor komendant gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafinowicz

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

rektor komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

rektor komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

rektor komendant prof.gen. bryg dr hab. inż. Dariusz Skorupka

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

rektor komendant płk pil. dr Piotr Krawczyk

Uczelnie podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Mł. insp. dr Marek Fałdowski

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

starszy bryg. dr inż. Paweł Kępka

Uczelnie artystyczne podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademie Muzyczne

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. Jerzy Kaszuba

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

prof. Maciej Sobczak

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

prof. Władysław Szymański

Akademia Muzyczna w Krakowie

prof. Stanisław Krawczyński

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

prof. Cezary Sanecki

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

prof. dr Halina Lorkowska

Uniwersytet Muzyczy Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. Klaudiusz Baran

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. Grzegorz Kurzyński

Akademie Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. Ludmiła Ostrogórska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

prof. Antoni Cygan

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

prof. Stanisław Tabisz

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

prof. Jolanta Rudzka-Habisiak

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

prof. Wojciech Hora

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

prof. Adam Myjak

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

prof. Piotr Kielan

Szkoły Teatralne i Filmowe

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

prof. Dorota Segda

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

prof. Mariusz Grzegorzek

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

prof. Wojciech Malajkat

Uczelnie Interdyscyplinarne

Akademia Sztuki w Szczecinie

prof. Dariusz Dyczewski

Uczelnie Kościelne podległe MNISW

Akademia Ignatianum w Krakowie

ks.prof. dr hab. Józef Bremer SJ

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks.prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

ks.prof. Włodzimierz Wołyńca

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

ks.prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

ks.prof. dr hab. Ignacy Bokwa

Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

ks.prof. dr hab. Tadeusz Borutka

UNIWERSYTETY DO 1990 KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet powstał 1 X 1997 z przekształcenia Filii UW prof. dr hab. Adam Jamróz prof. dr hab. Adam Jamróz prof. dr hab. Marek Gębczyński prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz prof. dr hab. Leonard Etel
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Kazimierz Nowak (WSP) prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski (WSP) prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski (WSP) Uniwersytet powstał 1 IX 2005 z przekształcenia Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. prof. dr hab. Adam Marcinkowski; od 09.2006 prof. dr hab. inż. Józef Kubik prof. dr hab. inż. Józef Kubik prof. dr hab. Janusz Ostoja – Zagórski
Uniwersytet Gdański prof. dr hab.. Czesław Jackowiak † prof. dr hab. Zbigniew Grzonka prof. dr hab. Zbigniew Grzonka prof. dr hab. Marcin Pliński prof. dr hab. Marcin Pliński dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG prof. dr hab. Bernard Lammek prof. dr hab. Bernard Lammek
Uniwersytet Śląski prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski prof. dr hab. Maksymilian Pazdan prof. dr hab. Maksymilian Pazdan prof. dr hab. Tadeusz Sławek prof. dr hab. Tadeusz Sławek prof. dr hab. Janusz Janeczek prof. dr hab. Janusz Janeczek prof. dr hab. Wiesław Banyś prof. dr hab. Wiesław Banyś
Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Aleksander Koj prof. Andrzej Pelczar prof. dr hab. Aleksander Koj prof. dr hab. Aleksander Koj prof. dr hab. Franciszek Ziejka prof. dr hab. Franciszek Ziejka prof. dr hab. Karol Musioł prof. dr hab. Karol Musioł prof. dr hab. Wojciech Nowak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Zdzisław Cackowski prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior prof. dr hab. Kazimierz Goebel prof. dr hab. Kazimierz Goebel prof. dr hab. Marian Harasimiuk prof. dr hab. Marian Harasimiuk prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski dr hab. Stanisław Michałowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski bp Jan Śrutwa ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk* ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Uniwersytet Łódzki Prof. Leszek Wojtczak prof. Michał Seweryński prof. Michał Seweryński prof. dr hab. Stanisław Liszewski prof. dr hab. Stanisław Liszewski prof. dr hab. Wiesław Puś prof. dr hab. Wiesław Puś prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet został utworzony 1 IX 1999 z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Józef Górniewicz prof. dr hab. Ryszard Górecki
Uniwersytet Opolski prof. dr hab. Jerzy Pośpiech (1994-1995)

prof. dr hab. Franciszek Marek (1995-1996)

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja dr hab. Józef Musielok, prof. UO prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja prof. dr hab. Krystyna Czaja prof. dr hab. Stanisław Nicieja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogdan Marciniec prof. Jerzy Fedorowski prof. Jerzy Fedorowski prof. dr hab. Stefan Jurga prof. dr hab. Stefan Jurga prof. dr hab. Stanisław Lorenc prof. dr hab. Stanisław Lorenc prof. dr hab. Bronisław Marciniak prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet powstał 1 IX 2001 z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 IX 2001 – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Stanisław Uliasz prof. dr hab. Aleksander Bobko
Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Hubert Bronk prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski prof. dr hab. Waldemar Tarczyński prof. dr hab. Waldemar Tarczyński prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Sławomir Kalembka prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Jan Kopcewicz dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK prof. dr hab. Andrzej Radzimiński prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Grzegorz Białkowski Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński prof. dr hab. Piotr Węgleński prof. dr hab. Piotr Węgleński prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow dr hab. prof. UW Marcin Pałys
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Helmut Juros ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Uniwersytet powstał z przekształcenia 1 X 1999 z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki prof. dr hab. Roman Bartnicki prof. dr hab. Ryszard Rumianek ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek

od 04.2010

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński
Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Mieczysław Klimowicz prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Roman Duda prof. dr hab. Romuald Gelles prof. dr hab. Zdzisław Latajka prof. dr hab. Leszek Pacholski prof. dr hab. Marek Bojarski prof. dr hab. Marek Bojarski
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 IX 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego od 1 IX 2001 – prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Czesław Osękowski prof. dr hab. Czesław Osękowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
UCZELNIE TECHNICZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Politechnika Białostocka prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko prof. dr hab. Tadeusz Citko dr hab. Michał Bołtryk, prof. PB prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko prof. dr hab. inż. Lech Dzienis
Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia powstała 1 X 2001 z przekształcenia filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej prof. dr hab. inż. Marek Trombski prof. dr hab. inż. Marek Trombski prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy prof. dr hab. inż.Wojciech Cieśla prof. dr hab. inż.Józef Szala prof. dr hab.Jerzy Pączkowski dr hab. Janusz Sempruch, prof. ATR dr hab. inż. Janusz Sempruch, prof. ATR prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder (ATR) prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder (do 17 X 2006 – ATR) prof. dr hab. Antoni Bukaluk prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
Politechnika Częstochowska prof. Dr hab. inż. Janusz Elsner prof. dr hab.inż. Janusz Braszczyński dr hab. Janusz Szopa,prof. nadzw. PCz dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz prof. dr hab. inż. Henryk Dyja prof. dr hab. inż. January Bień prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Gdańska prof. Dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz Prof. Dr hab.inż Edmund Wittbrodt Prof.dr hab.inż Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Akademia Morska w Gdyni prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (wówczas WSM) prof. dr hab.inż. Piotr Przybyłowski (do 2001 r. WSM) prof. dr hab. Józef Lisowski prof. dr hab. Józef Lisowski prof. dr hab. inż. Romuald Cwiniewicz
Politechnika Śląska Prof. Dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak Prof. Dr hab. Wilibald Winkler Prof. Dr hab. Wilibald Winkler prof. dr hab. Bolesław Pochopień prof. nzw. dr hab. Bolesław Pochopień prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
Politechnika Świętokrzyska prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz † prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
Politechnika Koszalińska prof. dr hab. inz.Zdzislaw Piątek prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab.inż. Krzysztof Wawryn prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, prof. PK prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Prof. dr hab. inż. Jan Janowski Prof. dr hab. inż. Jan Janowski prof. dr hab. Mirosław Handke prof. dr hab. Mirosław Handke od 21 I 1998 r. – prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Politechnika Krakowska prof. zw. dr hab. inż. Władysław Muszyński prof. zw. dr hab. Józef Nizioł prof. zw. dr hab. Józef Nizioł prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga prof. dr hab.inż. Kazimierz Flaga prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski prof. dr hab. inż. Józef Gawlik prof. dr hab. Kazimierz Furtak prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Politechnika Lubelska Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Krolopp Prof. dr hab. inż. Iwo Pollo prof. dr hab. inż. Kazimierz Szabelski prof. dr hab. inż. Kazimierz Szabelski dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL prof. dr hab. inż. Marek Opielak prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Politechnika Łódzka Prof. dr hab. Czesław Strumiłło Prof. Dr hab. Jan Krysiński Prof. Dr hab. Jan Krysiński prof. dr hab. Józef Mayer prof. dr hab. Józef Mayer prof. dr hab. inż. Jan Krysiński prof. dr hab. inż. Jan Krysiński prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Politechnika Opolska prof. dr hab. inż.Włodzimierz Kotowski prof. dr hab. inż.Piotr Wach prof. dr hab. inż.Piotr Wach prof. dr hab. Józef Szczepan Suchy prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Stefaniak prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski † prof. dr hab. inż. Jerzy Dembczyński prof. dr hab. inż. Jerzy Dembczyński prof. dr hab. inż. Adam Hamrol prof. dr hab. inż. Adam Hamrol prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Politechnika Radomska prof. dr hab. inż.Jan Misiak prof. dr hab. inż.Jan Misiak prof. Wiesław Wasilewski prof. Wiesław Wasilewski prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. PR prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Luft prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
Politechnika Rzeszowska prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak prof. dr hab. inż. Marek Orkisz
Politechnika Szczecińska prof. dr hab. inź Władysław Nowak prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski

prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński

prof. dr hab. Stefan Berczyński prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
Akademia Morska w Szczecinie dr hab. inż. Stanisław Gucma, kpt. ż. w., prof. AM dr hab. inż. Stanisław Gucma, kpt. ż. w., prof. AM prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski prof. dr hab. Stanisław Gucma
Politechnika Warszawska prof. dr hab. inż.Marek Roman prof. dr hab. inż. Marek Dietrich

 

prof. dr hab. inż. Marek Dietrich prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Jan Kmita Prof. Andrzej Wiszniewski

 

Prof. Andrzej Wiszniewski prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Politechnika Zielonogórska prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Michał Kisielewicz Politechnika 1 IX 2001 r. w połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. T. Kotarbińskiego przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
UCZELNIE ROLNICZE DO 1990
KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Piotr Zalewski prof. dr hab. Barbara Skucińska prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz prof. dr hab. Zbigniew Ślipek prof. dr hab. Zbigniew Ślipek prof. dr hab. Janusz Żmija prof. dr hab. Janusz Żmija prof. dr hab. Włodzimierz Sady
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Czesław Tarkowski prof. dr hab. Józef Nurzyński prof. dr hab. Józef Nurzyński prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Zdzisław Targoński prof. dr hab. Zdzisław Targoński prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Marian Wesołowski
Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie prof. dr hab. Jerzy Strzeżek prof. dr hab. Andrzej Hopfer prof. dr hab. Andrzej Hopfer prof. dr hab. Stefan Smoczyński Akademia 1 września 1999 r. przekształciła się wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną oraz Warmińskim Instytutem Teologicznym w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer prof. dr hab. Ryszard Ganowicz prof. dr hab. Ryszard Ganowicz prof. dr hab. Jerzy Pudełko prof. dr hab. Jerzy Pudełko prof. dr hab. Erwin Wąsowicz prof. dr hab. Erwin Wąsowicz prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Akademia Podlaska w Siedlcach prof. dr hab. Jan Trętowski (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Jerzy Marek Chmielewski (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Lesław Włodzimierz Szczerba (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Lesław Włodzimierz Szczerba (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Andrzej Radecki; od 1.10.2000 – dr hab. Antoni Jówko, prof. AP prof. dr hab. Antoni Jówko prof. dr hab. Edward Pawłowski prof. dr hab. Antoni Jówko dr hab. Tamara Zacharuk
Akademia Rolnicza w Szczecinie prof. dr inż. Arkadiusz Kawęcki prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Jan Dawidowski prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Wiesław Barej prof. dr hab. Jan Górecki prof. dr hab. Jan Górecki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab. Tomasz Borecki prof. dr hab. Tomasz Borecki prof. dr hab. Alojzy Szymański prof. dr hab. Alojzy Szymański
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Jerzy Juszczak prof. Jerzy Kowalski prof. Jerzy Kowalski prof. dr hab. Tadeusz Szulc (AR) prof. dr hab. Tadeusz Szulc (AR) prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (AR) prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (do 17 X 2006 AR) prof. dr hab. Roman Kołacz prof. dr hab. Roman Kołacz
UCZELNIE PEDAGOGICZNE DO 1990
KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski prof. dr hab. Józef Banaszak prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski prof. dr hab. Adam Marcinkowski Akademia 1 X 2005 przekształciła się w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Edward Polanowski (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Józef Świątek (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Józef Świątek (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Ryszard Szwed (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Ryszard Szwed (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) dr hab. Janusz Berdowski, prof. APCz prof. dr hab. Janusz Berdowski dr hab. Zygmunt Bąk, prof. AJD dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (do 21 III 2008 Akademia Świętokrzyska) prof. dr hab. Mirosław Niziurski (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) prof. dr hab. Adam Kołątaj (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) prof. dr hab. Adam Kołątaj (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) prof. dr hab. Stanisław Cieśliński (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Adam Massalski prof. dr hab. Adam Massalski prof. dr hab. Regina Renz prof. dr hab. Regina Renz dr hab. Jacek Semaniak
Akademia Pedagogiczna w Krakowie prof. dr hab. Mieczysław Rozmus † (WSP) prof. dr hab. Zenon Uryga (WSP) prof. dr hab. Feliks Kiryk (WSP) prof. dr hab. Feliks Kiryk (WSP) prof. dr hab. Michał Śliwa prof. dr hab. Michał Śliwa dr hab. Henryk Żaliński, prof. AP prof. dr hab. Michał Śliwa prof. dr hab. Michał Śliwa
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak do 1 IX 2001 – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak WSP 1 IX 2001 przekształciła się w Uniwersytet Rzeszowski w połączeniu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filią w Rzeszowie oraz Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Akademia Pomorska w Słupsku prof. dr hab. Hieronim Rybicki prof. dr hab. Andrzej Ewert (WSP) prof. dr hab. Stanisław Łach (WSP) (do 1994)

prof. dr. hab. Stefan Rudnik (WSP) (od 1994)

prof. dr hab. Jerzy Hauziński (WSP) prof. dr hab. Jerzy Hauziński (WSP) dr hab. inż. Danuta Gierczyńska, prof. PAP dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. PAP (od 2006 r. AP) prof. dr hab. Roman Drozd prof. dr hab. Roman Drozd
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prof. dr hab. Karol Poznański (WSP) prof. dr hab. Adam Frączek (WSP) prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (WSP) prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (WSP) prof. dr hab. Karol Poznański prof. dr hab. Adam Frączek prof. dr hab. Adam Frączek dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS dr hab. prof. APS Jan Łaszczyk
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze prof. dr hab. Jerzy Baksalary † prof. dr hab. Jerzy Baksalary † prof. dr hab. Hieronim Szczegóła prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski WSP 1 IX 2001 r. w połączeniu z Politechniką Zielonogórską przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
UCZELNIE EKONOMICZNE DO 1990
KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita prof. dr hab. Krzysztof Zadora prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz † prof. dr hab. Jan Wojtyła prof. dr hab. Jan Wojtyła prof. dr hab. Florian Kuźnik prof. dr hab. Florian Kuźnik Prof. AE dr hab. Jan Pyka prof. dr hab. Leszek Żabiński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (do 6 VII 2007 Akademia Ekonomiczna) prof. dr hab. Jerzy Altkorn † prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Ryszard Borowiecki prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Prof. dr hab. Roman Niestrój dr hab. inż. Andrzej Chochół
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (do 27 XII 2008 Akademia Ekonomiczna) dr Janusz Wierzbicki prof. dr hab. Bohdan Gruchman prof. dr hab. Bohdan Gruchman prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP prof. dr hab. Marian Gorynia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski prof. dr hab. Aleksander Müller prof. dr hab. Janina Jóźwiak prof. dr hab. Janina Jóźwiak prof. dr hab. Marek Rocki prof. dr hab. Marek Rocki prof. dr hab. Adam Budnikowski prof. dr hab. Adam Budnikowski prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu prof. dr hab. Wiesław Pluta prof. dr hab. Józef Kaleta † prof. dr hab. Andrzej Baborski † prof. dr hab. Andrzej Baborski † prof. dr hab. Marian Noga prof. dr hab. Marian Noga prof. dr hab. Bogusław Fiedor prof. dr hab. Bogusław Fiedor prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
UCZELNIE MEDYCZNE DO 1990
KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (do 21 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Zbigniew Puchalski prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Jacek Nikliński
Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Jan Domaniewski prof. dr hab. Józef Kałużny prof. dr hab. Józef Kałużny prof. dr hab. Jan Domaniewski prof. dr hab. Jan Domaniewski Akademia 24 XI 2002 została włączona do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Akademia Medyczna w Gdańsku prof.dr hab. medBarbara KrupaWojciechowska Prof. dr hab. med Stefan Angielski prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda prof. dr hab. Wiesław Makarewicz prof. dr hab. Wiesław Makarewicz prof. dr hab. Roman Kaliszan prof. dr hab. Janusz Moryś
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (do 20 VI 2007 Akademia Medyczna) Prof. dr hab. med. Marcin Walerian Kamiński

 

Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała

 

Prof. dr hab. med. Włądysław Pierzchała prof. dr hab. med. Zbigniew Religa prof. dr hab. Tadeusz Wilczok prof. dr hab. Tadeusz Wilczok prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (do 22 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. dr h. c. mult.Zdzisław Kleinrok prof. dr hab.Marian Kazimierz Klamut prof. dr hab.Marian Kazimierz Klamut prof. dr hab. med. Zdzisław Kleinrok prof. dr hab. Maciej Latalski prof. dr hab. Maciej Latalski prof. dr hab. Andrzej Książek prof. dr hab. Andrzej Książek
Akademia Medyczna w Łodzi prof. dr hab.med.

Marek Pawlikowski

prof. dr hab.med.

Jan Berner

prof. dr hab.med.

Jan Berner

prof. dr hab. med. Henryk Stępień prof. dr hab. med. Henryk Stępień Akademia 1 X 2002 roku przekształciła się wraz z Wojskową Akademią Medyczną w Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi prof. dr hab. med.Marek Pawlikowski prof. dr hab. med.Jan Berner prof. dr hab. med.Jan Berner Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał 1 X 2002 roku po połączeniu dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. prof. dr hab. Andrzej Lewiński prof. dr hab. Andrzej Lewiński prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (do 27 II 2007 Akademia Medyczna) prof. dr hab. dr h.c. Antoni Pruszewicz prof. dr hab. dr h.c. Antoni Pruszewicz prof. dr hab. Janusz Gadzinowski prof. dr hab. Janusz Gadzinowski prof. dr hab. Leon Drobnik prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz prof. dr hab. Jacek Wysocki
Pomorska Akademia Medyczna prof. dr hab. med. Krzysztof Marlicz prof. dr hab. Krzysztof Marlicz prof. dr hab. Wenancjusz Domagała prof. dr hab. Przemysław Nowacki prof. dr hab. Przemysław Nowacki
Uniwersytet Medyczny w Warszawie (do 23 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. med. Bogdan Pruszyński prof. dr hab.Tadeusz Tołłoczko prof. dr hab.Tadeusz Tołłoczko prof. dr hab. med. Andrzej Górski prof. dr hab. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. Leszek Pączek prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz prof. dr hab. Zbigniew Knapik prof. dr hab. Jerzy Czernik prof. dr hab. Jerzy Czernik dr hab. Leszek Paradowski, prof. AM dr hab. Leszek Paradowski, prof. AMWr prof. dr hab. Ryszard Andrzejak prof. nzw. dr hab. Ryszard Andrzejak
UCZELNIE ARTYSTYCZNE DO 1990
KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. Franciszek Woźniak

prof. Roman Suchecki (1981-1987)

prof. Franciszek Woźniak prof. dr Antoni Poszowski † prof. dr Antoni Poszowski † prof. Jerzy Kaszuba prof. Jerzy Kaszuba prof. Maria Murawska prof. Maria Murawska
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. Roman Suchecki prof. Roman Suchecki prof. Waldemar Wojtal prof. Waldemar Wojtal prof. dr Antoni Poszowski † prof. Waldemar Wojtal prof. Bogdan Kułakowski prof. Bogdan Kułakowski
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Joachim Pichura prof. Jan Wincenty Hawel prof. Jan Wincenty Hawel prof. Julian Gembalski prof. Julian Gembalski prof. Eugeniusz Knapik prof. Eugeniusz Knapik prof. Tomasz Miczka
Akademia Muzyczna w Krakowie prof. Krzysztof PENDERECKI (1972-1987) prof. Krystyna MOSZUMAŃSKA-NAZAR † (od 1987) prof. Marek Stachowski † prof. Marek Stachowski † prof. Barbara Świątek – Żelazna prof. Stanisław Krawczyński prof. Stanisław Krawczyński prof. Stanisław Krawczyński
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi prof. Zygmunt Gzella (1981-1987)

prof. Aleksander Kowalczyk (1987-1993)

prof. Aleksander Kowalczyk (1987-1993) prof. Bogdan Dowlasz prof. Bogdan Dowlasz prof. Anna Wesołowska – Firlej prof. Anna Wesołowska-Firlej prof. Antoni Wierzbiński prof. Antoni Wierzbiński
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prof. Waldemar Andrzejewski (1981-1987) prof. Stanisław Kulczyński (od 1987) prof. Mieczysław Koczorowski prof. Mieczysław Koczorowski prof. Stanisław Pokorski prof. Stanisław Pokorski prof. Bogumił Nowicki prof. Bogumił Nowicki
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( do 9 V 2008 Akademia Muzyczna) prof. Andrzej Rakowski prof. Kazimierz Gierżod prof. Andrzej Chorosiński prof. Andrzej Chorosiński prof. Ryszard Zimak prof. Ryszard Zimak prof. Stanisław Moryto prof. Stanisław Moryto
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu prof. Eugeniusz Sąsiadek (1987-90 i 1995) Marek Dyżewski (1990-1994) prof. Jerzy Mrozik (1995-2002) prof. Jerzy Mrozik prof. Jerzy Mrozik prof. Grzegorz Kurzyński prof. Grzegorz Kurzyński prof. nzw. dr hab. Krystian Kiełb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Jerzy Zabłocki † prof. Stanisław Radwański prof. Stanisław Radwański prof. Jerzy Krechowicz prof. Jerzy Krechowicz prof. Tomasz Bogusławski prof. Tomasz Bogusławski prof. Ludmiła Ostrogórska
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Uczelnia powstała 1 września 2001 r. z przekształcenia katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. prof. Michał Kliś prof. Marian Oslislo prof. Marian Oslislo
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Stanisław Rodziński im. Jana Matejki w Krakowie prof. Jan Pamuła prof. Jan Pamuła prof. Adam Wsiołkowski
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prof. Krystyn Zieliński (1981-1987) † prof. Ryszard Hunger prof. Jerzy Treliński prof. Jerzy Treliński prof. Stanisław Łabęcki prof. Stanisław Łabęcki prof. Grzegorz Chojnacki prof. Grzegorz Chojnacki
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu prof. Włodzimierz Dreszer prof. Włodzimierz Dreszer prof. Wojciech Müller prof. Wojciech Müller prof. Grzegorz Chojnacki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr Wojciech Kurpik prof. Adam Myjak prof. Adam Myjak prof. Ksawery Piwocki prof. Ksawery Piwocki
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Michał Jędrzejewski prof. Andrzej Klimczak-Dobrzański prof. Konrad Jarocki prof. Konrad Jarocki prof. Zbigniew Horbowy prof. Zbigniew Horbowy prof. Jacek Szewczyk prof. Jacek Szewczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie prof. dr hab. Jacek Popiel prof. dr hab. Jacek Popiel prof. Jerzy Stuhr prof. Jerzy Stuhr prof. Ewa Kutryś
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi prof. Henryk Kluba – † prof. Henryk Kluba † prof. Jerzy Woźniak prof. Jerzy Woźniak dr hab. Robert Gliński
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie prof. Jan Englert prof. Jan Englert prof. Lech Śliwonik prof. Lech Śliwonik prof. Andrzej Strzelecki
AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO 1990
KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prof. dr hab. Janusz Czerwiński prof. dr hab. Janusz Czerwiński prof. dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWF Gd prof. dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWF Gd prof. nzw. dr hab. Tadeusz Huciński dr hab. Waldemar Moska
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Stanisław Socha prof. dr hab. Joachim Raczek prof. dr hab. Joachim Raczek prof. dr hab. Janusz Nowotny prof. dr hab. Wiesław Pilis prof. dr hab. Wiesław Pilis prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz prof. nzw. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz prof. dr hab. Adam Zając
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prof. dr hab. Jan Szopa (1987–1993)

1981–1987 prof. dr hab. Adam Klimek

prof. dr hab. Jan Szopa 1993–1999 prof. dr hab. Janusz Zdebski prof. dr hab. Janusz Zdebski dr hab. Marian Bukowiec, prof. AWF prof. dr hab. Marian Bukowiec, prof. AWF Kr. prof. dr hab. Janusz Zdebski prof. nzw. dr hab. Andrzej Klimek prof. dr hab. Andrzej Klimek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prof. dr hab. Zdobysława Stawczyka (1987-1990), prof. dr hab. Wiesław Osiński prof. dr hab. Wiesław Osiński prof. dr hab. Jerzy Smorawiński dr hab. Jerzy Smorawiński, prof. AWF prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie prof. dr hab. Mieczysław Witkowski prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Andrzej Wit prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer dr hab. Andrzej Mastalerz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Zdzisław Zagrobelny prof. dr hab. Zdzisław Zagrobelny prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. nzw. dr hab. Juliusz Migasiewicz prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
UCZELNIE WOJSKOWE DO 1990
KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012 KADENCJA 2012-2015
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kmdr doc. dr hab. Jerzy Apanowicz kontradm. Kazimierz Bossy kontradm. Henryk Matuszczyk (do 1994)

kontradm. prof. dr hab. Antoni Komorowski

kontradm. dr hab. Antoni Komorowski kontradm. prof. dr hab. Antoni Komorowski kmdr prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski kmdr prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Wojskowa Akademia Medyczna gen. bryg. prof. dr hab. med.

Władysław Tkaczewski

gen. bryg. prof. dr hab. med.

Henryk

Chmielewski

gen. bryg. prof. dr hab. med.

Henryk

Chmielewski

płk prof. dr hab. Jan Chojnacki płk prof. dr hab. Jan Chojnacki WAM 1 X 2002 roku wraz z Akademią Medyczną w Łodzi przekształciła się w Uniwersytet Medyczny.
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz gen. broni dr Józef Flis gen. broni dr Józef Flis gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij
Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. J. Dąbrowskiego w Warszawie gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk (do roku 1995) gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk gen. dyw. prof. dr hab. Andrzej Ameljańczyk gen. bryg. prof. dr hab. Bogusław Smólski gen. bryg. prof. dr hab. Bogusław Smólski gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
UCZELNIE TEOLOGICZNE DO 1990
KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski ks. prof. dr hab. Adam Kubiś ks. prof. dr hab. Adam Kubiś ks. prof. dr hab. Adam Kubiś bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch
Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie ks. prof. dr hab. Helmut Juros ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Akademia przekształciła się 1 X 1999 w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański abp. prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk abp prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański ks. prof. dr hab. Jan Miazek
Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum” w Warszawie ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ ks. abp dr hab., prof. ChAT Jeremiasz Jan Anchimiuk
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT ks. prof PWT dr hab. Waldemar Irek
UNIWERSYTETY DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet w Białymstoku prof. dr hab. Adam Jamróz prof. dr hab. Adam Jamróz prof. dr hab. Marek Gębczyński prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Kazimierz Nowak (WSP) prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski (WSP) prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski (WSP) Uniwersytet powstał 1 IX 2005 z przekształcenia Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. prof. dr hab. Adam Marcinkowski; od 09.2006 prof. dr hab. inż. Józef Kubik prof. dr hab. inż. Józef Kubik
Uniwersytet Gdański prof. dr hab.. Czesław Jackowiak † prof. dr hab. Zbigniew Grzonka prof. dr hab. Zbigniew Grzonka prof. dr hab. Marcin Pliński prof. dr hab. Marcin Pliński dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG prof. dr hab. Bernard Lammek
Uniwersytet Śląski prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski prof. dr hab. Maksymilian Pazdan prof. dr hab. Maksymilian Pazdan prof. dr hab. Tadeusz Sławek prof. dr hab. Tadeusz Sławek prof. dr hab. Janusz Janeczek prof. dr hab. Janusz Janeczek prof. dr hab. Wiesław Banyś
Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Aleksander Koj Prof. Andrzej Pelczar Prof. dr hab. Aleksander Koj prof. dr hab. Aleksander Koj prof. dr hab. Franciszek Ziejka prof. dr hab. Franciszek Ziejka prof. dr hab. Karol Musioł prof. dr hab. Karol Musioł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prof. dr hab. Zdzisław Cackowski Prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior Prof. dr hab. Kazimierz Goebel prof. dr hab. Kazimierz Goebel prof. dr hab. Marian Harasimiuk prof. dr hab. Marian Harasimiuk prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski bp Jan Śrutwa ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk*
Uniwersytet Łódzki Prof. Leszek Wojtczak prof. Michał Seweryński prof. Michał Seweryński prof. dr hab. Stanisław Liszewski prof. dr hab. Stanisław Liszewski prof. dr hab. Wiesław Puś prof. dr hab. Wiesław Puś prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet został utworzony 1 IX 1999 z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Józef Górniewicz
Uniwersytet Opolski prof. dr hab. Jerzy Pośpiech (1994-1995)

prof. dr hab. Franciszek Marek (1995-1996)

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja dr hab. Józef Musielok, prof. UO prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja prof. dr hab. Krystyna Czaja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogdan Marciniec prof. Jerzy Fedorowski prof. Jerzy Fedorowski prof. dr hab. Stefan Jurga prof. dr hab. Stefan Jurga prof. dr hab. Stanisław Lorenc prof. dr hab. Stanisław Lorenc prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet powstał 1 IX 2001 z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. od 1 IX 2001 – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Hubert Bronk prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski prof. dr hab. Waldemar Tarczyński prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Sławomir Kalembka prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Jan Kopcewicz dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Grzegorz Białkowski Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński prof. dr hab. Piotr Węgleński prof. dr hab. Piotr Węgleński prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Helmut Juros ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Uniwersytet powstał z przekształcenia 1 X 1999 z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki prof. dr hab. Roman Bartnicki prof. dr hab. Ryszard Rumianek ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Mieczysław Klimowicz prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Roman Duda prof. dr hab. Romuald Gelles prof. dr hab. Zdzisław Latajka prof. dr hab. Leszek Pacholski prof. dr hab. Marek Bojarski
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 IX 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego. od 1 IX 2001 – prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Czesław Osękowski prof. dr hab. Czesław Osękowski
UCZELNIE TECHNICZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Politechnika Białostocka prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko prof. dr hab. Tadeusz Citko dr hab. Michał Bołtryk, prof. PB prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko
Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia powstała 1 X 2001 z przekształcenia filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej prof. dr hab. inż. Marek Trombski prof. dr hab. inż. Marek Trombski prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy prof. dr hab. inż.Wojciech Cieśla prof. dr hab. inż.Józef Szala prof. dr hab.Jerzy Pączkowski dr hab. Janusz Sempruch, prof. ATR dr hab. inż. Janusz Sempruch, prof. ATR prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder (ATR) prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder (do 17 X 2006 – ATR) prof. dr hab. Antoni Bukaluk
Politechnika Częstochowska Prof. Dr hab. inż. Janusz Elsner Prof. dr hab.inż. Janusz Braszczyński prof. nadzw. P.Cz. dr hab. Janusz Szopa dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz prof. dr hab. inż. Henryk Dyja prof. dr hab. inż. January Bień prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Gdańska Prof. Dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz Prof. Dr hab.inż Edmund Wittbrodt Prof.dr hab.inż Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Akademia Morska w Gdyni prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (wówczas WSM) prof. dr hab.inż. Piotr Przybyłowski (do 2001 r. WSM) prof. dr hab. Józef Lisowski prof. dr hab. Józef Lisowski prof. dr hab. inż. Romuald Cwiniewicz
Politechnika Śląska Prof. Dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak Prof. Dr hab. Wilibald Winkler

Prof. Dr hab. Wilibald Winkler

prof. dr hab. Bolesław Pochopień prof. nzw. dr hab. Bolesław Pochopień prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
Politechnika Świętokrzyska prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz † prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
Politechnika Koszalińska prof. dr hab. inz.Zdzislaw Piątek prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab.inż. Krzysztof Wawryn prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, prof. PK prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Prof. dr hab. inż. Jan Janowski Prof. dr hab. inż. Jan Janowski prof. dr hab. Mirosław Handke prof. dr hab. Mirosław Handke od 21 I 1998 r. – prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Politechnika Krakowska prof. zw. dr hab. inż. Władysław Muszyński prof. zw. dr hab. Józef Nizioł prof. zw. dr hab. Józef Nizioł prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga prof. dr hab.inż. Kazimierz Flaga prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski prof. dr hab. inż. Józef Gawlik prof. dr hab. Kazimierz Furtak
Politechnika Lubelska Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Krolopp Prof. dr hab. inż. Iwo Pollo prof. dr hab. inż. Kazimierz Szabelski prof. dr hab. inż. Kazimierz Szabelski dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL prof. dr hab. inż. Marek Opielak
Politechnika Łódzka Prof. dr hab. Czesław Strumiłło Prof. Dr hab. Jan Krysiński Prof. Dr hab. Jan Krysiński prof. dr hab. Józef Mayer prof. dr hab. Józef Mayer prof. dr hab. inż. Jan Krysiński prof. dr hab. inż. Jan Krysiński prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Politechnika Opolska prof. dr hab. inż.Włodzimierz Kotowski prof. dr hab. inż.Piotr Wach prof. dr hab. inż.Piotr Wach prof. dr hab. Józef Szczepan Suchy prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Stefaniak prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski † prof. dr hab. inż. Jerzy Dembczyński prof. dr hab. inż. Jerzy Dembczyński prof. dr hab. inż. Adam Hamrol prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Politechnika Radomska prof. dr hab. inż.Jan Misiak prof. dr hab. inż.Jan Misiak prof. Wiesław Wasilewski prof. Wiesław Wasilewski prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. PR prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Luft
Politechnika Rzeszowska prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
Politechnika Szczecińska prof. dr hab. inź Władysław Nowak prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski

prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński

prof. dr hab. Stefan Berczyński prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
Akademia Morska w Szczecinie dr hab. inż. Stanisław Gucma, kpt. ż. w., prof. AM dr hab. inż. Stanisław Gucma, kpt. ż. w., prof. AM prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski prof. dr hab. Stanisław Gucma
Politechnika Warszawska prof. dr hab. inż.Marek Roman

prof. dr hab. inż. Marek Dietrich

prof. dr hab. inż. Marek Dietrich

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Jan Kmita

Prof. Andrzej Wiszniewski

Prof. Andrzej Wiszniewski

prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Politechnika Zielonogórska prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Michał Kisielewicz Politechnika 1 IX 2001 r. w połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. T. Kotarbińskiego przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
UCZELNIE ROLNICZE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Piotr Zalewski prof. dr hab. Barbara Skucińska prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz prof. dr hab. Zbigniew Ślipek prof. dr hab. Zbigniew Ślipek prof. dr hab. Janusz Żmija prof. dr hab. Janusz Żmija
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Czesław Tarkowski prof. dr hab. Józef Nurzyński prof. dr hab. Józef Nurzyński prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Zdzisław Targoński prof. dr hab. Zdzisław Targoński prof. dr hab. Marian Wesołowski
Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie prof. dr hab. Jerzy Strzeżek prof. dr hab. Andrzej Hopfer prof. dr hab. Andrzej Hopfer prof. dr hab. Stefan Smoczyński Akademia 1 września 1999 r. przekształciła się wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną oraz Warmińskim Instytutem Teologicznym w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer prof. dr hab. Ryszard Ganowicz prof. dr hab. Ryszard Ganowicz prof. dr hab. Jerzy Pudełko prof. dr hab. Jerzy Pudełko prof. dr hab. Erwin Wąsowicz prof. dr hab. Erwin Wąsowicz prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Akademia Podlaska w Siedlcach prof. dr hab. Jan Trętowski (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Jerzy Marek Chmielewski (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Lesław Włodzimierz Szczerba (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Lesław Włodzimierz Szczerba (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Andrzej Radecki; od 1.10.2000 – dr hab. Antoni Jówko, prof. AP prof. dr hab. Antoni Jówko prof. dr hab. Edward Pawłowski prof. dr hab. Antoni Jówko
Akademia Rolnicza w Szczecinie prof. dr inż. Arkadiusz Kawęcki prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Jan Dawidowski prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Wiesław Barej prof. dr hab. Jan Górecki prof. dr hab. Jan Górecki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab. Tomasz Borecki prof. dr hab. Tomasz Borecki prof. dr hab. Alojzy Szymański
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Jerzy Juszczak prof. Jerzy Kowalski prof. Jerzy Kowalski prof. dr hab. Tadeusz Szulc (AR) prof. dr hab. Tadeusz Szulc (AR) prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (AR) prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (do 17 X 2006 AR) prof. dr hab. Roman Kołacz
UCZELNIE PEDAGOGICZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski prof. dr hab. Józef Banaszak prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski prof. dr hab. Adam Marcinkowski Akademia 1 X 2005 przekształciła się w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Edward Polanowski (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Józef Świątek (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Józef Świątek (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Ryszard Szwed (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Ryszard Szwed (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) dr hab. Janusz Berdowski, prof. APCz prof. dr hab. Janusz Berdowski dr hab. Zygmunt Bąk, prof. AJD
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (do 21 III 2008 Akademia Świętokrzyska) prof. dr hab. Mirosław Niziurski (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) (chyba zmarł) prof. dr hab. Adam Kołątaj (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) prof. dr hab. Adam Kołątaj (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) prof. dr hab. Stanisław Cieśliński (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Adam Massalski prof. dr hab. Adam Massalski prof. dr hab. Regina Renz prof. dr hab. Regina Renz
Akademia Pedagogiczna w Krakowie prof. dr hab. Mieczysław Rozmus † (WSP) prof. dr hab. Zenon Uryga (WSP) prof. dr hab. Feliks Kiryk (WSP) prof. dr hab. Feliks Kiryk (WSP) prof. dr hab. Michał Śliwa prof. dr hab. Michał Śliwa dr hab. Henryk Żaliński, prof. AP prof. dr hab. Michał Śliwa
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak do 1 IX 2001 – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak WSP 1 IX 2001 przekształciła się w Uniwersytet Rzeszowski w połączeniu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filią w Rzeszowie oraz Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Akademia Pomorska w Słupsku prof. dr hab. Hieronim Rybicki prof. dr hab. Andrzej Ewert (WSP) prof. dr hab. Stanisław Łach (WSP) (do 1994)

prof. dr. hab. Stefan Rudnik (WSP) (od 1994)

prof. dr hab. Jerzy Hauziński (WSP) prof. dr hab. Jerzy Hauziński (WSP) dr hab. inż. Danuta Gierczyńska, prof. PAP dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. PAP (od 2006 r. AP) prof. dr hab. Roman Drozd
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prof. dr hab. Karol Poznański (WSP) prof. dr hab. Adam Frączek (WSP) prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (WSP) prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (WSP) prof. dr hab. Karol Poznański prof. dr hab. Adam Frączek prof. dr hab. Adam Frączek dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze prof. dr hab. Jerzy Baksalary † prof. dr hab. Jerzy Baksalary † prof. dr hab. Hieronim Szczegóła prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski WSP 1 IX 2001 r. w połączeniu z Politechniką Zielonogórską przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
UCZELNIE EKONOMICZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita prof. dr hab. Krzysztof Zadora prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz † prof. dr hab. Jan Wojtyła prof. dr hab. Jan Wojtyła prof. dr hab. Florian Kuźnik prof. dr hab. Florian Kuźnik Prof. AE dr hab. Jan Pyka;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (do 6 VII 2007 Akademia Ekonomiczna) prof. dr hab. Jerzy Altkorn † prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Ryszard Borowiecki prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Prof. dr hab. Roman Niestrój
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (do 27 XII 2008 Akademia Ekonomiczna) dr Janusz Wierzbicki prof. dr hab. Bohdan Gruchman prof. dr hab. Bohdan Gruchman prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski prof. dr hab. Aleksander Müller prof. dr hab. Janina Jóźwiak prof. dr hab. Janina Jóźwiak prof. dr hab. Marek Rocki prof. dr hab. Marek Rocki prof. dr hab. Adam Budnikowski prof. dr hab. Adam Budnikowski
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu prof. dr hab. Wiesław Pluta prof. dr hab. Józef Kaleta † prof. dr hab. Andrzej Baborski † prof. dr hab. Andrzej Baborski † prof. dr hab. Marian Noga prof. dr hab. Marian Noga prof. dr hab. Bogusław Fiedor prof. dr hab. Bogusław Fiedor
UCZELNIE MEDYCZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (do 21 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Zbigniew Puchalski prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Jacek Nikliński
Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Jan Domaniewski prof. dr hab. Józef Kałużny prof. dr hab. Józef Kałużny prof. dr hab. Jan Domaniewski prof. dr hab. Jan Domaniewski Akademia 24 XI 2002 została włączona do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Akademia Medyczna w Gdańsku prof.dr hab. medBarbara KrupaWojciechowska Prof. dr hab. med Stefan Angielski prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda prof. dr hab. Wiesław Makarewicz prof. dr hab. Wiesław Makarewicz prof. dr hab. Roman Kaliszan prof. dr hab. Janusz Moryś
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (do 20 VI 2007 Akademia Medyczna)

Prof. dr hab. med. Marcin Walerian Kamiński

Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała

Prof. dr hab. med. Włądysław Pierzchała prof. dr hab. med. Zbigniew Religa prof. dr hab. Tadeusz Wilczok prof. dr hab. Tadeusz Wilczok prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (do 22 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. dr h. c. mult.Zdzisław Kleinrok prof. dr hab.Marian Kazimierz Klamut prof. dr hab.Marian Kazimierz Klamut prof. dr hab. med. Zdzisław Kleinrok prof. dr hab. Maciej Latalski prof. dr hab. Maciej Latalski prof. dr hab. Andrzej Książek prof. dr hab. Andrzej Książek
Akademia Medyczna w Łodzi prof. dr hab.med.

Marek Pawlikowski

prof. dr hab.med.

Jan Berner

prof. dr hab.med.

Jan Berner

prof. dr hab. med. Henryk Stępień prof. dr hab. med. Henryk Stępień Akademia 1 X 2002 roku przekształciła się wraz z Wojskową Akademią Medyczną w Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi prof. dr hab. med.Marek Pawlikowski prof. dr hab. med.Jan Berner prof. dr hab. med.Jan Berner Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał 1 X 2002 roku po połączeniu dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. prof. dr hab. Andrzej Lewiński prof. dr hab. Andrzej Lewiński prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (do 27 II 2007 Akademia Medyczna) prof. dr hab. dr h.c. Antoni Pruszewicz prof. dr hab. dr h.c. Antoni Pruszewicz prof. dr hab. Janusz Gadzinowski prof. dr hab. Janusz Gadzinowski prof. dr hab. Leon Drobnik prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz prof. dr hab. Jacek Wysocki
Pomorska Akademia Medyczna prof. dr hab. med. Krzysztof Marlicz prof. dr hab. Krzysztof Marlicz prof. dr hab. Wenancjusz Domagała prof. dr hab. Przemysław Nowacki prof. dr hab. Przemysław Nowacki
Uniwersytet Medyczny w Warszawie (do 23 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. med. Bogdan PRUSZYŃSKI prof. dr hab.Tadeusz Tołłoczko prof. dr hab.Tadeusz Tołłoczko prof. dr hab. med. Andrzej Górski prof. dr hab. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. Leszek Pączek prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz prof. dr hab. Zbigniew Knapik prof. dr hab. Jerzy Czernik prof. dr hab. Jerzy Czernik dr hab. Leszek Paradowski, prof. AM dr hab. Leszek Paradowski, prof. AMWr prof. dr hab. Ryszard Andrzejak prof. nzw. dr hab. Ryszard Andrzejak
UCZELNIE ARTYSTYCZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. Franciszek Woźniak

prof. Roman Suchecki (1981-1987)

prof. Franciszek Woźniak prof. dr Antoni Poszowski † prof. dr Antoni Poszowski † prof. Jerzy Kaszuba prof. Jerzy Kaszuba prof. Maria Murawska prof. Maria Murawska
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. Roman Suchecki prof. Roman Suchecki prof. Waldemar Wojtal prof. Waldemar Wojtal prof. dr Antoni Poszowski † prof. Waldemar Wojtal prof. Bogdan Kułakowski prof. Bogdan Kułakowski
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Joachim Pichura prof. Jan Wincenty Hawel prof. Jan Wincenty Hawel prof. Julian Gembalski prof. Julian Gembalski prof. Eugeniusz Knapik prof. Eugeniusz Knapik prof. Tomasz Miczka
Akademia Muzyczna w Krakowie prof. Krzysztof PENDERECKI (1972-1987) prof. Krystyna MOSZUMAŃSKA-NAZAR † (od 1987) prof. Marek Stachowski † prof. Marek Stachowski † prof. Barbara Świątek – Żelazna prof. Stanisław Krawczyński prof. Stanisław Krawczyński prof. Stanisław Krawczyński
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi prof. Zygmunt Gzella (1981-1987)

prof. Aleksander Kowalczyk (1987-1993)

prof. Aleksander Kowalczyk (1987-1993) prof. Bogdan Dowlasz prof. Bogdan Dowlasz prof. Anna Wesołowska – Firlej prof. Anna Wesołowska-Firlej prof. Antoni Wierzbiński prof. Antoni Wierzbiński
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prof. Waldemar Andrzejewski (1981-1987) prof. Stanisław Kulczyński (od 1987) prof. Mieczysław Koczorowski prof. Mieczysław Koczorowski prof. Stanisław Pokorski prof. Stanisław Pokorski prof. Bogumił Nowicki prof. Bogumił Nowicki
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( do 9 V 2008 Akademia Muzyczna) prof. Andrzej Rakowski prof. Kazimierz Gierżod prof. Andrzej Chorosiński prof. Andrzej Chorosiński prof. Ryszard Zimak prof. Ryszard Zimak prof. Stanisław Moryto prof. Stanisław Moryto
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu prof. Eugeniusz Sąsiadek (1987-90 i 1995) Marek Dyżewski (1990-1994) prof. Jerzy Mrozik (1995-2002) prof. Jerzy Mrozik prof. Jerzy Mrozik prof. Grzegorz Kurzyński prof. Grzegorz Kurzyński prof. nzw. dr hab. Krystian Kiełb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Jerzy Zabłocki † prof. Stanisław Radwański prof. Stanisław Radwański prof. Jerzy Krechowicz prof. Jerzy Krechowicz prof. Tomasz Bogusławski prof. Tomasz Bogusławski prof. Ludmiła Ostrogórska
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Uczelnia powstała 1 września 2001 r. z przekształcenia katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. prof. Michał Kliś prof. Marian Oslislo prof. Marian Oslislo
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Stanisław Rodziński im. Jana Matejki w Krakowie prof. Jan Pamuła prof. Jan Pamuła prof. Adam Wsiołkowski
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prof. Krystyn Zieliński (1981-1987) † prof. Ryszard Hunger prof. Jerzy Treliński prof. Jerzy Treliński prof. Stanisław Łabęcki prof. Stanisław Łabęcki prof. Grzegorz Chojnacki prof. Grzegorz Chojnacki
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu prof. Włodzimierz Dreszer prof. Włodzimierz Dreszer prof. Wojciech Müller prof. Wojciech Müller prof. Grzegorz Chojnacki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr Wojciech Kurpik prof. Adam Myjak prof. Adam Myjak prof. Ksawery Piwocki prof. Ksawery Piwocki
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Michał Jędrzejewski prof. Andrzej Klimczak-Dobrzański prof. Konrad Jarocki prof. Konrad Jarocki prof. Zbigniew Horbowy prof. Zbigniew Horbowy prof. Jacek Szewczyk prof. Jacek Szewczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie prof. dr hab. Jacek Popiel prof. dr hab. Jacek Popiel prof. Jerzy Stuhr prof. Jerzy Stuhr prof. Ewa Kutryś
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi prof. Henryk Kluba – † prof. Henryk Kluba † prof. Jerzy Woźniak prof. Jerzy Woźniak dr hab. Robert Gliński
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie prof. Jan Englert prof. Jan Englert prof. Lech Śliwonik prof. Lech Śliwonik prof. Andrzej Strzelecki
AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prof. dr hab. Janusz Czerwiński prof. dr hab. Janusz Czerwiński prof. dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWF Gd prof. dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWF Gd prof. nzw. dr hab. Tadeusz Huciński
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Stanisław Socha prof. dr hab. Joachim Raczek prof. dr hab. Joachim Raczek prof. dr hab. Janusz Nowotny prof. dr hab. Wiesław Pilis prof. dr hab. Wiesław Pilis prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz prof. nzw. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prof. dr hab. Jan Szopa (1987–1993)

1981–1987 prof. dr hab. Adam Klimek

prof. dr hab. Jan Szopa 1993–1999 prof. dr hab. Janusz Zdebski prof. dr hab. Janusz Zdebski dr hab. Marian Bukowiec, prof. AWF prof. dr hab. Marian Bukowiec, prof. AWF Kr. prof. dr hab. Janusz Zdebski prof. nzw. dr hab. Andrzej Klimek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prof. dr hab. Zdobysława Stawczyka (1987-1990), prof. dr hab. Wiesław Osiński prof. dr hab. Wiesław Osiński prof. dr hab. Jerzy Smorawiński dr hab. Jerzy Smorawiński, prof. AWF prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie prof. dr hab. Mieczysław Witkowski prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Andrzej Wit prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Zdzisław Zagrobelny prof. dr hab. Zdzisław Zagrobelny prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. nzw. dr hab. Juliusz Migasiewicz
UCZELNIE WOJSKOWE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kmdr doc. dr hab. Jerzy Apanowicz kontradm. Kazimierz Bossy kontradm. Henryk Matuszczyk (do 1994)

kontradm. prof. dr hab. Antoni Komorowski

kontradmirał dr hab. Antoni Komorowski kontradm. prof. dr hab. Antoni Komorowski kmdr prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski kmdr prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Wojskowa Akademia Medyczna gen. bryg. prof. dr hab. med.

Władysław Tkaczewski

gen. bryg. prof. dr hab. med.

Henryk

Chmielewski

gen. bryg. prof. dr hab. med.

Henryk

Chmielewski

płk prof. dr hab. Jan Chojnacki płk prof. dr hab. Jan Chojnacki WAM 1 X 2002 roku wraz z Akademią Medyczną w Łodzi przekształciła się w Uniwersytet Medyczny.
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz gen. broni dr Józef Flis gen. broni dr Józef Flis gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij
Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk
gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk (do roku 1995) gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk gen. dyw. prof. dr hab. Andrzej Ameljańczyk gen. bryg. prof. dr hab. Bogusław Smólski gen. bryg. prof. dr hab. Bogusław Smólski gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
UCZELNIE TEOLOGICZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski ks. prof. dr hab. Adam Kubiś ks. prof. dr hab. Adam Kubiś ks. prof. dr hab. Adam Kubiś bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch
Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie ks. prof. dr hab. Helmut Juros ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Akademia przekształciła się 1 X 1999 w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański abp. prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk abp prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański ks. prof. dr hab. Jan Miazek
Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum” w Warszawie ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ ks. abp dr hab., prof. ChAT Jeremiasz Jan Anchimiuk
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT ks. prof PWT dr hab. Waldemar Irek

UNIWERSYTETY DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet w Białymstoku prof. dr hab. Adam Jamróz prof. dr hab. Adam Jamróz prof. dr hab. Marek Gębczyński prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Kazimierz Nowak (WSP) prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski (WSP) prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski (WSP) Uniwersytet powstał 1 IX 2005 z przekształcenia Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. prof. dr hab. Adam Marcinkowski; od 09.2006 prof. dr hab. inż. Józef Kubik prof. dr hab. inż. Józef Kubik
Uniwersytet Gdański prof. dr hab.. Czesław Jackowiak † prof. dr hab. Zbigniew Grzonka prof. dr hab. Zbigniew Grzonka prof. dr hab. Marcin Pliński prof. dr hab. Marcin Pliński dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG prof. dr hab. Bernard Lammek
Uniwersytet Śląski prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski prof. dr hab. Maksymilian Pazdan prof. dr hab. Maksymilian Pazdan prof. dr hab. Tadeusz Sławek prof. dr hab. Tadeusz Sławek prof. dr hab. Janusz Janeczek prof. dr hab. Janusz Janeczek prof. dr hab. Wiesław Banyś
Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Aleksander Koj Prof. Andrzej Pelczar Prof. dr hab. Aleksander Koj prof. dr hab. Aleksander Koj prof. dr hab. Franciszek Ziejka prof. dr hab. Franciszek Ziejka prof. dr hab. Karol Musioł prof. dr hab. Karol Musioł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prof. dr hab. Zdzisław Cackowski Prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior Prof. dr hab. Kazimierz Goebel prof. dr hab. Kazimierz Goebel prof. dr hab. Marian Harasimiuk prof. dr hab. Marian Harasimiuk prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski bp Jan Śrutwa ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk*
Uniwersytet Łódzki Prof. Leszek Wojtczak prof. Michał Seweryński prof. Michał Seweryński prof. dr hab. Stanisław Liszewski prof. dr hab. Stanisław Liszewski prof. dr hab. Wiesław Puś prof. dr hab. Wiesław Puś prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet został utworzony 1 IX 1999 z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Ryszard Górecki prof. dr hab. Józef Górniewicz
Uniwersytet Opolski prof. dr hab. Jerzy Pośpiech (1994-1995)

prof. dr hab. Franciszek Marek (1995-1996)

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja dr hab. Józef Musielok, prof. UO prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja prof. dr hab. Krystyna Czaja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogdan Marciniec prof. Jerzy Fedorowski prof. Jerzy Fedorowski prof. dr hab. Stefan Jurga prof. dr hab. Stefan Jurga prof. dr hab. Stanisław Lorenc prof. dr hab. Stanisław Lorenc prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet powstał 1 IX 2001 z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. od 1 IX 2001 – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Hubert Bronk prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski prof. dr hab. Waldemar Tarczyński prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Sławomir Kalembka prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Jan Kopcewicz dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Grzegorz Białkowski Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński prof. dr hab. Piotr Węgleński prof. dr hab. Piotr Węgleński prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Helmut Juros ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Uniwersytet powstał z przekształcenia 1 X 1999 z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki prof. dr hab. Roman Bartnicki prof. dr hab. Ryszard Rumianek ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Mieczysław Klimowicz prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Roman Duda prof. dr hab. Romuald Gelles prof. dr hab. Zdzisław Latajka prof. dr hab. Leszek Pacholski prof. dr hab. Marek Bojarski
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 IX 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego. od 1 IX 2001 – prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Czesław Osękowski prof. dr hab. Czesław Osękowski
UCZELNIE TECHNICZNE KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Politechnika Białostocka prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko prof. dr hab. Tadeusz Citko dr hab. Michał Bołtryk, prof. PB prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko
Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia powstała 1 X 2001 z przekształcenia filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej prof. dr hab. inż. Marek Trombski prof. dr hab. inż. Marek Trombski prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy prof. dr hab. inż.Wojciech Cieśla prof. dr hab. inż. Józef Szala prof. dr hab. Jerzy Pączkowski dr hab. Janusz Sempruch, prof. ATR dr hab. inż. Janusz Sempruch, prof. ATR prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder (ATR) prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder (do 17 X 2006 – ATR) prof. dr hab. Antoni Bukaluk
Politechnika Częstochowska Prof. Dr hab. inż. Janusz Elsner Prof. dr hab.inż. Janusz Braszczyński prof. nadzw. P.Cz. dr hab. Janusz Szopa dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz prof. dr hab. inż. Henryk Dyja prof. dr hab. inż. January Bień prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Gdańska Prof. Dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz Prof. Dr hab.inż Edmund Wittbrodt Prof.dr hab.inż Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Akademia Morska w Gdyni prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (wówczas WSM) prof. dr hab.inż. Piotr Przybyłowski (do 2001 r. WSM) prof. dr hab. Józef Lisowski prof. dr hab. Józef Lisowski prof. dr hab. inż. Romuald Cwiniewicz
Politechnika Śląska Prof. Dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak Prof. Dr hab. Wilibald Winkler

Prof. Dr hab. Wilibald Winkler

prof. dr hab. Bolesław Pochopień prof. nzw. dr hab. Bolesław Pochopień prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
Politechnika Świętokrzyska prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz † prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
Politechnika Koszalińska prof. dr hab. inz.Zdzislaw Piątek prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab. Wojciech Kacalak prof. dr hab.inż. Krzysztof Wawryn prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, prof. PK prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Prof. dr hab. inż. Jan Janowski Prof. dr hab. inż. Jan Janowski prof. dr hab. Mirosław Handke prof. dr hab. Mirosław Handke od 21 I 1998 r. – prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Politechnika Krakowska prof. zw. dr hab. inż. Władysław Muszyński prof. zw. dr hab. Józef Nizioł prof. zw. dr hab. Józef Nizioł prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga prof. dr hab.inż. Kazimierz Flaga prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski prof. dr hab. inż. Józef Gawlik prof. dr hab. Kazimierz Furtak
Politechnika Lubelska Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Krolopp Prof. dr hab. inż. Iwo Pollo prof. dr hab. inż. Kazimierz Szabelski prof. dr hab. inż. Kazimierz Szabelski dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL prof. dr hab. inż. Marek Opielak
Politechnika Łódzka Prof. dr hab. Czesław Strumiłło Prof. Dr hab. Jan Krysiński Prof. Dr hab. Jan Krysiński prof. dr hab. Józef Mayer prof. dr hab. Józef Mayer prof. dr hab. inż. Jan Krysiński prof. dr hab. inż. Jan Krysiński prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Politechnika Opolska prof. dr hab. inż.Włodzimierz Kotowski prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. Józef Szczepan Suchy prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Piotr Wach prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Stefaniak prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski † prof. dr hab. inż. Jerzy Dembczyński prof. dr hab. inż. Jerzy Dembczyński prof. dr hab. inż. Adam Hamrol prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Politechnika Radomska prof. dr hab. inż.Jan Misiak prof. dr hab. inż. Jan Misiak prof. Wiesław Wasilewski prof. Wiesław Wasilewski prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. PR prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Luft
Politechnika Rzeszowska prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. Stanisław Kuś prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
Politechnika Szczecińska prof. dr hab. inź Władysław Nowak prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski

prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński

prof. dr hab. Stefan Berczyński prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
Akademia Morska w Szczecinie dr hab. inż. Stanisław Gucma, kpt. ż. w., prof. AM dr hab. inż. Stanisław Gucma, kpt. ż. w., prof. AM prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski prof. dr hab. Stanisław Gucma
Politechnika Warszawska prof. dr hab. inż.Marek Roman

prof. dr hab. inż. Marek Dietrich

prof. dr hab. inż. Marek Dietrich

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Jan Kmita

Prof. Andrzej Wiszniewski

Prof. Andrzej Wiszniewski

prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Politechnika Zielonogórska prof. dr hab. Michał Kisielewicz prof. dr hab. Michał Kisielewicz Politechnika 1 IX 2001 r. w połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. T. Kotarbińskiego przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
UCZELNIE ROLNICZE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Piotr Zalewski prof. dr hab. Barbara Skucińska prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz prof. dr hab. Zbigniew Ślipek prof. dr hab. Zbigniew Ślipek prof. dr hab. Janusz Żmija prof. dr hab. Janusz Żmija
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Czesław Tarkowski prof. dr hab. Józef Nurzyński prof. dr hab. Józef Nurzyński prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Marian Wesołowski prof. dr hab. Zdzisław Targoński prof. dr hab. Zdzisław Targoński prof. dr hab. Marian Wesołowski
Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie prof. dr hab. Jerzy Strzeżek prof. dr hab. Andrzej Hopfer prof. dr hab. Andrzej Hopfer prof. dr hab. Stefan Smoczyński Akademia 1 września 1999 r. przekształciła się wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną oraz Warmińskim Instytutem Teologicznym w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (do 10 IV 2008 Akademia Rolnicza) prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer prof. dr hab. Ryszard Ganowicz prof. dr hab. Ryszard Ganowicz prof. dr hab. Jerzy Pudełko prof. dr hab. Jerzy Pudełko prof. dr hab. Erwin Wąsowicz prof. dr hab. Erwin Wąsowicz prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Akademia Podlaska w Siedlcach prof. dr hab. Jan Trętowski (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Jerzy Marek Chmielewski (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Lesław Włodzimierz Szczerba (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Lesław Włodzimierz Szczerba (wówczas Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) prof. dr hab. Andrzej Radecki; od 1.10.2000 – dr hab. Antoni Jówko, prof. AP prof. dr hab. Antoni Jówko prof. dr hab. Edward Pawłowski prof. dr hab. Antoni Jówko
Akademia Rolnicza w Szczecinie prof. dr inż. Arkadiusz Kawęcki prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Jan Dawidowski prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Wiesław Barej prof. dr hab. Jan Górecki prof. dr hab. Jan Górecki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab. Tomasz Borecki prof. dr hab. Tomasz Borecki prof. dr hab. Alojzy Szymański
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Jerzy Juszczak prof. Jerzy Kowalski prof. Jerzy Kowalski prof. dr hab. Tadeusz Szulc (AR) prof. dr hab. Tadeusz Szulc (AR) prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (AR) prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (do 17 X 2006 AR) prof. dr hab. Roman Kołacz
UCZELNIE PEDAGOGICZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski prof. dr hab. Józef Banaszak prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski prof. dr hab. Adam Marcinkowski Akademia 1 X 2005 przekształciła się w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Edward Polanowski (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Józef Świątek (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Józef Świątek (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Ryszard Szwed (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) prof. dr hab. Ryszard Szwed (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna) dr hab. Janusz Berdowski, prof. APCz prof. dr hab. Janusz Berdowski dr hab. Zygmunt Bąk, prof. AJD
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (do 21 III 2008 Akademia Świętokrzyska) prof. dr hab. Mirosław Niziurski (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) (chyba zmarł) prof. dr hab. Adam Kołątaj (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) prof. dr hab. Adam Kołątaj (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego) prof. dr hab. Stanisław Cieśliński (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Adam Massalski prof. dr hab. Adam Massalski prof. dr hab. Regina Renz prof. dr hab. Regina Renz
Akademia Pedagogiczna w Krakowie prof. dr hab. Mieczysław Rozmus † (WSP) prof. dr hab. Zenon Uryga (WSP) prof. dr hab. Feliks Kiryk (WSP) prof. dr hab. Feliks Kiryk (WSP) prof. dr hab. Michał Śliwa prof. dr hab. Michał Śliwa dr hab. Henryk Żaliński, prof. AP prof. dr hab. Michał Śliwa
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak do 1 IX 2001 – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak WSP 1 IX 2001 przekształciła się w Uniwersytet Rzeszowski w połączeniu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filią w Rzeszowie oraz Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Akademia Pomorska w Słupsku prof. dr hab. Hieronim Rybicki prof. dr hab. Andrzej Ewert (WSP) prof. dr hab. Stanisław Łach (WSP) (do 1994)

prof. dr. hab. Stefan Rudnik (WSP) (od 1994)

prof. dr hab. Jerzy Hauziński (WSP) prof. dr hab. Jerzy Hauziński (WSP) dr hab. inż. Danuta Gierczyńska, prof. PAP dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. PAP (od 2006 r. AP) prof. dr hab. Roman Drozd
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prof. dr hab. Karol Poznański (WSP) prof. dr hab. Adam Frączek (WSP) prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (WSP) prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (WSP) prof. dr hab. Karol Poznański prof. dr hab. Adam Frączek prof. dr hab. Adam Frączek dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze prof. dr hab. Jerzy Baksalary † prof. dr hab. Jerzy Baksalary † prof. dr hab. Hieronim Szczegóła prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski WSP 1 IX 2001 r. w połączeniu z Politechniką Zielonogórską przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
UCZELNIE EKONOMICZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita prof. dr hab. Krzysztof Zadora prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz † prof. dr hab. Jan Wojtyła prof. dr hab. Jan Wojtyła prof. dr hab. Florian Kuźnik prof. dr hab. Florian Kuźnik Prof. AE dr hab. Jan Pyka;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (do 6 VII 2007 Akademia Ekonomiczna) prof. dr hab. Jerzy Altkorn † prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Ryszard Borowiecki prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Prof. dr hab. Roman Niestrój
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (do 27 XII 2008 Akademia Ekonomiczna) dr Janusz Wierzbicki prof. dr hab. Bohdan Gruchman prof. dr hab. Bohdan Gruchman prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski prof. dr hab. Aleksander Müller prof. dr hab. Janina Jóźwiak prof. dr hab. Janina Jóźwiak prof. dr hab. Marek Rocki prof. dr hab. Marek Rocki prof. dr hab. Adam Budnikowski prof. dr hab. Adam Budnikowski
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu prof. dr hab. Wiesław Pluta prof. dr hab. Józef Kaleta † prof. dr hab. Andrzej Baborski † prof. dr hab. Andrzej Baborski † prof. dr hab. Marian Noga prof. dr hab. Marian Noga prof. dr hab. Bogusław Fiedor prof. dr hab. Bogusław Fiedor
UCZELNIE MEDYCZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (do 21 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Zbigniew Puchalski prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Jan Górski prof. dr hab. Jacek Nikliński
Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Jan Domaniewski prof. dr hab. Józef Kałużny prof. dr hab. Józef Kałużny prof. dr hab. Jan Domaniewski prof. dr hab. Jan Domaniewski Akademia 24 XI 2002 została włączona do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Akademia Medyczna w Gdańsku prof. dr hab. medBarbara KrupaWojciechowska Prof. dr hab. med Stefan Angielski prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda prof. dr hab. Wiesław Makarewicz prof. dr hab. Wiesław Makarewicz prof. dr hab. Roman Kaliszan prof. dr hab. Janusz Moryś
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (do 20 VI 2007 Akademia Medyczna)

Prof. dr hab. med. Marcin Walerian Kamiński

Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała

Prof. dr hab. med. Włądysław Pierzchała prof. dr hab. med. Zbigniew Religa prof. dr hab. Tadeusz Wilczok prof. dr hab. Tadeusz Wilczok prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (do 22 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. dr h. c. mult. Zdzisław Kleinrok prof. dr hab. Marian Kazimierz Klamut prof. dr hab. Marian Kazimierz Klamut prof. dr hab. med. Zdzisław Kleinrok prof. dr hab. Maciej Latalski prof. dr hab. Maciej Latalski prof. dr hab. Andrzej Książek prof. dr hab. Andrzej Książek
Akademia Medyczna w Łodzi prof. dr hab.med.

Marek Pawlikowski

prof. dr hab.med.

Jan Berner

prof. dr hab.med.

Jan Berner

prof. dr hab. med. Henryk Stępień prof. dr hab. med. Henryk Stępień Akademia 1 X 2002 roku przekształciła się wraz z Wojskową Akademią Medyczną w Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi prof. dr hab. med.Marek Pawlikowski prof. dr hab. med. Jan Berner prof. dr hab. med. Jan Berner Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał 1 X 2002 roku po połączeniu dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. prof. dr hab. Andrzej Lewiński prof. dr hab. Andrzej Lewiński prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (do 27 II 2007 Akademia Medyczna) prof. dr hab. dr h.c. Antoni Pruszewicz prof. dr hab. dr h.c. Antoni Pruszewicz prof. dr hab. Janusz Gadzinowski prof. dr hab. Janusz Gadzinowski prof. dr hab. Leon Drobnik prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz prof. dr hab. Jacek Wysocki
Pomorska Akademia Medyczna prof. dr hab. med. Krzysztof Marlicz prof. dr hab. Krzysztof Marlicz prof. dr hab. Wenancjusz Domagała prof. dr hab. Przemysław Nowacki prof. dr hab. Przemysław Nowacki
Uniwersytet Medyczny w Warszawie (do 23 III 2008 Akademia Medyczna) prof. dr hab. med. Bogdan PRUSZYŃSKI prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko prof. dr hab. med. Andrzej Górski prof. dr hab. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. Janusz Piekarczyk prof. dr hab. Leszek Pączek prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz prof. dr hab. Zbigniew Knapik prof. dr hab. Jerzy Czernik prof. dr hab. Jerzy Czernik dr hab. Leszek Paradowski, prof. AM dr hab. Leszek Paradowski, prof. AMWr prof. dr hab. Ryszard Andrzejak prof. nzw. dr hab. Ryszard Andrzejak
UCZELNIE ARTYSTYCZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. Franciszek Woźniak

prof. Roman Suchecki (1981-1987)

prof. Franciszek Woźniak prof. dr Antoni Poszowski † prof. dr Antoni Poszowski † prof. Jerzy Kaszuba prof. Jerzy Kaszuba prof. Maria Murawska prof. Maria Murawska
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. Roman Suchecki prof. Roman Suchecki prof. Waldemar Wojtal prof. Waldemar Wojtal prof. dr Antoni Poszowski † prof. Waldemar Wojtal prof. Bogdan Kułakowski prof. Bogdan Kułakowski
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Joachim Pichura prof. Jan Wincenty Hawel prof. Jan Wincenty Hawel prof. Julian Gembalski prof. Julian Gembalski prof. Eugeniusz Knapik prof. Eugeniusz Knapik prof. Tomasz Miczka
Akademia Muzyczna w Krakowie prof. Krzysztof PENDERECKI (1972-1987) prof. Krystyna MOSZUMAŃSKA-NAZAR † (od 1987) prof. Marek Stachowski † prof. Marek Stachowski † prof. Barbara Świątek – Żelazna prof. Stanisław Krawczyński prof. Stanisław Krawczyński prof. Stanisław Krawczyński
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi prof. Zygmunt Gzella (1981-1987)

prof. Aleksander Kowalczyk (1987-1993)

prof. Aleksander Kowalczyk (1987-1993) prof. Bogdan Dowlasz prof. Bogdan Dowlasz prof. Anna Wesołowska – Firlej prof. Anna Wesołowska-Firlej prof. Antoni Wierzbiński prof. Antoni Wierzbiński
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prof. Waldemar Andrzejewski (1981-1987) prof. Stanisław Kulczyński (od 1987) prof. Mieczysław Koczorowski prof. Mieczysław Koczorowski prof. Stanisław Pokorski prof. Stanisław Pokorski prof. Bogumił Nowicki prof. Bogumił Nowicki
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( do 9 V 2008 Akademia Muzyczna) prof. Andrzej Rakowski prof. Kazimierz Gierżod prof. Andrzej Chorosiński prof. Andrzej Chorosiński prof. Ryszard Zimak prof. Ryszard Zimak prof. Stanisław Moryto prof. Stanisław Moryto
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu prof. Eugeniusz Sąsiadek (1987-90 i 1995) Marek Dyżewski (1990-1994) prof. Jerzy Mrozik (1995-2002) prof. Jerzy Mrozik prof. Jerzy Mrozik prof. Grzegorz Kurzyński prof. Grzegorz Kurzyński prof. nzw. dr hab. Krystian Kiełb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Jerzy Zabłocki † prof. Stanisław Radwański prof. Stanisław Radwański prof. Jerzy Krechowicz prof. Jerzy Krechowicz prof. Tomasz Bogusławski prof. Tomasz Bogusławski prof. Ludmiła Ostrogórska
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Uczelnia powstała 1 września 2001 r. z przekształcenia katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. prof. Michał Kliś prof. Marian Oslislo prof. Marian Oslislo
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Stanisław Rodziński im. Jana Matejki w Krakowie prof. Jan Pamuła prof. Jan Pamuła prof. Adam Wsiołkowski
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prof. Krystyn Zieliński (1981-1987) † prof. Ryszard Hunger prof. Jerzy Treliński prof. Jerzy Treliński prof. Stanisław Łabęcki prof. Stanisław Łabęcki prof. Grzegorz Chojnacki prof. Grzegorz Chojnacki
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu prof. Włodzimierz Dreszer prof. Włodzimierz Dreszer prof. Wojciech Müller prof. Wojciech Müller prof. Grzegorz Chojnacki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr Wojciech Kurpik prof. Adam Myjak prof. Adam Myjak prof. Ksawery Piwocki prof. Ksawery Piwocki
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Michał Jędrzejewski prof. Andrzej Klimczak-Dobrzański prof. Konrad Jarocki prof. Konrad Jarocki prof. Zbigniew Horbowy prof. Zbigniew Horbowy prof. Jacek Szewczyk prof. Jacek Szewczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie prof. dr hab. Jacek Popiel prof. dr hab. Jacek Popiel prof. Jerzy Stuhr prof. Jerzy Stuhr prof. Ewa Kutryś
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi prof. Henryk Kluba – † prof. Henryk Kluba † prof. Jerzy Woźniak prof. Jerzy Woźniak dr hab. Robert Gliński
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie prof. Jan Englert prof. Jan Englert prof. Lech Śliwonik prof. Lech Śliwonik prof. Andrzej Strzelecki
AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prof. dr hab. Janusz Czerwiński prof. dr hab. Janusz Czerwiński prof. dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWF Gd prof. dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWF Gd prof. nzw. dr hab. Tadeusz Huciński
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Stanisław Socha prof. dr hab. Joachim Raczek prof. dr hab. Joachim Raczek prof. dr hab. Janusz Nowotny prof. dr hab. Wiesław Pilis prof. dr hab. Wiesław Pilis prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz prof. nzw. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prof. dr hab. Jan Szopa (1987–1993)

1981–1987 prof. dr hab. Adam Klimek

prof. dr hab. Jan Szopa 1993–1999 prof. dr hab. Janusz Zdebski prof. dr hab. Janusz Zdebski dr hab. Marian Bukowiec, prof. AWF prof. dr hab. Marian Bukowiec, prof. AWF Kr. prof. dr hab. Janusz Zdebski prof. nzw. dr hab. Andrzej Klimek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prof. dr hab. Zdobysława Stawczyka (1987-1990), prof. dr hab. Wiesław Osiński prof. dr hab. Wiesław Osiński prof. dr hab. Jerzy Smorawiński dr hab. Jerzy Smorawiński, prof. AWF prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie prof. dr hab. Mieczysław Witkowski prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Andrzej Wit prof. dr hab. Henryk Sozański prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Zdzisław Zagrobelny prof. dr hab. Zdzisław Zagrobelny prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. nzw. dr hab. Juliusz Migasiewicz
UCZELNIE WOJSKOWE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kmdr doc. dr hab. Jerzy Apanowicz kontradm. Kazimierz Bossy kontradm. Henryk Matuszczyk (do 1994)

kontradm. prof. dr hab. Antoni Komorowski

kontradmirał dr hab. Antoni Komorowski kontradm. prof. dr hab. Antoni Komorowski kmdr prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski kmdr prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Wojskowa Akademia Medyczna gen. bryg. prof. dr hab. med.

Władysław Tkaczewski

gen. bryg. prof. dr hab. med.

Henryk

Chmielewski

gen. bryg. prof. dr hab. med.

Henryk

Chmielewski

płk prof. dr hab. Jan Chojnacki płk prof. dr hab. Jan Chojnacki WAM 1 X 2002 roku wraz z Akademią Medyczną w Łodzi przekształciła się w Uniwersytet Medyczny.
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. prof. dr Tadeusz Jemioło gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz gen. broni dr Józef Flis gen. broni dr Józef Flis gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij
Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk
gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk (do roku 1995) gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk gen. dyw. prof. dr hab. Andrzej Ameljańczyk gen. bryg. prof. dr hab. Bogusław Smólski gen. bryg. prof. dr hab. Bogusław Smólski gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
UCZELNIE TEOLOGICZNE DO 1990 r. KADENCJA 1990-1993 KADENCJA 1993-1996 KADENCJA 1996-1999 KADENCJA 1999-2002 KADENCJA 2002-2005 KADENCJA 2005-2008 KADENCJA 2008-2012
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski ks. prof. dr hab. Adam Kubiś ks. prof. dr hab. Adam Kubiś ks. prof. dr hab. Adam Kubiś bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch
Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie ks. prof. dr hab. Helmut Juros ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Jan Łach ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Akademia przekształciła się 1 X 1999 w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański abp. prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk abp prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański ks. prof. dr hab. Jan Miazek
Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum” w Warszawie ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ ks. abp dr hab., prof. ChAT Jeremiasz Jan Anchimiuk
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT ks. prof PWT dr hab. Waldemar Irek

PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie